• Sonuç bulunamadı

Anneler neden bebekleriyle birlikte uyurlar?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Anneler neden bebekleriyle birlikte uyurlar?"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

P-11

ANNELER NEDEN BEBEKLERİYLE BİRLİKTE UYURLAR? Hatice Başkale1

1Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu

Annelerin bebekleriyle birlikte uyuma alışkanlığı giderek artmaktadır. Annelerin bu alışkanlığı edinmelerinin nedenleri huysuzlanan bebeği sakinleştirmek, emzirme, hasta olması, bebeğin kendi başına aniden ölmesinden korkma, bebekle daha fazla zaman geçirme, annenin/bebeğin daha iyi uyumasını sağlamak, doğum nedeniyle annenin rahatsız oluşu ve bebeğin uyuyabileceği başka bir yerin olmamasıdır. Annelerin bebekleriyle uyuma nedenlerinin en başında bebeğin uyku problemleri gelmektedir. Bu problemler bebeklik döneminde yaygın görülmekte ve gebelik dönemiyle ilişkili olabilmektedir. Gebelik sonrasında annedeki stres ve depresyon çocuğun uyku davranışlarının sorunlu olmasına yol açmaktadır. Anneler bebeğin gece uyanmalarını stres belirtisi olarak görmekte, uyku saatinde bebeği sakinleştirmek için girişimlerde bulunmakta ve sonuçta bebekle birlikte uyumaktadırlar. Bazı anneler bebeğin güvenliği nedeniyle bebekle aynı yatakta yatmamaktadır.

Bir çalışmaya göre annelerin %60'ı 1 yaşına kadar bebekleriyle birlikte aynı yatakta uyumuştur. Bu annelerin %25'i bebeği tehlikeli pozisyondayken (sandalye ya da kanepede) uyuya kaldığını bildirmiştir. 17 ülkeyi kapsayan kültürlerarası yapılan bir çalışmada annelerin çoğu bebekleriyle birlikte uyumaktadırlar. Bebeklerin ebeveynleriyle aynı odada ve aynı yatakta uyumaları yaşla azalmakla birlikte konuyla ilgili yapılan çalışmalarda bebeklerin çok azı yatağında kendi başına uyumaktadır. Anneleriyle aynı yatakta yatan bebekler aynı zamanda yatağı eş/partner ya da diğer çocuklarla paylaşmaktadır. Bebekleriyle aynı odada uyuyan ebeveynlerde çocuğun uyku davranışlarına ve uyku çevresine parental adaptasyonu da yetersiz olmaktadır. Bu da ebeveynlerin yetersiz uyumasına, depresyona, bebeğin gece nerede uyuduğu hakkında eşin eleştirilerine yol açmaktadır.

Çocuğun ilk 12 haftada sürekli ağlaması ve uyku problemleri maliyeti de artırmaktadır. Bebeklerin uyku problemlerine yönelik yapılan girişimler maliyeti azaltmaktadır. Özellikle emziren anne bebeğiyle uyuduğunda anne ve bebek daha fazla uyumaktadır. Bununla birlikte emziren annelerin bebekleriyle uyumaları için güvenli yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bebeklerin uyku davranışlarını düzenlemek, ağlama sürelerini kısaltmak ve annelerin stres düzeylerini azaltmak için davranışsal girişimler planlanabilir. Bunun için hemşire yeni anneye uyku ve stratejileri hakkında bilgi ve bilgilendirme kitapçığı verebilir, düzenli telefon iletişimiyle sorunları çözümleyebilir. Böylelikle annenin sağlığı ve iyi-oluşu olumlu yönde etkilenebilir ve stresi azalır.

Anahtar Kelimeler: yenidoğan, uyku

Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi 05-07 Kasım 2015 - Euphoria Aegean Resort Hotel, Sığacık - Seferihisar / İZMİR

Referanslar

Benzer Belgeler

Törene Ankara’da oldu- ğu için katılamayan Muğla Valisi Amir Çiçek yayım- ladığı mesajında “Türki- ye Cumhuriyeti Devleti’ni kurarak bizlere en değerli mirası

Bu çalışmada, Ktesibios’un tasarlayıp ürettiği anıtsal su saatinin, John Farey tarafından yapılmış çizimi mekanik olarak analiz edilmiş ve daha önceden fark edilmemiş

Bu- nunla birlikte şiddet içerikli oyun oynayan çocukların ise bu durum- dan daha çok etkilendikleri, oyun oynarken oyunun bir parçası olduk- ları ve şiddete daha çok alet

Ça lış ma mız da her ne ka dar cin sel sal dı rı mağ du ru olan ço cuk an ne ol gu la rı su- nul muş ol mak la bir lik te ül ke miz de ço cuk an ne ola- rak ta nım la nan ol

Vestel, fonksiyonel özellikleri aynı olmak kaydıyla, talep edilen ürünle ilgili herhangi bir model değişikliği söz konusu olursa muadili bir ürün verme veya ürünlerin renk

Çocuğun yaşının gelmesi, harfleri yazabiliyor olması ya da saymayı bilmesi okula hazır olmak için yeterli değildir. Birçok alanda çocuğun bilgi ve

Otuz dört yaşında aklı başında bir insan olarak, kabul ve des- tek görmek ve bir kadın, eş ve anne olarak kendine inanabil- mek için hâlâ annesinden medet umuyordu.. Ve bu

Eğer annem beni yine eskisi gibi kucağına alsa, ben de küçük kuzular kadar uslu,