• Sonuç bulunamadı

Test-12 Basit Eşitsizlik – Mutlak Değer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Test-12 Basit Eşitsizlik – Mutlak Değer"

Copied!
2
44
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI 24 YGS

MATEMATİK BASİT EŞİTSİZLİK – MUTLAK DEĞER TEST – 12

YGS – 2012 / TEST – 12 6. 3a > 1 ve

5b > 2 olduğuna göre 1 1+

a b ifadesinin alabileceği en büyük tam-sayı değeri kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

7. 0 < a < b ve A a b

b

=2 +3 dir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru-dur? A) 3 < A < 5 B) 1 < A < 2 C) 2 < A < 3 D) 3 < A < 4 E) A > 5 8. a ve b tamsayı 5 < a < 9 ve 2 < b < 5 olduğuna göre − ⋅ a b

a b ifadesinin en küçük değeri kaçtır?

A)1 3 B) 1 4 C) 1 12 D) 1 24 E) 1 36 9. a ve b reel sayılardır.

a < |a| < b olduğuna göre

aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğru-dur? A) a – b > 0 B) a b 0+ < C) 1 1 a b> D) a2> ⋅a b E) a2>b2 10. a ve b reel sayılardır. |a| = –a a ⋅ b < 0 olduğuna göre |a – 2| + |b + 1| – |b|

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi-dir? A) a + 1 B) b + 1 C) a + b D) 3 – a E) 3 – b 1. a ve b reel sayılardır. a2 ⋅ b3 > 0 1 0 a b⋅ < olduğuna göre

aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

A) a < b B) b < a C) b < 0

D) a > 0 E) a + b > 0

2. a,b,c reel sayılardır. a ⋅ b > a ⋅ c b < c olduğuna göre

aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

A) a > 0 B) a < 0 C) a > b

D) a > c E) a > b + c

3. a ve b tamsayılardır. –2 ≤ a ≤ 2

–3 < b < 1 olduğuna göre

3a – 2b ifadesinin en büyük değeri kaçtır?

A) 4 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

4. x ve y birer tamsayıdır. 3x – 2y = 5

x + 2y < 8 olduğuna göre y nin en büyük değeri kaçtır?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

5. a < 0 < b ve x x b a

a b a b− < − olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) x = 0 B) x > 0 C) x < 0

(2)

YGS / MATEMATİK BASİT EŞİTSİZLİK – MUTLAK DEĞER TEST – 12

25

1.A 2.B 3.C 4.E 5.D 6.B 7.A 8.C 9.D 10.D 11.E 12.C 13.B 14.B 15.A 16.D 17.B 18.E 19.D 20.C

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI 11. |3x + 8| = 3x + 8 ve |2x – 5| = 5 – 2x olduğuna göre kaç farklı x tamsayı değeri vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. 2 < x < 3 olduğuna göre 2

x 2− + x −6x 9+

ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi-dir?

A) x B) –x C) 1

D) 5 E) x + 1

13. 3a 1 25+ −

ifadesinin en küçük değeri için a kaçtır?

A) 4 B) 3 C) 0 D) –3 E) –4

14. a reel sayı ve b ≠ 0 |a – b| = a

|5 – a| < 3 olduğuna göre

b nin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır?

A) 16 B) 15 C) 12 D) 8 E) 4

15. 3 x 2− − ifadesi bir reel sayı olduğuna göre x yerine yazılabilecek kaç farklı tamsayı de-ğeri vardır?

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 2

16. a ve b pozitif reel sayılar ve 1 1

a b> olduğuna göre

|a – 2b| + |2a + b| + |b – a| işleminin sonucu nedir?

A) a B) b c) 4a

D) 4b E) 2a + b

17. x reel sayı ve |x| > x’dir.

4x x

x − −

işleminin sonucu kaçtır?

A) –4 B) –3 C) 1 D) 3 E) 4

18. x 2x 1 0− ≤ −

eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) (–1, 2) B) (–1, 1) C) [1, 2)

D) (–2, 1] E) (–2, 2)

19. 3 < |2x – 1| < 9

eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tamsayı değeri vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

20. 3 x2 >12

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakiler-den hangisidir?

A) (–1, 7) B) [–1, 7]

C) (–1, 7) – {3} D) (0, 4)

Referanslar

Benzer Belgeler

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon

[r]

İbrahim öğretmen sınıfta mutlak değer konusunu işledikten sonra yapmış olduğu ve başlangıç noktasında (sıfır noktasında) hareketli bir sürgüye sahip sayı doğrusu ile

ÖSYM Üçgen Eşitsizliği: Bir üçgenin herhangi bir kenarı, diğer iki kenarın farkının mutlak değerinden büyük, toplamından küçüktür. a,b ve c bir üçgenin

Bu araştırma ile oluşturulan modelin yapısal eşitlik modeli kullanılarak çözümlenmesi sonucunda öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna olan inanç, öğrenmenin yeteneğe

Gerçekleştirilen analizler sonucunda sınıf düzeyi dışsal değişkeninin, üstün yetenekli öğrencilerin statik ve dinamik uzamsal akıl yürütme becerileri, temel

NİYAZİ HURMAN HAYRİ YERDELEN MELTEM AVAN YUNUS BALOS NİYAZİ HURMAN ÖZGÜR KARAGEDİK KİMYA COĞRAFYA BİYOLOJİ FELSEFE NİYAZİ HURMAN MUSTAFA YILDIRIM DİLEK TURAL

Buna göre, Güneş ve Dünya’yı temsil eden malzemeleri seçerken Güneş için en büyük olan basket topunu, Dünya için ise en küçük olan boncuğu seçmek en uygun olur..

Buna göre verilen tablonun doğru olabilmesi için “buharlaşma” ve “kaynama” ifadelerinin yerleri değiştirilmelidirL. Tabloda

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

Keywords: anisotropic elastic system, elastic layered medium, initial value problem, initial boundary value problem, modeling, simulation, wave

 Sınıf içi etkinliklerin anahtar özelliği olan öğrenilen bilgilerin öğrenci için anlamlı olmasını sağlamak üzere aktif öğrenmeyi destekleme yeteneğine

Bir köydeki evlerin 9 tanesinde sadece kümes veya sadece ağıl vardır.. Bu köy 17 evden oluşuyorsa hem kümes hem ağıl

Nallıhan Meslek Yüksekokulu.

Bu tür hatalar, rakamları hatalı kaybetme veya matematiksel sabitlerin (  sayısı gibi) tam olarak temsil edilememesi yüzünden bu tür hatalar ortaya çıkar.

[r]

[r]

Mutlak değerli ifadeleri dışarıya çıkarmaya çalışarak

[r]

uzaktan bakınca dağlar, unutunca tüm bildiklerin durup durup aynı yere yürümenin anlamı nedir avuçlarında ne var, göklerin bu telaşı niye ellerimi hangi yana bıraksam.

[r]

[r]