• Sonuç bulunamadı

[Körfezbank genel müdürü Hüsnü Akhan tarafından Taha Toros'a gönderilen yazı]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Körfezbank genel müdürü Hüsnü Akhan tarafından Taha Toros'a gönderilen yazı]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

0

KÖRFEZBANK

TT

~bü5Lt0b

SN. TAHATOROS

Etiler Çamlık Mevkii, İnci Apt. No.28 D. 13

Etiler-İSTANBUL

İstanbul, 25 Eylül 2000

Sayın Taha Toros,

Doğuş Holding bünyesinde, 1988 yılında kurulan Körfezbank bilindiği üzre, 1999 yılından itibaren tarihi Maçka Palas binasında hizmet vermeye başlamıştır.

Körfezbank bankacılık sektöründeki çalışmalarının yanısıra, sanat ve kültür alanında da hizmet vermeyi hedef aldığı için, Maçka Palas'ta yaşamış ünlüler arasında

şüphesiz en önemlilerinden biri olan Abdülhak Hamit Tarhan'ın yaşadığı daireyi bir sanat galerisi olarak hizmete sunma hazırlıkları içindedir.

Ekim sonunda açılışını yapacağımız Körfezbank Sanat Galerisi'nde her yıl çok seçkin, araştırmaya ve arşiv çalışmalarına yönelik 4 sergi açmayı hedefliyoruz. Sanat Galerisi programının ilk sergisinin bir saygı ifadesi olarak, Abdülhak Hamit Tarhan'la ilgili olmasına karar vermiş ve sergi çalışmalarımızı başlatmış

bulunuyoruz.

Bankamız Sanat Yöneticisi Mine Dikbaş'ın sizinle yapmış olduğu görüşme ve çalışmalar neticesinde, değerli arşivinizde yer alan Abdülhak Hamit Tarhan'la ilgili kullanılmasını uygun gördüğünüz fotoğraf, karikatür ve belgelerin sergide

kullanılmak üzere verebilmenizi arzu ediyoruz. Söz konusu belgelerin arşiv ve isim belirtilerek ve her türlü sigortalarının tarafımızdan yaptırılarak kullanımı ve sergi için hazırlayacağımız kitapta sizin hazırlayacağınız bir makale ile ayrıca yer alabilmesi için onay ve müsaadelerinizi arz ediyoruz.

Head Office

Maçka Cad. Bronz Sok. Maçka Palas 80210 Maçka / İstanbul Tel : +90.212.219 11 11 Fax:+90.212.219 41 12

Telex : 28 117 kztr tr - 39 276 korb tr Sw ift: korf tr is

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

A New Attestation of the Cult of Zeus Trossou in a Public Inscription from the Upper Maeander River Valley (Çal

Ayr›ca hayvan›n çok geç efleysel ol- gunlu¤a eriflmesi (13 yafl›nda), yavafl büyümesi, çok az miktarda yavru mey- dana getirmesi, uzun süren hamilelik dönemi gibi

(http://muhasebedergisi.com/maliyet- muhasebesi/lojistik-maliyetler-2.html). Uzun zamandan beri lojistik maliyetlerin ölçülmesi, yönetilmesi ve kârlılık analizleri

Aradan geçen yılların ertesinde, Enver Paşa’yı, Tan­ buri C em il B ey ’i, Osmanlı İmparatorluğu’nu, Türk M u­ sikisi’ ni v e benzer kavramları bir arada

Özellikle doğum yeri olan Bursa ve sonradan hocalık yaptığı Konya, onun bütünüyle doğaya ve yaşadığı çevreye açık olan resimleri üzerin­ de, doğrudan bir etki

Doğu Cephesi Komutanlığını kurarak komutanlığına da Kâzım Karabekir Paşayı tayin etmişti (15 haziran 1920).. Ermeniler bu sırada, Merdenek ve Bardız

Daha sonra bu epitelyal retiküler hücreler, birikerek soğan kabuğu benzeri tabakalanma gösterdiği konsantrik organizasyonuyla karakterize HC yapılarını oluştururlar

Tablo 4.7’de verilmekte olan değerler incelendiğinde Sellars’a ait modelin vermekte olduğu statik olarak yeniden kristalleşmiş tane boyutu değerleri anlamlı ve makul