• Sonuç bulunamadı

Hepimizin saati

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hepimizin saati"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Hepimizin saati

İstanbul radyosunun ber - bat programı arasında bir tek güzel saat var: Hepimi - zin saati.. O saat bilmem rad­ yonuzu açık bulunduruyor musunuz? Eğer işitmediniz - se dinlemenizi tavsiye ede - rim. Bu saatte gür ve sevimli bir ses bize askerliğin şanlı ve güzel taraflarını o kadar iyi anlatıyor ki, onu dinledik ten sonra insanın bu mesleği sevmemesine imkân yoktur.

Geçen akşam tarih boyun­ ca kahramanlar yetiştiren Anadolu'nun sihirli bir kuv - vetini, yani. Türk anasım bi­ ze anlattı. Ben onu dinledik­

ten sonra kahramanlığını

bildiğim Türk anası gözüm - de bir kat daha büyüdü. Kon­ feransçı, Anadolu'nun böyle analarla dolu bir diyar oldu­ ğuna işaret etti ve belki Ana dolu isminin de buradan gel­ diğini anlattı.

itiraf edeyim ki yaşım mü sait olsaydı, bu konferansı dinledikten sonra bir defa daha asker olmak isterdim. Düşünüyorum, komünistlikle lekelenenler hiç mi radyo dinlemezler diyorum; çünkü herkesin saatini dinleyen bir Türk kat'iyen komünist ola­ maz. Zira bu saat onda kırın­ tı halinde olarak dahi bulu - c . aan vatan sevgisini tahrik

r y etmek için kâfidir.

Keşke radyomuz her ak­ şam bu neviden saatlere pro-

( gramında daha geniş bir yer

¿-v verse.. Sanıyorum hiç değil- se böylece hem meyhane şar kılarından ve hem de garp i

/ musikisinin ölüm havalarını

andıran klâsik gıygıyların - ÇjJ dan kurtulmanın zevkine de

varmış oluruz.

İ T - (/Sg Sedat Simavi

Referanslar

Benzer Belgeler

Döküm parçasının dolu kalıba döküm yöntemi ile üretimine karar verilmiş ise üretim sırasında kullanılacak olan ekipmanlar, kalıplar ve üretim parametrelerin

Bilnck ve Mc Kercba- (4), SJlrr adeoovirua enfebiyonumın teabitinde uyıuJaoacak te- rum OOtraJ.iıuyon testinde, serum örneklerinin 1110 OnIUILıda sulmdınlmumı, 1110 ve

HSBC Premier müşterileri, HSBC Premier Banka ve Kredi Kartlarını kullanarak tüm yurt içi ATM’lerden vadesiz hesaptan TL para birimiyle para çekme-para yatırma ve

Daha fazla bilgi veya sorularınız için size özel Premier Müşteri Temsilciniz iletişime geçebilir, Premier’e özel telefon bankacılığı hattı2; 0850 211 0 112’yi arayabilir,

ERDEMLER ahlak, alçakgönüllük, cömertlik, yardımlaşma BİREY VE TOPLUM hayat becerileri, empati, farklılıklara saygı DUYGULAR heyecan, kaygı, korku, mutluluk.

Çalışmayanlar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla (SSK-BAĞKUR- EMEKLİ SANDIĞI) EK-1’i Mahalle Muhtarına, çiftçi geliri olanlar Köy/mahalle muhtarına, ücretliler

Kumandasının sadece fiber internet hizmeti aboneliğim süresince kullanabilmem amacıyla tarafıma aylık kullanım ücreti alınmak kaydıyla teslim edildiğini bildiğimi,

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın afetlere karşı daha güvenli olması adına oluştur- duğu eğitim tesisleri, Büyük- şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş