• Sonuç bulunamadı

Hangi Attila İlhan?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hangi Attila İlhan?"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

GENİŞ AÇI

HİKMETBtLAYs ■' o -? »o f

Hangi AtUlâ İlhan?

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni İbrahim

Yıldız’ın pazartesi yazısı zaten ilk -belki de son -

işareti veriyordu. Başlık “Attilâ Ilhan ayrıldı" di­ yordu: "Yazarımız Attilâ Ilhan, yaşadığı sağlık

sorunları nedeniyle bundan böyle Cumhuri­ yetteki yazılarına son verdi. ”

Yıldız, Ilhan’ın ayrılma gerekçesini kendi satır­ larıyla aktarmıştı. O gerekçede çok şey vardı:

"Bilmem söylemiş miydim, benim sicilimde b ir enfarktüs sabıkası vardır; geçtiğimiz yayın döneminde, -hekimlere bakarsan aşırı çalışma­ dan-, bazı arazı nüksetti, gazeteye mümkün m ertebe aksettirmeden, iki defa ‘yoğun ba-

kım’da kızağa çekildim.

Yeni yayın dönemine başlamadan, görüşleri­ ne başvurduğum dört farklı hekimin dördü de, üzerimdeki yükü hafifletmemin bir ‘sağlık mec­

buriyeti’ olduğunu belirtti; dediklerine göre, iki

yayınevi, bir gazete ve bir televizyondaki yoğun çalışmayı kaldıramazmışım.

Cumhuriyetteki yıllarım, meslek hayatımın en hareketli, en renkli, en bereketli yıllan oldu. Her şey -bilhassa tahammülünüz ve sabrınız- için hepinize teşekkür ederim."

Şu kısacık üç paragrafta neler gizli?

On parmakta on hünerle geçirilmiş 80 yıllık bir ömür.

Şair, yazar, eleştirmen, sinemacı...

Nesiller onu okudu. Kaç şair, kaç yazar, kaç genç onu örnek aldı.

80 yaşında, dört doktorun müdahalesiyle an­

cak ve de kısmen durdurulabilen bir çalışma bir üretme azmi...

Gazetedeki çalışma arkadaşlarına bile duyur­ madan yaşanan yoğun bakım.

“ Yoğun bakım"lı günlerden sonra bile iki yayı­

nevi, bir gazete ve bir televizyonda yoğun çalış­ ma... Kitaplar, söyleşiler, yazılar, yazılar... Ve hep sorgulayan yazılar... Onun için değil mi ki, Attilâ Ilhan’ın kitapları "Hangi?" sorusuyla başlayan başlıklar taşıyordu.

Yazarken ölmek kaç yazara, kaç şaire nasip olur?

“Sağlık mecburiyeti" olmasa daha da yaza­

caktı.

Okurlarına tahammül ve sabırlan için teşekkür ediyor. Aslında tahammül eden, sabreden ken- disiydi. O sabırla ve tahammülle yazmaya de­ vam etti.

Yozlaşmanın tüm boyutlarıyla nasıl egemen olduğunu gördü.

Edebiyatın nasıl üç kuruşluk çıkar uğruna ayaklar altına alındığını gördü.

Satış için, ucuz şöhret için, o güzelim ilham perilerinin nasıl katledildiğini gördü.

Her yerinden pislik akan, -Attilâ Ilhan’ın sıkça kullandığı Türkçe ile söyleyelim- tefessüh etmiş- çürümüş ödüller için, kişiliklerin, kalemlerin nasıl küçüldüklerini gördü.

Yine de yazdı. Tahammülle. Sabırla.

Attilâ Ilhan, işte o Attilâ Ilhan’dır.

Taha Toros Arşivi

0 0 1 5 1 9 4 2 5 0 0 6

Referanslar

Benzer Belgeler

K ü ltü r Servisi- Yazar Yaşar Ke­ m al’in eşi Thilda Kemal Göğceli, bugün öğleyin Teşvikiye Cam ii’nde kılınacak cenaze namazının ardın­ dan

B ehçet NeeotlgllTe öç radyo oyununun görsel uygula­ ma türleri üstünde çalış­ tığımız günlerde, Boğaziçi Üni­ versitesi tiyatro salonundan

Disc-jokey ve şarkı sözü yaza­ rı Fecri Ebcioğlu ile Etiler’deki evinde “ Türkçe sözlü hafif mü- zik” irı dününü ve bugününü ko­ nuştuk..

Üç kez ardarda kadın öykücülerimizin kazandığı Sait Faik Öykü Ya­ rışmasında Seçiciler Kurulu'nu Oktay Akbal, Tahsin Yücel, Sabahattin Kudret Aksal, Haldun

Özet: Ülkemiz ormancılığında ilgi gruplarının orman kaynaklarına ve bu kaynakların yönetimine ilişkin görüş ve bakış açılarının belirlenmesi amacıyla

1924’te hâkimliğe başla­ yan Onar, daha sonra Mülkiye Mektebi ile Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunda öğretmenlik yapmış, 1933’te İstanbul Üniver­ sitesi

Asteriou and Kovetsos (2006) examine the January effect in eight transition economies.Georgantopoulos at al.(2011) investigate calendar anomalies for four emerging

Yine ülkemizde Sivas il merkezinde yapýlan baþka bir çalýþmada intihar davranýþýnýn istemeden yapýlan evliliklerde, isteyerek yapýlan evliliklere göre daha fazla olduðu,