TL HİBE TL HİBE TL HİBE TL HİBE

14  Download (0)

Full text

(1)

Başar Proje Mühendislik Hibe Danışmanlık Fevzi Çakmak 2 Sokak 28/14 Kızılay -ANKARA www.ipardprojedanismanlik.com 0 530 159 32 94

TKDK IPARD HİBE PROGRAMI KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YATIRIMLAR

* ARICILIK * SÜS BİTKİLERİ

* TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

* YEREL ÜRÜNLER ve MİKRO İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ

* KIRSAL TURİZM

375.000 TL HİBE

750.000 TL HİBE 600.000

TL HİBE

375.000

TL HİBE

(2)

IPARD HİBE PROGRAMINA BAŞVURU AŞAMALARI

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarımsal Amaçlı yapılarda istenen belgeler

1- Talep edilen arsanın mülkiyet durumunu gösterir belge – 2 adet Tapu Müdürlüklerinden alınacak

2- Talep edilen alanın ; koordinat değerli ( Kordinat değerleri 3 derece dilim esasında olacak ) alan hebaını ve çevre parselleri gösterir kadastro tekniğine uygun 1/5000 ölçekli kadastral mülkiyeti işlenmiş halihazır haritası ( onaylı olacak ) - 2 adet

Harita Mühendisleri , Harita bürolarından alınır

3- Talep edilen alanın yeri işaretli ve koordinat değerlerini gösteren 1/25.000 ölçekli haritası ( onaylı olacak ) – 2 adet Halihazır haritadır - Harita Mühendisleri , Harita bürolarından alınır

4- Talep edilen alanın ; koordinat değerli alan hesabını ve çevre parselleri de gösterir kadastro tekniğine uygun haritasının NETCAD programında hazırlanmış CD’si ve ilgili bölgenin kml uzantılı Google earth dosyası

Halihazır haritadır - Harita Mühendisleri , Harita bürolarından alınır.

5- Araziye ait uydu görüntüsü ( onaylı olacak ) Kadastro Müdürlüklerinden alınır.

6- Mimari Proje Ziraat Mühendisi onaylı olacak – 2 Takım 2 Takım Mimari Proje – Ziraat mühendisi onayladı

Tarım İl Müdürlüğüne gidecek – Kırsal Kalkınma Birimi ( Emine Çiçekli ) 1 Takım proje İl Müdürlüğünde kalıyor

1 Takım proje İl Müdürlüğü onayladıktan sonra , geri alınıyor ( Sadece tarım ve hayvancılık açısından onay verir ) İl Müdürlüğü ekipleri ilgili arsaya gidiyor. Eğer arazi ekilen dikilen arazi ise Toprak Koruma Projesi istenir , değilse istenmez.

Toprak koruma projesi – Ziraat mühendisi yapar. Tarım İl Müdürlüğü onaylar. Mimari proje ile uyumlu olmalıdır.

2 Takım Toprak koruma projesi – 1 Takım İl Müdürlüğünde kalıyor 1 takım Belediye yada İl Özel İdaresine veriliyor. ( Tarım İl Müdürlüğü Belediye yada İl Özel İdaresine kendisi de gönderebilir , biz kendimiz de götürebiliriz. )

7- Toprak koruma projesi ( mimari proje ile uyumlu ) onaylı olacak şekilde – 2 Takım 8- Projeyi imzalayan Ziraat Mühendisinin SMM ve BTB belgesi ( onaylı olacak )

9- Ziraat odasından Çiftçi Belgesi ve İL veya İlçe Müdürlüklerinden alınacak Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi 10- DSİ 5.Bölge Müdürlüğü kurum görüş yazısı fotokopisi

11- Belirtilen Mimari ve Toprak Koruma Projelerinin uygulanacağına ve tarımsal amaçla kullanılacağına dair Noter Taahhütnamesi CED gerekli değildir raporu

NOT : 5 Takım Mimari Proje ve İlk 6 Dosya Belediyeye veriliyor.

Belediye gerekli kontrol ve onaylardan sonra 3 Takımını geri veriyor.

Geri alınan bu 3 takım proje TKDK’ya proje tesliminde veriliyor..

