• Sonuç bulunamadı

Nuri Bey (1844-1882)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nuri Bey (1844-1882)"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

K B Ü Z Z t Y A T A K V İ M İ I RuıvT Rene

1362

Nisan

3

ı Senenin 106 cl prünü Kas m \ 160 Günün uzaması 3 i>a kik» GilndUz: 13 sa. 30da. Gece: 10 sa. 30da. Saatler üun D oğuyu et* m B a tıy ı

A k ş a m Sabah Öğle ikindi Yatsı İmsak

Vaaatt hzanl 5 19 10 31 1 3 l 2 3 5 9 6 12 14 3 2 6 ı 5 5 « 9 l o 20 .7 1 3 s 3 3 5 8 4 7 Türk ve İslâm Meşahıri : 99 N U R İ BEY (1944 - 1882) Doktordur, ödemişte doğmuştur. Es­ kiden Fransızca yapılan (tıb) tahsilini Türkçeye çevirmişti/,'»Kıymetli eserlerild mesleğine çok büyük- hizmetlerde bu­ lunmuş ve tıbbiyede muallimlik ederek bu .u.toe yetiştirmiştir.

Tak. G. — Hamursuz bayramı, İstikbali Neyyireyn HierTSene

1365

C«m.evvel

14

(30 gün) Hicri Şsm. 1324

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

İki gün sonra evden çıktılar Cihan Ünal: Önemli olan gelinlik değil beyazlık MANTILI BASIN ~ TOPLANTISI.. Eşinin elinde alyans yoktu, Türkan Ünal “al­ maya

Yalnız dü­ şünce değil, İçtimaî ve siyasî saha­ da girişmiş olduğumuz ıslahat ha­ reketleri de öyle idi; ve her nevi­ den ıslahat hareketleri gedikleri

bir süre Kastamonu mebusluğu ve Dışişleri Bakanlığı gibi görevleri yürütmüş bulunan Yusuf Kemal Bey, yazmış olduğu hatırat türü kitabında, ağabeyi Abdülahad Nuri ile

16% of the diabetic patients reported that they had attended a structured educational session or course about diabetes mellitus (DM) in the past.. The two main

Böceklerin büyük bir bölümünde bulunan petek gözde ommatidiumlar demetler biçiminde bir araya gelerek göz yarıküresini oluşturuyor. Yapay böcek gözü kameranın,

Sanatta, hendesede olduğu gibi isbat değil, telkin; hüküm değil, teb­ liğ; yübuset cağii yumuşaklık; hissiz­ lik değil, duygu; durguluk değil, tit­ reyiş ve

Büyük Şefin ölümü, Türk âleminde olduğu gibi bütün Avrupa merkezle - rinde de samimî ve derin bir teessürle karşılanmıştır.. Dün öğleden sonra

Fesleğen genotipleri biçim zamanlarına göre karşılaştırıldığında; R-33YBK kodlu Antep orijinli G1, R-28A kodlu Sivas orijinli G4, R-29 kodlu Yozgat orijinli G6, R-8