• Sonuç bulunamadı

Yönetim Nedir? Yönetim Planı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Yönetim Nedir? Yönetim Planı"

Copied!
12
0
0

Tam metin

(1)

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Yönetim Planı ö et a

Yönetim Nedir?

“Yönetim, insanlara Yönetim, insanlara  ilişkin bir şeydir.

Görevi, insanları  ortak performansı  başarabilir duruma başarabilir duruma  getirmek, onların  güçlü yanlarını etkili  kılmak; zayıflıklarını  da önemli olmaktan da önemli olmaktan  çıkarmaktır.”

Yeni Gerçekler‐Peter DRUCKER

(2)

Yönetmek

Yönetici; insanların işbirliğini sağlayan ve onları  bir amaca doğru yönelterek faaliyetlerinin  yürütülmesini sağlayan kişidir.

Yönetici, başkalarının aracılığı ile amaçlara ulaşır.

Ö İ İ ? İ YÖNETİCİ = LİDER

Yönetmek

Lider; 

Lider; bireyleri ortak hedeflere yönelten,  hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü  oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya  toplayıp sinerji yaratan kişidir

toplayıp sinerji yaratan kişidir.

YÖNETİCİ  ≠  LİDER

(3)

YÖNETİCİ - LİDER FARKI

Yöneticiler işlerini doğru yapar, Liderler doğru işleri yapar.

Yönetici itilaflar ile, Lider değişiklikler ile başa çıkar.

Warren Bennis - Burt Natus

YÖNETİCİ - LİDER FARKI

Her yönetici lider değildir ama her lider aynı zamanda

YÖNETİCİ < LİDER

Her yönetici lider değildir, ama her lider aynı zamanda

yöneticidir.

(4)

YÖNETİCİ - LİDER FARKI

Yönetici Lider

™ Koçluk ederek yönetir

™ Doğrudan yönetir.

™ Kendisinden istenen şeyi  yapar.

™ Kalıplara göre davranır.

™ Aklını kullanır

™ Koçluk ederek yönetir.

™ Yapılabilecek en iyi şeyi yapar.

™ Yaratıcıdır.

™ Duygularını ve aklını birlikte kullanır.

™ Aklını kullanır.

™ IQ’ya inanır.

™ Çalışanları yönetir. 

™ Kişiyi ve performansını  birlikte eleştirir.

™ IQ’ya ve EQ’ya inanır.

™ Çalışanları yanına alıp örgütü yönetir.

™ Kişiyi değil, performansını eleştirir.

LİDER OLARAK YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

Ö İ İ İ

ARTIK YÖNETİCİ VE LİDER OLARAK ;

™ Çalışanlarımızı daha iyi anlamak,

™ Onları yönlendirmek

™ Motive etmek

™ Onların yaptıkları işe olan bağlılığını arttırmak

™ Onların yaptıkları işe olan bağlılığını arttırmak

™ İşlerini sevmelerini sağlamakla da yükümlüyüz.

BUNLARI YAPABİLMEK İÇİN DE, KENDİNİZİ VE ONLARI

DAHA YAKINDAN TANIMAMIZ GEREKİR !!!!!!

(5)

İnsani İlişkiler ve Liderlik

Herkes için aynı şekilde uygulanabilecek sert ve kesin Herkes için aynı şekilde uygulanabilecek sert ve kesin kurallar yoktur.

Basit bir düğmeye basmakla insanlara istediğiniz şeyi İnsanlar otomobiller gibi birbirinin aynı değildir.

ğ y ğ ş y

yaptıramazsınız.

Hepsinin ayrı ayrı ;

1. Harekete geçebilecek tutkuları, g ç , 2. Kırılabilecek gururları,

3. Bozulabilecek sinirleri ve

4. Gerçekleşmesini bekledikleri ümitleri vardır.

Motivasyon Türleri 1 İnsan İlişkileri

1. İnsan İlişkileri

2. Güvenlik

3. Başarı

4 Etkil

4. Etkileme

(6)

1) M ti i i ihti 2) M ti l l d h d

Motivasyon Türleri

İnsan İlişkileriyle Motive Olanlar

1) Motivasyon için neye ihtiyaç duyarlar?

™ Sevilmek ve kabul görmek

™ Takımın bir parçası olmak

™ İş ortamında diğerleri ile sosyal ilişki

™ Yakın ve sıcak ilişkiler

2) Motivasyonları nasıl daha da arttırılır

™ Kişisel durumlarına yakın ilgi gösterin

™ “ Biz ” anlayışını sürekli işleyin

™ Grup çalışmaları, toplantılar yapın

™ Sosyal olarak kontakta olun

3) Motivasyonlarını öldüren konular

™ Soğuk ve mesafeli durmayın

™ Sosyal olarak kontakta olun

™ Soğuk ve mesafeli durmayın

™ Düzensiz iletişimde olmayın

™ İletişiminize mesafe koymayın

™ Onun yanında diğerlerini fazla eleştirmeyin

1) Motivasyon için neye ihtiyaç 2) Motivasyonları nasıl daha da

Motivasyon Türleri

Güvenlik ile Motive Olanlar

1) Motivasyon için neye ihtiyaç duyarlar?

™ Katkısının önemli olduğuna

™ Bilgi ve yeteneklerinin değerinin tanınmasına

™ Firmanın gösterdiği gelişmeler ve finansal sonuçlarına

2) Motivasyonları nasıl daha da arttırılır

™ Düzenli aralıklarla gayretlerini tanıyarak güven inşa edin

™ Daha çok güçlü yönlerini vurgulayın

™ Gelecekle ilgili bilgileri paylaşın

™ Fikir ve önerileri için cesaret verin

3) Motivasyonlarını öldüren konular

™ Yeteneklerini önemsemediğiniz hissi verecek davranışlarda bulunmayın

™ Övgü konusunda cömert olun

™ Tam destek vermeden kritik görevler vermeyin

™ İletişimi seyrekleştirip, kendinizi uzakta tutmayın

™ Belirsizlik yaratmayın

(7)

1) Motivasyon için neye ihtiyaç 2) Motivasyonları nasıl daha da tt l

Motivasyon Türleri

Başarı ile Motive Olanlar

1) Motivasyon için neye ihtiyaç duyarlar?

™ Görevi en iyi şekilde yerine getirmeye

™ Mükemmeliyet standartlarını yakalamaya

™ Bireysel başarısının belirgin ve özel

arttırılır

™ Ölçülebilir performans standartları hakkında hemfikir olun

™ Düzenli performans değerlendirmesi yapın, sonuçlar ve katkısı üzerinde odaklanın

™ Plan ve projeler için sistematik olmasına

3) Motivasyonlarını öldüren konular

™ Hedef ve sonuçlar konusunda belirsizlik yaratmayın

™ Dağınık ve amacı belirsiz

™ Plan ve projeler için sistematik yaklaşım sergileyin

™ Dağınık ve amacı belirsiz tartışmalara girmeyin

™ Gereğinden fazla yakın takibe almayın

™ Onun çalışması için ihtiyaç duyduğu otoriteyi elinizde tutmayın

1) M ti i i ihti

2) Motivasyonları nasıl daha da tt l

Motivasyon Türleri

Etkileme ile Motive Olanlar

1) Motivasyon için neye ihtiyaç duyarlar?

™ Olayları kontrol altında tutmaya

™ Diğerlerini etki altında tutmaya yönelik kişisel kabiliyet

™ Statü ve pozisyonu ile tanınmaya

™ Şöhrete

arttırılır

™ Fikir ve tavsiyelerini isteyin

™ Düşüncelerini açıklamasına fırsat verin

™ İş sonuçlarına etkilerini kendilerine ve ekibe gösterin

™ Başarı için kredi tanıyın

™ Şöhrete

3) Motivasyonlarını öldüren konular

™ Kararlarınızı alırken onları dışarıda bırakmayın

™ Başarı için kredi tanıyın

™ Diğerlerinin tanıyacağı roller verin

™ Olay ve gelişmelerden haberdar edin

™ Yönetim kadrosu için hayallerini tıkamayın

™ Yetkileri zaman içinde paylaşın ve devredin

™ Diktatörlük yapmayın

(8)

Motivasyonu Öldürmenin Garantili Yolları

• İşi nasıl yapacağını anlat, asla gösterme

• Kişiliği üzerinde konuş, performansı ve sonuçları üzerinde hiç  durma

• Birer yetişkin olarak değil, sadece birer eleman olarak Birer yetişkin olarak değil, sadece birer eleman olarak  davranın. Onlardan bahsederken “eleman” diye hitap edin

• Sadece kendi idealleriniz, sıkıntınız, gelişiminiz, istekleriniz,  kariyer politikanız ve paranız ile ilgilenin

l l l f k l d kk l h

• Çalışanlarınızın önemli fikirlerini dikkate almayın. Siz herşeyin  en iyisini biliyorsunuz ya!...

Motivasyonu Öldürmenin Garantili Yolları

• Sadece zayıflıkları ve başarısızlıkları üzerinde durun

• Neleri iyi yaptıklarını ve ne de başarılı olduklarını asla  söylemeyin

• Onları proje ve kararlara dahil etmeyin Onları proje ve kararlara dahil etmeyin

• Ödül vermeyin, övgüde bulunmayın. Onları toplum içinde  yerip, kapalı kapılar ardında övün

• Bu cümleleri kullanın;

“S d k b b kl i di”

– “Senden ancak bu beklenirdi”

– “Ben niye kendi işimi kendim yapmadım ki”

(9)

McGregor Teorisi

X Teorisi

• İnsan çalışmayı sevmez, çalışmaktan kaçar.

• İnsan sorumluluktan kaçar,

Y Teorisi

• İnsanın işyerinde çalışması, oyun oynamak, dinlenmek kadar doğaldır.

• İnsan örgüte bağlanır, işini ve arkadaşlarını severse kendi kendini yönetebilir.

insanın korkutulması gerekir.

• İnsan bencildir.

• İnsan yenilik ve değişmeye karşı direnç gösterir.

• İnsanın çalıştırılabilmesi için

y

• İnsan öğrenmek ister, sorumluluk almaya isteyerek talipli olabilir.

• İnsanların beşerî ihtiyaçların doyumu ile yaratıcılık yetenekleri ortaya çıkarılabilir.

• İnsan ödülle yönlendirilebilir, dış denetimden çok “özdenetim” etkilidir İnsanın çalıştırılabilmesi için

sık sık denetim mutlaka gereklidir.

denetimden çok özdenetim etkilidir.

Kişisel Gerçeklik Kendini Gerçekleştirme Değerler ve anlam

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi.

Değer erilme Kendine saygı

Prestij kabul görmek İtibar

Kendine saygı Başarı Statü Tanınmak

Ait olma Değer verilme

Emniyet Tehlikeden korunmak, Toplum, aile, takımın bir

parçası olma Prestij, kabul görmek,

Barınak ve güvenlik Ücret, Temel İhtiyaçların karşılanması;

Açlık,barınma, vb.

(10)

Yasal sorumluluklar

• İş Kanunu

İşçi - işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen temel hususlar (asgari ücret çalışma

• İş Kanunu

• SSK

• İş Akdi

temel hususlar (asgari ücret, çalışma saatleri, tatiller ve kanuni izinler, işçi sağlığı ve iş güvenliği v.b.)

„

Kadrolu

„

Geçici

Girişimcilik Eğitim Programı 19

„

Stajyer

PERSONEL İHTİYACININ BELİRLENMESİ

• Kafanızdaki  iş fikrinden yola çıkarak, bu işte yapılması  ş y ç , ş y p gereken faaliyetlerin bir listesini çıkartın. 

• Bunlar arasından, zamanınızın ya da beceri düzeyinizin  elvermediği işleri belirleyin.

• Bu işleri yapacak kişilerde ne tür beceri, deneyim ve diğer  özellikler olması gerektiğini belirleyin.

• Bu işlerden her birinin yapılması için kaç kişiye ihtiyaç  olduğunu belirleyin.

• Bu işlerin yapılması için kadrolu personele mi yoksa  sözleşmeli uzmanlara mı ihtiyacınız olacağını belirleyin.

Girişimcilik Eğitim Programı 20

(11)

İşe alma

İşe uygun kişi Kişiye uygun iş İşe uygun kişi      Kişiye uygun iş

1. İhtiyacın belirlenmesi 2. Aday arama

3. Adaylarla görüşme 4. Seçme

5. İşe başlatma / Oryantasyon

Girişimcilik Eğitim Programı 21

(12)

ORGANİZASYON ŞEMASI ORGANİZASYON ŞEMASI

Ö Örnek:

Organizasyon Şeması

Sahip

Şef Baş

Şef garson

Mutfak personeli

Servis

personeli

Küçük bir restoranın

organizasyon yapısı.

Referanslar

Benzer Belgeler

Çok şükür ki, hiçbir şey mükemmel değil, her şey nasıl olması gerekiyorsa öyle ve eğer senin küçük egon bunu beğenmiyorsa çabalayabilir, savaşabilir, strese

İnceleme gezisinde komisyona, Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ,

Yeni Kamu Yönetimi anlayışında, kamu kurumları özel şirket gibi çalışmalı, hizmet sunumunda rekabetçi bir ortam hazırlamalı, denetimin daha çok halk tarafından

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında Doktora Programı, Turizm Rehberliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans

Kontrol Hattı Bir yangının kontrolü için inşaa edilmiş veya doğal olarak bulunan ve müdahale edilen yangın hatları.. Doğrudan Müdahale Yangının kontrolü için

İkinci sayı boncuğunu üst tarafında beş boncuk kalacak şekil- de işaretleyiniz ve ilk sayı boncuğunun sağ tarafında kalacak şekilde iğneli sayfaya yerleştiriniz.. Hangi

Öğrenciler maç anında gelen topa göre ve karşıya topu gönderdiklerinde hareket etme algıları gelişmiştir.. Öğrencilerin maçta file üstündeki ikili mücadelelerinde

Dinleyicilerin konuşmayı anlamaları ve takip edebilmeleri için onlara zaman tanımak gerekir bunun için, çok hızlı veya yavaş konuşmamak gerekir. - Duraklama tonu ve ton

yöneticilerinden Sonja Fordham, “Çok değişik özellikleri olan köpekbalığı türleri olduğu için köpekbalıklarının aşırı avlanmaya karşı dirençli olduğu gibi yanlış

Hanbelî mezhebine göre kunûtun, sahih olan görüşe göre sessiz değil sesli okunması gerekir. Bu konu ile ilgili mezhep içerisinde herhangi bir ihtilaf

Uzaklaşmadan, dönüp bir daha bakıyorum eskiden Lam­ bo'nun meyhanesi olmuş şim - diki bakkal dükkânına. Hızla geçen,

Öznur Akalın TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Ahmetcan Alpan TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Zeynep Arman TMMOB Şehir Plancıları

1.- 2015 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezî Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin “Özel

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Projesi Genel Koor- dinatörlüğü ile işbirliği içerisinde Birinci ve ikinci Sağlık Projeleri

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü dolayısıyla İl Müdür Vekilimiz Hülya ÖZDEMİR, Belediye Başkanımız Eyüp

Başta siber güvenlik ve 5G olmak üzere, bulut bilişim, yapay zekâ, nesnelerin interneti, büyük veri ve otonom araçlar gibi dijital dönüşüm teknolojilerinde

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-16’nın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 5 inci maddesinin “A - Zeminin Kullanma İzni Bedeli”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi eklenmiştir. &#34;a)

13) 2918 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere” ibaresi, “sahibi, ortağı, mensubu

Ahm et Hamdi Tanpı- nar’ın eserinin ölümünden sonra karşılaştığı yeni de­ ğerlendirilme döneminde o- nun sanatının eskiden beri en cok tanınan dalı

müzeye çevirerek ve Sait Faik armağanını canlandırarak bu ya şiyeti yerine getirirse, bugüne ka dar memleket kültürüne yaptığı hizmetlere b ir yenisini ve

Arkadaşlarımın da kitap sevgisi ka­ zanmaları için yaşlarına uygun kitap seç­ melerini öneririm.. ” diyor Seçil