• Sonuç bulunamadı

Test-11 Mutlak Değer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Test-11 Mutlak Değer"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI 22 YGS

MATEMATİK MUTLAK DEĞER TEST – 11

YGS – 2012 / TEST – 11 6. |x – 2| + |y – 3| + |z + 5| = 0 ise

x ⋅ y ⋅ z çarpımı kaçtır?

A) –30 B) –15 C) 0 D) 15 E) 30

7. |x – 7| = 5

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) {2} B) {12} C) {2, 12} D) {2, 14} E) {0, 14}

8. |x – 1006| = 22012

denklemini sağlayan x değerler toplamı kaç-tır?

A) 1006 B) 2000 C) 22012 D) 2012 E) 42012

9. x− 3 = 2

denklemini sağlayan x değerler çarpımı kaç-tır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10. ||x – 2| – 5| = 3

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ∅ B) {0, 4} C) {–6, 10} D) {–6, 0, 4, 10}

E) {–6, 0, 4, 10, 12} 1. |x + 2| + |x – 5| = –3 ise

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ∅ B) (2,5) C)

(

−2,5

)

D)+ E) 

2. a < b < 0 olmak üzere |a – b| + |a + b| – |a| – |b|

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi-dir?

A) a B) b C) b – a D) a – b E) a + b

3. |1 – 2| + |3 – 1| + |5 – |2 – 1|| işleminin sonucu kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

4. x2 < x olmak üzere |x + 2| + |3 – |x – 3||

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi-dir?

A) x + 2 B) 2x + 2 C) 2x – 1 D) x – 2 E) 2x + 3

5. x, y ve z sıfırdan farklı olmak üzere y

x z

x+y +z

işleminin sonucu kaç farklı sayıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

(2)

YGS / MATEMATİK MUTLAK DEĞER TEST – 11

23

1.A 2.C 3.E 4.B 5.C 6.A 7.C 8.D 9.A 10.D 11.A 12.C 13.E 14.A 15.B 16.D 17.D 18.E 19.A 20.A

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI 11. ||x – 2| + 5| = 3

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ∅ B) {0, 4} C) {–6, 10} D) {–6, 0, 4, 10}

E) {–6, 0, 4, 10, 12}

12. |3x – 2| ifadesi en küçük değeri aldığında |15x + 4| ifadesinin değeri kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

13. |x + 3| < 5

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakiler-den hangisidir?

A) (0, 2) B) (3, 8) C) [0, 8] D) [–8, 2] E) (–8, 2)

14. |x + 1| + |2x + 2| + |3x + 3| ≤ 36

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakiler-den hangisidir?

A) [–7, 5] B) (–7, 5) C) (–7, 5] D) (0, 5) E) {0, 5}

15. 5 < 2 ⋅ |x + 5| – 3 ≤ 15

eşitsizliğinin çözüm kümesindeki tamsayı-ların toplamı kaçtır?

A) –55 B) –50 C) –45 D) –40 E) –35

16. |x – 4| > 0

eşitsizliğinin çözüm kümesindeki tamsayı-ların toplamı kaçtır?

A) –7 B) –6 C) –5 D) –4 E) –3

17. |2x – 3| + |6x – 9| > 12

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakiler-den hangisidir?

A)

(

3,∞

)

B)

(

0,∞

)

C)

(

−∞,0

)

D)

(

−∞,0

) (

∪ 3,∞

)

E)

(

−∞ − ∪, 3

) (

0,∞

)

18. x 1 2 3 4 a− − + − =

denkleminin çözüm kümesi en çok kaç ele-manlıdır? A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 16 19. x2 1 0 x 2 3 + − −

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakiler-den hangisidir?

A) (–1, 5) B) [–1, 5) C) [–1, 5] D) [0, 5] E) [–5, 0]

20. |x – 2| + |x + 1| = 5

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakiler-den hangisidir?

A) {–2, 3} B) {3} C) {–2} D) {–2, 0, 3} E) {–2, 0, 1}

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

Önemli not: Bu durumda hiçbir sayının mutlak değerinin sonucu

[r]

[r]

[r]

Mutlak değerli ifadeleri dışarıya çıkarmaya çalışarak

[r]

uzaktan bakınca dağlar, unutunca tüm bildiklerin durup durup aynı yere yürümenin anlamı nedir avuçlarında ne var, göklerin bu telaşı niye ellerimi hangi yana bıraksam.