8.SINIF LGS FEN BİLİMLERİ 3.ÜNİTE BASINÇ DENEME SINAVI VE CEVAP ANAHTARI

403  Download (0)

Tam metin

(1)

1

BASINÇ

Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç

8. SINIF

ÜNİTE 3

1 Çalışma Kağıdı

fenburada.com

1. Katı maddeler basıncı her yöne aynen iletir. 2. Katılar üzerine uygulanan kuvveti aynen iletir.

3. Katılarda basınç, yüzey alanı ile doğru ağırlık ile ters orantılıdır. 4. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir.

5. Sıvılar bulundukları kabın sadece tabanına basınç uygular.

6. Sıvı basıncı sıvının cinsine, derinliğine ve yerçekimi kuvveti ile doğru orantılıdır. 7. Arabalardaki hidrolik fren sistemi Pascal prensibine göre yapılmıştır.

8. Açık hava basıncı deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça artar. 9. Açık hava basıncı barometre ile ölçülür.

10. Gazlar üzerlerine uygulanan basıncı her yöne ve aynı büyüklükte iletirler.

1. Açık hava basıncını bulan bilim insanı ……….. dir. 2. Katılar üzerine uygulanan ………. aynen iletir.

3. Sıvılar üzerine uygulanan ……….. her yöne ve eşit olarak iletir. 4. Basıncın birimi ……… dır.

5. Katı basıncı cismin ağırlığı ile ……… orantılıdır.

P P P P

...

...

basıncı

C. Aşağıda özdeş küplerden oluşturulan cisimlerin yüzeye uyguladıkları basınçları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

A. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara ‘‘D’’ yanlış olanlara ‘‘Y’’ harfi koyunuz.

B. Aşağıda verilen cümlelerdeki boş kısımları doldurunuz.

D. Dağ görselinde verilen Y, Z ve C noktalarına etki eden açık hava basıncının lerini karşılaştırınız.

doğru, basıncı, Toriçelli, kuvveti, pascal

1 2 3 4 Cevap : .Y .C .Z ...

D

...

Y

Toriçelli ...

Y

...

D

...

Y

...

D

...

D

...

Y

...

D

...

D

kuvveti pascal doğru P1 =

P

3 >

P

4 >

P

2 Y > C > Z

(2)

2

... F. S noktasındaki sıvı basıncı 2P ise Y, Z ve C noktalarındaki sıvı basınçlarını tabloya yazınız.

Çivinin ucunun sivri olması.

Tır ve trenlerde tekerlek sayısının fazla olması. Kar ayakkabısı kullanılması.

İş makinelerinde palet kullanılması. Kramponların altının çivili olması. Traktörlerin tekerlerinin geniş olması.

Deve ve fil gibi hayvanların ayak tabanlarının geniş olması. Araba lastiklerine zincir takılması.

Düztaban ayakkabı yerine topuklu ayakkabının giyilmesi. Basıncın artırılması Basıncın azaltılması Nokta S Y Z C Basınç 2P ... ... ...

.

S

.

Y

.

C

.

h h h h Z S Y S Z S C Cevap : F. Görselde verilen Y, Z ve C kaplarının tamamı bir bardaktan daha fazla su alabilecek kapasitededir. Taban alanları eşit olan boş Y, Z ve C kabına birer bardak su konulduğunda kap tabanlarında oluşan sıvı basınçları P , P ve P arasındaki ilişkiyi bulunuz.Y Z C

E. Aşağıda günlük hayatta verilen durumları basıncın azaltılması ve artırılması şeklinde ‘’ ‘’ işareti koyarak sınıflandırınız.

PC > PY > PZ

P 4P 0

fenburada(öğretmen)

fenburada.ogretmen

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :