• Sonuç bulunamadı

[Taha Toros tarafından Robert Gueneau'ya gönderilen mektup]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Taha Toros tarafından Robert Gueneau'ya gönderilen mektup]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Taha Toros

Halaskârgazi Caá.269/1 ömür Apt. Osmanbey - I3TAPLUL

TURQUIE.

Istanbul, le 4 llar3 1963

jfşyouii

-üUb

; Ionsieur Robert C-uéneau,

«

Je reçois régulièrement le ' Cahiers Pierre Loti ', Le montant de l'abonnement a été transféré pnr 1 * entremise de la Langue Centrale d'Istanbul, a la Langue Ottomane.

Je vous prierai, si vous disposer, d'envoyer pour

moi, un complet, a partir du numéro 1, je vous serai ores r connaissan Je réglerai fie suite le montant. Si ils seront-reliés, naturellement que ça .serrât beaucoup mieux, Si non, ça ne fait rien.

Profitant de l'occasion, je aouhaite à voua-acne, a nsi qu'l Un de me Guéneau, mes respectueux hor images.

Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

After 56-day olanzapine treatment, subjects had significant increases in body weight, insulin resistance, -cell function and the levels of triglyceride and low-density

Intracerebroventricular infusion of angiotensin II caused significant increases in urine flow, electrolytes excretion, osmolar clearance, and free water reabsorption rate of

Ara ştırmaya katılan öğretmenlerin ölçeğe verdikleri cevaplar incelendiği zaman hem genel olarak hem de MKÖ-Ö’nün alt ölçeklerin deki kaygı puanlarının;

cinsine (Asteraceae) ait olan endemik iki türün (T. ) kromozom sayısı ve morfolojisi karyolojik teknikler kullanılarak araştırıldı. Bitki örnekleri 2013 yılında doğal

Ruhla beden, realite ile ideal arasındaki zıtlığa rağmen bunla- rın'daima bir benlikte biribirinden ayrılmaz bir bütünün unsurları ol­ masının çilesini çekmek

gunu Piyale Paşa komutasındaki muzaffer donanma, arkasında esir düşman gemileri, üstünde düşman kara kuv­ vetleri komutanı ve diğer büyük rütbeli subaylar

Bugün, küçük ihtirasları ile gerçekte bir değer üretmemelerine rağ- men ortalarda yüksek sesle konuşup kendini pazarlamaya çalışan ya­ zar adaylarına, duruşu,

Milliyet Sanat’ın 2 Ocak 1976 ta­ rihli 165. sayısında, dergi okurların­ ca 1975 yılının sanatçıları arasında yer almaya değer görülen Aziz Nesin için bir altmış