[Taha Toros tarafından Sakine Hanım'a gönderilen mektup]

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Taha TOROS Çamlık Yolu, 28/13 İnci Apt. Etiler İstanbul

02.06.2003

Sevgili Sakine,

Meliha’mn değişik yıllarda bir bakıma, hayatının romanı olarak yazdığı anıları okumaya devam ediyorum. Bir kısmmı İngilizce yazmış, bir kısmım eski harflerle, bir kısmım yeni harflerle kağıtlara dökmüş. Son yıllara ait elyazıları çok güç okunuyor. Bilgisayara yazdıkları

üzerinde incelemeler yapıyoruz. Amerika’ da kaldığı müddet zarfmda orada da boş durmamış hatırlayabildiklerini bilgisayara aktarmış. Çağla gönderecek. Buradaki anılarında Ankara yılları net olarak okunabiliyor. Seninle, Şeyhullah ile ve Ali M ünif Bey ile olan pasajlar ayrı ayrı yıllardaki sayfalarda yer almaktadır. Bazı yerine güleceksin. Birkaç defa birlikte yılbaşı geçirmişiz. Rahmetli Şeyhullah’m (Anni) si ve (Eti) si ile ilgili maziye gömülmüş çok tatlı anılar var. Ali M ünif Bey’in vefatını çok duygusal satırlarla dile getirmiş. Rastladıklarımın fotokopilerim gönderiyorum.

Ayrıca gülmeye vesile olur düşüncesiyle sevgili Nebile’ye ait iki bölümü de ayrıca ekliyorum. Ben bile o yıllara ait anıları böylesine net olarak hatırlayamıyorum. Bu arada Hakkı Bey’e ait eski bir fotoğrafın fotokopisi ile babanın Talat Paşa kabinesinde bakan olduğu sırada

Almanya’da yayınlanan (DIE ISLAMISCHE WELT) dergisindeki yazının fotokopisini ve eski bir dergide yayınlanmış fotoğrafının kupürünü gönderiyorum.

Sevgili Sakine,

Bu arada o günkü sohbetimizde uzun uzun konuştuğumuz ve hatırladığımız (MİTHAT CEMAL) ile ilgili 1 9 - 2 0 sene önceki Milliyet’e yayınladığım iki makaleyi de gönderiyorum. Bereket bende birer tane fazla varmış. O da bu suretle sana nasip oluyor. Bu iki makale o günlerde bütün İstanbul’un heyecanla seyrettiği, Mithat Cemal’in (Üç İstanbul) romanının filmiyle ilgilidir. Bu suretle Mithat Cemal’den de uzun şekilde bahsederek onu çok sevdiği okuyucularına ve eserinin seyircilerine küçük bir hizmette bulunmuş oldum. Milliyet’teki bu yazım üzerine çok duygulu telefonlar ve mektuplar almıştım. Birkaç köşe yazarı da bu vesileyle

benim makalemden söz etmişti. Bunlar arasmda olan (Hasan Pulur) makalesini bulamadım

ama sevgili Haldun Taner’in makalesini buldum.Onu da gönderiyorum. Bu suretle sende minicik bir Mithat Cemal dosyasma kavuşmuş oluyorsun. Bu derin kültürlü enişteyi çok sevdiğini biliyorum. Ben hala onunla geçirdiğim (Le Bonne) sohbetlerinin zaman zaman duygusal olarak etkisi altındayım. Bana hem imzalı fotoğrafını vermiş hem kitaplarını imzalamıştı. Kültür dünyamızın unutulmaz yıldızlarındandı.

Sevgili Sakine,

Eğer sende Mithat Cemal’in bendekinden başka bir fotoğrafı varsa onunla birlikte sende gördüğüm annenin, teyzelerin ve anneannenin fotoğraflarından - renkli fotokopi olmak şartıyla- birer tane rica ediyorum.

Gözlerinden öperim, kızma ve damadına sevgiler gönderiyorum.

Taha Toros

NOT : Acaba sende veya Adile’de 4 kardeşin birarada çocukluk fotoğrafları varmı ?

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Ta h a To ros Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :