Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Çalışma Kağıdı-5

Tam metin

(1)PEKİŞTİRİYORUM. 8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.. Bu çalışmada bunları çok iyi kavrayacak ve soruları daha kolay çözeceksin. Mustafa AK | OrtaokulMatematik.Org. 4x + 6 =. 8a + 12 =. 5y - 10 =. 12a + 24 =. 7 + 21x =. 10 - 5a =. 9b - 6 =. 30x + 12 =. 2a + 6b =. 5a + 10b =. 8a - 4ab =. 2xy + x =. 3ax + 6x =. 10x - 5xy =. 4x2 - xy =. 3a2 + 6a =. Ortak Çarpan Parantezine Alma Özdeşliklerden Yararlanma Modellerden Yararlanma Alıştırma 1) Örnek:. 3a. Ortak Çarpan Parantezine Alma Örnek:. 3a + 9 3.3. 3.a 3. Ortak Çarpan. 3 3. a +......) ....(...... 3(a+3). 6x+10. Ortak Çarpan. ......(...... +......). 8y+6. 9. 2. a. a2+ab. a.a. a. b a. ab. Ortak Çarpan. b a. a +......) ....(...... a(a+b). 18-3x. Ortak Çarpan. .....(..... + .....). 6x3 + 3x2 = 12+ 4x x3y2 - x2y3=. Ortak Çarpan. Ortak Çarpan. ......(...... +......). .....(..... + .....). 3xy+2x. a2 +16a. 6a2bc2 + 3ab2c =. 6a + 4b + 2c =. 3xy + 4x + 5x= Ortak Çarpan. ......(...... +......). Ortak Çarpan. .....(..... + .....) 5ab - 10ac + 15ad =. 10x2+20x. 6x2+6x. Ortak Çarpan. Ortak Çarpan. ......(...... +......). a2b - ab2 - a2b2 =. 3x3 - 6x2 + 9x =. .....(..... + .....). 1. 12a2b - 6ab2 =.

(2) Alıştırma 2). Mustafa AK | OrtaokulMatematik.Org. PEKİŞTİRİYORUM. 8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.. Özdeşliklerden Yararlanma. Örnek:. 4x2 (2x)2. x2 + 2xy + y2 = (..................).(..................). + 12x + 9. + 2.2x.3. 32. 3 2 = (.....+.....). 2x +......) 2x 3 (.....+.....) 2x 3 (....... Örnek:. b2 + 2b + 1 = (..................).(..................). 9x2 - 12x + 4 (3x)2. - 2.3x.2. 22. x2 - 10x + 25 = (..................).(..................). 2 2 = (..... 3x - .....) 2 3x 2 3x - ....).(.....-.....) (...... 36a2 + 24a + 4 = (..................).(..................). 16a2 + 8a + 1. (.........+.........)2 = (.........+.........).(.........+.........). 49z2 + 56z + 16 = (..................).(..................). y2 - 6y + 9 16x2 - 8xy + y2 =. (..................).(..................). (.........-.........)2 = (.........-.........).(.........-.........). 25a2. 4a2 - 12ab + 9b2 = (..................).(..................). + 40a + 16. (.........+.........)2 = (.........+.........).(.........+.........). 2x2 +8xy + 8y2 =. (. ).(..................). ........ ................... x2 - 14x + 49 8a2 - 24ak + 18k2 = ........(..................).(..................). (.........-.........)2 = (.........-.........).(.........-.........). 2.

(3) Mustafa AK | AKMatematik.com. PEKİŞTİRİYORUM. 8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.. 4x2 - 9 = (2x3+).(2x-3). Örnek:. x2 - y2 = (..................).(..................) (2x)2. 32. 2x +........... 2x -........... 3 ).(........... 3) (............ b2 - 1 = (..................).(..................). 16x2 - 1 = (4x+1).(4x-1). Örnek:. 12. (4x)2. x2 - 81 = (..................).(..................) 1) 1 ).(........... 4x +........... 4x -........... (............. a2 - 25. 36a2 -25a2 = (..................).(..................). (............+...........).(...........-...........) 9a2-16b2 = (..................).(..................). 25 - y2 a2 - 492 = (..................).(..................) (............+...........).(...........-...........). 16x2 - 162 =. (..................).(..................). 4x2 - 9y2. (............+...........).(...........-...........). 100x2 - 81y2 = (..................).(..................). a2 - 49b2 9a2 - 36k2 = (............+...........).(...........-...........). 3. (..................).(..................).

(4) Alıştırma 3). Modellerden Yararlanma. 3 + 6x ifadesinin çarpanı olanları işaretleyelim 3. Örnek: x2 + x ifadesinin çarpanlarını modellerden yararlanarak bulalım Çözüm: x2. Mustafa AK | AKMatematik.com. PEKİŞTİRİYORUM. 8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.. 2. x. x+2. x+3. x+6. x+1 1 x x. x. x2. x. x2 + x = x (x+1). 2x + 4 ifadesinin çarpanı olanları işaretleyelim 2. x2 + 2x + 1 ifadesinin çarpanlarını modellerden yararlanarak bulalım. 4. x. x-2. x+2. x+4. 2x2 - 8 ifadesinin çarpanı olanları işaretleyelim 2. 4. x. x-2. x-4. x+2. 3b2 - 27 ifadesinin çarpanı olanları işaretleyelim 3. 9. b. b-3. b-9. b+3. x2 + 4x + 4 ifadesinin çarpanlarını modellerden yararlanarak bulalım. 2x2 - 8x ifadesinin çarpanı olanları işaretleyelim 2. x. 2x-8. x-2. x+2. x-4. 2x2 + 8x + 2 ifadesinin çarpanı olanları işaretleyelim. 4x2 +12x + 9 ifadesinin çarpanlarını modellerden yararlana-rak bulalım. 2. x. x+1. x-1. x+2. x+8. 45a2 - 60a + 20 ifadesinin çarpanı olanları işaretleyelim 2. Mustafa AK | OrtaokulMatematik.Org. 4. 5. a. 3x-2. 3x+2. x-5.

(5)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :