Svar på interpellation 1-2019 om självvald inläggning (SI) på psykiatrisk vårdavdelning Gällivare sjukhus

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

SAMMANTRÄDESDATUM

Regionfullmäktige 2019-02-13 Sida 1 (1)

DOKUMENT-ID VERSION

[Dokument-ID] [Version]

Svar på interpellation 1-2019 om

självvald inläggning (SI) på psykiatrisk vårdavdelning Gällivare sjukhus

Dnr 0524-2019

Glenn Berggård Vänsterpartiet frågar mig om när självvald inläggning (SI) kommer införas inom psykiatrin på Gällivare sjukhus.

1. Hur pågår förberedelsearbetet och när beräknas självvald inläggning (SI) kunna införas även på den psykiatriska vårdavdelningen vid Gällivare sjukhus?

Svar av Kenneth Backgård

1. Som regionråd med bakgrund i psykiatrin är jag positiv till att man inför självvald inläggning (SI) för den här patientgruppen. Planeringen är att införa (SI) vid psykiatrisk vårdavdelning på Gällivare sjukhus under vå- ren 2020.

Vid (SI) skrivs patienten både in och ut från vårdavdelningen av sjuk- sköterska vilket ställer krav på nya arbetssätt. Verksamheten i Gällivare har avvaktat med att införa (SI) för att kunna ta del av erfarenheter från psykiatrin i Piteå där (SI) infördes december 2018.

Erfarenheter av införandet inom psykiatrin i Piteå är att personal behöver en lång förberedelsetid med utbildning och studiebesök för att känna sig trygg med nya arbetssätt. Under förberedelsearbetet har det varit viktigt att processen dokumenterats och lokala rutiner och informationsmaterial upprättats.

Verksamheten i Gällivare har påbörjat sitt förberedelsearbete 2018 och under 2019 kommer all personal från vårdavdelningen att erhålla utbild- ning i (SI) samt genomföra studiebesök till den psykiatriska vårdavdel- ningen i Piteå.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :