• Sonuç bulunamadı

Kaynak Metalurjisi-6. Hafta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kaynak Metalurjisi-6. Hafta"

Copied!
41
0
0

Tam metin

(1)

KAYNAK METALURJİSİ

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

+ +

ANA METAL (ANOT) TUNGSTEN

ELEKTROT (KATOT)

-+ -+

• Tungsten elektrot katot olarak etki etmektedir.

• Tungsten katot ve ana metal arasında bir plazma üretilir ve bu sayede ana metalde ergitme noktasında ısıtır.

• Dolgu metali ergitme bölgesinde sıvı metal havuzuna ilave edilebilmektedir.

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

KAYNAKLAR

• Prof. Dr. Selahaddin ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı

• Prof. Dr. Murat VURAL, İmal Usulleri Ders Notları

• Prof. Dr. Erdinç KALUÇ, Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri Cilt-1

• TMMOB Mak. Müh. Odası, Makine

Referanslar

Benzer Belgeler

Teknik Hizmetler Sınıfına Geçişin Halk Kütüphaneciliğine Etkisi / Transition to Technical Services.. Category of Librarianship Profession and Its Effect to the Public

ANKOS’un, kütüphanelerin bütçe harcamalarında değişiklik yapıp yapmadığı, yapılan harcamaların karşılı­ ğının daha iyi alınıp alınmadığı, daha uygun

Ş ubat 2012’de yaklaşık 1 ay boyunca Güney Kore’nin başkenti Seul’de Soon Chun Hyang Üniversitesi’nde bulunduk.. Cho ve ekibi ile çalışma im-

Comparison of the effects of intraocular pressure with phacoemulsification and extra- capsular cataract extraction methods in dogs with cataract.. Mustafa Arıcan 1 , Hanifi Erol 2

Düşey doğrultuda akıtılan sıvı metal üzerine küçük çaplı deliklerden basınçlı olarak fiskiyeler yardımıyla püskürtülen basınçlı su ile ergiyik metal

Bu dış alev (1260 o C) kaynak bölgesini kaplayarak atmosferden korur. Kaynakçı gözlük, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanmalıdır. Ekipmanı ucuz ve taşınabilirdir.

29 OSMAN YE İ KAYNAK SUYU BATMAN BAHÇEL EVLER MAH.D VAN CAD... DR.BAK

Çoğu durumda, kaynak tasarım aşamalarında kaynak bağlantısının kullanım yeri ve kullanım koşulları, kullanılan çelik malzemenin türü, malzeme kalınlığı,

• Eritme kaynağı yerine sert veya yumuşak lehimleme kullanılması için:. – Metallerin kaynak kabiliyeti kötüdür – Farklı

Ya özlü tel elektrot ya da ilave koruyucu gazlı çıplak tel olabilen bir sürekli eriyen elektrot ve erimiş metali tutan kalıplama pabuçlarını kullanır.  Özlü tel

Castolin 4601 (AWS A 5.21) ürünü ile kaplanmış 60 HRC sertliğindeki numunenin aşınma sonrası 2.5N yük altındaki yüzey görüntüsü.. Castolin 4601 (AWS A 5.21) ürünü

Üç, 4, 5 ve 6 yaşlarında anadili Türkçe olan 87 çocuk kaynak belleğini ölçen (1) Bilgi Edinme Yöntemini Saptama ve (2) Bilginin Kimden Öğrenildiğini Belirleme işlemlerine,

To gain knowledge about casting, welding, plastic forming and machining processes, powder metallurgy and introducing the principles of methods, used equipment and application

MIG-, MAG- kaynağında akım şiddeti [A], kaynak süresi [dak/m], gaz tüketimi [L/dak], enerji tüketimi [Kw.h/m], koruyucu gaz seçimi, elektrod türü ve kaynak pozisyonu

Yeterlilik belgesi muayeneyi yapan kişi ya da kuruluş tarafından 2 yıllık periyotlar halinde uzatılabilir. Sertifikadaki yeterliliğin geçerlilik süresi, TS EN ISO 9606-2

Ortopedik muayenede aynı hastada bir ya da daha fazla bulgu olmak üzere 5 hastada tenar atrofi, 10 hastada Tinel, 5 hastada Phalen Testi..

Çekme deneyi sonucunda kaynak yöntemlerine göre elde edilen değerler Çizelge 5’de, çekme deneyi varyans analiz sonuçları Çizelge 6’da, esas malzeme ve kaynak

Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen veriler ışığında, öğrencilerin geleneksel yöntemlerden farklı olan oyunların dersi eğlenceli hale

57. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.. 57. A) B) C)

Yarışı ilk sırada tamamlayan arabanın beyaz renkli olduğu biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur?. A) B) C)

Kurumsal Kaynak Planlama yazılımlarının sahip olması gereken özellikler aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir.  Kurumsal kaynak planlama sistemleri istemci –sunucu ortamlar

● 2020’nin ilk yarısında en büyük ekonomik hasara neden olan doğal afet ise mayıs ayında Hindistan’da 133 kişinin ölümüne ve tahmini 15 milyar dolarlık doğrudan

İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi Olarak İş Değerleme - Ücret Yönetimi Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar: Turizm İşletmeleri Üzerine Kavramsal Bir