Gigaset A160/A260/A165/A265

Tam metin

(1)

Gigaset A160/A260/A165/A265

Telesekreterli baz istasyonuna kısa genel bakış

1 Kayıt/paging tuşu:

El cihazlarını bulma (kısa süreli basın, "Paging", s. 7)

El cihazını kaydetme (uzun süreli basın, s. 7).

2 Açma/kapatma tuşu: Telesekreteri açar/kapatır.

Yanıyorsa: Telesekreter açık durumda.

Yanıp sönüyorsa: En az bir yeni mesaj var veya o anda mesaj kaydediliyor.

Yaklaşık dört saniye titreyerek yanarsa: Bellek dolu.

Mesaj dinleme sırasında:

3 Geçerli mesajı siler.

4 Önceki mesaja döner.

5 Ses düzeyini değiştirme (

ð

= sesi kısma;

ñ

= sesi açma):

Mesaj dinleme sırasında: Hoparlör ses düzeyini değiştirme.

Gelen harici arama bildirilirken: Zil ses düzeyini değiştirme.

6 Dinleme/durdurma tuşu:

Mesajları telesekreterden dinleme ya da dinlemeyi durdurma.

7 Sonraki mesaja geçme.

Lütfen dikkat edin:

◆ Telesekreter el cihazından kumanda edildiğinde veya mesaj kaydettiğinde, baz istasyonu üzerinden kumanda edilemez.

◆ Telesekreter kapalı olmasına rağmen açma/

kapatma tuşu yanıp sönmeye devam ediyorsa, telesekreterde henüz dinlemediğiniz en az bir yeni mesaj var demektir.

2

V

11.12. 11:56

INT MENU

1 Pil şarj durumu 2 El cihazının

dahili numarası 3 Ekran tuşları 4 Mesaj tuşu 5 Telefon rehberi tuşu 6 Kumanda tuşu 7 Cevaplama tuşu 8 Bitirme ve

Açma/kapatma tuşu 9 Zil sesini açar/kapatır

(bekleme modunda uzun süreli basın) 10 Tuş kilidi etkin/devre dışı

(uzun süreli basın) 11 R tuşu

- Danışma (Flash) - Bekleme süresi girilir

(uzun süreli basın) 12 Mikrofon

13 Çalar saat tuşu 14 Ahizesiz görüşme tuşu

(sadece Gigaset A260/

A265)

Telesekretersiz baz istasyonu

Ekran tuşları:

Tuşa basılarak, ekranda tuşun hemen üzerinde görüntülenen fonksiyon çağrılır.

Gösterge Tuşa basıldığında yürütülen fonksiyon

INT Tüm kayıtlı el cihazları aranır.

MENU Ana/alt menüye girilir (bkz.

menüye genel bakış, s. 12).

Bir önceki menüye geri gidilir.

U

u ile yukarı veya aşağı doğru ilerlenir veya ses düzeyi ayarlanır.

T

u ile imleç sola/sağa doğru hareket ettirilir.

˜

Karakterleri sola doğru siler.

OK Menü işlevi onaylanır veya giriş kaydedilir.

Kayıt/paging (çağrı) tuşu (s. 7/s. 7)

10 2

3

5 7 4 6 8

9

12 1

A160/A165 için el cihazı

5 14

A260/A265 için el cihazı

11 13

3

7 6

1

5

4

2

(2)

Güvenlik bilgileri Telefonu çalıştırma

Adım 1: Baz istasyonunu bağlama

Önce adaptör (230 V) ve kablosunu

1

ve ardından telefon fişi ve kablosunu

2

şekilde gösterildiği gibi takın. Kabloları kablo kanallarına yerleştirin. İki kablonun da daima takılı olmasına dikkat edin.

Yalnızca cihazla birlikte teslim edilen adaptörü kullanın.

◆ Piyasadan başka bir kablo aldığınızda fişin içindeki tel dağılımına dikkat edin: 3-4 tel dağılımı/

EURO CTR37.

W

Çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu ve güvenlik bilgilerini ayrıntılı olarak okuyun.

Buradaki bilgileri ve telefonu kullanırken doğabilecek tehlikeleri çocuklarınıza açıklayın.

Yalnızca cihazla birlikte teslim edilen adaptörü kullanın.

Yalnızca onaylanmış ve şarj edilebilir pilleri kullanın! Sağlığınıza ve cihazınıza önemli ölçüde zarar verebileceğinden, kesinlikle normal (şarj edilemeyen) pil kullanmayın. Pilleri bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın (s. 3).

Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin (örn. muayenehane).

Telefon çaldığında veya ahizesiz görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi takdirde işitme organlarınızda ağır ve kalıcı hasara yol açabilirsiniz.

El cihazı, işitme cihazlarında rahatsız edici bir uğultuya neden olabilir.

Telefonu banyoya veya duş odalarına yerleştirmeyin. El cihazı ve baz istasyonu su sıçramasına karşı korunmamıştır.

Telefonu, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda (örn. boya/cila atölyelerinde) kullanmayın.

Gigaset cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzuyla birlikte verin.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

Tuş kilidi etkin durumdayken (s. 1) acil arama numaraları da çevrilemez!

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm fonksiyonlar tüm ülkelerde geçerli olmayabilir.

Bazı fonksiyonlar operatör tarafından desteklendikleri takdirde kullanilabilirler.

$

ƒ

Telefon fişinin doğru tel dağılımı 1 boş 2 boş 3 a 4 b5 boş 6 boş

1 2

Telesekretersiz baz istasyonu

1 2

Telesekreterli baz istasyonu

3 2 1

4 5 6

(3)

Adım 2: El cihazını çalıştırma

Pil paketini yerleştirme

◆ Fişi prize, büyütülmüş çizimde belirtildiği şekilde takın.

◆ Pil paketini yerleştirin.

◆ Kabloları kablo kanalına yerleştirin.

Pil kapağını kapatma

Kapağı pil bölmesinin üst kısmına yerleştirin ve yerine oturuncaya kadar bastırın.

Pil kapağını açma

Tırnağınızı kapak ile gövde arasına geçirin ve kapağı yukarı doğru kaldırın.

Adım 3: El cihazını baz istasyonuna kaydetme ve pili şarj etme

Önkoşul: El cihazı hiçbir baz istasyonuna kayıtlı olmamalıdır.

El cihazının Gigaset A160/A260/A165/A265 baz istasyonuna kaydı otomatik olarak gerçekleşir.

El cihazını ekranı öne gelecek biçimde baz istasyonuna yerleştirin. Bir onay sesi duyulur.

Kayıt işlemi tamamlanana kadar el cihazını baz istasyonunda bırakın.

Otomatik kayıt işlemi en fazla 5 dakika sürer.

Bu sırada ekranda Kaydediyor yazısı yanıp söner.

El cihazına henüz kullanılmayan, en küçük dahili numara verilir (1–4). El cihazı baz istasyonuna kaydedildikten sonra, dahili numara ekranın sol üst köşesinde görüntülenir,örn. 2. 1 ila 4 dahili numaraları serbest değilse (dört el cihazı zaten kayıtlıysa), 4 no’lu el cihazı iptal edilerek, yeni kayıt eskisinin üzerine yazılır.

Pili şarj etme

Pilleri şarj etmek için el cihazının baz istasyonu üzerinde bırakılması gereken süre Gigaset A160/

A260’de 13 saat ve Gigaset A165/A265’da yakl. 6 saattir. Pil bu süreden sonra tamamen şarj olur.

Pil şarj durumu, yalnızca kesintisiz bir şarj/boşalma işleminden sonra doğru olarak görüntülenir.

Bu nedenle şarj işlemini yarıda kesmeyin.

Şarj işlemi elektronik olarak denetlenir, böylece pil şarj sırasında aşırı yüklenmez. Pil paketi şarj edilirken ısınır; bu durum normaldir ve tehlike oluşturmaz. Pilin şarj kapasitesi teknik nedenlerden ötürü bir süre sonra azalır.

Aramalarda zaman kaydının doğru biçimde gerçekleşebilmesi için, tarih ve saat ayarı yapılmalıdır (bkz. Menüye genel bakış, s. 14.

Telefon kaydedildikten ve saat ayarlandıktan sonra bekleme modu ekranı s. 1'deki gibi görünür.

Telefon görüşmesi

Harici görüşme/görüşmeyi bitirme

Harici aramalar, genel telefon şebekesine yapılan aramalardır.

~

(telefon numarasını girin)

¢ c

.

Numara aranır. (Önce

c

tuşuna uzun süreli basıp [çevir sesi duyulur], ardından telefon numarasını da girebilirsiniz.) Görüşme sırasında ahize ses düzeyi

t

ile ayarlanabilir.

Görüşmeyi bitirme/arama işlemini iptal etme:

Bitirme tuşuna

a

basın.

Otomatik olarak her telefon numarasının önüne bir servis sağlayıcı kodu ekleyebilirsiniz (bkz. Menü tablosu, "Sebeke seçimi", s. 14).

Not:

Ekran koruyucu bir folyoyla kaplıdır.

Lütfen bu folyoyu çıkarın.

◆ Pil kapağı kapatılmadan önce pil kabloları, kapak kablolara takılmayacak şekilde kablo kanallarına yerleştirilmiş olmalıdır. Aksi takdirde kapak kapanırken pil kabloları hasar görebilir.

◆ Sadece Siemens tarafından önerilen, şarj edilebilir pilleri (s. 9) kullanın. Sağlığınıza ve cihazınıza önemli ölçüde zarar verebileceğinden kesinlikle normal (tekrar şarj edilemeyen) veya farklı tür piller kullanmayın. Aksi takdirde, örneğin pil muhafazası zarar görebilir veya pil patlayabilir.

Ayrıca cihazda arıza veya hasarlar ortaya çıkabilir.

◆ Siemens' in önermediği şarj cihazlarını kullanmaktan kaçının, aksi takdirde piller zarar görebilir.

◆ El cihazı sadece kendisi için öngörülen şarj istasyonuna konulmalıdır.

(4)

Aramayı cevaplama

Gelen bir arama zilin çalmasıyla, ahizesiz görüşme tuşunun yanıp sönmesiyle

d

(Gigaset A260/A265) ve ekranda göstergenin belirmesiyle bildirilir.

Aramayı cevaplamak için seçenekleriniz şunlardır:

◆ Cevaplama tuşuna

c

basın.

◆ Ahizesiz görüşme tuşuna

d

basın (Gigaset A260/A265).

Oto. cevapl. fonksiyonu etkinse, (bkz. Menü tablosu, s. 14) el cihazını baz/şarj istasyonundan kaldırmanız yeterlidir.

Arayanın telefon numarasını görüntüleme

Arama geldiğinde, arayanın telefon numarası veya (telefon rehberinde kayıtlıysa) adı ekranda görüntülenir.

Önkoşullar:

1 Servis sağlayıcınızdan, arayan kişinin telefon numarasının (CLIP) ekranda görüntülenmesi talebinde bulunmuş olmanız gerekir.

2 Arayan kişi, servis sağlayıcısından numarasının gönderilmesi talebinde bulunmuş olmalıdır (CLI).

Telefon numarasının görüntülenmesi talebinde bulunmadıysanız arama esnasında ekranda

®

, arayan kişi numarayı bilerek gizlediyse KISITLI-NUMARA veya arayan kişi, numarasının karş tarafta görüntülenmesi talebinde

bulunmadıysa KISITLI-NUMARA görüntülenir.

Ahizesiz görüşme (sadece Gigaset A260/

A265)

Telefon numarasını girdikten sonra ahizesiz görüşme tuşuna

d

basarak ahizesiz görüşme gerçekleştirebilirsiniz (

d

tuşu sürekli yanar).

Görüşme sırasında ve telesekreteri dinlerken (varsa),

d

tuşuna basarak ahizeli ve ahizesiz görüşme/dinleme arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ahizesiz görüşme sırasında ses düzeyi

t

ile ayarlanabilir.

El cihazını kullanma

El cihazını açma/kapatma

Bitirme tuşuna

a

uzun süreli basın.

Kapalı bir el cihazını baz veya şarj istasyonuna yerleştirirseniz, cihaz otomatik olarak açılır.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Telefon rehberi

Telefon rehberini açma:

h

(Gigaset A160/A165) veya

v

(Gigaset A260/A265) tuşuna basın.

En fazla 40 telefon numarası (maks. 32 rakam) ve numaraya ait ad (maks. 14 karakter) kaydedilebilir.

Telefon rehberine ilk numarayı kaydetme h

veya

v ¢

Yeni giris?

¢

OK

Numarayı telefon rehberine kaydetme h

veya

v ¢

MENU

¢

Yeni giris

¢

OK

Telefon rehberi girişini seçme

Telefon rehberini

h

veya

v

ile açın. Şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

◆ Aradığınız ad seçilinceye kadar

u

tuşuyla ilgili girişe ilerleyin.

◆ Adın ilk harfini girebilir ve gerekirse

u

ile ilgili girişe ilerleyebilirsiniz.

Telefon rehberiyle arama v ¢ u

(girişi seçin)

¢ c

Diğer fonksiyonları kullanma

v ¢ v

(girişi seçin)

¢

MENU

u

ile aşağıdaki fonksiyonları seçebilirsiniz:

Not:

Telefon rehberindeki bir numarayı hızlı aramak için bir tuşa atayabilirsiniz (s. 5).

~

Numarayı girin ve OK tuşuna basın.

~

Adı girin ve OK tuşuna basın.

~

Numarayı girin ve OKtuşuna basın.

~

Adı girin ve OK tuşuna basın.

Yeni giris

Numaryi göster Numara görüntülenir.

Numaryi kullan Kayıtlı bir numara değiştirilir ya da tamamlanır. Ardından arama yapılabilir ya da MENU ile başka fonksiyonlar çağrılabilir.

Grisi degistir Seçilen giriş değiştirilir.

Girisi sil Seçilen giriş silinir.

Girisi gönder Bir giriş başka bir el cihazına gönderilir (s. 5).

(5)

Kısayol tuşlarıyla arama

İlgili kısayol tuşuna uzun süreli basın.

Telefon rehberini başka bir el cihazına aktarma

Önkoşullar:

◆ Alıcı ve gönderen el cihazı, aynı baz istasyonuna kayıtlı olmalıdır.

◆ Diğer el cihazı ve baz istasyonu, telefon rehberi girişlerini alabilir ve gönderebilir durumda olmalıdır.

v ¢ u

(girişi seçin)

¢

MENU

¢

Girisi gönder / Listeyi gönder

¢

OK

¢ ~

(alıcı el cihazının dahili numarasını girin)

¢

OK

Tekrar arama listesi

Bu listede, aradığınız son 10 telefon numarası yer alır.

Tekrar arama listesinden arama yapma

Tekrar arama listesinin girişlerini yönetme

Şu fonksiyonları kullanabilirsiniz:

Arayanlar listesi (Şebeke mesajları) / Telesekreter listesi

Arama/sesli mesaj kutusu listesine yeni bir giriş yapıldığında bir sinyal sesi duyulur ve ekran ışığı yanıp söner. Ekranda da bir mesaj görüntülenir.

f

tuşuna bastığınızda tüm listeleri görürsünüz.

Sadece bir listede yeni mesaj varsa, bu liste hemen açılır.

Arayanlar listesi

Önkoşul: CLIP (s. 4)

Bu listeye, gelen son 20 cevapsız çağrı kaydedilir.

Aynı numaradan gelen çok sayıda çağrı, sadece bir kez kaydedilir (son arama).

Arayanlar listesi şu şekilde görüntülenir:

Yeni girişlerin sayısı + eski, okunmuş girişlerin sayısı

Arayanlar listesini açma f ¢

Çagrilar: 01+02

¢

OK

u

ile girişi seçin. Arayanlar listesinde son gelen arama görüntülenir.

Diğer fonksiyonları kullanma

u

(girişi seçin)

¢

MENU

u

ile aşağıdaki fonksiyonları seçebilirsiniz:

Arayanlar listesinden bir numarayı geri arama f ¢

Çagrilar: 01+02

¢

OK

¢ u

(girişi seçin)

¢ c

Listeyi sil Tüm telefon rehberi girişleri silinir.

Listeyi gönder Tüm liste başka bir el cihazına gönderilir (s. 5).

Kisayol Kısayol için mevcut giriş bir tuşa atanır.

c

Tuşa kısa süreli basın.

u

Girişi seçin.

c

Cevaplama tuşuna tekrar basın.

Numara aranır.

c

Tuşa kısa süreli basın.

u

Girişi seçin.

MENU Ekran tuşuna basın.

Numaryi kullan (telefon rehberindeki gibi, s. 4) Rehbere kpyala Giriş telefon rehberine

kopyalanır.

Girisi sil (telefon rehberindeki gibi, s. 4) Listeyi sil (telefon rehberindeki gibi, s. 5)

Not:

Şebeke telesekreterine kaydedilmiş aramalar varsa ve ilgili ayarlar yapılmışsa, bir mesaj alırsınız (bu özellik servis sağlayıcınıza bağlı olarak çalışır).

Girisi sil Mevcut giriş silinir.

Rehbere kpyala

Giriş telefon rehberine kopyalanır.

Tarih/Saat Aramanın gerçekleştiği tarih ve saat (ayarlıysa) görüntülenir.

Durum Yeni ça.: Yeni cevapsız çağrı.

Eski ça.: Okunmuş çağrı.

Ismi göster CNIP hizmetini operatörünüze başvurup aktif ettiyseniz, gelen aramalarda numaraya kayıtlı isim ve yer bilgisi ekranda

görüntülenir.

Listeyi sil Dikkat! Tüm eski ve yeni cevapsız çağrılar silinir.

Çagrilar: 01+02

(6)

Telesekreterli cihazlarda diğer fonksiyonlar

Telesekreter listesi

Telesekreter listesi üzerinden, telesekreterdeki mesajları dinleyebilirsiniz.

Arayanlar listesi şu şekilde görüntülenir:

Yeni mesajların sayısı + eski, dinlenmiş mesajların sayısı

Telesekreter listesini açma f ¢

T.sekr.: 01+02

¢

OK

Mesaj dinletilir.

Diğer fonksiyonları kullanma

u

(girişi seçin)

¢

MENU

u

ile aşağıdaki fonksiyonları seçebilirsiniz:

Otomatik şebeke operatörü kodu (önseçim)

Bkz. Menü tablosu, s. 14.

Telesekreteri kullanma (A165/A265)

Telesekreter hem el cihazı üzerinden (bkz. Menü tablosu, s. 14), hem de baz istasyonunuzun (s. 1) tuşları üzerinden kumanda edilebilir.

Telesekreteri açma/kapatma

Ekranda

±

simgesi görüntülenir. Baz istasyonunda

ö

tuşu yanar.

Telefon, standart bir anonsla teslim edilir.

Kullanıcı kişisel bir anons kaydetmemişse standart anons kullanılır.

Bellek dolu ise, telesekreter otomatik olarak kapanır. Mesajları sildiğinizde otomatik olarak yeniden açılır.

Kişisel anons kaydetme

Bkz. Menü tablosu, s. 14.

Hazır sesi duyulur (kısa ses). Şimdi anonsu okuyun (en az 3 sn.). OK ile kayıt onaylanır,

a

veya ile kayıt silinir. Kayıt bittikten sonra kontrol amacıyla anons tekrarlanır.

Lütfen dikkat edin:

Maksimum kayıt süresi olan 170 saniyeye ulaşıldığında ya da konuşmaya 2 saniyeden uzun bir süre ara verildiğinde kayıt otomatik olarak sona erer.

Anonsları dinleme veya silme

Bkz. Menü tablosu, s. 14.

Mesajları dinleme/silme

Dinleme ilk yeni mesajla başlar.

Eski mesajları dinleme Bkz. Telesekreter listesi, s. 5.

Dinlemeyi durdurma ve kumanda etme Mesaj dinleme sırasında:

Bir mesajın CNIP bilgisini okuma

Bkz. s. 5.

Tek bir mesajı silme

Dinleme durdurulduğu sırada

˜

ekran tuşuna basın.

Tüm eski mesajları silme Dinleme ya da duraklama sırasında:

MENU

¢

Eski mesji sil

¢

OK (güvenlik sorgusunu onaylayın)

Görüşmeyi telesekreterden devralma

Telesekreter bir mesaj kaydederken

c

veya

d

(ahizesiz görüşme) tuşuna basarak görüşmeyi hâlâ devralabilirsiniz. Kayıt sona erer ve arayanla konuşabilirsiniz.

Hoparlörü açma/kapatma

Kayıt sırasında bir mesajı baz istasyonunun ve kayıtlı el cihazlarının (yalnızca Gigaset A265) hoparlörleri üzerinden dinleyebilirsiniz (bkz. Menü tablosu, s. 14).

Devam Durdurulan mesajı kaldığı yerden dinleyebilirsiniz (bkz. s. 6).

Ses düzeyi Ses düzeyi ayarlanır.

Rehbere kpyala

Giriş, telefon rehberine kaydedilir.

Eski mesji sil Tüm eski mesajlar silinir.

T.sekr.: 01+02

2

Dinlemeyi durdurur. Devam etmek için tekrar

2

tuşuna basın.

t

Mevcut mesajın başına döner.

2 x

t

Önceki mesaja geçer.

v

Sonraki mesaja geçer.

2 x

v

Bir sonraki mesaja geçer.

(7)

Telesekreteri ayarlama

Telesekreter teslim edildiğinde ayarlanmış durumdadır. Kişisel ayarlarınızı el cihazı üzerinden yapabilirsiniz (bkz. Menü tablosu, s. 14).

Arama cevaplamayı ayarlama

Telesekreterin aramayı ne zaman cevaplayacağını ayarlayabilirsiniz.

MENU

¢

Sesli mesaj

¢

OK

¢

Çalma süresi

¢

OK

¢

Hemen / 10 sn. sonra / 20 sn. sonra / 30 sn. sonra/ Otomatik seçin

¢

OK (

= açık)

Kayıt süresini belirleme

Bkz. Menü tablosu, s. 14.

Tuş 1' i telesekretere hızlı erişim için ayarlama (Şebeke Mesaj Kutusu)

El cihazında sadece tuş

1

'e uzun süreli basarak doğrudan cihaz veya şebeke telesekreterine bağlanabilirsiniz.

Bkz. Menü tablosu, s. 14.

El cihazlarını kaydetme

Baz istasyonunuza en fazla dört el cihazı kaydedebilirsiniz.

El cihazlarının Gigaset A160/A260/A165/A265’e otomatik kaydı, bkz. s. 3.

El cihazlarının Gigaset A160/A260/A165/A265’e elle kaydı

1. El cihazında: MENU

¢

El cihazi

¢

OK

¢ ¢

El cihazi kyt.Ayarlar

¢

OK

¢

Baz istasyonunun sistem PIN numarasını (standart ayar: 0000) girin

¢

OK.

Ekranda Kaydediyor yanıp söner.

2. Baz istasyonunda: Sistem PIN kodunu girdikten sonra 60 saniye içinde kayıt/paging tuşuna

÷

veya

ù

(s. 1)uzun süreli (en az 1 saniye) basın.

Kayıt işlemi 5 dakikaya kadar sürebilir.

El cihazını bulma ("paging")

El cihazınızın yerini bulmak için baz istasyonunu kullanabilirsiniz.

◆ Baz istasyonunda kayıt/paging tuşuna

÷

veya

ù

kısa süreli basın.

◆ Zil sesleri kapalı da olsa, tüm el cihazları aynı anda çalar ("paging").

Bitirmek için: Baz istasyonundaki kayıt/paging tuşuna

÷

veya

ù

(s. 1)veya el cihazındaki cevaplama tuşuna

c

kısa süreli basın.

Birden fazla el cihazı kullanma

Dahili görüşme

Dahili görüşmeler, aynı baz istasyonuna kayıtlı el cihazları arasında yapılan ücretsiz görüşmelerdir.

INT ekran tuşuna basın. Tüm el cihazları aranır.

Dahili bir el cihazı cevap verdiğinde, kişinin kendisiyle görüşebilirsiniz. Görüşmeyi bitirmek için bitirme tuşuna

a

basın.

Dahili danışma/görüşmeyi aktarma

Harici bir telefon görüşmesi yapıyorsunuz. INT ekran tuşuna basın. Tüm el cihazları aranır. Harici görüşmeci bekleme melodisini duyar.

◆ Dahili görüşmeci telefona cevap vermeden önce bitirme tuşuna

a

bastığınızda, görüşme aramayı cevaplayan kişiye aktarılır.

◆ Dahili görüşmeci telefona cevap verdikten sonra, o kişiyle konuşabilirsiniz. Bitirme tuşuna

a

bastığınızda, görüşme aktarılır veya ekran tuşuna

bastığınızda, tekrar harici

görüşmeciye bağlanırsınız.

Harici görüşmeye katılma

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye katılabilir ve sizlerle konuşabilir. Katılım her iki görüşmeciye bir sinyal sesiyle bildirilir.

Önkoşul: Dah. Konfer. fonksiyonu etkinleştirilmiş olmalıdır.

Dahili katılım işlevini açma/kapatma

MENU

¢

Ayarlar

¢

OK

¢

Baz istasyon

¢

OK

¢

Dah. Konfer.

¢

OK (

= açık)

Dahili katılım

Yürütülen harici bir görüşmeye katılmak istiyorsunuz.

c

cevaplama tuşuna uzun süreli basın.

Görüşmeye katılırsınız. Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

Bitirmek için: Bitirme tuşuna

a

basın. Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

İlk dahili görüşmeci bitirme tuşuna

a

basarsa, görüşmeye katılan el cihazı ile harici görüşmeci arasındaki bağlantı devam eder.

(8)

El cihazını ayarlama

Ekran dilini değiştirme

MENU

¢

Ayarlar

¢

OK

¢

El cihazi

¢

OK

¢

Dil seçimi

¢

OK

¢

Dili seçin

¢

OK

Geçerli dil

ile işaretlidir.

Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili seçtiğinizde:

MENU

¢

3 2 1 (tuşlara art arda basın)

u

ile doğru dili seçin ve OKtuşuna basın.

Çalar saati ayarlama

Çalar saati açma/kapatma

MENU

¢

Calar saat

¢

OK

¢

Etkinlstirme

¢

OK (

= açık)

Veya: Çalar saat tuşuna

g

basın.

Çaldığında, herhangi bir tuşa basarak çalar saati 24 saatliğine kapatabilirsiniz.

Alarm saatini ayarlama

MENU

¢

Calar saat

¢

OK

¢

Uyanma zamani

¢

OK

Alarm saatini saat ve dakika olarak girin ve OK tuşuna basın.

El cihazına fabrika ayarlarını yükleme

Yaptığınız kişisel ayarları ve değişiklikleri geri alabilirsiniz. Telefon rehberi, arayan listesi girişleri ve el cihazının baz istasyonundaki kaydı

değişmeden kalır.

MENU

¢

Ayarlar

¢

OK

¢

El cihazi

¢

OK

¢

El cihazi-Sfr.

¢

OK

a

ile fabrika ayarlarını geri yükleme işlemini iptal edebilirsiniz.

Baz istasyonunu ayarlama

Baz istasyonunu kayıtlı bir el cihazı üzerinden ayarlayabilirsiniz.

Baz istasyonunun sistem PIN kodunu ayarlama ve ayrıca telesekreterli cihazlarda zil sesi düzeyi ve melodisini seçme bilgileri için menü tablosuna bakın, s. 14.

Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme

Fabrika ayarları geri yüklendiğinde tüm el cihazlarının kaydı silinir. Kendi yaptığınız ayarlar sıfırlanır. Yalnızca tarih ve zaman ayarı değişmeden kalır.

MENU

¢

Ayarlar

¢

OK

¢

Baz istasyon

¢

OK

¢

Baz reset

¢

OK

Sistem PIN kodunu unuttuğunuz takdirde, baz istasyonuna orijinal kodunu (0000) geri yükleyebilirsiniz:

Baz istasyonunun elektrik kablosunu çıkarın.

