8.SINIF LGS TÜRKÇE DENEME SINAVI VE CEVAP ANAHTARI (10)

Tam metin

(1)

Sayfa 1 Ergani, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir. Dicle'nin sağ kıyısına 10 km uzaklıkta ve 1526 metre yüksekliğindeki Zülküf Dağı'nın güney eteğine kurulmuş (Halk arasında Zülküf Dağı ,Zülküf Peygamber Dağı, Makam Dağı olarak isimlendirilmektedir.) Diyarbakır'ın önemli ilçelerinden biridir. Ergani, Diyarbakır ilinin en büyük ilçesidir. İlçe merkezine bağlı, 86 köy bulunmaktadır. Ergani çok eski bir şehir olup, kuruluş tarihi belli değildir, İlçeye 8 km. uzaklıkta bulunan Hilar Şehri harabelerinde yapılan (Çayönü) kazıda, bugünkü bilgilere göre Anadolu'nun en eski köy yerleşimi ortaya çıkmıştır. Bu yerleşim yerinin yerli turizme kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Çayönü tepesinde ortaya çıkan MÖ 7000 yılına varan kalıntılara dayanarak Ergani'nin 9000 yıllık tarihi olduğu

söylenebilir. Osmanlı devrinde uzun zaman Sancak beyliği (il merkezi) yapan Ergani ilçesi, 20 Nisan 1924 tarih ve 491 sayılı kanunla Sancak Beyliği sona ermiş Diyarbakır iline bağlı ilçe statüsünü almıştır.

1. Ergani hakkında hangi bilgiye

ulaşılamaz

?

A) Ergani’nin kuruluş tarihi hakkında kesin bilgi yoktur.

B)Uzun süre il merkezi olmuştur. C)Çayönü çok eski bir yerleşim birimi olduğundan yerli turist çekmektedir.

D)Cumhuriyet döneminde ilçe statüsü almıştır.

2. Yukarıdaki metinde hangi anlatım biçimine başvurulmuştur?

A)Betimleme B)Açıklama

C)Tartışma C)Öyküleme

3.

Grafikten hareketle hangi bilgiye ulaşılamaz?

A)LGS de başarılı öğrenci sayısı en fazla Kayapınar’ dadır.

B)Nüfus yoğunluğu en fazla olan 2. ilçe Ergani’dir.

C)Ergani ve Bismil ilçelerinde başarı gösteren öğrenci sayıları eşittir.

D)Kocaköy nüfusu en az olan ilçedir. 0 1 2 3 4 5 NÜFUS ÖĞRENCİ LGS BAŞARIŞI

TÜRKÇE DENEME SINAVI -1

(2)

Sayfa 2 4. “Fiilimsiler aldığı eklerle bir varlığa kalıcı

isim olabilirler. Böyle sözcükler fiilimsi olarak değerlendirilemez.”

“En kötüsü, hayır demeyi öğrenemedim. Yemeğe kal, dediler: kaldım. Oysa kalınmaz. Onlar biraz ısrar ederler; sen biraz nazlanırsın. Sonunda kalkıp gidilir. Her söylenileni ciddiye almak yok mu, şu sözünün eri olmak yok mu; bitirdi, yıktı beni.” (Oğuz ATAY)

Yukarıdaki paragrafta geçen hangi sözcük fiilimsi değildir?

A)demeyi B)yemeğe

C)kalkıp D)olmak

5.

Aşağıdakilerden hangisinde açıklaması verilen sanatlardan birine yer verilme-miştir?

A) Şehirden oldukça uzak olan köy artık yakınımızdaydı.

B) Parmak kadar boyuyla üstesinden gelemediği iş yoktu.

C) Kara bulutlar kızgın yüz ifadeleriyle insanlara sesleniyordu.

D) Bir annenin ahı dünyayı yıkar, demişler.

6.Öğretmen öğrencilerinden içinde fiilimsi bulunmayan cümleyi bulmalarını

istemektedir. İçinde fiilimsi bulunmayan cümleyi bulan öğrenciye klasörün anahtarı verilecektir.

Buna göre anahtarı kazanan

kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sema B) Serap C) Esra D) Ebru İşi bitmediği için çalışmak zorundaydı. Eve gecikmemek için acele ediyordu. Servisi birkaç dakika ile kaçırmıştı. Eve varır varmaz annesine sarıldı.

Kişileştirme (Teşhis): İnsan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerin verilmesiyle oluşan bir sanattır. Abartma (Mübalağa): Bir niteliği, olduğundan çok üstün veya aşağı göstermektir.

Benzetme(Teşbih) : zayıf olan bir varlığı güçlü olan bir varlığa herhangi bir yönüyle benzetilmesidir

(3)

Sayfa 3 7. “Yüklemin bildirdiği işi yapan ögeye özne

denir. Özne bir sözcükten oluşabildiği gibi bir söz öbeğinden(Kelime grubundan) de

oluşabilir.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

özne bir söz öbeğidir?

A)Arkadaşını yanında göremeyince şaşkına dönmüştü.

B)Sezen, Nurgül ve Semra seminere katılmadı. C)Sıcak çikolata isteyen çocuk çok sabırsızdı. D)Hayvanat bahçesini ilk gidişiydi.

8. Virgülün kullanıldığı bazı yerler şunlardır:

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur.

Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukardaki kullanımlara örnek olamaz?

A)Sözümü bitirmeme, her zaman olduğu gibi, izin vermedi.

B)Verdiğin sözü unutmadım, dedi.

C)Usulca içeri girdi, etrafına bakınıp yerine oturdu.

D) Hayır, bunca işi kısa sürede bitirmem mümkün değil.

9. Aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir türden alınmıştır?

A) Kanunlar doğru oldukları için değil, kanun oldukları için yürürlükte kalırlar. Kendilerini dinletmeleri akıl dışı bir güçten gelir, başka bir şeyden değil. Mistik olmak işlerine gelir. Kanunları koyanlar da çok kez budala, ya da eşitlik korkusuyla haksızlığa düşen

kimselerdir…

B) Kendimi kaptırmamaya çalıştığım çocukça, yakışıksız bir huyumuz vardır: Dertlerimizle dostlarımızı acındırmak, kendimize vah vah dedirtmek. Başımıza gelenleri büyütür, şişirir, karşımızdakini ağlatmak isteriz, neredeyse. Başkalarını kendi dertleri karşısında soğukkanlı gördük mü överiz, ama soğukkanlılığı bizim dertlerimize karşı gösterdiler mi darılır, kızarız…

C) Tanzimat fermanı ile herkes yeniliklere ayak uydurmanın heyecanını yaşarken; bu dönemde edebiyat alanında önemli adımlar atmak isteyen Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi gibi dönemin edebiyatçıları, hangi eserleri topluma kazandıracaklarını kara kara düşünmeye başlamışlardı. Namık Kemal, romantizmin kurucularından olmasından dolayı bu alanda “Vatan Yahut Silistre” ile döneme damga vurmuştu…

D) İnsan topluluğunda yaşamak için bize turnalar ya da karıncalardan fazla görevler, yasalar gerekli değildir pek. Hem görmüyor da değiliz ki bu hayvanlar bilgin olmaksızın pek düzenli yaşıyorlar. İnsan bilgeliğe erse her şeye, hayatına yararlı ve gerekli olduğu ölçüde değer verir…

(4)

Sayfa 4

10. Anagram, bir sözcükteki harflerin yerleri değiştirilerek elde edilen yeni sözcüktür. Örneğin “roman – orman” kelimeleri birbirinin anagramıdır.

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbirinin anagramı olan kelimeler kullanılmamıştır?

A) Bir elinde çarık diğerinde değnek çırakla göz göze geldi.

B) Annesi patik örerken o kitap okuyor, bu işlere yatkın olmadığını söylüyordu. C) Günler sonra annesi bu isteğine boyun eğmek zorunda kalmıştı.

D) Bu seneki arpa hasadında kimse para kazanamamıştı.

11. Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki metinlerin hangisinde öznel bir anlatıma

başvurulmuştur?

A) İtfaiye erleri yarım saat içinde yangını kontrol altına almıştı.

B) Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememişti.

C) Yangın söndürüldükten sonra yetkililerin açıklama yapacağını sanıyorum.

D) Mahalleliler bir araya gelerek mağdur aileye yardım kararı aldılar.

12. “On bir yaşındaki Memed anasıyla birlikte Abdi Ağa’nın beş köyünden biri olan

Değirmenoluk’ta yaşar. Ağa’nın zulmünden bıkan Memed, köyden kaçar ve başka bir köyde çobanlık yapar. İki sene boyunca annesinin özlemiyle yaşayan Memed köye geri döndüğünde kaçmasına çok kızan Abdi Ağa, Memed ve anasını açlıkla baş başa bırakır. Büyüyüp delikanlı olduğunda Hatçe’ye

sevdalanan Memed Hatçe’yi Ağa’nın yeğenine nişanladıklarında onu kaçırır. Haberi duyan Abdi Ağa, yeğeni Veli, iz sürme ustası Topal Ali ve adamları ile onların peşlerine düşer. İzleri takip eden Topal Ali onları ormanda bulur. Abdi Ağa’nın adamları ve Memed arasında çatışma çıkar. Çatışma sonucunda Veli ölür ve Abdi Ağa yaralanır. Bunun üzerine Memed kaçar. Eşkıya Deli Durdu’nun çetesine katılır.”

(Yaşar Kemal-İnce Memed)

Bu parçanın dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sesteş sözcüklere yer verilmiştir. B) İkilemeye başvurulmuştur. C) Üçüncü kişi ağzıyla yazılmıştır. D) Yansıma sözcüklere yer verilmiştir.

(5)

Sayfa 5 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi

sadece yüklemden oluşmuştur.

A) Temiz giyimli, tıraşlı ve güler yüzlü bir adamdı.

B) Oturan adam elindeki bastonla işaret ederek gelmesini istedi.

C) Dedesini andıran bu adamı görünce hemen yanına giderdi.

D) Yaşlı adamla uzun uzun sohbet ettikten sonra eve döner dedesinin fotoğraflarına bakardı.

14. “Sürünün bıraktığı ize baktı.” Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi bakımından özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oturduğumuz plastik tabure kırıldı. B) Ötekilerinin düzenlediği toplantıya katıldı. C) Deniz kabuklarını toplamaya gitmişti balıkçı. D) Sarı saçlarını elleriyle itti.

15. General () ()Hepimizin adı bilinmeli() dedi() Yukarıdaki cümlede sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,)(“)(“)(.) B) (:)(-)(,)(.) C) (:)(,)(,)(.) D) (,)(-)(-)(.)

16. Antropologların uzun çalışmalarından öğrendiğimize göre, en ilkel insanlar

anlamadıklarının farkında oldukları olaylarla karşılaştıklarında cahilliklerinin bilinci içinde çırpınıp durmazlar; tersine, bütün önemli eylemlerini yönetecek ölçüde sıkıca bağlandıkları sayısız inançları vardır. Bir hayvanın veya savaşçının etini yemekle, kurbanın yaşarken sahip olduğu erdemleri elde edebileceklerine inanırlar. Birçoğu, kabile reisinin adını ağızlarına almanın insanı hemen öldürecek büyük bir günah olduğuna inanır, hatta ismin bir hece olarak yer aldığı bütün sözcükleri değiştirecek kadar ileri giderler. Örneğin John adında bir kralınız varsa Jonquil yerine George-quil veya dungeon yerine dungeorge demeniz gerekir.

(Bertand Russel-Sorgulayan Denemeler)

Yukarıdaki metinle ile ilgili hangisi söylenebilir?

A) Okuyucu ile sohbet ediyormuşçasına kaleme alınmıştır.

B) Bir konu üzerine düşünceler eleştirel bir dille ele alınmıştır.

C) Sayısal verilerden ve tanık göstermelerden yararlanılmıştır.

D) Karşıt bir düşünce çürütülmeye çalışılmıştır.

17.

I. Program 14.50’de başlayacak. II. Saat 20.00’da maç başlayacak. III. Ertesi gün 17.45’de kurul kararı açıklanacak.

IV. 1 Ocak 1979’da Manisa’ da doğmuş.

Yukarıda verilen cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I-II B) II-III C) II-IV C) I-III

(6)

Sayfa 6 18.

(I)Tilki hocanın iyiliği tutmuş bir gün Hacı leyleği yemeğe buyur etmiş (II)-Ama, demiş tilki, bizde misafir Umduğunu değil bulduğunu yer.

(III)Meğer tilkinin cimrisi hepsinden betermiş Bir çorba çıkarmış topu topu

O da sulu mu sulu

Hem nerden getirse beğenirsiniz? Tabakta. (IV)Leylek gagasıyla uğraşadursun

Tilki bitirmiş hepsini.

Leylek kızmış, ama çekmiş sineye.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi

söylenemez?

A) I.cümlede kişileştirme (Teşhis) vardır.

B) II.cümlede konuşturma (İntak) vardır. C) III.cümlede karşılaştırma vardır.

D) IV.cümlede abartma vardır.

19. LGS sınavına hazırlanan Mert; Türkçe, matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi, İngilizce ve din kültürü derslerini kapsayan ders

programı hazırlamıştır. Hafta sonlarını test çözmeye ayıran Mert, her gün dört saat ders çalışacaktır. Matematik çalıştığı gün başka derse çalışmamaktadır. Diğer günlerde iki farklı derse çalışan Mert’in ders programıyla ilgili bilinenler şöyledir:

İngilizce ve Din Kültürü dersleri ikişer saat, diğerleri dörder saattir.

-Pazartesi İnkılap Tarihi ve Fen Bilimleri çalışacaktır.

-Salı gün tek derse çalışacaktır.

-Perşembe günü iki saatini Fen Bilimleri dersine ayırmıştır.

-Cuma günü İnkılap Tarihi çalışmıştır. -Fen ve Türkçe dersleri farklı günlerdedir.

Oluşturulan ders programıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Çarşamba günü Türkçe – İngilizce çalışmıştır.

B) Perşembe günü Fen Bilimleri – Din Kültürü çalışmıştır

C) Cuma günü Türkçe –İnkılap Tarihi çalışmıştır D) Cuma günü İngilizce –İnkılap Tarihi

çalışmıştır.

20.

Hangi dersin günü bilinirse program çizelgeye uygun bir şekilde

yerleştirilebilir?

A) İngilizce-Din B)Türkçe-sosyal C) Matematik-fen D)Sosyal-ingilizce

Pazartesi Fen Bilimleri İnkılap Tarihi Salı

Çarşamba

Perşembe Fen Bilimleri Cuma

(7)

Sayfa 7 CEVAP ANAHTARI

1c 2b 3c 4b 5a 6c 7c 8d 9c 10c 11c 12d 13a 14b 15a 16c 17b 18d 19c 20a

Şekil

Updating...

Benzer konular :