[Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği tarafından gönderilen yazı]

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TT

-b%£ O40_

B E Y O Ğ L U

GÜZELLEŞTİRME ve KORUMA DERNEĞİ

İstanbul, 22 Ocak 1990

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma D e m e ğ i Eğitim Komitesi ilk etkinlik olarak "Beyoğulu'nda Kentli Kimliği ve Davranışı" konusunda Sayın Doç. Dr.Nilüfer Göle tarafından verilecek bir konferans düzenlemiştir.

30 Ocak 1990, Salı günü, saat: 17.00'de Marmara Etap Oteli, Toros Salonu'nda yapılacak konferansı onurlandırmanızı dileriz. Saygılarımızla,

Suna Tanaltay

Eğitim Komitesi Başkanı

Beyoğlu İstiklal Cad. 208 Tel: 143 17 0 2 - 144 04 51

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :