[Ferihan Gürsoy tarafından Taha Toros'a gönderilen mektup]

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

VakıfBank

~TT' TTr» I

Genel Müdürlük Tarih r*® 0 '

Sayı : Ü v -Konu

Sayın Taha TOROS

Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü olarak bir kısım kültür ve san’at etkinliklerine geniş ölçüde yer vermekteyiz. Özellikle kültür ve s an’at alanında, gerek Türk, gerekse yabancı san’at otoritelerim, topluma tanıtmak ve kişileri layık oldukları düzeyde anmaya çalışmak amaçlarımızın başında gelmektedir.

Bu bahiste, büyük san’atkar Fikret Mualla’yı, gerçekleştirmeyi çok arzu ettiğimiz programımıza almış bulunuyoruz. Kendisi hakkında çıkarmayı düşündüğümüz bir özel katalog, daha sonra da, özel koleksiyonlardan sağlayacağımız tabloları ile bir sergi düzenlemek programımızın bölümlerim oluşturacaktır.

Zat-ı alinizden, bastırmayı düşündüğümüz katalog için, Fikret Mualla’yı en iyi tanıyanlardan ve bilenlerden olmanız münasebetiyle bir yazı rica ediyoruz.

İlgi göstereceğinizi ve bizi kırmayacağınızı ümıd ediyor, kabul buyurduğunuz taktirde, değerli yazınızı en geç haziran 1995 sonuna doğru lütfetmenizi özel olarak tekrar rica ediyor, bu vesileyle teşekkürlerimi ve saygılarımı arzedıyorum.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O./GENEL MÜDÜRLÜK/HEAD OFFICE

Atatürk Bulvarı, No: 207, 06683 Kavaklıdere/ANKARA Telefon/Phone: (0 312) 468 11 60 (40 hat/lines) Telefax (0 312) 468 45 4 1

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A.O. Kültür-Sanat ve Tanıtma Dan.

Ferihan GÜRSOY Danışman

(Model: 298-1995)

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :