8.SINIF LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2.ÜNİTE DENEME SINAVI VE CEVAP ANAHTARI

Tam metin

(1)
(2)

Fatma şöyle bir söz okur ve arkadaşlarıyla paylaşır:

"Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşman eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada, bir Müslümanın (ayıbını) örterse Allah da kıyamet günü onun (ayıbını) örter.”

(3)

-

Hz. Muhammed’e

(4)

Hacer şöyle bir ayet okur:

“…İnsanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”

Hacer’in okuduğu bu ayete göre insanların yaratılış amacı nedir?

(5)

- Allah’a kulluk

etmeleri.

(6)

Eren:

“Hepimiz bazen tek başımıza

çözemeyeceğimiz sorunlarla karşılaşırız. Bunları aşmak için başkalarının ……… ihtiyaç duyarız.”

Eren’in cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelirse, cümle anlamlı olur?

(7)
(8)

Egemen:

“Müslüman paylaşma ve yardımlaşmaya ……….. çevresinden başlamalıdır. Çünkü herkes kendi

çevresindekilerle ilgilendiğinde toplumsal ilişkiler kendiliğinden sevgi ve kardeşlik üzerine kurulmuş olur. Ayrıca yakınındakilere duyarsız olanların

uzaktakilerin dertleriyle ilgilenmesi çok daha zordur.”

Egemen’in cümlesindeki boşluğun hangi kelimeyle doldurulması uygun olur?

(9)
(10)

Cemile:

“Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve şefkat göstermede bir bedenin organları gibidir. Bedenin bir organı rahatsızlandığında diğer organlar da

uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıya ortak olur.” hadisini okur.

(11)

-

Yardımlaşmanın

(12)

Sözlükte temizlenme, çoğalma, bereket, gelişme gibi anlamlara gelir.

(13)
(14)

Murat:

“İslam’ın beş şartından biri olan …………,

dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli miktarını ihtiyaç

sahiplerine vermelerine denir.”

(15)
(16)

Zekât kimlere

farzdır?

(17)

- Akıllı,

-

Müslüman,

-

Ergenlik çağına girmiş

(18)

Müslüman’ın Allah’ın (c.c.)

rızasını kazanmak için sahip

olduğu mallardan Yüce

Allah'ın emrettiği harcama

yapması, bağışta

(19)
(20)

İnfak kelimesinin

(21)
(22)

Kelime anlamı olarak

sadaka, doğru söylemek ve

verdiği sözde durmak

demektir. ‘Sadaka’nın

terim anlamı nedir?

(23)

- Bir Müslüman’ın Allah’ın

(c.c.) sevgisini kazanmak

amacıyla yaptığı hayırlı

işlerin tamamına SADAKA

(24)

Zekât, sadece zenginlere ait bir sorumluluk olmasına rağmen ………. ve ………….. bütün Müslümanları kapsar. Bu ibadetleri zengin-fakir, kadın-erkek, büyük-küçük tüm

Müslümanların yapması gerekir.

Boşluklara hangi iki kelime gelirse, cümle anlamlı olur?

(25)
(26)

Nisab ne

demektir?

(27)

- Zekât ve fıtır sadakası verebilmek, hacca

gidebilmek, kurban kesebilmek ve diğer bazı mali ibadetleri yerine getirebilmek için Allah (c.c.) ve Resulü tarafından belirlenen mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne nisab denir.

(28)

Altının nisab miktarı ne

kadardır?

(29)
(30)

Toprak ürünlerinden

alınan zekâta ne

(31)
(32)

Madenlerin zekat için

ölçüsü nedir?

(33)

- Madenin miktarına

bakılmaksızın beşte biri

oranında zekât verilir.

(34)

5 devesi olan ne kadar

zekat verir?

(35)

- Beş deve için bir

koyun verilir.

(36)

- Büyük baş hayvanlardan

sığır ve mandada nisab (alt

limit) otuzdur ve 30 sığır

için zekât olarak ne

verilir?

(37)

- 2 yaşında bir buzağı

zekât olarak verilir.

(38)

İlhan:

“Sadakalar (zekâtlar) Allah'tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (İslâm'a) ısındırılacak

olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.”

İlhan’ın okuduğu bu ayet hangi surenin

kaçıncı ayetidir?

(39)
(40)

Havva:

“……….. sadakası; Yüce Allah'ın bize bahşettiği varlığımızın bir şükrü, Ramazan ayında oruçluyken istemeden yaptığımız kusurlu davranışlarımızın bir özrüdür. Ülkemizde daha çok fitre olarak bilinir. Fıtır sadakasının bayram namazı vaktine kadar verilmesi

gerekir. Böylece bu sadaka sayesinde ihtiyaç sahipleri de bayram coşkusuna ortak edilmiş olur.”

Havva’nın cümlesi hangi kelimeyle başlarsa, cümle anlamlı olur?

(41)
(42)

Fıtır Sadakasının miktarı ne

kadardır ve bu sadaka

öncelikle kimlere

verilmelidir?

(43)

- Fıtır sadakası olarak

verilecek sadakanın miktarı,

veren kişinin bir günlük

yemek masrafı kadardır. Bu

sadaka zekât verilebilecek

(44)

HADİ GÖZÜNÜZ AYDIN.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :