• Sonuç bulunamadı

Test-11 Mutlak Değer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Test-11 Mutlak Değer"

Copied!
2
293
3
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI 22 YGS

MATEMATİK MUTLAK DEĞER TEST – 11

YGS – 2012 / TEST – 11 6. |x – 2| + |y – 3| + |z + 5| = 0 ise

x ⋅ y ⋅ z çarpımı kaçtır?

A) –30 B) –15 C) 0 D) 15 E) 30

7. |x – 7| = 5

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) {2} B) {12} C) {2, 12} D) {2, 14} E) {0, 14}

8. |x – 1006| = 22012

denklemini sağlayan x değerler toplamı kaç-tır?

A) 1006 B) 2000 C) 22012 D) 2012 E) 42012

9. x− 3 = 2

denklemini sağlayan x değerler çarpımı kaç-tır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10. ||x – 2| – 5| = 3

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ∅ B) {0, 4} C) {–6, 10} D) {–6, 0, 4, 10}

E) {–6, 0, 4, 10, 12} 1. |x + 2| + |x – 5| = –3 ise

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ∅ B) (2,5) C)

(

−2,5

)

D)+ E) 

2. a < b < 0 olmak üzere |a – b| + |a + b| – |a| – |b|

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi-dir?

A) a B) b C) b – a D) a – b E) a + b

3. |1 – 2| + |3 – 1| + |5 – |2 – 1|| işleminin sonucu kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

4. x2 < x olmak üzere |x + 2| + |3 – |x – 3||

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi-dir?

A) x + 2 B) 2x + 2 C) 2x – 1 D) x – 2 E) 2x + 3

5. x, y ve z sıfırdan farklı olmak üzere y

x z

x+y +z

işleminin sonucu kaç farklı sayıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

(2)

YGS / MATEMATİK MUTLAK DEĞER TEST – 11

23

1.A 2.C 3.E 4.B 5.C 6.A 7.C 8.D 9.A 10.D 11.A 12.C 13.E 14.A 15.B 16.D 17.D 18.E 19.A 20.A

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI 11. ||x – 2| + 5| = 3

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ∅ B) {0, 4} C) {–6, 10} D) {–6, 0, 4, 10}

E) {–6, 0, 4, 10, 12}

12. |3x – 2| ifadesi en küçük değeri aldığında |15x + 4| ifadesinin değeri kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

13. |x + 3| < 5

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakiler-den hangisidir?

A) (0, 2) B) (3, 8) C) [0, 8] D) [–8, 2] E) (–8, 2)

14. |x + 1| + |2x + 2| + |3x + 3| ≤ 36

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakiler-den hangisidir?

A) [–7, 5] B) (–7, 5) C) (–7, 5] D) (0, 5) E) {0, 5}

15. 5 < 2 ⋅ |x + 5| – 3 ≤ 15

eşitsizliğinin çözüm kümesindeki tamsayı-ların toplamı kaçtır?

A) –55 B) –50 C) –45 D) –40 E) –35

16. |x – 4| > 0

eşitsizliğinin çözüm kümesindeki tamsayı-ların toplamı kaçtır?

A) –7 B) –6 C) –5 D) –4 E) –3

17. |2x – 3| + |6x – 9| > 12

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakiler-den hangisidir?

A)

(

3,∞

)

B)

(

0,∞

)

C)

(

−∞,0

)

D)

(

−∞,0

) (

∪ 3,∞

)

E)

(

−∞ − ∪, 3

) (

0,∞

)

18. x 1 2 3 4 a− − + − =

denkleminin çözüm kümesi en çok kaç ele-manlıdır? A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 16 19. x2 1 0 x 2 3 + − −

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakiler-den hangisidir?

A) (–1, 5) B) [–1, 5) C) [–1, 5] D) [0, 5] E) [–5, 0]

20. |x – 2| + |x + 1| = 5

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakiler-den hangisidir?

A) {–2, 3} B) {3} C) {–2} D) {–2, 0, 3} E) {–2, 0, 1}

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

learners, findings of the study showed that good language learners from public schools preferred a combination of perceptual learning styles and favored

Keywords: anisotropic elastic system, elastic layered medium, initial value problem, initial boundary value problem, modeling, simulation, wave

 Sınıf içi etkinliklerin anahtar özelliği olan öğrenilen bilgilerin öğrenci için anlamlı olmasını sağlamak üzere aktif öğrenmeyi destekleme yeteneğine

İbrahim öğretmen sınıfta mutlak değer konusunu işledikten sonra yapmış olduğu ve başlangıç noktasında (sıfır noktasında) hareketli bir sürgüye sahip sayı doğrusu ile

Sayı doğrusu üzerinde, 3 noktasına eşit uzaklıkta bulunan iki farklı sayının çarpımı 11 4 olduğuna göre, bu iki sayının farkının mutlak değeri

ÖSYM Üçgen Eşitsizliği: Bir üçgenin herhangi bir kenarı, diğer iki kenarın farkının mutlak değerinden büyük, toplamından küçüktür. a,b ve c bir üçgenin

Orta seviye kontrol grubunun öntest ile sontest ortalamaları arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.. Bu fark sontest

Başlangıç noktasındaki ısı + 11 derece olarak ölçüldüğüne göre, 800 metrelik dağın doruk noktasındaki ısı kaç derece olarak ölçülür?. A -44 B -41 C -37

Bir arabanın deposunda 40,5 litre

Nallıhan Meslek Yüksekokulu.

Bu tür hatalar, rakamları hatalı kaybetme veya matematiksel sabitlerin (  sayısı gibi) tam olarak temsil edilememesi yüzünden bu tür hatalar ortaya çıkar.

[r]

Mutlak değerli ifadeleri dışarıya çıkarmaya çalışarak

[r]

uzaktan bakınca dağlar, unutunca tüm bildiklerin durup durup aynı yere yürümenin anlamı nedir avuçlarında ne var, göklerin bu telaşı niye ellerimi hangi yana bıraksam.

Önemli not: Bu durumda hiçbir sayının mutlak değerinin sonucu

[r]

[r]

ÇEMBER VE DAİRE 1..

Fiziki haritalarda renkler yükseltileri ifade eder. Yükseltisi az olan yerler yeşil renk ve tonlarıyla, orta yükseltide yerler sarı renk ve tonlarıyla, yüksek yerler kahverengi

B) Hindistan nüfus artış hızı en yüksek ülkelerden biridir. C) Batı Avrupa ülkelerinde nüfus planlamasını teşvik edici uygulamalar yapılmaktadır. D) ABD alan

A) İnsanlar tarafından fabrikalarda işlenerek şekil verilen tüm mamul maddelerdir. B) Akarsular üzerinde insanlar tarafından yapılan setlerin gerisinde oluşan su