* ARICILIK İÇİN ; EN AZ 50 EN FAZLA 500 KOVAN

* SÜS BİTKİLERİ İÇİN ; EN FAZLA 1 HEKTAR ( 10.000 M2 ) SERA

veya EN FAZLA 2 HEKTAR ( 20.000 M2) AÇIK ALAN

* TKDK TARAFINDAN

BELİRLENEN YEREL

ÜRÜNLER

(3)

KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN

ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YATIRIMLAR

ARICILIK , SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER : 375.000 TL

YEREL ÜRÜNLER ve MİKRO

İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ : 600.000 TL

KIRSAL TURİZM : 750.000 TL HİBE

302- KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YATIRIMLAR İÇİN TKDK TARAFINDAN VERİLEN HİBE MİKTARI

Başar Proje Mühendislik Hibe Danışmanlık Fevzi Çakmak 2 Sokak 28/14 Kızılay -ANKARA www.ipardprojedanismanlik.com 0 530 159 32 94

(4)

BAŞAR PROJE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK OLARAK YATIRIMLARIN DANIŞMANLIK VE YAPIM İŞLERİ SÜREÇLERİ BERABER YÜRÜTÜLMEKTE

OLUP YATIRIMCILARA MÜTEAHHİTLİK HİZMETİ DE VERİLMEKTEDİR .

DANIŞMANLIK VE İNŞAAT YAPIM İŞLERİ SÜREÇLERİ

DANIŞMANLIK SÜRECİ

1. BAŞVURU FORMUNUN HAZIRLANMASI 2. TAAHHÜTNAMELERİN HAZIRLANMMASI 3. RESMİ BELGELERİN TEDARİK EDİLMESİ 4. HARCAMA TABLOLARININ DÜZENLENMESİ

5. SEÇİLEN TEKLİFLER VE EKLERİNİN DÜZENLENMESİ 6. SEÇİLMEYEN TEKLİFLER VE EKLERİNİN

DÜZENLENMESİ

7. MALİYETLERİ GEREKÇELENDİRME TABLOLARI 8. YASAL MALİ TABLOLAR

9. MEVCUT VARLIKLAR LİSTESİNİN TEMİNİ 10. MAHAL LİSTELERİ

11. MAKİNE EKİPMAN YERLEŞİM PLANI VE LİSTESİ 12. İŞ PLANI

13. TEKNİK PROJE

14. TÜM VERİLERİN TKDK SİSTEMİNE YÜKLENMESİNE

TAKİBEN PROJE DOSYASININ OLUŞTURULMASI

(5)

DANIŞMANLIK SÜRECİ

Başar Proje Mühendislik Hibe Danışmanlık Fevzi Çakmak 2 Sokak 28/14 Kızılay -ANKARA www.ipardprojedanismanlik.com 0 530 159 32 94

DANIŞMANLIK SÜRECİNİ ANA BAŞLIKLAR HALİNDE ÖZETLERSEK;

1-BAŞVURU AŞAMASI VE RESMİ EVRAK TEMİNLERİ

2- YAPIM İŞLERİ PROJELERİNİN ÇİZİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN HARİTA KADASTRO VE ZEMİN ETÜDÜ İŞLEMLERİ İLE ZİRAİ MÜHENDİSLİK PROJELERİ

3- MİMARİ , STATİK , ELEKTRİK VE SIHHİ TESİSAT PROJELERİNİN ÇİZİLMESİ 4-YAPIM MALİYETLERİNİN ÇIKARILMASI

5-YAPIM İŞLERİ İÇİN İHALENİN YAPILMASI VE UYGUN FİRMANIN TESPİTİ

6-MAKİNE EKİPMAN İÇİN TEKLİFLERİN ALINMASI VE TEDARİKÇİ FİRMANIN TESPİTİ 7-MAKİNA EKİPMAN LİSTELERİ İLE MİMARİ PROJENİN NETLEŞTİRİLMESİ

8-İŞ PLANLARININ YAPILMASI , TEKNİK PROJENİN OLUŞTURULMASI 9-TKDK SİSTEMİNE VERİLERİN GİRİŞLERİ

10-BAŞVURU DOSYASININ TAMAMLANMASI

(6)

302-1 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

*ARICILIK ve SÜS BİTKİLERİ ,TIBBİ-AROMATİK BİTKİLER , SULAMA PROJELERİ

375.000

TL HİBE

(7)

302-1 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

*ARICILIK ve SÜS BİTKİLERİ ,TIBBİ-AROMATİK BİTKİLER , SULAMA PROJELERİ 1-GENEL KRİTERLER

1 "Mevcut-Yeni Yapı/Bina Listesi" eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır.