Baz istasyonundaki kayıt/paging tuşunu

÷

veya

ù

(s. 1)basılı tutun ve aynı zamanda elektrik kablosunu tekrar baz istasyonuna takın.

Telesekreterli cihazlarda ayrı bir sinyal sesi daha duyarsınız. Baz istasyonu artık fabrika ayarlarına dönmüştür ve sistem PIN kodu 0000 olarak ayarlanmıştır.

Baz istasyonunu telefon santralında kullanma

Bu ayarları ancak bağlı olduğunuz telefon santralı için gerekliyse yapın (bkz. telefon santralı kullanım kılavuzu).

Arama yöntemini değiştirme

MENU

¢

3 3 9 1 1

¢

Ayarlı olan arama yöntemine ilişkin rakam yanıp söner: 0 = Tonlu arama; 1 = Darbeli arama

¢

Rakamı girin

¢

OK.

Flaş süresini ayarlama

MENU

¢ I I O 1 2 ¢

Ayarlı olan flaş süresine ilişkin rakam yanıp söner: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms;

2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;

6 = 600 ms; 7 = 800 ms

¢

Rakamı girin

¢

OK.

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

c

cevaplama tuşuna basılması ile numaranın gönderilmesi arasındaki bekleme süresini değiştirebilirsiniz.

MENU

¢ I I O 1 O ¢

Ayarlı olan bekleme süresine ilişkin rakam yanıp söner: 1 = 1 saniye;

2 = 3 saniye; 3 = 7 saniye

¢

Rakamı girin

¢

OK.

R tuşundan sonraki bekleme süresini değiştirme

MENU

¢ I I O 1 4 ¢

Ayarlı olan bekleme süresine ilişkin rakam yanıp söner: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms

¢

Rakamı girin

¢

OK.

(9)

Ek

Özel karakterler girme

Standart yazı

Teknik özellikler

Önerilen pil paketi

(Kullanım kılavuzunun baskıya hazırlandığı sıradaki son durum)

Nikel-Metal-Hidrit (NiMH):

El cihazı A16: V30145-K1310-X383 El cihazı A26: V30145-K1310-X359, -X402 El cihazı, lisanslı üretilmiş pil ile teslim edilir.

Baz istasyonunun elektrik tüketimi

Bekleme modunda: yaklaşık 2W Görüşme sırasında: yaklaşık 3W

Genel teknik özellikler

Bakım

Baz istasyonunu ve el cihazını nemli bir bezle (deterjan kullanmadan) veya antistatik bezle silin.

Asla kuru bez kullanmayın. Aksi halde cihazınız statik elektrikle yüklenebilir.

Sıvıyla temas

El cihazının sıvıyla temas etmesi durumunda:

El cihazını kapatın ve hemen pili çıkartın.

◆ Sıvının el cihazından dışarı akmasını sağlayın.

Tüm parçaları kurulayın ve el cihazını en az 72 saat boyunca pili çıkartılmış ve tuş takımı aşağı dönük şekilde kuru ve sıcak bir ortamda bekletin (mikrodalga, fırın gibi ısı kaynaklarına koymayın).

El cihazını ancak kuruduğunda tekrar açın.

Tam olarak kuruduktan sonra el cihazı genellikle yeniden çalışır hale gelir.

Sorular ve cevaplar

Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, bize www.siemens.com/gigasetcustomercare adresinden 24 saat ulaşabilirsiniz. Ayrıca en sık karşılaşılan sorunları ve olası çözümlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

1x 2x 3x 4x 5x 6x

1

Boşluk 1 £ $ ¥ ¤

Q

. , ? ! 0 +

P

* / ( ) < =

#

Abc--> 123 123-->

abc # @ \ &

DECT standardı desteklenir GAP standardı desteklenir

Kapsama alanı dışarıda maksimum 300 m, bina içinde maksimum 50 m Baz istasyonu elektrik

bağlantısı 230 V ~/50 Hz

Çalışma için ortam

koşulları +5 °C ile +45 °C arasında;

% 20 ile % 75 arasında bağıl nem

Sorun Neden Çözüm

Ekranda

görüntü yok. El cihazı açılmamıştır.

Pil tükenmiştir.

a

bitirme tuşuna yaklaşık 5 saniye basın veya el cihazını baz istasyonuna yerleştirin.

Pili şarj edin/değiştirin (s. 3).

Tuşlara basıldığında cihaz tepki vermiyor.

Tuş kilidi etkin

durumdadır. Kare tuşuna yaklaşık 2 saniye

R

basın (s. 1).

Baz istasyonuyla bağlantı yok, ekranda Baz yazısı yanıp sönüyor.

El cihazı baz istasyonunun kapsama alanı dışındadır.

El cihazı kayıtlı değildir.

Baz istasyonu açık değildir.

Kablo bağlantısı yanlıştır.

El cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi azaltın.

El cihazını kaydedin (s. 3).

Baz istasyonunun elektrik bağlantısını kontrol edin (s. 2).

Kablo bağlantısını kontrol edin (s. 2).

!

(10)

Müşteri hizmetleri (Customer Care)

Internet adresimiz:

www.siemens.com/gigaset

Onarım gerektiğinde veya garanti ve garanti haklarınız hakkında hızlı ve güvenilir bir şekilde yardım almak için çağrı merkezimize başvurun:

Telefon Numarası: (0216) 459 98 59 Faks Numarası: (0216) 459 98 58 Lütfen faturanızı hazır bulundurun.

Ürünlerimizin yetkili satıcılar tarafından satılmadığı ülkelerde, değiştirme veya onarım hizmeti sunulmamaktadır.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, bu cihazın 1999/5/

EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

Sertifika

Bu sertifika

Siemens Home and Office

Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66

D-46395 Bocholt

Siemens A160 / A165 / A260 / A265 kodlu ürününün Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1999/5/EC direktifinin 3.1(a), 3.1(b) ve 3.2 maddelerinin gereksinimlerine uygunluğunu gösterir.

İthalatçı Firma:

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yakacık Yolu No: 111 34861 Kartal İSTANBUL

Üretici Firma Adı ve Adresi:

Siemens Home and Office

Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66

D-46395 Bocholt ALMANYA

Uygunluk değerlendirme kuruluşu:

CETECOM ICT Service GmbH Untertürkheimer Straße 6 - 10 66117 Saarbrücken

ALMANYA

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.

Çağrı Merkezimiz

Telefon: 0216 459 2000 Web: www.siemens.com.tr

Telefon: +49 89 722 0 Faks : +49 89 722 913 311

Web: www.siemens.com

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0 Faks : + 49 (0) 6 81 5 98-90 75 e-posta: info@ict.cetecom.de

Müşteri Hattı: 0 216 459 98 59 Bayi Hattı: 0 216 459 98 60

Faks: 0 216 459 98 58

(11)

Teknik Servis Noktalarımız

TELESERVICE International Telefon Onarim ve Tic. Ltd. Sti.

İSTANBUL

Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No: 31-1

81190 Altunizade - İSTANBUL Tel: 0 216 544 5644 Faks: 0 216 544 5656 ANKARA

Mithatpaşa cad. No:31, 06420, Kızılay - ANKARA

Tel: 0 312 430 12 22 Faks: 0 312 435 46 31 İZMİR

Gazi Bulvarı No:90/A Çankaya - İZMİR Tel: 0 232 4458600

Faks: 0 232 4457775 DİYARBAKIR

Adres: İnönü cad. Büyük Otel Altı No: 4/C Dağkapı - DİYARBAKIR

Tel: 0412 228 39 00 Fax: 0412 228 80 88 BAŞARI Teknik Servis A.Ş.

İSTANBUL - BOSTANCI

İçerenköy Mah. Yeşil Vadi Sk. No:6 (APS Binası Yanı) Bostancı - İSTANBUL Tel: 0 216 578 37 00 - 0 216 578 37 37 Faks: 0 216 578 37 99

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ

Barbaros Bulvarı Özgür Apt 47/A Beşiktaş - İSTANBUL

Tel: 0 212 327 16 32 Faks: 0 212 327 13 39 İSTANBUL - BAKIRKÖY Dikili taş İncirli cad. No: 81/1-4 Bakırköy - İSTANBUL

Tel: 0 212 660 25 02 Faks: 0 212 570 54 88 ANKARA (KIZILAY) SERVİS

Cumhuriyet Mah. Sakarya Caddesi 1/8 Kızılay - ANKARA

Tel: 0 312 430 56 65 İZMİR

Şair Eşref Bulvarı, No:3/3, Uz Merkez, Çankaya - İZMİR

Tel: 0 232 483 40 40 Faks: 0 232 482 15 14

ADANA

Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No:5, Seyhan - ADANA Tel: 0 322 457 59 00 Faks: 0 322 457 88 60 ANTALYA

Deniz Mahallesi Konyaaltı Cad.

Muharrem Tanır Apt. No:18/C ANTALYA Tel: 0 242 248 73 73

Faks: 0 242 247 47 03 BURSA

Fevzi Çakmak Cad. Fomora İş Merkezi, No:79 Z-11 16200 - BURSA

Tel: 0 224 271 82 66 Faks: 0 224 272 09 77 DİYARBAKIR

Ekinciler Cad. AZC Plaza Zemin Kat No:27/C, Yenişehir - DİYARBAKIR Tel: 0 412 229 67 00

Faks: 0 412 229 67 01 SAMSUN

Kale Mah. Gaziler Meydanı Gazi Cad. 10/1 Gelişen Han Samsun

Tel: +90 362 431 64 11 Faks: +90 362 431 64 22 ERZURUM

Bosna Cad., Bosna İş Merkezi, Giriş Kat No:4 - ERZURUM Tel: 0 442 235 32 32 Faks: 0 442 235 01 82 TRABZON

Gazipaşa Cad. Saruhan İş Merkezi No:41 - TRABZON

Tel: 0 462 326 94 84 Faks: 0 462 326 60 55 ESKİŞEHIR

İstiklal Mah. İki Eylül Cad. 8/6 Tel: +90 222 221 67 85 Faks: +90 222 221 67 95

(12)

Siemens Home and Office

Communication Devices GmbH & Co. KG

Uygunluk Bildirimi

Biz, Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Frankenstrasse 2

46395 Bocholt Germany

aúa÷ıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmıú Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildi÷ini ve aúa÷ıdaki yönergeye uygun oldu÷unu beyan ederiz:

ANNEX V, Directive 1999/5/EC ( R&TTE )

Ürün

: „Gigaset A160/A260/A165/A265“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Directive 1999/5/EC ( R&TTE ) konsey yönergesindeki temel taleplere uygunlu÷un varsayılması úunlara dayanmaktadır:

Madde 3.1 a) Güvenlik: EN 60 950-1

( ile eúde÷er 73/23/EC )

Madde 3.1 a) EMF/SAR: EN 50 360

( AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC ) Madde 3.1 a) Acoustic ùok: TBR 10

( yalnızca taúınabilir parçalar için ) Madde 3.1 b) EMC: EN 301 489-1 / EN 301 489-6

( ile eúdeger 89/336/EC ) Madde 3.2 Radyo/telsiz: EN 301 406

Ürün Avrupa Onay øúareti CE ve yetkili kuruluúu belirten 0682 koduyla etiketlenmiútir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dıúı de÷iúiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

