YÜZDE ÇÖZELTİLER

10  Download (0)

Tam metin

(1)

YÜZDE ÇÖZELTİLER

(2)

Örnek

• 500 gr %20’lik NaCl çözeltisi hazırlayabilmek için kaç gr NaCl gereklidir?

(3)

Örnek

• 30 gr suda 20 gr KNO3 çözünmesiyle oluşturulan çözelti % kaçlıktır?

(4)

Örnek

• Kütlece %40 tuz içeren çözeltide 10 gr tuz kaç gr su içinde çözünmüştür?

(5)

Örnek

(6)

Örnek

(7)

Örnek

• 15 gr NaCl ile %25’lik çözelti hazırlanacaktır. Ne kadar su gereklidir?

(8)

Örnek

• %25’lik 400 gr demir nitrat Fe(NO3)3 çözeltisini Fe(NO3)3.9H2O tuzundan hazırlayın.

(9)

Örnek

• Kütlece %10’luk 250 mL NaCl çözeltisi nasıl hazırlanır?

(10)

Örnek

• 100 gr CaCl2.5H2O tuzu kullanılarak 500 gr çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözeltinin kütlece %kaçı

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :