• Sonuç bulunamadı

Otyam, Kenan Evren'den telif hakkı istiyor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Otyam, Kenan Evren'den telif hakkı istiyor"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Otyam,

İVenan

E vren’den telif

hakkı istiyor

0

Kültür Servisi - Sanatçı

Fikret Otyam, 7. Cumhur­ başkanı Kenan Evren’in

yaptığı bir resmin, kendi­ sinin yıllar önce Şanlıur­ fa’da çektiği bir fotoğraf­ tan esinlenerek yapıldığını ileri sürerek Evren’den te­ lif hakkı isteyeceğini söy­ ledi.

Otyam, Kenan Evren’in

‘Sigara Keyfi’adlı tablosu­ na konu olan Urfalı vatan­ daşın fotoğrafını Şanlıur­ fa’da Anzelhan önünde, 1964 ya da 1965 yılında çektiğini belirterek “ Elim­ de 6x6 çeken iki fotoğraf makinesi ile Süper-8 renk­ li film kamerası vardı. Ev­ ren’in resmine konu olan bu adamı gördüm. Renkli ve siyah-beyaz fotoğrafla­ rının yanı sıra Süper-8 ka­ mera ile filmini çektim. Si­ yah-beyaz fotoğraf, Anka­ ra’da fotoğrafçı-grafiker

İbrahim Demire! tarafın­ dan hazırlaran’Fikret Ot­ yam Fotoğraf Albümü’

başlıklı ye tamamen

siyah-Fikrct Otyam

beyaz olan ofset baskı kita­ bımda yayımlandı” dedi.

Otyam, Sezen Aksu’nun

Necati Cumalı’nın bir şi­ irini bestelediği için telif hakkı ödediğini anımsata­ rak; “Para önemli değil; as­

lında bu, emeğe ve y aratı­ cılığa saygıdır. Bu saygıyı Kenan Evren’in gösterip göstermeyeceğini merak ediy orum. Fotoğrafın bana ait olduğunu elimdeki si­ yah-beyaz film ve 1977 yı­ lında basılan albümle ispa­ ta hazırım” dedi.

Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

ATP’nin serbest enerji molekülü olmasının diğer bir nedeni de ATP’nin fizyolojik şartlar (pH ve ısı) altında kararlı olmasıdır. Ancak, ATP’nin hidrolizi

(Devamı 106.. Sinema, folklor sahası, satış standları, lo- kanta ve kahvenin zemin seviyesindeki terti- bi oldukça ferah ve âhenkli bir çözüm adde- dildi. Teşhir

Diğer bir ifa- de ile bu gaye, milletlerin karşılıklı daya- nışma ve bağlılık ihtiyacını eğitimle kitlele- re malederek sürekli bir barışın sağlanması- dır..

Hakkı Telif Kanunu ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebi ve İstanbul Hukuk Fakültesi’nin de talimatı üzerine, Prof.Hırsch tarafından hazırlanan 5846 Sayılı Fikir ve

Ben/Biz, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi’nin

Uygur hükümdar~~ Moyun Çor taraf~ndan diktirilen ikinci kitabe olan Taryat (Terhin) kitabesinin do~u yüzünde Köktürk ve Uygur tarihi hükümdar~n a~z~ndan hikâye

Bir nisan öğleden sonra Ekrem Şerife giderken karşılaştı­ ğım bir dostum, Hâzımın öldüğünü söy­ leyince (soğuk şakayı sevmem, zaten bugün bir

Aslında çok ko­ nuşan, çok canlı, hareketli bir insandı ama böyle sessiz zamanları olurdu.. O za­ manlar yazılarını kafasında oluşturduğü zamanlardı

 Fikir ve sanat eserleri ile ilgili yeniliklerine göre başkasına ait esere kendi eseri olarak ad koyan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına mahkûm edilir.

145 ülke, 2000 kesit İkili ticaret üzerinde kurumsal benzerliklerin etkisi (demokrasi ve yolsuzluk) Poisson Pseudo En Büyük Olabilirlik (PPML) ile tahmin edilen çekim

rakılırsa, Güzel Sanatlar Akade­ misi 60-70 seneden beri ülkemizde güzel sanatlar alanında birinci de­ recede söz sahibi ve tek temsilci bir kurum özelliği

Orly Havaalanında 7 kişinin ölü­ müne yolaçan ASALA militan­ larının kullandığı bombanın ya­ pımcısı olduğu bildirilen Sivas’­ ın Gemerek ilçesi doğumlu

Daha sonra VINN PC’ye her bağlandığında yönetim programı otomatik olarak başlar.. Masaüstündeki kısayol simgesine çift tıklayarak da yönetim programını

Bakanlıkça eğitim yetkisi verilen uzmanlık dallarında eğitim kadrosunun tamamlanmış olması, Bünyesinde Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu oluşturulabilmesi,

Etiketleme makineniz bağımsız bir etiketleme makinesi olarak kullanılabileceği gibi en son DYMO ID ™ yazılımı sürümünü kullanarak doğrudan bilgisayarınızdan da

Hegel için kavram olarak kavram ya da daha doğru bir ifadeyle 'tüm tikel kavramların içsel ve zorunlu birliği' olan kavram da, tıpkı kendisini oluşturan tikel bilinç

Etiketleme makineniz etiketleri yazdırmak için bağımsız olarak kullanılabileceği gibi en son DYMO ID ™ yazılımı sürümünü kullanarak etiketlerinizi aktarabilir veya

Aynı sulama düzeyindeki farklı solucan gübre dozu konuları arasında elde edilen boğum sayısı değerleri istatistiksel olarak önemli bulunmazken (p<0.01), en

KY10, KY20 yakıtlarının özgül yakıt tüketimi D100 yakıtı ile karşılaştırıldığında ortalama olarak sırasıyla %9,04 ve %25,09 oranında artış tespit

Accordingly, apart from the age of the patient, BI-RADS assessment of the breast tissue, the shape of the mass, mass margin, tissue density, the class label indicating

Bu çalışmanın hedefi farklı test koşullarında saf Al matrisli ve Al-Cu alaşım matrisli kompozitlerin abrasif aşınma dirençlerinin araştırılması ve matris tipi, takviye

In the Mechanical Engineering Laboratory of Iskenderun Technical University, composite body pipe manufacturing with cylindrical cross-section with vacuum infusion method has