USB Bellek Aygıtından veya Dijital Fotoğraf Makinesinden Görüntü Yansıtma

Belgede Kullanım Talimatları. Projektörü Kullanma Hazırlıkları. Bir Görüntüyü Yansıtma (sayfa 53-67)

Yansıtma

Bu bölümde görüntülerin USB bellek cihazından veya dijital fotoğraf makinesinden nasıl yansıtılacağı anlatılmaktadır.

Görüntüleri USB Cihazından Yansıtmayla İlgili Gereklilikler

• Kullanmadan önce USB cihazında saklanan verilerin yedeklenmesi önerilir. Üretici, verilerin kaybolması nedeniyle oluşabilecek zarar konusunda bir sorumluluk kabul etmemektedir.

• USB cihazına erişim sırasında elektrik fişini prizden çıkarmayın. Bunun yapılması arızaya veya verilerin kaybolmasına neden olabilir.

• USB cihazları USB 2.0.'ı desteklemelidir.

• Projektör FAT16 ve FAT32 formatındaki USB aygıtlarını destekler. Diğer USB aygıtı formatları uygun değildir.

Projektör USB bellek aygıtı veya dijital fotoğraf makinesinde kayıtlı olan fotoğrafları ve videoları yansıtabilir.

Projektörün desteklediği fotoğraf ve video türleri şunlardır:

Fotoğraflar

Öğe Gereklilikler

Dosya uzantıları jpg, jpeg, JPG, JPEG

Dosya boyutu 10 MB'den küçük

Piksel sayısı 2 × 2 ila 5120 × 5120 piksel

Dosya formatı Temel format

Videolar

Öğe Gereklilikler

Dosya uzantıları mpg, mpeg, MPG, MPEG, m2ts, m2t, M2TS, M2T, m2p, M2P,

Öğe Gereklilikler

Dosya boyutu 2 GB (FAT16) veya 4 GB'den (FAT32) düşük

Piksel sayısı 320 × 240 ila 1920 × 1080 piksel

Video sıkıştırma formatı

• Konteyner formatı MPEG2-PS veya MPEG2-TS olduğunda MPEG2

• Konteyner formatı MP4 veya QuickTime olduğuna H.264

Ses sıkıştırma formatı

• Konteyner formatı MPEG2-PS veya MPEG2-TS olduğunda MPEG1/2-Audio Layer2

• Konteyner formatı MPEG2-PS veya QuickTime olduğunda Lineer PCM

• Konteyner formatı MP4 veya Quicktime olduğunda AAC-LC Kapsayıcı formatı MPEG2-PS, MPEG2-TS, MP4, QuickTime

Kare hızı 30 fps'den az

Bit hızı 20 Mbps'den az (önerilen)

• Listede görüntülenebilen maksimum dosya sayısı klasör başına 512'dir.

• Dosya ve klasör adları için kullanılabilen karakterler, [Varsayılan Ayarlar 2]'deki [Language / Dil]'de belirtilen dildeki tek baytlık harfler ve sayılardır. Belirtilen dil dışındaki dillerin karakterleri kullanıldığında dosya adı veya klasör adı doğru şekilde görüntülenmez.

• Dosya adı ve yolundaki toplam karakter sayısı 255'ten fazlaysa listede dosya görünmez.

• Hiyerarşik olarak altı veya daha fazla seviyede saklanan bir klasördeki verilere erişilemez.

• Projektör, sıkıştırma oranı düşük olan bir dosyayı yansıtamayabilir.

• Projektörle birlikte kullanılabilen dijital fotoğraf makineleriyle ilgili bilgi için satış temsilcinize veya servis temsilcinize danışın.

USB Bellek Cihazındaki Görüntüleri Yansıtma

Projektörü açmak veya odağı ayarlamak gibi temel işlemler için, bkz. S.37 "Bir Görüntüyü Yansıtma".

USB Cihazını Bağlama

USB bellek cihazını veya dijital fotoğraf makinesini projektöre bağlayın.

Projektör daha önceden açılmış olsa da USB cihazı bağlanabilir.

1. USB cihazını projektörün üzerindeki USB portuna takın.

Cihazı takmadan önce portun yönünü kontrol edin.

CUD075

• Projektör takılan USB cihazını tanımazsa USB cihazını çıkarıp yeniden takın.

• USB hub'ları bağlanamaz.

• [USB Ayarları]'ndaki [Slayt Gösterisini Oto.Başlat] [Açık] olarak ayarlandığında USB aygıtı bağlandıktan hemen sonra slayt gösterisi kök dizinindeki dosyalarla otomatik olarak başlar.

Görüntüleri USB Bellek Aygıtından Yansıtma

USB bellek cihazını veya dijital fotoğraf makinesini projektöre bağlayın. Ayrıntılar için, bkz. S.53 "USB Cihazını Bağlama".

1. [USB Bellek] giriş sinyali olarak seçilmemişse, [Input] (Giriş) düğmesine basın.

2. Giriş sinyalini [USB Bellek] olarak değiştirin.

USB Bellek Cihazındaki Görüntüleri Yansıtma

Kök dizindeki dosyalar görünür.

3. Dosyayı seçin, [Slayt Gstrs.] seçeneğini veya klasörü seçin ve daha sonra [Enter]

düğmesine basın.

• Dosya seçildiğinde

JPEG dosyası seçerseniz, bu dosyanın görüntüsü yansıtılır. MPEG dosyasını seçtiğinizde video oynatılır.

• [Slayt Gstrs.] seçildiğinde

Slayt gösterisi dosyaların bulunduğu klasörden başlar.

• Klasör seçildiğinde

Klasör içindeki dosya listesi görüntülenir. Yansıtmak istediğiniz dosya ekranda görüntülenene kadar 2. Adımı tekrarlayın.

• Yansıtılan görüntüleri projektörün üzerindeki kontrol panelinden de kontrol edebilirsiniz.

• Görüntüler dosya adının sayısal veya alfabetik sırasına göre görüntülenir.

• Fotoğraflar için slayt gösterisi değiştirme aralığını [USB Ayarları] altından [Gösterme Aralığı (san.)]

seçeneğinden belirleyebilirsiniz.

• Video dosyası, slayt gösterisi için seçilmiş bir klasörden seçildiğinde videonun tamamı yürütülür.

Video bittiğinde bir sonraki dosya görüntülenir.

• Dosya listesinin görüntüleme formatını değiştirebilirsiniz. Küçük resim ekranına geçmek için [Kçk.Rsme.] seçeneğini veya dosya adı listesi ekranına geçmek için [List.Ekrnn.] seçeneğini seçin.

Yansıtılan Görüntüyü Kontrol Etme

Yansıtılan bir fotoğraf veya videoyu kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Fotoğrafı kontrol etme

• [Enter] düğmesi: Yansıtılan görüntüden slayt gösterisini başlatır. Devam eden slayt gösterisini durdurur.

• [ ] düğmesi: Bir sonraki görüntüyü görüntüler.

• [ ] düğmesi: Bir önceki görüntüyü görüntüler.

• [ ] düğmesi: Görüntüyü 90° sağa döndürür.

• [ ] düğmesi: Görüntüyü 90° sola döndürür.

• [Menu] düğmesi: [USB Dosyası Projeksiyonu] ekranına geri döner.

Videoyu kontrol etme

• [Enter] düğmesi: Videoyu duraklatır veya yeniden başlatır.

• [ ] düğmesi: Videoyu hızlı olarak ileri alır. Video duraklatıldığında bir sonraki görüntü görüntülenir.

• [ ] düğmesi: Videoyu geri sarar. Video duraklatıldığında bir önceki görüntü görüntülenir.

• [ ] düğmesi: Ses düzeyini yükseltir.

• [ ] düğmesi: Ses düzeyini düşürür.

• [Menu] düğmesi: [USB Dosyası Projeksiyonu] ekranına geri döner.

• Yansıtılan videoları projektör üzerindeki kontrol panelinden de kontrol edebilirsiniz.

• Geriye alma ve hızlı ileri alma hızının düğmeye her basıldığında artan 3 seviyesi vardır. Hızı orijinal haline geri getirmek için [Enter] düğmesine basın.

• Slayt gösterisi sırasında ses düzeyi ayarı dışında bir işlem yapıldığında slayt gösterisi durur.

USB Cihazı Bağlantısını Kesme

1. Görüntü yansıtıldığında [Menu] düğmesine basın.

[USB Dosyası Projeksiyonu] ekranı çıkar.

2. [USB Dosyası Projeksiyonu] ekranında [USB Belleği Çıkarın]'ı seçip [Enter] düğmesine basın.

Onay ekranı çıkar.

3. [OK]'i seçip [Enter] düğmesine basın.

4. USB cihazını çıkarın.

• USB cihaz bağlantısı [USB Ayarları]'ndaki [USB Belleği Çıkarın] öğesi seçilerek de kesilebilir.

USB Bellek Cihazındaki Görüntüleri Yansıtma

Görüntüleri Slayt Gösterisi Şeklinde Yansıtma

Slayt Gösterisini Belirtilen Zamanda Yansıtma

Bir USB cihazındaki dosyaları slayt gösterisi şeklinde belirtilen bir zamanda yansıtabilirsiniz.

Bu işlev, örneğin bir dükkanın vitrinini dükkanın çalışma saatleri uyarınca yansıtılan görüntülerle süslemek istediğinizde kullanışlı olacaktır.

Bu işlevi kullanmak için şu iki ayarı belirleyin:

• Güç Zamanlayıcısı

Bu ayarı slayt gösterisinin yansıtılacağı günü ve zamanı belirlemek için kullanabilirsiniz.

• Slayt Gösterisini Oto.Başlat

Slayt gösterisini USB cihazındaki dosyalarla otomatik olarak başlatmak için bu ayarı etkinleştirin.

Bu bölümde örnek olarak, USB cihazındaki dosyalarla her Pazar günü saat 9:00'dan 18:00'e slayt gösterisini otomatik olarak yansıtmak için projektörün nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır.

• Güç Zamanlayıcısı'nı kullanmak için, güncel saati ayarlamalısınız. Ayrıntılar için, bkz. S.106

"Varsayılan Ayarlar 2 Menüsü".

• Bu işlev [Beklemede Güç], [Doğa] olarak ve [Beklemede Ağ Ayarları] da [Kullanma] olarak ayarlandığında kullanılamaz.

Güç Zamanlayıcısı'nı Belirleme 1. [Menu] düğmesine basın.

2. [Varsayılan Ayarlar 2]'yi seçip [ ] düğmesine basın.

TR DHY101

3. [Güç Zamanlayıcısı]'nı seçip [Enter] düğmesine basın.

4. [Zamanlayıcı Projeksiyonu] seçeneğini seçip, [Enter] (Giriş) düğmesine basın.

5. [Açık]'ı seçip [Enter] düğmesine basın.

TR DHY102

6. [Projeksiyon Günü]'nü seçip [Enter] düğmesine basın.

7. Slayt gösterisinin yansıtılacağı günü (bu örnekte Pazar) seçip, [Enter] düğmesine basın.

Görüntüleri Slayt Gösterisi Şeklinde Yansıtma

9. [Projeksiyon Zamanı]'nı seçip [Enter] düğmesine basın.

10. Sayı tuşlarını kullanarak başlangıç zamanını (örneğin: 9:00) belirleyin.

Başlangıç zamanını belirlemek için [ ] ve [ ] düğmelerini de kullanabilirsiniz.

11. Sayı tuşlarını kullanarak bitiş zamanını (örneğin: 18:00) belirleyin.

Bitiş zamanını belirlemek için [ ] ve [ ] düğmelerini de kullanabilirsiniz.

12. [Enter] düğmesine basın.

13. Menü ekranını kapatmak için [Menu] düğmesine iki kere basın.

Slayt Gösterisini Oto.Başlat'ı Etkinleştirme 1. [Menu] düğmesine basın.

2. [Ağ/USB Ayarları]'nı seçip [ ] düğmesine basın.

CZE158

3. [USB Ayarları]'nı seçip [Enter] düğmesine basın.

4. [Ayarlar]'ı seçip [ ] düğmesine basın.

5. [Slayt Gösterisini Oto.Başlat]'ı seçip [Enter] düğmesine basın.

6. [Açık]'ı seçip [Enter] düğmesine basın.

CZE160

7. [Menu] düğmesine basın.

8. [Yansıt]'ı seçip [Enter] düğmesine basın.

9. Menü ekranını kapatmak için [Menu] düğmesine basın.

Yansıtılacak dosyaların kayıtlı olduğu USB cihazını bağlama 1. Yansıtılacak dosyaları USB cihazının kök dizinine kaydedin.

2. USB cihazını projektörün üzerindeki USB portuna takın.

Cihazı takmadan önce portun yönünü kontrol edin.

CUD075

3. [Power] düğmesine basın.

Onay ekranı görünür.

4. [Power] düğmesine basın.

Projektörden bip sesi gelir ve projektör bekleme moduna girer.

Görüntüleri Slayt Gösterisi Şeklinde Yansıtma

• Projektörün desteklediği USB cihazları ve dosya türleri hakkında ayrıntılar için, bkz. S.51

"Görüntüleri USB Cihazından Yansıtmayla İlgili Gereklilikler".

• Güç zamanlayıcısı işlevini kullanırken güç kablosunu çıkarmayın. Güç kablosu bağlı değilse projektör başlatılamaz.

Slayt Gösterisini Özelleştirme

Slayt gösterisinin görüntü efektini ve gösterme aralığını özelleştirebilirsiniz. Bu işlevler dükkan vitrinlerini daha etkin bir şekilde süslemek için yararlıdır.

Slayt gösterisinin görüntü efektini değiştirme

Değişen görüntülerin görüntü efektini değiştirebilirsiniz. Mevcut görüntü efektleri şunlardır:

İt

Mevcut görüntü sonraki görüntü tarafından itilir.

CZE163

Sil

Mevcut görüntü bir sonraki görüntü tarafından silinir.

CZE164

Soluk

Mevcut görüntü yavaşça kaybolur ve sonraki görüntü yavaşça gelir.

CZE165

1. [Menu] düğmesine basın.

2. [Ağ/USB Ayarları]'nı seçip [ ] düğmesine basın.

CZE158

3. [USB Ayarları]'nı seçip [Enter] düğmesine basın.

4. [Ayarlar]'ı seçip [ ] düğmesine basın.

5. [Görüntü Efekti]'ni seçip [Enter] düğmesine basın.

6. Görüntü efektini seçtikten sonra [Enter] düğmesine basın.

CZE161

7. [Menu] düğmesine basın.

8. [Yansıt]'ı seçip [Enter] düğmesine basın.

9. Menü ekranını kapatmak için [Menu] düğmesine basın.

Slayt gösterisinin değişme aralığını ayarlama

Görüntüleri Slayt Gösterisi Şeklinde Yansıtma

1. [Menu] düğmesine basın.

2. [Ağ/USB Ayarları]'nı seçip [ ] düğmesine basın.

CZE158

3. [USB Ayarları]'nı seçip [Enter] düğmesine basın.

4. [Ayarlar]'ı seçip [ ] düğmesine basın.

5. [Gösterme Aralığı (san.)]'yi seçip [Enter] düğmesine basın.

6. Slayt gösterisinin değişme aralığını belirleyin.

7. [Menu] düğmesine basın.

8. [Yansıt]'ı seçip [Enter] düğmesine basın.

9. Menü ekranını kapatmak için [Menu] düğmesine basın.

Sunum Dosyalarını JPEG Dosyalarına JPEG Conversion Tool ile Dönüştürme

Microsoft PowerPoint sunum dosyaları projektörle uyumlu olan JPEG dosyalarına dönüştürülebilir.

Dönüştürülmüş olan JPEG dosyalarını USB bellek cihazına kaydedip daha sonra slaytları projektörle görüntülerseniz bilgisayar olmadan da sunum yapabilirsiniz.

