Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER

Tam metin

(1)

Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER için kurulum kılavuzu.

Bu kılavuzdaki BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER Kullanma kılavuzu BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER

Kullanma talimati BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER Kullanıcı kılavuzu BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER Kullanıcı el kitabı BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER

Kullanım kılavuzunuz

BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER

http://tr.yourpdfguides.com/dref/3332045

(2)

Manuel özet:

...

...

...

.. 3 Fonksiyonlar ...

...

...

...

. 5 Disk ile ilgili bilgiler ...

... 5 Montaj . ...

...

...

...

...

.... @@@@9 LED yanp sönen gösterge . ...

.. On screen ekran fonksiyonu ...

.. Çok lisanl audio fonksiyonu ...

...

... MENÜ fonksiyonu ...

...

...

...

@@Çok aç fonksiyonu (sadece DVD'de) ...

...

...

... MP3 diski dinleme ..

...

...

.... Özel fonksiyonlar . ...

...

...

.. 17 17 18 19 19 19 19 20 Çkarlabilir ön kapak ...

...

... 10 Elektrik balantlar ...

...

. 12 Uzaktan kumanda ....

...

...

13 Ana fonksiyonlar ...

...

...

. 15 Bir DVD/VCD/CD taklmas ...

... 15 Bir diskin çkarlmas ...

...

...

... 15 Sfrlama tuµu RESET ...

(3)

...

22 Kurulum - Ana sayfa ...

...

...

... 22 Genel kurulum ...

...

...

... 23 Hoparlörlerin kurulmas ..

...

...

. 27 Dolby fonksiyonunun kurulmas ....

. 27 Tercih edilen ayarlar ...

...

.... 29 Teknik veriler . ...

...

...

. 34 2 GENEL BLG Genel bilgi Bir Blaupunkt ürününü seçtiiniz için teµekkür ederiz. Yeni cihaznz iyi günlerde kullanmanz dileriz. lk çalµtrma öncesi lütfen kullanm klavuzunu okuyunuz. Blaupunkt editörleri, kullanm klavuzunun açk ve kolay anlaµlr olmas için sürekli çalµmaktadrlar.

Bununla birlikte, kullanm ile ilgili sorularnz olursa, lütfen yetkili satcya danµnz ya da ülkenizdeki müµteri danµma hattn araynz. Telefon numaralar bu kitapçn arka yüzünde bulunmaktadr. Avrupa Birlii snrlar içerisinde satlan ürünlerimiz için, üretici garantisi vermekteyiz. Garanti koµullar, www.blaupunkt.

de internet adresinden örenilebilir ya da dorudan µu adresten istenebilir: Blaupunkt GmbH Hotline CM/PSS 6 Robert Bosch Str. 200 D-31139 Hildesheim GÜVENLK BLGLER Ses µiddetini, tarfikte dikkatiniz dalmayacak µekilde ayarlaynz. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS

ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Trafikte Aracn ykanmas Cihaz kesinlikle slanmaya ve youn neme karµ koruyunuz, aksi halde ksa devre, yangn veya baµka hasarlar oluµabilir. Park etmek Cihaznz mümkün olduu kadar dorudan güneµ µnlarna maruz kalacak µekilde park etmeyiniz, aksi halde aracn içindeki scaklk

çok yüksek olabilir. Cihaz çalµtrmadan önce, aracnzn iç ksmnn biraz soumasn bekleyiniz. Doru elektrik akm beslemesi Bu cihaz, eksi kutup µasi balantl, 12 Volt doru akma sahip akümülatör iµletmesi için tasarlanmµtr (Amerika Birleµik Devletleri araçlarndaki standart sistem). Disk mekanizmasnn korunmas

Cihazn iµletme yuvasna yabanc cisimler sokmaynz, aksi halde cihazn iç ksmndaki hassas mekanik sistem zarar görebilir. Uyar (RESET) Chihaz ilk kez devreye sokulmadan önce, kesinlikle sfrlama tuµu RESET K baslmaldr (bkz. sayfa 15) ! Yetkili servis merkezlerinin salad bakm Bu hassas cihaz söküp datmaya veya kendi baµnza onarmaya çalµmaynz. Gereken servis hizmetleri için, lütfen bu ürüne ilave edilmiµ listede ad geçen servis merkezlerinden birine

baµvurunuz.

3 GÜVENLK BLGLER Release-Panel Yaralanma tehlikesi! ReleasePanel diye adlandirilan panelin daima kapali olmasina dikkat ediniz.

