• Sonuç bulunamadı

[Engin Aksoley resim sergisine ait davetiye]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Engin Aksoley resim sergisine ait davetiye]"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

ENGİN AKSOLEY

1945 yılında Ankara’da doğdu. 1970 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanat­ lar bölümünden mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında grafik ve dekarasyon işleri ile ilgili çalışmalarda bulundu

1975 yılında bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından gö­ revli olarak Almanya’ya gönderildi.

Mayıs 1981’de Bahariye Akbank Sanat Galerisinde ilk kişisel sergisini açtı. Daha önceleri birçok karma sergilere katıldı.

Nisan 1982’de ikinci kişisel sergisini Bakraç Sanat Galerisinde açan sanatçı, aynı yıl bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından Birleşmiş Milletlerin davetlisi olarak Almanya’nın Düsseldorf kentinde açılan Ulus­ lararası Baskı Makinaları ve Kağıt Fuarı «Drupa 82» ye gönderildi.

Halen resmi kuruluştaki görevini sürdüren sanat­ çının yurt içinde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde çok sayıda eserleri olup, sürekli karma sergilere katıl­ maktadır.

(3)

BAHARİYE

Akbank Sanat Galerisinde

açılacak olan

ENGİN AKSOLEY

resim sergisine

teşriflerinizi rica ederiz.

A K B A N K

K O K T E Y L :

15 Nisan Salı Saat 18.00 - 20.00 Sergi Süresi : 15 Nisan ■ 2 Mayıs 1986

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Hele, Başbakan’a suikastten hemen sonra yaz­ dığımız yazıda kendisinden bahsettiğim iz Üzmez’ den gelen, alınganlık dolu, duygulu ve bu gibi olay­ ların

Sonuç: Çalışmanın bulgularına göre morbid obezite hastalarının kontrol grubuna göre yaşam doyumlarının daha düşük ve beden görünümlerinden memnuniyetsizliklerinin daha

The purpose of this study is to assess clinical characteristics of patients diagnosed with probable MSA and review diagnostic challenges of MSA in view of the literature.. Material

Vilâyet erkânı ile birlikte cesedi tetkik eden Vali Refik Mümtaz Paşa, cesedin, eşkâlinden ve üniformasından Halil Beye ait olduğuna şüphe etmemekle beraber

Sonuç olarak; torakal ve lomber patlama kırıklarının cerrahi yönetiminde uzun segment posterior enstrüman- tasyon ve füzyon tekniği radyolojik olarak sagital

While it was not detected a significant difference for HBsAg, the seroprevelance of anti-HBs was significantly higher in the <20 age group (p = 0.001). While AST and ALT levels

Mimar Kema- lettin ile birlikte, mimarlık tarihimize “Birinci Ulusal Mimari Akı­ mı” olarak geçen ekolün temsilcisi Mimar Vedat, imparatorluğun en çalkantılı

Hastamızda eritrodermanın nedenini kesin olarak ortaya koyamadık ancak mevcut bulguları pemfigus foliaseus gibi bir otoimmün