Ah Beyoğlu vah Beyoğlu

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu

BİR zamafflar IstanDul’un sembollerinden biri tramvaylardı. Birinci, ikinci mev- kisi vardı. Hele İstanbul’un en keyifli caddesi Beyoğlu’ndan geçen tramvay­ lar, “ Şu şehr-i İstanbul’u tam yaşatırdı.

Düne kadar vızır vızır araçların geçtiği Beyoğlu, nam-ı diğer İstiklal Cadde­ si, bugün duman... Tepe tepe kumlar, taşlar, alt-üst kaldırımlar. Sağından so­ lundan yama gibi sarkan salkım saçak ışıklar altında, yakın zamanda Beyoğ­ lu yalnız yayalara açılacak. Şu farkla: Beyoğlu’nda tekrar tramvay işleyecek. GÜNEŞ PAZAR 26 AĞUSTOS 1990

ZAMAN TÜNELİ

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :