• Sonuç bulunamadı

Hoş geldin Vera!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hoş geldin Vera!"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Hoş (geldin Vera!____

Avrupa ülkelerinden Almanya, Fransa, İsveç, Norveç,

Danimarka, Avustralya gibi birçok ülkelerde Nâzım’la ilgili

anma törenlerine davet edildiğini biliyorum. Ama en son

Nâzım’ın ülkesine gelebilmen ne tuhaf bir rastlantı değil mi?

Hatırlar mısın, 1976 yılının sonbaharın­ da karlı bir kış günü ziyaretine gelmiştim Moskova’da? Senin kişiliğinde Nâzım’ı görmek, onunla tanışmak istemiştim.

Kederliydin, hüzünlüydün. Dopdolu bir yaşamdan sonra yapayalnızdın. Evin bir Nâzım Hikmet müzesiydi âdeta. Ölümsüz insanın çalışma masası duruyordu. Duvar­ lar O ’nun çileli yaşantısının çeşitli evrele­ rini canlandıran resimlerle süslüydü.

O ’ndan söz ederken duyduğun heyecanı paylaşmamak mümkün değildi. O ’nunla mutlu bir ömür sürdüğün her halinden bel­ liydi senin. Nâzım’ın ve ayrıca şenle O’nun müşterek yaşantınızla ilgili anılarınızı içe­ ren albümleri göstermiştin bana. O gün de­ rin izlenimlerle ayrılmıştım senden.

Bunca yıl sonra şimdi seni aramızda gör­ mek ne büyük mutluluk. Eşinin ülkesine hoş geldin, Vera!

Avrupa ülkelerinden Almanya, Fransa, İsveç, Norveç, Danimarka, Avustralya gi­ bi-birçok ülkelerde Nâzım’la ilgili anma tö­ renlerine davet edildiğini biliyorum. Ama

en son Nâzım’m ülkesine gelebilmen ne tu­ haf bir rastlantı değil mi?

Düşündüğünü, duyduğunu açıkça ve iç­ tenlikle söylemesini, yazmasını seven bir in­ sandı Nâzım. Medeni cesaretle doğru bil­ diğini savunmaktan çekinmedi. Bu yüzden

' W T O ' V - ~ I I . . I --- a --- W T ---s

T T— C

, C / f

de kendisi gibi düşünmeyenlerin gazabına uğradı. Doğru veya yanlış, yürekten inan­ dığı ve insanlar için yararlı gördüğü bir fik­ ri, bir yönetim sistemini savunduğu için horlandı, hapsedildi. Nâzım, ömrünün en verimli yıllarını hapiste geçirdi. Nâzım’a re­ va görülen bu acımasız davranış, aslında uzun süreden beri demokrasi mücadelesi ve­ ren Türk halkına yapılan bir hakaretti. Zi­ ra şunu bilmek gerekir ki, gerçek düşünce­ sini ifade etme özgürlüğüne sahip olmayan bireylerden oluşan bir toplumun fikrî, fel­ sefî gelişmesi mümkün olamaz. Ortaya atı­ lan düşüncelere bir tartışma zemini hazır­ lamadan onların topluma yararlı veya za­ rarlı olduklarına dair bir sonuca varmak mümkün olamaz.

Her şeyden önce bir insandı Nâzım, ör­ nek bir insan. Irk, mezhep ve millet ayır­ madan herkesi severdi. Kendi milletini sev­ diği gibi bütün milletleri de aynı heyecanla severdi. Çünkü kendi milletine faydası ol­ mayanın başka millete hiç faydası olama­ yacağını çok iyi bilirdi Nâzım.

Sonunda bütün dünya onu tanıdı ve onun düşüncelerine saygı duydu.

Vera, “ Ya tibia liyu blu” (Seni seviyo­ rum), çünkü sen Nâzım’ı sevdin.

PARS TUĞLACI

İstanbul

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle abonenin hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumu hariç olmak üzere,

Bilgilendirme formunun düzenlenmesi sırasında anlatılmaya çalışılan ve Sağlık Sigortası Genel ve Özel Şartlar’ında teminat kapsamında olan ve teminat dışında

panoramik şehir turunda eski şehir meydanı, Saat Kulesi, Parlamento binası, Vitüz Katedrali görülecek yerler arasındadır.. Serbest zaman sonrası

Yalın İnternet/ Alo Paket Tercih Eden Aboneler İçin Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri tablosunda yer alan ücretlere Aylık Erişim Ücreti dahildir.. Söz

Tam günün denizde geçeceği bugün içerisinde isteyenler sabahtan geminin günlük spor programından faydalanabilir veya gemide yer alan diğer aktiviteler ile hoşça

Daha sonra Karamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Veli Bozkır, her ay bir konuğu ağırladıklarını ve Aralık ayının konuğunun Esat Toklu

● Şirketimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında sağlık sigortacılığı

İlçe sınırlarındaki tüm mahallelere eşit hizmet anlayışından hareketle, çe- şitli sosyal sorumluluk pro- jeleri üreterek, Milas halkı- nın sevincine ve kederine her