Metallere Plastik Şekil Verme-4

14  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Bölüm 3: Sürtünme ve Yağlama

Yüzey işlemleri

Plastik şekil vermede sürtünme koşullarını belirleyen 3 tip yağlamadan söz edilir.

1-Kuru

2-Hidrodinamik yağlama

3-Sınır yağlama

(3)
(4)

teğetsel kuvvet

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Kristal Kimyası

Temel olarak, oksitlerin iyonik potansiyelleri üzerine

kuruludur.

ϕ = Z / r

İyonik potansiyel

Katyonun yükü

(12)

Oksitlerin Kristal Kimyası

Çeşitli Oksitlerin İyonik Potansiyelleri

Re2O7 ‘nin tetrahedral koordinasyonu için; Z=7 ve r(Re7+) ϕ=13.46

FeO ‘in tetrahedral koordinasyonu için; Z=2 ve r(Fe2+) ϕ=2.6

(13)
(14)

Figure

Updating...

References

Related subjects :