2 Makine-Ekipman yerleşim planı ile mimari plan uyumlu olmalıdır.

3 Mimari proje, spesifik uygunluk kriterlerindeki kapasite sınırlarıyla uyumlu olmalıdır.

4 Mimari proje/ Makine-Ekipman yerleşim planı, iş planında ki ifadelerle uyumlu olmalıdır.

5

Yatırımda Kullanılacak Olan Mevcut ve Yeni Alınacak Tüm Makine-Ekipmanlar, "Makine Ekipman Yerleşim Planı ve Listesi"nde eksiksiz ve doğru şekilde gösterilmelidir.

6

Destek talebinde bulunulan makine-ekipmanın kapasitesine karar verilirken dikkat edilen hususlar ve hesaplama kriterleri, yatırım ölçeğine uygun olmalıdır.

Başar Proje Mühendislik Hibe Danışmanlık Fevzi Çakmak 2 Sokak 28/14 Kızılay -ANKARA

www.ipardprojedanismanlik.com 0 530 159 32 94

(8)

İNŞAAT İŞLERİ İÇİN KRİTERLER

A

Bal Ürünleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İşlenmesine Özel Kriterler

1 İşletmenin çevresindeki zemin uygun malzemeyle kaplanmış olmalıdır.

(asfalt, beton vs.)

2 Ürün işleme ünitesi inşaatı ile ahır, atık deposu vs. arasında en az 30 m mesafe mevcut olmalıdır

3 Üretim alanına giriş kısmında/kısımlarında uygun hijyen alanı oluşturulmuş olmalıdır

4 Yatırımın yapılacağı arsa/arazide tesis atık suyu ve kanalizasyon kanalları birbirinden ayrı kurulumu yapılmalıdır.

5 Tuvalet girişi üretim alanından ayrılmış olmalıdır.

6 Proje çalışanlar için soyunma odası içermelidir.

7 Proje temiz, atık su ve kanalizasyon sistemleri içermelidir.

8 İşletmenin giriş kapısı doğrudan üretim alanına açılmamalıdır

9 Zemin dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır

10 İşletmenin üretim birimlerinde oluşan atık suların tahliyesi için üretim mahallerindeki zeminlerde gerekli tahliye kanalları imal edilmelidir. Üzeri haşere girişini önleyecek ve gerektiğinde çıkarılarak drenajın kolay temizlenmesine olanak sağlayacak metalle kaplı olmalıdır.

11 Duvarlar uygun yüksekliğe kadar dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.

12 Tavan (tavan yoksa, çatının iç yüzeyi) kir birikmesini engelleyecek,

yoğuşmayı azaltacak, istenmeyen küf oluşumunu ve aşağı partikül düşmesini engelleyecek biçimde olmalıdır.

13 Tüm kapı ve pencereler pürüzsüz, emici olmayan özelliklere sahip, dezenfeksiyona

uygun, gerektiğinde kolayca temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.

14 İşletmede kullanılan dezenfektanlar vb. kimyasalların depolanacağı ayrı bir alan bulunmalıdır.

15 Proje uygun ve yeterli doğal veya mekanik havalandırma düzenleri

bulundurmalıdır. Havalandırma sistemi, bulaşık alandan temiz alana mekanik hava akımını önlemelidir. Havalandırma sistemi; filtrelere, temizliği ve değiştirilmesi gereken parçalara kolayca ulaşılabilecek şekilde

yerleştirilmelidir

16 Tüm iç alanlar üretim amaçlı kullanılmalıdır

302-1 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

*ARICILIK ve SÜS BİTKİLERİ ,TIBBİ-AROMATİK BİTKİLER , SULAMA PROJELERİ

Süs Bitkilerine Özel Kriterler

Sera kapasitesi spesifik uygunluk kriterlerine uygun olmalıdır.

(9)

Başar Proje Mühendislik Hibe Danışmanlık Fevzi Çakmak 2 Sokak 28/14 Kızılay -ANKARA www.ipardprojedanismanlik.com 0 530 159 32 94

ZORUNLU MAKİNA EKİPMANLAR

A Üretimde Bulunması Teknik Olarak Zorunlu Makine Ekipman Listesi

a Arıcılık Faaliyetleri Bal veya Ana Arı Üretimi Kovan

b Diğer Arıcılık Ürünleri Üretimi Polen Üretimi

1 Kovan (Polen tuzaklı) 2 Polen kurutma makinesi

Arı Sütü Üretimi

1 Buzdolabı (Arı sütü mamülleri üretimi söz konusu ise) Bal Mumu Üretimi

1 Bal Mumu eritme kazanı Propolis

1 Propolis toplama ızgarası

c Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İşleme ve Paketleme) Kurutma sistemi

302-1 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

*ARICILIK ve SÜS BİTKİLERİ ,TIBBİ-AROMATİK BİTKİLER

Süs Bitkileri ile Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretiminde teknik olarak bulunması gereken olmazsa olmaz makine bulunmamaktadır.

Bir ürün üretim aşamasında alınan ortak makine-ekipman diğer ürün üretim aşamalarında da kullanılabilir.

Bu listede yer alan inşaat işleri kriterlerinin projede yer almaması

durumunda başvuru sahibi ile irtibata geçilerek ek bilgi açıklama talep

edilir ve gelen bilgi, açıklama değerlendirilir.

(10)

302-2 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

* YEREL ÜRÜNLERİN VE MİKRO İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ

600.000

TL HİBE

(11)

Başar Proje Mühendislik Hibe Danışmanlık Fevzi Çakmak 2 Sokak 28/14 Kızılay -ANKARA www.ipardprojedanismanlik.com 0 530 159 32 94

302-2 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

* YEREL ÜRÜNLERİN VE MİKRO İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ

İNŞAAT İŞLERİ İÇİN KRİTERLER

A

Gıda Ürünleri İşleme ve/veya Paketlemeye Özel Kriterler

1 Mimari projede belirtilen tüm mahallerin kullanım amacı yatırımın konusu ile uyumlu olmalıdır (Uygun harcamalarda yapım işi söz konusu ise)

2 İşletmenin çevresindeki zemin uygun malzemeyle kaplanmış olmalıdır (asfalt, beton vs.)

3 Tesis girişinde uygun hijyen alanı oluşturulmalıdır.

4 Tuvalet girişi üretim alanından ayrılmış olmalıdır.

5 Tesis temiz ve atık su sistemleri içermelidir.

6 Zemin dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

7 Duvarlar dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve

dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

8 Tavan (tavan yoksa, çatının iç yüzeyi) kir birikmesini engelleyecek,

yoğuşmayı azaltacak, istenmeyen küf oluşumunu ve aşağı partikül düşmesini engelleyecek biçimde imal edilmiş olmalıdır.

9 Kapı ve pencereler uygun malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

** Bu alt tedbirde herhangi bir zorunlu makine-ekipman

bulunmamaktadır.

(12)

302-3 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

* KIRSAL TURİZM

(13)

Başar Proje Mühendislik Hibe Danışmanlık Fevzi Çakmak 2 Sokak 28/14 Kızılay -ANKARA www.ipardprojedanismanlik.com 0 530 159 32 94

İNŞAAT İŞLERİ İÇİN KRİTERLER

A Yemek İşletmelerine (Lokanta, pastane) Özel Kriterler

1 Tüm iç alan yemek hizmeti için kullanılmalıdır.

2 Tuvaletler üretim alanından ayrılmalıdır.

3 Proje temiz, atık su ve kanalizasyon sistemleri içermelidir.

4 Zemin dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

5 Oluşan atık suların tahliyesi için üretim mahallerindeki zeminlerde gerekli tahliye kanalları imal edilmelidir. Üzeri haşere girişini önleyecek ve gerektiğinde çıkarılarak drenajın kolay temizlenmesine olanak sağlayacak metalle kaplı olmalıdır.

6 Duvarlar dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

7 Tavan (tavan yoksa, çatının iç yüzeyi) kir birikmesini engelleyecek, yoğuşmayı azaltacak, istenmeyen küf oluşumunu ve aşağı partikül düşmesini engelleyecek biçimde imal edilmiş olmalıdır.

8 Tüm kapı ve pencereler pürüzsüz, emici olmayan özelliklere sahip, dezenfeksiyona uygun, gerektiğinde kolayca temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır

9 Proje uygun ve yeterli doğal veya mekanik havalandırma düzenleri

bulundurmalıdır. Havalandırma sistemi, bulaşık alandan temiz alana mekanik hava akımını önlemelidir. Havalandırma sistemi; filtrelere, temizliği ve değiştirilmesi gereken parçalara kolayca ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.

302-3 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

* KIRSAL TURİZM

750.000

TL HİBE

(14)

BAŞAR PROJE DANIŞMANLIK REFERANS PROJELERİMİZ

* ÜMİT KARATAŞ TKDK İPARD 50.000 ADET DÖNEM BROİLER YETİŞTİRİCİLİK TESİSİ KAZAN/ANKARA ( AB HİBE PROJESİ )

* ANKARA İNŞAAT A.Ş/ANKARA (IPARD 120 BAŞ YARI AÇIK SÜT ÜRETİM TESİSİ POLATLI/ANKARA

* HASAN KAĞIZMAN/ANKARA(IPARD 120 BAŞ YARI AÇIK SÜT ÜRETİM TESİSİ

* GPS TKDK İPARD 50.000 ADET DÖNEM BROİLER YETİŞTİRİCİLİK TESİSİ ( AB HİBE PROJESİ ) AYAŞ/ANKARA

* ADNAN KARAMAN TKDK İPARD 50.000 ADET DÖNEM BROİLER YETİŞTİRİCİLİK TESİSİ ( AB HİBE PROJESİ ) GÜDÜL/ANKARA

* GRAND DENİZ TURİZM KIRSAL TURİZM RESTAURANT MODERNİZASYONU PROJESİ VAN-GEVAŞ ( AB HİBE PROJESİ )

* HAS GIDA TKDK İPARD 50.000 ADET DÖNEM BROİLER

YETİŞTİRİCİLİK TESİSİ POLATLI/ANKARA ( AB HİBE PROJESİ )

* AKM ALTYAPI İNŞAAT VE MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ- ÇANKAYA/ANKARA (A.B.HİBE PROJESİ)

* TANRIVERDİ TANBURLU SULAMA PROJESİ-BALA/ANKARA

* PEGASUS EĞİTİM TEK.VE DANIŞMANLIK-ANKARA(DANIŞMANLIK HİZMETİ)

* DAMAİR GROUP LTD.ŞTİ./ANTALYA (TÜBİTAK AR-GE)

* SULAR TARIM MAKİNALARI LTD.ŞTİ.-TEKİRDAĞ (DANIŞMANLIK)

* BİLGİ YÖNETİM STRATEJİK ARAŞTIRMA LTD.ŞTİ-ÇANKAYA(KAÇAK YOLLA ADSL KULLANIMI ÖNLEME ÇALIŞMA PROJESİ)

* ANKARA ÜNİVERSİTESİ NETWORK PROJESİ)

* ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ NETWORK PROJESİ)

* CENGİZHAN YORULMAZ GÖLBAŞI/ANKARA (BASINÇLI SULAMA)

* İBRAHİM KARABACAK ELMADAĞ/ANKARA(IPARD 120 BAŞ YARI AÇIK SÜT ÜRETİM TESİSİ) ( AB HİBE PROJESİ )

* FİRDEVS AYDIN TKDK İPARD 50.000 ADET DÖNEM BROİLER YETİŞTİRİCİLİK TESİSİ ÇUBUK/ANKARA ( AB HİBE PROJESİ )

* KEMAL DOĞANOĞLU TKDK İPARD 29 TON KAPASİTELİ ALABALIK YETİŞTİRİCİLİK TESİSİ KIZILCAHAMAM/ANKARA

Figure

Updating...

References

Related subjects :