(13)

Siemens Home and Office

Communication Devices GmbH & Co. KG

Declaration of Conformity

We, Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Frankenstrasse 2

46395 Bocholt Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

Annex V of the Directive 1999/5/EC ( R&TTE )

Product: „Gigaset A160/A260/A165/A265“ Turkish Version

Cordless Telephone according DECT Standard

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC ( R&TTE ) is ensured according to

Art. 3.1 a) Safety: EN 60 950-1

( equivalent to Directive 73/23/EC ) Art. 3.1 a) EMF/SAR: EN 50 360

( Council Recommendation 1999/519/EC ) Art. 3.1 a) Acoustic Shock: TBR 10

( Portable Part only )

Art. 3.1 b) EMC: EN 301 489-1 / EN 301 489-6 ( equivalent to Directive 89/336/EC ) Art. 3.2 Radio: EN 301 406

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

(14)

Menü tablosu

Telefonunuzun birçok fonksiyonu vardır.

Bu fonksiyonlara menülerden ulaşabilirsiniz.

Telefon bekleme modundayken MENU tuşuna basın (menüyü açar), istediğiniz fonksiyonun üzerine gelin ve OK ile onaylayın.

Bekleme moduna dönmek için:

a

tuşuna uzun süreli basın.

Bir fonksiyona erişmek için iki seçeneğiniz vardır:

t

ve

v

tuşlarıyla ilerlemek,

◆ ilgili sayı kombinasyonunu tuşlamak, örn. tarih ve saat ayarı için: MENU

I 1

.

1 Calar saat

1-1 Etkinlstirme Çalar saati açma/kapatma 1-2 Uyanma zamani Giriş formatı: SS:DD 2 Ses ayarlari

2-1 Zil sesi düzey 5 düzey + "Crescendo" (artan ses) seçilebilir

2-2 Zil sesi melo. 2-2-1 Harici çagrlar Gelen harici aramalar için 10 melodi seçilebilir 2-2-2 Dahili çagrlar Gelen dahili aramalar için 10 melodi seçilebilir 2-2-3 Calar saat Çalar saat için 10 melodi seçilebilir

2-3 Uyari tonlri açılır/kapatılır

2-4 Pil uyari tonu 2-4-1 Kapali Pil bitmek üzereyken uyarı: ◆ hiç yok

2-4-2 Açik ◆ her zaman var

2-4-3 Görsm.aninda ◆ yalnızca görüşme sırasında

3 Ayarlar

3-1 Tarih/Saat Tarih girilir (GG.AA.YY formatında), ardından saat girilir (SS:DD formatında) 3-2 El cihazi 3-2-1 Dil seçimi Ekran dili ayarlanır

3-2-2 Oto. cevapl. Otomatik cevaplama açılır/kapatılır 3-2-3 El cihazi kyt. El cihazı manuel olarak kaydedilir 3-2-4 El cihazi-Sfr. El cihazı sıfırlanır (fabrika ayarları yüklenir) 3-3 Baz istasyon 3-3-1 Ses ayarlari (sadece

Gigaset A165/A265) 3-3-1-1 Zil sesi düzey 5 düzey + "Crescendo" (artan ses) + KAPALI seçilebilir 3-3-1-2 Zil sesi melo. 10 melodi seçilebilir 3-3-2 Sistem PIN Sistem PIN kodunu değiştirir (fabrika ayarı: 0000)

3-3-3 Baz reset Fabrika ayarları geri yüklenir (sistem PIN kodu ve el cihazlarının kayıtları silinmez)

3-3-4 Dah. Konfer. Fonksiyon açılır/kapatılır

3-3-5 Sebeke seçimi 3-3-5-1 On seçim numr. Aranan telefon numarasının önüne otomatik olarak eklenmesi istenen servis sağlayıcı kodu kaydedilir.

3-3-5-2 Beyaz liste Önseçim numarasıyla aranması istenen alan kodları kaydedilir.

3-3-5-3 Siyah liste Önseçim numarası olmadan aranması istenen alan kodları kaydedilir.

(15)

4 Sesli mesaj 4-1 Tus1’i ayarla

(tüm cihazlar) 4-1-1 Sebk. Mailbx Tuş

1

'e telesekreter ve/veya şebeke telesekreteri atanır (bekleme modunda aramak için uzun süreli basın).

Sebk. Mailbx: Servis sağlayıcınızın telesekreter hizmetidir ve abone olmanız gerekir. Şebeke telesekreteri listesi sadece servis sağlayıcınız bu fonksiyonu destekliyorsa ve tuş

1

'e şebeke

telesekreteri atanmışsa görüntülenebilir.

4-1-2 Telesekreter 4-2 Aktive et

4-3 Hoparlör 4-3-1 El cihazi 4-3-2 Baz

4-4 Anonslar 4-4-1 Anonsu kaydet

4-4-2 Anonsu dinle 4-4-3 Anonsu sil 4-5 Kayit uzunlugu 4-5-1 Maksimum

4-5-2 30 sec 4-5-3 60 sec 4-5-4 120 sec 4-6 Çalma süresi 4-6-1 Hemen

4-6-2 10 sn. sonra 4-6-3 20 sn. sonra 4-6-4 30 sn. sonra

4-6-5 Otomatik Henüz yeni bir mesaj yoksa, telesekreter aramaya 20 saniye sonra cevap verir. Yeni mesaj varsa, aramayı 10 saniye sonra cevaplar.

(16)

Issued by

Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG

Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006

All rights reserved. Subject to availability.

Right of modification reserved.

http://www.siemens.com.

A 3 1 0 0 8 - M1 8 0 1 - B 4 0 1 - 1 - 5 A 1 9 Version 05.09.2006

Şekil

Updating...

Benzer konular :