Test-12 Basit Eşitsizlik – Mutlak Değer

Tam metin

(1)

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI 24 YGS

MATEMATİK BASİT EŞİTSİZLİK – MUTLAK DEĞER TEST – 12

YGS – 2012 / TEST – 12 6. 3a > 1 ve

5b > 2 olduğuna göre 1 1+

a b ifadesinin alabileceği en büyük tam-sayı değeri kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

7. 0 < a < b ve A a b

b

=2 +3 dir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru-dur? A) 3 < A < 5 B) 1 < A < 2 C) 2 < A < 3 D) 3 < A < 4 E) A > 5 8. a ve b tamsayı 5 < a < 9 ve 2 < b < 5 olduğuna göre − ⋅ a b

a b ifadesinin en küçük değeri kaçtır?

A)1 3 B) 1 4 C) 1 12 D) 1 24 E) 1 36 9. a ve b reel sayılardır.

a < |a| < b olduğuna göre

aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğru-dur? A) a – b > 0 B) a b 0+ < C) 1 1 a b> D) a2> ⋅a b E) a2>b2 10. a ve b reel sayılardır. |a| = –a a ⋅ b < 0 olduğuna göre |a – 2| + |b + 1| – |b|

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi-dir? A) a + 1 B) b + 1 C) a + b D) 3 – a E) 3 – b 1. a ve b reel sayılardır. a2 ⋅ b3 > 0 1 0 a b⋅ < olduğuna göre

aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

A) a < b B) b < a C) b < 0

D) a > 0 E) a + b > 0

2. a,b,c reel sayılardır. a ⋅ b > a ⋅ c b < c olduğuna göre

aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

A) a > 0 B) a < 0 C) a > b

D) a > c E) a > b + c

3. a ve b tamsayılardır. –2 ≤ a ≤ 2

–3 < b < 1 olduğuna göre

3a – 2b ifadesinin en büyük değeri kaçtır?

A) 4 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

4. x ve y birer tamsayıdır. 3x – 2y = 5

x + 2y < 8 olduğuna göre y nin en büyük değeri kaçtır?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

5. a < 0 < b ve x x b a

a b a b− < − olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) x = 0 B) x > 0 C) x < 0

(2)

YGS / MATEMATİK BASİT EŞİTSİZLİK – MUTLAK DEĞER TEST – 12

25

1.A 2.B 3.C 4.E 5.D 6.B 7.A 8.C 9.D 10.D 11.E 12.C 13.B 14.B 15.A 16.D 17.B 18.E 19.D 20.C

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI 11. |3x + 8| = 3x + 8 ve |2x – 5| = 5 – 2x olduğuna göre kaç farklı x tamsayı değeri vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. 2 < x < 3 olduğuna göre 2

x 2− + x −6x 9+

ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi-dir?

A) x B) –x C) 1

D) 5 E) x + 1

13. 3a 1 25+ −

ifadesinin en küçük değeri için a kaçtır?

A) 4 B) 3 C) 0 D) –3 E) –4

14. a reel sayı ve b ≠ 0 |a – b| = a

|5 – a| < 3 olduğuna göre

b nin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır?

A) 16 B) 15 C) 12 D) 8 E) 4

15. 3 x 2− − ifadesi bir reel sayı olduğuna göre x yerine yazılabilecek kaç farklı tamsayı de-ğeri vardır?

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 2

16. a ve b pozitif reel sayılar ve 1 1

a b> olduğuna göre

|a – 2b| + |2a + b| + |b – a| işleminin sonucu nedir?

A) a B) b c) 4a

D) 4b E) 2a + b

17. x reel sayı ve |x| > x’dir.

4x x

x − −

işleminin sonucu kaçtır?

A) –4 B) –3 C) 1 D) 3 E) 4

18. x 2x 1 0− ≤ −

eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) (–1, 2) B) (–1, 1) C) [1, 2)

D) (–2, 1] E) (–2, 2)

19. 3 < |2x – 1| < 9

eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tamsayı değeri vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

20. 3 x2 >12

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakiler-den hangisidir?

A) (–1, 7) B) [–1, 7]

C) (–1, 7) – {3} D) (0, 4)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :