• Sonuç bulunamadı

Burgazada manzaraları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Burgazada manzaraları"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

5 TEMMUZ 2 0 0 0 ÇARŞAMBA

Y Ö N E T E N L E R İ N D İ K K A T İ N E

-▼ BURGAZADA

B U R G A Z A D A L I, sanat tarihçisi bir okurumuz, mevzuata aykın olduğunu gördüğü binalarla ilgili bir

fotoğraf çalışması yaparak göndermiş.

Burgazada manzaraları

Okurumuzun dediğine göre iskeleden itibaren Gönüllü C addesi'nde 40 ve 42 no.’lu yapılar restore edilmiş. Tarihi yapı Belevi Konağı’nın 40 no.’da yer aldığını belirten okurumuz, iki katlı olan eski konağın yapışık bir ikizle çifte köşk haline getirildiğini ve üstüne bir buçuk kat çıkıldığını belirtiyor.

Gönüllü Caddesi’nde, fotoğrafta görülen, köprüyle ulaşılan 46 ve 48’no'lar ile iki kapısı olan apartmanın, cepheden bakıldığında tek katlı gibi görülmesine karşın cadde tarafında zemin kazılmasıyla 5 katlı olduğunu belirtiyor okurumuz.

Okurum uz, yapılm akta olan bu binanın iki yıldır hafriyat çalışm alarını izlediğini belirtiyor. Dediğine göre toprak kaymalarına olanak veren hoyrat bir hafriyat yapılmış. Şikayet üzerine inşaatın bir süre durdudurulduğunu ifade eden okurum uz, tekrar çalışmaların başladığını bildiriyor. Okurumuz, sahildeki sakıncalı bir duruma da dikkat çekyor. AKTAŞ binası (en solda) ile tüp gaz deposunun karşı karşıya olduğunu belirten okurumuz, fotoğraflarla durumu belgelemiş.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Nuri, bir kaç defa Samsun'a giderek h/anhul'n geçmeye teşebbüs etmiş ise de bir takım mevûni Imylülcti ve üstat vasiyyeti karşısında gidememiş; galiba

YARIM AÇI FORMÜLLERİ Alıştırmalar Simedyan Akademi Örnek 6 sin48º 1-cos48º işleminin sonucu kaçtır?.. YARIM

004262 JAĞ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. 38 TANDOĞAN KÖYÜ MERKEZ/MUŞ 5427479667

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Esendere Gümrük Kapısı açılış programında konuştu.. Bugün önce Şırnak'ı ardından Yüksekova'yı

[r]

Tek katlı yassı epitel: Hücrelerarası bağlantılarla birleşmiş tek tabakalı yassı hücrelerden oluşur ve bulunduğu yere göre kalınlığı değişen bir bazal membran

At conference that took place on the 18th and 19th of September 2017 topics such as Urban Administration, Urban Economics, Urban Politics, Housing Politics,

Eastern Mediterranean University (EMU) was represented at the 2017- 2018 Council of Higher Education Academic Year Opening Ceremony also attended by Republic of Turkey

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü ev sahipliğinde ve Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent, Çevre ve

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ne

[r]

‘9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nde GİMAT Halk Ekmek Fabrikası’nda düzenlenen kahvaltı organi- zasyonu ile yeni ürünler tanıtılırken, Ankara Bü- yükşehir Belediye

kullanan seyircilerin siber zorbalık davranışları puanlarının sosyal medyayı diğer amaçlar için kullanan seyircilerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.. Gençlik

[r]

He- men hemen MAST ile ayn› fiziksel boyutlara sahip olan NSTX düzene¤inin ana görevi, çok yüksek bt toroidal beta, MA’ler düzeyinde plazma ak›mlar›, küçük, hemen hemen

Korolko and Leite [8] obtained the equations of motion for the n -dimensional Lorentzian sphere rolling, without slipping and twisting, over the affine tangent space at a point..

Uzun boylular, k›sa boylulara k›yasla risk al- maya daha e¤ilimli; kad›nlar, erkeklere oranla daha dikkatli; risk alma e¤ilimi yaflla birlikte belirgin biçimde azal›yor..

Sınıfları………32 Çizelge 4.2 Farklı Dönemlerde 10 Ayrı İstasyondan Alınan Su Örneklerinin Fiziksel, Oksijenlendirme ve Besin Elementleri Parametreleri ve

köprü ve bağlantılı yolların her iki tarafta 5 kilometrelik etki alanı içerisinde İstanbul’daki özel ormanların yüzde 38’i, orman alanlarının yüzde 46’sı,

Sonuç olarak, 2011 yılında dış ticaret açığı 105.9 milyar dolara yükselmesine karşın özellikle yılın son  çeyreğinde  önemli  bir  toparlanmanın 

(2004) çalışmasında geniş negatif talaş açılı takım için modelleme yapmıştır. Bu model Şekil 2.10’da görülmektedir. Akış ucundaki ölü bölge CFE bölgesidir.

Sorular, öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenler tarafından derse ilgiyi çekme, öğrencilerin ön bilgilerini, konunun öğrenilme düzeyini ortaya çıkarma gibi çok

Kinolonlara karşı direnç oranlarının bölgemizde ve tüm dünyada benzer oranda yüksek olması ve GSBL (+) suşların artmasından dolayı ÜSE tedavisinde