@@@@@@Yaralanma tehlikesi! ReleasePanel, kumanda paneli açikken çikarilmamalidir. @@baµnza onarm yapmaya kesinlikle çalµmaynz. Bakm iµlerini eitilmiµ elemanlara yaptrnz. kaz: · Yanma riskini veya bir elektrik çarpmas tehlikesini azaltmak için, cihaz kesinlikle slak veya nemli ortamlara maruz brakmaynz. · Yanma riskini veya bir elektrik çarpmas tehlikesini azaltmak ve karµlkl etkileµimleri (sinyal giriµimleri / enterferans) önlemek için sadece tavsiye edilen aksesuarlar kullannz. · Bu cihaz sürekli kullanm için tasarlanmµtr. Bu cihaz, telif hakk kanunlarna istinaden, Amerika Birleµik Devletleri patentalar tarafndan korunan teknolojilere sahiptir. Telif hatlar, Macrovision Corporation firmasna ait haklar ve baµka hamillere ait telif haklarn teµkil eder.

Telif hakk kanunlarnda korunmuµ bu teknolojisinin kullanlmas için Macrovision Corporation firmasnn izin vermesi gerekir ve bu izin sadece özel µahsi kullanm ve snrl bir çerçeve dahilinde baµka sunular için geçerlidir; Macrovision Corporation tarafndan daha önce baµka bir izin verildiyse, bu durumda

tabii ki bu kural geçerli deildir.

Cihazn taklit edilmesi veya demonte edilmesi yasaktr. Montaj Cihaz, yatay pozisyonda olacak µekilde monte ediniz; cihazn ön yüzü, kullanm kolaylaµtrabilmek için, azami 30° yukarya doru olacak bir aç oluµacak µekilde ayarlanabilir. DKKAT: Mobil DVD çalar, görünen / görünmeyen ve insan için

tehlikeli bir µn özellii taµyabilen lazer µn ile çalµan, I. snf bir lazer µnl üründür. Mobil DVD çalar sadece bildirilen talimatlara göre çalµtrlmaldr.

Bu klavuzda bildirilmeyen kumanda birimlerinin veya ayar seçeneklerinin ve fonksiyonlarn kullanlmas, tehlikeli µnlara maruz kalnmasna yol açabilir. Cihazn gövdesini kesinlikle açmaynz ve kendi 4 FONKSYONLAR PAL DVD (Video CD) ve NTSC DVD (Video CD) ile uyumluluk Bu cihaz ile, PAL ve NTSC TV

formatnda kaydedilmiµ diskler izlenebilir. Bu cihaz için, MPEG2 dekoder, video D/A konvertörü ve audio dekoderi dahil tüm önemli DVD oynatma fonksiyonlar tek bir LSI chipine entegre edilmiµtir. Mevcut kulaklk amplifikatör giriµleri balants için, analog stereo çkµ L/R (RCA). Video çkµ bir karµk sinyal

video (RCA) çkµdr.

Teslimat kapsamndaki yazlm, çok fonksiyonlu uzaktan kumanda (çok lisanl audio fonksiyon / alt yaz, çok aç fonksiyonu) ve tüm ana fonksiyonlar içindir.

Uyar: NTSC-Timing donanml 16:9 monitörler ile birlikte kullanmda yatay görüntü arzalar söz konusu olabilir. DSK LE LGL BLGLER DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Bu cihazn destekledii disk formatlar: DVD 12 cm disk / 8 cm disk

(sadece tek yüzü iµlenmiµ diskler) DIGITAL VIDEO Video CD 12 cm disk / 8 cm disk CD 12 cm disk / 8 cm disk Aµadaki diskler bu cihaz tarafndan desteklenmez: · · · DVD-ROM DVD-R / DVD-RAM CD-RAM CDV CD-G Photo CD Baµka bölge numarasna sahip DVD'ler. Bölge idare bilgisi Bölge idare bilgisi: Bu mobil DVD çalar, bir DVD üzerinde kaytl olan bölge idare bilgisini iµleyebilecek µekilde tasarlanmµtr. Bir DVD üzerindeki tertip edilmiµ

bölge numaras, mobil DVD çalarn bölge numarasna uymuyorsa, söz konusu disk bu cihazda oynatlamaz.

Kullanım kılavuzunuz

BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER

http://tr.yourpdfguides.com/dref/3332045

(4)

Bu ürüne ait bölge numaras, cihaz etiketi üzerindedir. Kullanm ve temizleme · Pislik, toz, çizik ve eilmiµ diskler hatal fonksiyonlara sebep olabilir. · Diskler üzerine yapµkanl etiketler yapµtrmaynz ve çizik oluµmasn önleyiniz. · Diskler eilmemeli ve bükülmemelidir. · Hasar oluµmasn önlemek için, disklerinizi daima

koruyucu kutu veya klflar içinde muhafaza ediniz.

5 DSK LE LGL BLGLER · Disklerinizi aµadaki yer ve ortamlarda muhafaza etmeyiniz: 1. Dorudan güneµ µnlar olan yerler. 2. Pis, tozlu ve nemli yerler. 3.

Aracn kaloriferine yakn yerler. 4. Koltuklar veya gösterge paneli üzerinde. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Kullanlmasna izin verilmeyen parçalarn kullanlmas, hatal fonksiyona sebep olabilir. · Eer montaj için delik açlmas veya araçta baµka deiµiklikler yaplmas gerekirse, yaknnzdaki bir yetkili

atölyeye baµvurunuz.

· Cihaz monte edeceiniz yeri, sürücüyü arac sürerken rahatsz etmeyecek µekilde ve ani bir durma iµlemi esnasnda, örn. acil fren yapldnda, araç içindeki dier yolcular için tehlike yaratmayacak bir yer seçiniz. · Montaj açs yatay pozisyona göre 30° açdan daha fazla ise, bu durum cihazn performansn kötü etkileyebilir. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH ç kenardaki düzgün olmayan ksmlar 30 7 MONTAJ · Cihazn, çevre scakl yüksek olan bir yere, örnein dorudan güneµ µnlarna maruz kalan bir yere veya youn kalorifer ss söz konusu olan bir yere ve ayrca cihazn toza, pislie veya youn titreµime maruz kald bir yere monte edilmesini önleyiniz. metal kulaklar seçiniz ve braketi sabitlemek için bu dilleri içe

doru bükünüz.

3. Cvata 1 6 DIN ön yüz / Arka yüz montaj Bu cihaz, ön taraftan (normal DIN ön yüz montaj) veya arka taraftan (DIN arka yüz montaj, cihazn yan tarafndaki vida diµli delikler kullanlarak) monte edilebilir. Montajda izlenecek detayl prosedür, aµadaki monta;maynz. Ön kapak tekrar µu µekilde yerine taklr: 1. Ön

kapa önce sa taraf ile ana kasaya taknz ve ardndan sol taraf da yerine oturduunu duyuncaya kadar içeri bastrnz.

Ön kapak 11 ELEKTRK BALANTILARI DVD ANA ÜNTES (ARKADAN GÖRÜNÜ) SPDF Dijital çkµ (Toslink) Giriµ IR (ENFRARUJ) RESil;lmas için, OPEN tuµuna basnz. TITLE = PARÇA (BALIK / SM) CHAPTER = BÖLÜM Uzaktan kumanda sezicisi (IR) Uzaktan kumanday, uzaktan kumanda sinyallerini alan ve cihazn ön yüzünde bulunan enfraruj (IR) seziciye doru tutunuz. Parça numaras, toplam parça adedi, bölüm numaras, aktüel oynatlan diskin bu parçasnn toplam bölüm adedi ve geçmiµ olan süre LCD göstergesinde görüntülenir. 17 ANA FONKSYONLAR 2) DISPLAY tuµuna iki kez basnz: TITLE REMAIN 01:46:58 5) DISPLAY tuµuna beµ kez basnz: Ekrandaki görüntü artk gösterilmez. Video CD/SVCD/CD DISPLAY tuµuna her basµta, ekrandaki görüntü µu

sraya göre deiµir: SINGLE ELAPSED (aktüel, geçmiµ olan süre) SINGLE REMAIN (aktüel, bakiye süre) TOTAL ELAPSED (toplam, geçmiµ olan süre) TOTAL REMAIN (toplam, bakiye süre) OFF (Kapal) MP3 DISPLAY tuµuna her basµta, ekrandaki görüntü µu µekilde deiµir: SINGLE ELAPSED (aktüel, geçmiµ olan süre) OFF (Kapal) TITLE REMAIN = BAKYE SÜRE 3) DISPLAY tuµuna üç kez basnz: CHAPTER ELAPSED 00:00:24 CHAPTER ELAPSED =

BÖLÜM, GEÇM OLAN SÜRE 4) DISPLAY tuµuna dört kez basnz: CHAPTER REMAIN 00:01:39 Çok lisanl audio fonksiyonu DVD için Oynatma esnasnda AUDIO tuµuna basnz. Tuµa her basldnda, oynatma lisanna ait numara dorudan deiµir. CHAPTER REMAIN = BÖLÜM, BAKYE SÜRE 18 ANA FONKSYONLAR Uyarlar: - Lisan numaralar diskten diske farkldr. - Baz disklerde sadece bir oynatma lisan mevcuttur. - Eer farkl lisanlar mevcut deilse,

ekrann sol üst köµesinde ilgili sembol gösterilir. VCD/CD için Oynatma esnasnda AUDIO tuµuna basnz.

Oynatma iµlemi için bir stereo veya mono ses seçebilirsiniz. Stereo (L&R) sadece L sadece R Uyarlar: - Lisan numaralar diskten diske farkldr. - Baz disklerde sadece bir lisan mevcuttur. - Eer farkl lisanlar mevcut deilse, ekrann sol üst köµesinde ilgili sembol gösterilir. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Çok aç fonksiyonu (sadece DVD'de) Oynatma esnasnda ANGLE tuµuna basnz. Tuµa

her basldnda, kamera perspektiflerine ait numara dorudan deiµir. Uyarlar: - Kamera perspektiflerine ait numaralar diskten diske farkldr. - Bu fonksiyon sadece, belli sahnelerin farkl bakµ açlarndan, yani farkl perspektiflerden kaydedildii disklerde mevcuttur. - Eer farkl perspektifler mevcut deilse, ekrann sol üst köµesinde ilgili sembol gösterilir. MENÜ fonksiyonu TITEL menüsü DVD üzerinden birden fazla parça varsa, parça menüsünde, oynatmann baµlamasn

istediiniz parçay seçebilirsiniz.

1. Oynatma esnasnda TITLE tuµuna basnz. 2. mleç tuµlarnn yardm ile, ekran üzerinden bir parça seçiniz ve seçiminizi ENTER tuµu ile tasdik ediniz. MP3 diski dinleme Bu cihaz aµadaki MP3 CD formatlar için uygundur: 1) Joliet (Julia); 2) Romeo; 3) ISO9660.

MP3 diski dinlenmesinde dizin format önemli ve belirleyicidir. 19 Çok lisanl alt yaz (sadece DVD'de) Oynatma esnasnda SUBTITLE tuµuna basnz. Tuµa her basldnda, alt yaz lisanna ait numara dorudan deiµir. ANA FONKSYONLAR Örnek: : Hzl geri alma, : Hzl ileri alma. Uyar: Çalma iµlemi esnasnda dizin

seçmek mümkün deildir.

@@ANGLE : Ses µiddeti, renk, kontrast ve parlaklk ayarlanmas. @@Uyarlar: 1) MP3 diskinde, yukardaki deerler deiµtirilemez. @@3) Kontrast ve parlaklk çok yüksek seçilmemelidir. @@@@@@@@@@@@@@@@Uyarlar: 1) Cihaz harici AV fonksiyonuna alndktan sonra, diski cihaza yerleµtiriniz. Disk

tannr tannmaz, cihaz çalma veya oynatma modunu seçer ve otomatik olarak DVD cihaznn AV çkµna geçer.

Kullanım kılavuzunuz

BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER

http://tr.yourpdfguides.com/dref/3332045

(5)

2) Oynatma esnasnda harici AV fonksiyonuna geçerseniz, oynatma iµlemi kesilir. DVD cihaznn AV fonksiyonuna geçilince, oynatma otomatik olarak baµlar.

21 DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH LK KURULUM Kurulum - Ana sayfa Daha baµka bilgiler için, Genel kurulum menüsüne baknz. b) Hoparlörlerin kurulmas Burada, DOLBY AC3 5.1 DOWNMIX fonksiyonunun iki kanal modu için audio çkµn

aktifleµtirebilirsiniz.

Daha baµka bilgiler için, Hoparlörlerin kurulmas menüsüne baknz. c) Dolby fonksiyonunun kurulmas Bu kurulum sayfasnda, DOLBY DIGITAL ile ilgili tüm seçenekler vardr. Daha baµka bilgiler için, Dolby fonksiyonunun kurulmas menüsüne baknz. d) Tercih edilen ayarlar Bu kurulum sayfas, destek fonksiyonuna ait tüm konfigürasyonu kapsar. Daha baµka bilgiler için, Tercih edilen ayarlar menüsüne baknz. GENERAL SETUP SPEAKER SETUP DOLBY DIGITAL SETUP PREFERENCE EXIT SETUP GENERAL SETUP = GENEL KURULUM SPEAKER SETUP = HOPARLÖRLERN KURULMASI DOLBY DIGITAL SETUP = DOLBY DIGITAL KURULUMU PREFERENCE = TERCH EDLEN AYARLAR EXIT SETUP = KURULUMU SONA ERDRME 1. Cihaz stop modundayken, SETUP tuµuna basnz. (Cihazn Stop modunda olduundan emin olmak için, STOP tuµuna iki kez basnz.) 2. LK KURULUM menüsü gösterilir.

3. / tuµlarnn yardm ile, istediiniz menü maddelerini seçiniz. 4. ENTER tuµuna basnz. a) Genel kurulum Genel kurulum ile ilgili bu sayfada, resim ve audio çkµ ile ilgili tüm menü seçeneklerini bulabilirsiniz.

Dolby Digital Dolby Laboratories lisans ile üretilmiµtir. @@Gizli, yaynlanmamµ eser. © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. @@@@@@(Geniµ görüntü fonksiyonlu bir televizyon kullanlmas durumunda, ekrann üst ve alt yan kenarlarnda siyah kaln çizgiler görünür.) GEN RESM (TV format 16:9 için) Eer geniµ

resim formatna sahip bir TV cihaz balanmµ ise, bu seçenei seçiniz.

Wide(16:9) MAIN PAGE Video Material Normal 4:3 TV Screen 4:3 Pan Scan Letter-box 16:9 Video Material = Video malzemesi 23 DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL NORMAL/PS = NORMAL/PS NORMAL/LB = NORMAL/LB WIDE = GEN RESM SVENSKA TV DISPLAY = TV GÖSTERGES TV TYPE = TV TP PIC MODE = RESM MODU ANGLE MARK = AÇI SNYAL OSD LANG = OSD LSANI SPDIF = SPDIF CAPTIONS = YAZI GÖRÜNTÜLEME MAIN PAGE

= ANA SAYFA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH GENEL KURULUM Genel kurulum seçerseniz, çkµ format disk formatna eµittir. TV DISPLAY TV TYPE PIC MODE ANGLE MARK OSD LANG SPDIF CAPTIONS PAL (USA:NTSC) NTSC PAL TV DISPLAY TV TYPE PIC MODE ANGLE

MARK OSD LANG SPDIF CAPTIONS AUTO HI-RES N-FLICKER MAIN PAGE MAIN PAGE TV DISPLAY = TV GÖSTERGES TV TYPE = TV TP PIC MODE = RESM MODU ANGLE MARK = AÇI SNYAL OSD LANG = OSD LSANI SPDIF = SPDIF CAPTIONS = YAZI GÖRÜNTÜLEME MAIN PAGE = ANA SAYFA PAL (USA : NTSC) = PAL (USA : NTSC) NTSC = NTSC PAL = PAL TV DISPLAY = TV GÖSTERGES TV TYPE = TV TP PIC MODE = RESM MODU ANGLE MARK = AÇI SNYAL OSD LANG = OSD LSANI SPDIF = SPDIF CAPTIONS = YAZI GÖRÜNTÜLEME MAIN PAGE = ANA SAYFA AUTO

= OTO HI-RES = HI-RES N-FLICKER = N-FLICKER TV TP ayarlamas Bu cihazda, PAL veya NTSC formatnda kaydedilmiµ olan diskler izlenebilir. Eer cihaz, NTSC formatna sahip bir TV cihazna balanmµ ise, NTSC formatn seçiniz. Eer cihaz, PAL formatna sahip bir TV cihazna balanmµ ise, PAL formatn seçiniz. Eer PAL (USA : NTSC) seçeneini RESM MODU ayarlamas OTO opsiyonunu seçiniz. Cihazn PIC modu, DVD diskinin konfigürasyonuna baldr. HI-

RES seçenei, en iyi resim çözülümünü garantiler. Audio etkili resimler için N-FLICKER opsiyonunu seçiniz. 24 GENEL KURULUM DEUTSCH Genel kurulum TV DISPLAY TV TYPE PIC MODE ANGLE MARK OSD LANG SPDIF CAPTIONS ON OFF TV DISPLAY ENGLISH TV TYPE PIC MODE ANGLE

MARK OSD LANG SPDIF CAPTIONS ENGLISH CHINESE MAIN PAGE MAIN PAGE ON = AÇIK OFF = KAPALI ENGLISH = NGLZCE CHINESE = ÇNCE AÇI SNYAL GÖSTERGES ayarlamas Çok açl DVD diski oynatlrken ON (Açk) ayarlanmµsa, bu durumda (aç sinyali) gösterilir. Eer ekranda OFF

(Kapal) ayarlanmµsa, sinyal gösterilmez.

25 DANSK PORTUGUÊS OSD LSAN TP ayarlamas / tuµlarnn yardm ile, ekran görüntüsünün lisann seçiniz. ESPAÑOL SVENSKA TV DISPLAY = TV GÖSTERGES TV TYPE = TV TP PIC MODE = RESM MODU ANGLE MARK = AÇI SNYAL OSD LANG = OSD LSANI SPDIF = SPDIF CAPTIONS = YAZI GÖRÜNTÜLEME MAIN PAGE = ANA SAYFA TV DISPLAY = TV GÖSTERGES TV TYPE = TV TP PIC MODE = RESM MODU ANGLE MARK =

AÇI SNYAL OSD LANG = OSD LSANI SPDIF = SPDIF CAPTIONS = YAZI GÖRÜNTÜLEME MAIN PAGE = ANA SAYFA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS GENEL KURULUM Genel kurulum TV DISPLAY TV TYPE PIC MODE ANGLE MARK OSD LANG SPDIF CAPTIONS ON OFF TV DISPLAY TV TYPE PIC MODE ANGLE MARK OSD LANG SPDIF CAPTIONS ON OFF MAIN PAGE MAIN PAGE TV DISPLAY = TV GÖSTERGES TV TYPE = TV TP PIC MODE = RESM MODU ANGLE MARK = AÇI SNYAL OSD LANG = OSD LSANI SPDIF = SPDIF CAPTIONS = YAZI GÖRÜNTÜLEME MAIN PAGE = ANA SAYFA ON = AÇIK OFF = KAPALI TV DISPLAY = TV GÖSTERGES TV TYPE = TV TP PIC MODE = RESM MODU ANGLE MARK = AÇI SNYAL OSD LANG = OSD LSANI SPDIF = SPDIF CAPTIONS = YAZI GÖRÜNTÜLEME MAIN PAGE = ANA SAYFA ON = AÇIK OFF = KAPALI SPDIF

ayarlamas SPDIF resim çkµ ON/OFF (Açk/ Kapal) seçimi. YAZI GÖRÜNTÜLEME AÇIK seçeneini seçerek, YAZI GÖRÜNTÜLEME fonksiyonunu aktifleµtiriniz ve KAPALI seçeneini seçerek, fonksiyonu yine deaktifleµtiriniz. 26 GENEL KURULUM DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Hoparlörlerin kurulmas Dolby fonksiyonunun kurulmas DOWN MIX LT / RT STEREO OP MODE DUAL MONO DRC LINE MODE MAIN PAGE DOWN MIX = DOWN MIX MAIN PAGE = ANA SAYFA LT/RT = LT/RT STEREO = STEREO OP MODE = LETME MODU DUAL MONO = DUAL MONO DRC = DYNAMIC RANGE CONTROL LINE-MODE = LINE MODU Burada, DOLBY AC3 5.1 DOWNMIX fonksiyonunun iki kanal modu için audio çkµn aktifleµtirebilirsiniz. @@@@@@@@CH1 Mono dinleme CH1 kanal her iki çkµa (sol/sa). CH2

Mono dinleme CH2 kanal her iki çkµa (sol/sa).

Kullanım kılavuzunuz

BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER

http://tr.yourpdfguides.com/dref/3332045

(6)

Mix-Mono dinleme CH1+CH2 her iki çkµa (sol/sa). 28 DRC - DYNAMIC RANGE CONTROL DRC fonksiyonunu seçin ve Dolby Digital kodlanmµ bir programn dinamik özelliini ayarlaynz. Komple kompresyondan kapatlmµ kompresyona kadar, 8 kademeli ayarlama olana mevcuttur.

GENEL KURULUM DEUTSCH Tercih edilen ayarlar LANGUAGE SUBTITLE DISC MENU LOCALE PARENTAL PASSWORD DEFAULT ENGLISH FRENCH SPANISH CHINESE JAPANESE LANGUAGE ENGLISH SUBTITLE DISC MENU LOCALE PARENTAL PASSWORD DEFAULT ENGLISH FRENCH SPANISH CHINESE JAPANESE MAIN PAGE MAIN PAGE LANGUAGE = LSAN SUBTITLE = ALT YAZI DISC MENU = DISK MENÜSÜ LOCALE = YER PARENTAL = ANNE BABA ÇN KONTROL FONKSYONU PASSWORD = FRE DEFAULT = ÖN AYAR MAIN PAGE = ANA SAYFA ENGLISH = NGLZCE FRENCH = FRANSIZCA SPANISH = SPANYOLCA CHINESE = ÇNCE JAPANESE = JAPONCA LANGUAGE = LSAN SUBTITLE = ALT YAZI DISC MENU = DISK MENÜSÜ LOCALE = YER PARENTAL = ANNE BABA ÇN KONTROL FONKSYONU PASSWORD = FRE DEFAULT = ÖN AYAR MAIN PAGE = ANA SAYFA ENGLISH = NGLZCE FRENCH = FRANSIZCA SPANISH = SPANYOLCA CHINESE = ÇNCE JAPANESE = JAPONCA

LSAN seçimi stediiniz dinleme lisann imleç tuµlarnn yardm ile seçiniz. ALT YAZI için lisan seçimi mleç tuµlarnn yardm ile, ALT YAZILAR'n gösterilecei, istediiniz lisan seçiniz. 29 DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS GENEL KURULUM Tercih edilen ayarlar LANGUAGE SUBTITLE DISC MENU LOCALE PARENTAL PASSWORD DEFAULT ENGLISH FRENCH SPANISH CHINESE JAPANESE LANGUAGE SUBTITLE DISC MENU LOCALE PARENTAL PASSWORD DEFAULT CHINA FRANCE HONG KONG JAPAN TAIWAN GBR MAIN PAGE MAIN PAGE

USA LANGUAGE = LSAN SUBTITLE = ALT YAZI DISC MENU = DISK MENÜSÜ LOCALE = YER PARENTAL = ANNE BABA ÇN KONTROL FONKSYONU PASSWORD = FRE DEFAULT = ÖN AYAR MAIN PAGE = ANA SAYFA ENGLISH = NGLZCE FRENCH = FRANSIZCA SPANISH = SPANYOLCA CHINESE = ÇNCE JAPANESE = JAPONCA LANGUAGE = LSAN SUBTITLE = ALT YAZI DISC MENU = DISK MENÜSÜ LOCALE = YER PARENTAL = ANNE BABA ÇN KONTROL FONKSYONU PASSWORD = FRE DEFAULT = ÖN AYAR MAIN PAGE = ANA SAYFA CHINA = ÇN FRANCE

= FRANSA HONG KONG = HONG KONG` JAPAN = JAPONYA TAIWAN = TAYVAN GBR = BÜYÜK BRTANYA USA = ABD DSK MENÜSÜ için lisan seçimi mleç tuµlarnn yardm ile, disk menüsü için istediiniz lisan seçiniz. YER mleç tuµlarnn yardm ile, istediiniz yeri seçiniz. Cihaz, bu seçime istinaden ilgili

ayarlar yapar (örn.

ALT YAZI, LSAN SEÇM, vs.). 30 GENEL KURULUM DEUTSCH Tercih edilen ayarlar LANGUAGE SUBTITLE DISC MENU LOCALE PARENTAL PASSWORD DEFAULT 1G 3 PG 4 PG 13 6 PG-R 7 NC-17 8 ADULT NO PARENTAL LANGUAGE ENGLISH SUBTITLE DISC MENU LOCALE PARENTAL PASSWORD DEFAULT CHANGE MAIN PAGE MAIN PAGE LANGUAGE = LSAN SUBTITLE = ALT YAZI DISC MENU = DISK MENÜSÜ

LOCALE = YER PARENTAL = ANNE BABA ÇN KONTROL FONKSYONU PASSWORD = FRE DEFAULT = ÖN AYAR MAIN PAGE = ANA SAYFA 1G=1G 3 PG = 3 PG 4 PG 13 = 4 PG 13 6 PG-R = 6 PG-R 7 NC-17 = 7 NC-17 8 ADULT = ADULT NO PARENTAL = ANNE BABA ÇN KONTROL FONKSYONU YOK LANGUAGE = LSAN SUBTITLE = ALT YAZI DISC MENU = DISK MENÜSÜ LOCALE = YER PARENTAL = ANNE BABA ÇN KONTROL FONKSYONU PASSWORD = FRE DEFAULT = ÖN AYAR MAIN PAGE = ANA SAYFA CHANGE = CHANGE ANNE BABA ÇN KONTROL FONKSYONU mleç tuµlarnn yardm ile, anne baba için istediiniz kontrol fonksiyonunu seçiniz ve seçiminizi ENTER tuµu ile tasdik ediniz. FRE CHANGE opsiyonunu seçiniz ve seçiminizi ENTER tuµu ile tasdik ediniz. Eski µifreyi giriniz (fabrika çkµnda ön ayar olarak µifre / gizli say 3308 ayarldr) ve ardndan

yeni dört haneli µifreyi / gizli sayy giriniz.

Tasdik amacyla, µifreyi / gizli sayy bir kez daha giriniz. Girdiiniz verileri doru tekrarlamaya dikkat ediniz. 31 DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS GENEL KURULUM Tercih edilen ayarlar LANGUAGE SUBTITLE DISC MENU LOCALE PARENTAL PASSWORD DEFAULT RESET MAIN PAGE LANGUAGE = LSAN SUBTITLE = ALT YAZI DISC MENU = DISK MENÜSÜ LOCALE = YER PARENTAL = ANNE BABA

ÇN KONTROL FONKSYONU PASSWORD = FRE DEFAULT = ÖN AYAR MAIN PAGE = ANA SAYFA RESET = SIFIRLAMA TUU RESET Fabrika ayar (RESET) Cihaz fabrika ayarlarna geri almak için, sfrlama tuµu RESET opsiyonunu seçiniz. 32 GENEL KURULUM DEUTSCH DEFAULT GENERAL SETUP

TV DISPLAY TV TYPE PIC mode Angle mark OSD LANGUAGE SPDIF NORMAL / PS PAL (USA:NTSC) AUTO ON ON ON Speaker Setup Dolby Digital Setup Preference Language Subtitle DISC menu Locale Parental Password 3308 English English English Default = Ön ayar General setup = Genel kurulum

Speaker setup = Hoparlörlerin kurulmas Dolby Digital Setup = Dolby fonksiyonunun kurulmas Preference = Tercih edilen ayarlar TV display = TV göstergesi TV type = TV Tipi PIC mode = Resim modu Angle mark = Aç sinyali OSD Language = OSD lisan SPDIF = SPDIF 33 DANSK PORTUGUÊS Normal/PS = Normal/PS PAL (USA: NTSC) = PAL (USA: NTSC) AUTO = OTO ON = AÇIK ENGLISH = NGLZCE ESPAÑOL Language = Lisan Subtitel =

Alt yaz DISC menu = DSK menüsü Locale = Yer Parental = Anne baba için kontrol fonksiyonu Password = ifre SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH TEKNK VERLER µletme gerilimi: +12 V (11 V-16 V), Test gerilimi 14,4V, asi eksi kutup Akm tüketimi: 2,0 A'dan daha az µletme scakl:

-15° C ile +60° C arasnda Sinyal sistemi: Karµk video sinyali 1,0 Vp-p 75 Ohm RCA geçmeli soket Desteklenen diskler: 1. DVD-VIDEO diskleri 5" (12 cm) tek yüz, tek kat 5" (12 cm) tek yüz, iki kat 3" (8 cm) tek yüz, tek kat 3" (8 cm) tek yüz, iki kat 2. Compact-Disc (CD-DA, VIDEO CD) 5" (12 cm) disk 3" (8 cm)

disk Audio çkµ gücü: 600 Ohm (2 ch 2,0 Vrms) Özellikler Audio çkµ sinyali: 1. Frekans aral: 20 Hz-20 kHz 2. Parazit aral: 90 dB (JIS) 3. Ses seviyesi oynamas: Ölçülebilir araln altnda Uyar: Teknik düzeltmelerden dolay, teknik veriler ve cihaz dizayn, önceden özel bir duyuru yaplmadan deiµtirilebilir. 34 Servis numaralar Country: Germany Austria Belgium Denmark Finland France Great Britain Greece Ireland Italy Luxembourg Netherland Norway Portugal

Spain Sweden Switzerland Czech.

Rep. Hungary Poland Turkey USA Brasil (Mercosur) (D) (A) (B) (DK) (FIN) (F) (GB) (GR) (IRL) (I) (L) (NL) (N) (P) (E) (S) (CH) (CZ) (H) (PL) (TR) Phone:

0180-5000225 01-610 390 02-525 5454 44 898 360 09-435 991 01-4010 7007 01-89583 8880 0800-550 6550 01-4149400 02-369 6331 40 4078 023-565 6348 66-817 000 01-2185 00144 902-120234 08-7501500 01-8471644 02-6130 0441 01-333 9575 0800-118922 0212-3350677 Fax: 05121-49 4002 01-610

393 91 02-525 5263 44-898 644 09-435 99236 01-4010 7320 01-89583 8394 01-576 9473 01-4598830 02-369 6464 40 2085 023-565 6331 66-817 157 01-2185 11111 916-467952 08-7501810 01-8471650 02-6130 0514 01-324 8756 022-8771260 0212-3460040 708-6817188 WWW: http://www.

Kullanım kılavuzunuz

BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER

http://tr.yourpdfguides.com/dref/3332045

Şekil

Updating...

Benzer konular :