Dönüştürülen dosyalar bir sunucuya da aktarılabilir.

JPEG Conversion Tool Kullanımı

JPEG Conversion Tool cihazla birlikte verilen CD-ROM'dadır.

JPEG Conversion Tool kullanım ortamı aşağıda belirtilmiştir.

• Desteklenen işletim sistemi

• Windows Vista Ultimate, Business, Home Premium, Home Basic, SP2 veya üzeri (32 bit ve 64 bit sürümleri)

• Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise, SP1 (32-bit ve 64-bit sürümleri)

• Windows 8, Pro, Enterprise (32 bit ve 64 bit sürümleri)

• Windows 8,1, Pro, Enterprise (32 bit ve 64 bit sürümleri) 1. CD-ROM'u bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.

Başlangıç ekranı açılır.

2. Bir dil ve model adı belirleyip [Seç]'e tıklayın.

3. [JPEG Conversion Tool Type A] öğesine tıklayın.

4. Uygulamayı kaydedeceğiniz hedefi seçin.

"RICOH JPEG Conversion Tool Type A" klasörü bilgisayara kopyalanır.

5. Masaüstünde bir kısayol simgesi oluşturmak için [Tamam]'a tıklayın.

6. Ekranı kapatın.

JPEG Conversion Tool uygulamasını başlatmak için masaüstündeki kısayol simgesine veya klasördeki

"RICOH JPEG Conversion Tool TypeA. exe" dosyasına çift tıklayın.

• JPEG Conversion Tool uygulamasını kullanmak için cihazla birlikte verilen CD-ROM'daki "RICOH JPEG Conversion Tool Type A" klasörünü sürükleyip bırakarak bilgisayara kaydedebilirsiniz. JPEG Conversion Tool bilgisayara kopyalanır.

Sunum Dosyalarını JPEG Dosyalarına JPEG Conversion Tool ile Dönüştürme

• JPEG Conversion Tool uygulamasını silmek için bilgisayara kopyalanmış olan JPEG Conversion Tool klasörünü silin.

Sunum Dosyalarını JPEG Dosyalarına Dönüştürme

1. "JPEG Conversion Tool" simgesine çift tıklayın.

JPEG Conversion Tool uygulaması başlar.

2. Dönüştürülecek olan Powerpoint dosyasını sürükleyip "JPEG Conversion Tool" iletişim kutusuna bırakın.

Dosyayı manüel olarak seçmek için dosya adını [File Location:] alanına yazın.

3. Dönüştürülen dosyanın çözünürlüğünü [Resolution] açılır listesinden seçin.

4. Orijinal dosyanın en boy oranını korumak için [Maintain Aspect Ratio of Conversion Source Image] seçeneğini seçin.

5. Dönüştürülen dosyayı kaydetmek istediğiniz hedefi belirleyin.

Bilgisayara kaydetmek için [Local PC]'yi seçip dosyayı nereye kaydedeceğinizi belirleyin.

Sunucuya kaydetmek için [Server]'ı seçip dosyayı kaydetmek istediğiniz sunucuyu seçin.

6. [Convert&Save]'e tıklayın.

7. [OK]'e tıklayın.

• PowerPoint dosyalarını dönüştürmek için, kullandığınız bilgisayarda Microsoft PowerPoint 2007, 2010 veya 2013 kurulu olmalıdır.

• JPEG Conversion Tool ".ppt" veya ".pptx" uzantısı olan fotoğraflarla uyumludur. Animasyon ve ses dosyaları uyumlu değildir.

• Oluşturulan JPEG dosyalarının sayısı slayt sayısıyla eşit olur. Dönüştürme işleminden sonraki dosya adı "slide + Dosya Adı + .jpg" olur.

• Dönüştürülen dosyaları sunucuya kaydetmeyle ilgili ayarlama yöntemi için bkz. JPEG Conversion Tool Yardım.

Belgede Kullanım Talimatları. Projektörü Kullanma Hazırlıkları. Bir Görüntüyü Yansıtma (sayfa 53-67)