ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ PETKİM ÜCRET SİSTEMİNİN ARAŞTIRILMASI HAZIRLAYANLAR

Tam metin

(1)

HAZIRLAYANLAR

Sevda KARAYAŞİ 2008463068 Gizem AÇIKEL 2008463001 Deniz AYNAL 2008463017 Zeynep ARSLAN 2008463009

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ

PETKİM ÜCRET SİSTEMİNİN ARAŞTIRILMASI

(2)

Petkim’in Tanıtımı

Petkim 46 yıllık bir kuruluştur. Türkiye’nin üretim için üretim yapan tek kuruluşudur.

Petkim’de üretilen mamüller birçok kuruluş tarafından hammadde olarak alınmakta ve üretimlerine katkı sağlamaktadır. Türkiye sanayisine yön veren bir kuruluştur.

Petkim 16 ana ve 4 yardımcı fabrikadan oluşmaktadır.

(3)

Petrokimya ham petrol damıtıldığında kalan nafta kısmını Etilen Fabrikasında parçalayıp 15-16

tane mamul elde etmektedir. Nafta ile başlayıp mamul ürünlerle biten bir üretim

gerçekleştirilmektedir.

(4)

2008 yılına kadar kamu kuruluşu olarak çalışan Petkim 2008 Mayıs ayında

özelleştirilmiştir. Petkim Petrokimya A.Ş.’nin

%51 kamu hissesi SOCAR-TURCAS Petrokimya A.Ş.’ye geçmiştir. Petkim bu ortaklık ile ürünlerini pazarlamaktadır.

(5)

Petrokimya Sektöründe Türkiye pazarında liderliğini büyüyerek sürdürmek ve bölgesel bir güç olmaktır.

(6)

Petkim;

Entegre ve modern teknolojiye sahip tesislerinde, uluslararası standartlara uygun petrokimyasal

ürünler üretir, ithal eder.

Yurtiçi ve fırsat yurtdışı pazarlarda ürünlerinin

satışını müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirir.

Yenileşimi önemser, kaliteyi yaşam felsefesi olarak benimser.

(7)

İşbirlikleri ile şirketin değerini artırarak karlı bir şekilde büyür.

Yenilikçi insan kaynakları uygulamaları ile çalışanlarının yetkinliğini, mutluluğunu ve

bağlılığını en üst seviyede tutar, onları gözetir.

Sürdürülebilirlik bilinci ile çevreyi korur, evrensel değerlere uyar, iş sağlığını ve

güvenliğini sağlar, topluma destek verir ve değer katar.

(8)

Petkim’in Değerleri:

Müşteriye değer katmak

Çalışan odaklılık

Yaratıcılık ve yenileşim

İş sağlığı ve güvenliği

Sürdürülebilir gelecek için sorumluluk almak

Ürün kalitesi ve sürekliliği

İşbirlikleri ile değer yaratmak

(9)
(10)

Petkim’in yaklaşık olarak 540 beyaz, 2040 mavi yakalı olmak üzere iki çeşit çalışanı mevcuttur.

Çalışan alımı aşamasında İnsan Kaynakları departmanı vasıtasıyla ihtiyaçlar belirlenip vizyona uygun çalışanlar seçilmektedir.

(11)

Mavi Yakalı Çalışan Ücretleri:

Petrol İş Sendikasıyla yapılan 2 yıllık toplu iş sözleşmeleriyle belirlenmektedir. Ücret zamları da bu sözleşme içinde yer almaktadır. Ücretler, ücret skalasında yer alır.

(12)

Ücret skalası nasıl oluşur?

Dokuz Eylül Üniversitesi unvan bazında iş tanımları ve analizleri yaparak işlerin

yetkinliklerine göre sınıflandırılmasına yönelik bir çalışma oluşturmuştur. Buna göre mavi

yakalı çalışanlar kendi içlerinde 1. 2. 3. 4. 5.

gruplar şeklinde ayrılmışlardır. Burada

puanlama sistemi yer almaktadır. 250 puana kadar 1. grubu oluşturmaktadır. Bu gruplarla skala çakıştırılır. Üst tarafta gruplar alt tarafta kıdem yılı yer alır.

(13)

Örneğin; 5. grupta bulunup 15 yıl çalışan kıdemli personelin ücreti bu skalada belirlidir. Yani bu grupta yer alan çalışanların ücretleri aynıdır.

Şirketteki tüm işler, şirketin kurumsal kaynak planı olan SAP üzerinden yürütülmektedir.

Çalışanlar toplu iş sözleşmeleriyle belirlenen hakları dışında bazı yan haklar da elde ederler.(sosyal yardım zammı, aile-çocuk zammı, vardiya primi,tahsil primi, yılda 4 adet ikramiye…)

Özetle çalışanların çıplak ücretleri ve elde ettikleri bu yan haklar toplanarak bordroda yer alır.

(14)

Beyaz yakalı çalışan ücretleri;

Uluslararası İnsan Kaynakları araştırma ve analizleri yapan bir kuruluş olan HEY

GROUP firmaların ücretlerini gizlilik

esasına bağlı olarak alır ve firmaya portföy sunar. Bu durum şirketlere kendi

çaplarındaki benzer şirketlerle kendilerini mukayese etme olanağı tanır.

(15)

Beyaz yakalı çalışanlarda da gruplandırma sistemi söz konusudur. Yetkinlik düzeyine göre farklı gruplandırmalar vardır. Skala üzerinden performansın devrede olduğu ücret sistematiği bulunmaktadır. Herkesin bireysel hedef kartları mevcuttur. Bu bireysel hedef kartlarının içinde çalışanların yıl içinde yaptıkları işler takip ediliyor ve puanlanıyor.

(16)

Herkes bir üstü ile anlaşma zemini aramakta,

uzlaşma sağlanmakta ve formlar doldurulmaktadır.

Burada gelişmesi gereken ve güçlü yönler ortaya

çıkmaktadır. Çalışanlara bir sonraki yıl daha başarılı olacakları imkanlar sağlayacak eğitimler

verilmektedir. 360 derece yetkinliği, üst amirinin vermiş olduğu liyakat ve bireysel hedef kartı

sonucunda bir kriter oluşturulmaktadır. Bu

değerlemeler de ücret sistematiğine girilebilir ve bu da beyaz yakalı çalışanlarda ücret çeşitliliğine yol açmaktadır.

(17)

Örneğin mavi yakada 5. grupta olan herkes 10 yıllık kıdeme sahipse aynı ücreti alır, beyaz yakalı çalışanlar ise aynı grup ve kıdeme sahip olmalarına rağmen farklı ücret alabilmektedirler. Özelleşmeden önce YPK’nın belirlediği standart bir tavan ücret vardı ve bu tavan ücret geçilemiyordu. Şimdi ise daha adil olduğu düşünülen modern bir ücret sistemi uygulanmaktadır. Artık işe girişte bile yetkinlik derecesine göre farklı ücret verilebiliyor.

(18)

Mavi yakalı ve beyaz yakalı çalışanların ücret yelpazeleri kesişmiş durumdadır. Mavi yakanın en kıdemlisi ile beyaz yakanın en kıdemsizini karşılaştırdığımızda yan hakların çok fazla olmasından dolayı mavi yakalıların ücretleri zaman zaman beyaz yakalıların ücretlerini geçebilmektedir.

(19)

Beyaz yakalı çalışanların ücretlerinde gizlilik esastır.

Performansa göre ücret veriliyorsa ücretler adil demektir. “ Testiyi kıranla taşıyana” aynı ücret

verilirse bu adil bir ücret değildir. 2004 yılından beri eşit işe eşit ücret uygulamasını terk etmişlerdir.

Performans ödülleri gayet özendiricidir. Çalışanlara çalışırken doktora mastır yapma imkanları

sunmaktadırlar. Lojman olanakları, dinlenme tesisleri mevcuttur.Çalışanlarbu imkanlardan

yararlanabilmektedirler.

(20)

Firmanın bulunduğu piyasada rekabet koşulları çok acımasızdır. Firmanın rekabet edebilir tek gücü kalitesidir ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışmaktadırlar.

(21)

SORU 1: Kur oranlarında meydana gelen değişikliğin firma üzerindeki etkisi nedir?

Kur azalış yada artışları firmayı direkt

etkilemektedir. Bu durum ücret sistemine

yansımıyor fakat maliyetlere yansımaktadır. Son çeyrekte firma zarara gitmektedir. Ancak yıl

ortalamasına bakıldığında iyi durumdadırlar.

(22)

Petkim’in kurulduğu yıllarda bu uygulama mevcuttu. 80 İhtilaline kadar devam etti. 80

ihtilaliyle Kenan Evren bu uygulamayı kaldırdı.

Bu döneme kadar çalışanlar her yıl 2 maaş

kadar temettü almaktaydılar. Şu anda çok fazla kar olmadığı için bu uygulamadan

bahsedilememekte fakat maliyetler düşerse söz konusu olabilir.

(23)

Çok iyi işleyen BT sistemi, raporlama,

bütçeleme sistemleri ve SAP programından destek almaktadırlar. İK kongrelerinin devamlı takibi gerçekleştirilmekte, iş alımlarında Ege Üniversitesiyle işbirliği halinde hareket

edilmektedir. Ege Üniversitesi, İŞ-KUR ve Petkim’in birlikte yürüttüğü Kursiyerlik

Programı uygulanmaktadır.

(24)

Petkim’de iş kazası riski oldukça düşük olmakla birlikte çevreye ve emniyete verilen önem

büyüktür. Fabrikalar otomatik bilgisayar sistemi ile çalışmakta, sahada çalışan mevcut

değildir.Kuruluş, emniyeti maliyet olarak görmemektedir.

(25)

Soru 5: Kriz dönemlerinden firma nasıl etkilenmiştir?

Dünyadaki kriz petrokimyada farklı olmaktadır.

Yaşanan kriz durumlarında Petkim işçi

çıkarmamış, ücretlerde bir düşüş olmamış hatta işçi alımına gidilmiştir. Şu anda da dar boğazda olmalarına rağmen ücretlerde herhangi bir düşüş olmamıştır. Bunun sonrasında da olmayacağını savunmuşlardır.

(26)
(27)
(28)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :