Bu bölümde projektörün kullanımıyla ilgili önlemler ve bakım işlemleriyle ilgili açıklamalar yapılmaktadır.

Kullanımla İlgili Önlemler

• Makinenin ışığı için açıldığında yüksek basınçlı hale gelen cıva buharlı bir lamba

kullanılmaktadır. Özellikleri aşağıda belirtilen lambanın içeriğini anladıktan sonra lambayı dikkatli kullanın. Lambanın patlamasıyla kırılan cam parçaları yüzünden yaralanmanız veya cam parçacıklarının veya cıva buharının gözlerinize girmesi veya cıva buharını ya da cam

parçacıklarını solumanız durumunda hemen bir doktora danışın.

• Bozulma veya darbeler lambanın kullanım süresinin sona ermesine veya lambanın patlamasına neden olabilir. Lamba patlarsa çok fazla ses çıkarabilir.

• Lambanın kullanım süresinin sonuna gelmesi veya patlaması her lambanın kendisine ve kullanım koşullarına bağlıdır. İlk kullanıldığı sırada patlayabilir.

• Lamba değiştirme süresi sona erdikten sonra kullanıldığında lambanın patlama olasılığı artar.

• Lamba patlarsa, kırık cam parçaları makinenin içine dağılabilir ve delikten veya başka bir açıklıktan dışarı çıkabilir.

• Lamba patlarsa lamba tüpü içinde çok az miktarda bulunan cıva buharı ve kırık cam parçaları deliklerden veya diğer açıklıklardan dışarı çıkabilir.

Projektörü kullanırken şu konulara dikkat edilmelidir:

• Lamba patladığında yapılması gerekenler

• Lamba patlarsa güç kablosunu projektörden çıkarın, odadan çıkın ve odanın iyice havalanmasını sağlayın.

• Lambanın patlamasıyla cam parçacıklarının veya cıva buharının gözlerinize girmesi veya buharı solumanız durumunda hemen bir doktora danışın.

• Projektörün çevresindeki alanı tam olarak temizleyin ve temizlik sırasında kırık cam parçaları nedeniyle yaralanmamaya dikkat edin.

• Projektörün yakınında bulunan her türlü yiyeceği atın.

• Servis yetkilinizden lambayı değiştirmesini ve projektörü kontrol etmesini isteyin.

• Pilde sızdırma olduğunda yapılacaklar

• Pil sızıntısı cildinize yapışırsa, derhal su ile durulayın ve ardından bir doktora danışın.

• Dokunmamaya dikkat ederek kağıt mendille sızıntıyı silin.

• Projektörü elinizde taşırken iki elinizle ve yatay bir konumda tutun. Projektörü tek elle tutarsanız kapakları düşebilir ya da siz projektörü düşürebilirsiniz.

• Projektörü titreşime ve darbelere maruz kalabileceği koşullarda taşırken hem ambalajını hem de birlikte verilen taşıma çantasını kullanın. Projektörü yalnızca taşıma çantası içinde taşımak darbeye veya titreşime maruz kalması nedeniyle projektörün hasar görmesine neden olabilir. Ayrıca, projektörün hasar görmüş bir ambalaj içinde taşınması projektöre zarar verebileceğinden, projektörü darbelerden veya titreşimden koruyabilecek kadar sağlam bir ambalaj kullanın.

• Projektöre böcek ilacı gibi uçucu maddeler sıkmayın. Ayrıca, projektörün kauçuk veya vinil ürünlerle uzun süreli olarak temas etmesine izin vermeyin. Bunun yapılması renkte bozulmaya veya boyanın soyulmasına neden olabilir.

• Projektör uzun süreli ve kesintisiz şekilde çalışmaya uygun değildir. Ayrıca, ambalajından tamamen ayırmadan önce projektörü kullanmayın. Projektörü bu koşullar altında kullanırken bir arıza oluşması durumunda garanti süresi devam etse de onarım için ücret alınır.

• Projektörü, ısıtıcının yakınında bir yer gibi sıcak olabilecek yerlerde kullanmayın. Bunun yapılması projektörün arızalanmasına veya kullanım süresinin kısalmasına neden olabilir.

• Dumanlı olabilecek ortamlarda kullanmaktan kaçının. Tanecikler optik parçalara yapışarak kullanım süresinin azalmasına ve görüntünün koyu renkli olmasına neden olabilir.

• Projektörün televizyonun veya radyonun yanında kullanılması, görüntü ve sesi olumsuz yönde etkileyebilir.

• Projektörü tuz taşıyan havaya veya aşındırıcı gazlara maruz bırakmayın. Ayrıca, projektörü bir laboratuvara veya kimyasal reaksiyonların meydana gelebileceği diğer bir yere koymayın. Bunları yapmak projektörün bozulmasına yol açabilir.

• Projektörün sıcaklığın düşük olduğu bir yerden sıcaklığın yüksek olduğu bir yere taşınması, projektör lensinde ve parçalar üzerinde yoğuşma nedeniyle su taneciklerinin oluşmasına neden olabilir. Bu tür koşullar altında kesintisiz kullanım arızaya neden olabileceğinden projektörü su tanecikleri kaybolana kadar kullanmayın.

• Hava yoğunluğunun irtifanın yüksek olduğu yerlerde daha az olması nedeniyle projektörün soğuma verimliliği azalır. Kullanmadan önce [Yüksek İrtifa Modu]'nu [Açık] olarak seçin.

• Projektörü yanlara yatık bir şekilde (20° veya daha fazla) kullanmayın. Bu şekilde kullanılması arızaya veya kullanım süresinin kısalmasına neden olabilir.

Projektörü Temizleme

• Bu kılavuzda belirtilmediği sürece kapak veya vidaları çıkarmayın. Bu makinenin içinde elektrik çarpmasına neden olabilecek yüksek voltajlı parçalar bulunmaktadır. Makinenin içindeki parçalardan herhangi birinin bakım, ayarlama veya onarım işlemi gerektirmesi halinde servis temsilcinize danışın.

• Makinenin parçalarını sökmeyin veya bu parçalarda değişiklik yapmayın. Bunların yapılması yaralanmaya veya arızaya neden olabilir.

• Duvarda yüksek bir yere veya tavana monte edilmiş olan bir makineyi temizlemeye veya böyle bir makinenin parçalarını değiştirmeye çalışmayın. Bu tür işlemler projektörün düşmesine neden olarak yaralanmayla sonuçlanabilir.

• Duvara veya tavana monte edilmiş olan bir makinenin lamba kapağını açmayın. Bunun yapılması lamba kapağının düşmesine neden olabilir. Lamba kırılırsa cam parçaları düşerek yaralanmaya neden olabilir.

• Bir duvara veya tavana monte edilmiş olan bir makineyi temizlemek veya parçalarını değiştirmek için satış veya servis temsilcinize danışın.

• Makinede bakım uygularken, güç kablosunu daima fişten çekin.

Lensi Temizleme

Lensi temizlerken şunlara dikkat edilmelidir:

• Piyasada satılan bir hava üfleyici veya temizleme bezi, temizleme kağıdı, plastik lens temizleyici vb. kullanın.

• Lens yüzeyi kolaylıkla çizildiğinden yüzeyine herhangi bir şeyin sürtünmesine izin vermeyin veya sert bir nesneyle vurmayın.

Projektörü Temizleme

Projektörü temizlerken şunlara dikkat edilmelidir:

• Temizleme işleminden önce elektrik fişini çıkarın.

• Projektör üzerindeki tozu yumuşak bir bezle silin. Nemli bez kullanılması, projektörün içine su girmesine ve elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.

Projektörü Temizleme

• Benzen veya tiner kullanmayın. Bunların kullanılması projektörde yamulmaya, renk bozulmasına veya boyanın soyulmasına neden olabilir. Ayrıca, kimyasal madde içeren temizlik bezleri kullanılmamalıdır.

Lambayı Değiştirme

• Lambayı değiştirmeden önce gücü kapatın ve makinenin tam olarak soğuması için en az bir saat bekleyin. Tamamen soğumadıysa makinenin iç kısmının ve lambanın sıcak olması nedeniyle kendinizi yakabilir veya yaralanabilirsiniz. Lambayı güç kablosunu prizden çekmeden değiştirirseniz elektrik çarpabilir veya patlama meydana gelebilir.

• Kullanılmış lambayı tutarken kırılmamasına dikkat edilmelidir. Lambanın kırılması halinde yaralanabilirsiniz.

• Duvarda yüksek bir yere veya tavana monte edilmiş olan bir makineyi temizlemeye veya böyle bir makinenin parçalarını değiştirmeye çalışmayın. Bu tür işlemler projektörün düşmesine neden olarak yaralanmayla sonuçlanabilir.

• Duvara veya tavana monte edilmiş olan bir makinenin lamba kapağını açmayın. Bunun yapılması lamba kapağının düşmesine neden olabilir. Lamba kırılırsa cam parçaları düşerek yaralanmaya neden olabilir.

• Bir duvara veya tavana monte edilmiş olan bir makineyi temizlemek veya parçalarını değiştirmek için satış veya servis temsilcinize danışın.

• Lamba değiştirilirken her zaman yedek olarak saklanacak özel lambayı kullanın. Uygun lambanın kullanılmaması patlamaya veya yaralanmaya neden olabilir.

• Makinenin ışığı için açıldığında yüksek basınçlı hale gelen cıva buharlı bir lamba

kullanılmaktadır. Özellikleri aşağıda belirtilen lambanın içeriğini anladıktan sonra lambayı dikkatli kullanın. Lambanın patlamasıyla kırılan cam parçaları yüzünden yaralanmanız veya cam parçacıklarının veya cıva buharının gözlerinize girmesi veya cıva buharını ya da cam

parçacıklarını solumanız durumunda hemen bir doktora danışın.

• Bozulma veya darbeler lambanın kullanım süresinin sona ermesine veya lambanın patlamasına neden olabilir. Lamba patlarsa çok fazla ses çıkarabilir.

• Lambanın kullanım süresinin sonuna gelmesi veya patlaması her lambanın kendisine ve kullanım koşullarına bağlıdır. İlk kullanıldığı sırada patlayabilir.

• Lamba değiştirme süresi sona erdikten sonra kullanıldığında lambanın patlama olasılığı artar.

• Lamba patlarsa, kırık cam parçaları makinenin içine dağılabilir ve delikten veya başka bir açıklıktan dışarı çıkabilir.

• Lamba patlarsa lamba tüpü içinde çok az miktarda bulunan cıva buharı ve kırık cam parçaları deliklerden veya diğer açıklıklardan dışarı çıkabilir.

Lambayı Değiştirme

• Lamba cam bir üründür. Cam yüzeye çıplak elle dokunmayın, güçlü bir şekilde vurmayın veya zarar vermeyin. Lamba patladığında yapılması gerekenlerle ilgili ayrıntılar için, bkz. S.141

"Kullanımla İlgili Önlemler".

• Projektörün lambasında eser miktarda çevreye zarar veren anorganik cıva bulunmaktadır.

Kullanılmış olan lambaları kırmamaya dikkat edin ve bunları yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin veya satış temsilcinize veya servis temsilcinize danışın.

Lambanın değiştirilmesi gerektiğinde ekranda "Lamba ömrünün sonuna geliyor. Lütfen değiştirin. " mesajı çıkar. Lambayı belirtilen şekilde değiştirin.

[Enerji Tasarrufu Ayarları]'ndaki [Lamba Gücü] [Azami] olarak ayarlı olduğunda lambayı yaklaşık 3.500 saat sonra değiştirin. Ayar [Düşük] olduğunda yaklaşık 5.000 saat sonra değiştirin. Ancak, lambanın özelliklerine ve lambanın nasıl kullanıldığına bağlı olarak görüntü soluk olabilir veya lamba mesaj görüntülenmeden sönebilir. Her ihtimale karşı yedek bir lamba bulundurmanızı öneririz.

Projektörü lambayı yaktıktan hemen sonra tekrar tekrar kapatıp açmayın. Bunun yapılması lambaya zarar verebilir veya lambanın kullanım süresini kısaltabilir.

Ayrıca lambanın uzun süre kullanılması durumunda görüntü kararabilir veya lamba yanabilir. Bu durumda lambayı yenisiyle değiştirin.

Lambayı değiştirmek için bir yıldız tornavida gereklidir.

1. Lambanın dış kapağını çıkarmak için sağa doğru kaydırın.

CUD021

2. Lambanın iç kapağının sağ tarafındaki vidayı gevşeterek lambanın iç kapağını çıkarın.

CUD022

3. Lamba ünitesinin sol tarafındaki iki vidayı gevşetin.

CUD023

4. Metal kulbu yukarı kaldırın.

CUD024

Lambayı Değiştirme

5. Kulbu tutun ve daha sonra lamba ünitesini projektörden çıkarın.

CUD025

6. Yeni lamba ünitesini takın.

CUD026

Projektörün içindeki küçük çıkıntıların lamba ünitesi içindeki deliklere düzgün şekilde oturduğundan emin olun.

7. Lamba ünitesinin sol tarafındaki iki vidayı sıkıştırın.

CUD027

8. Lambanın iç kapağını sağdan sola kaydırarak takın.

Lambanın iç kapağının projektörün içindeki yarıklara oturduğundan emin olun.

9. Lambanın iç kapağının sağ tarafındaki vidayı sıkın.

CUD028

10. Projektörün üzerinde bulunan lambanın dış kapağını yerleştirip sola doğru kaydırın.

CUD029

Lambanın dış kapağının sol kenarındaki çıkıntıların projektördeki deliklere düzgün şekilde yerleştiğinden emin olun.

Lambanın dış kapağını doğru şekilde takın. Yanlış şekilde takılması lambanın yanmamasına veya projektörün açılmamasına neden olabilir.

11. Lambanın süresini sıfırlayın.

Sıfırlama metodu için lambayla birlikte verilen kılavuza bakın.

• Lambanın kullanım süresi [Durumu Göster]'deki [Lamba Süresi]'nden kontrol edilebilir.

• Lamba ortalama kullanım süresi dolmadan veya değiştirilmesi gerektiğini belirten mesaj çıkmadan kullanılmaz hale gelebilir.

Lambayı Değiştirme

Projektörü Projector Management Utility ile Yönetme

Projector Management Utility PJLink sınıf 1 standartlarına uygundur ve tüm sınıf 1 komutlarıyla uyumludur.

Bir bilgisayar ağa bağlı olan maksimum 100 projektörü yönetebilir.

Projector Management Utility çalışma ortamı aşağıda açıklanmıştır.

• Desteklenen işletim sistemi

• Windows Vista Ultimate, Business, Home Premium, Home Basic, SP2 veya üzeri (32 bit ve 64 bit sürümleri)

• Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise, SP1 (32-bit ve 64-bit sürümleri)

• Windows 8, Pro, Enterprise (32 bit ve 64 bit sürümleri)

• Windows 8,1, Pro, Enterprise (32 bit ve 64 bit sürümleri)

• Windows Server 2008 Standard SP2 veya üzeri (32 bit ve 64 bit sürümleri)

• Windows Server 2008 R2 Standard SP1 veya üzeri (64 bit sürümü)

• Bu yazılım şirketimiz tarafından üretilmiş olan projektörleri kontrol ve takip eder.

• Projector Management Utility'nin nasıl kullanılacağı konusunda bilgi için Projector Management Utility Yardım'a bakınız.

Projector Management Utility Kurulumu

• Yardımcı programları kurmak veya kaldırmak için bilgisayara yönetici izinleriyle giriş yapın.

Projector Management Utility, ürünle birlikte verilen CD-ROM'da bulunmaktadır.

1. Tüm uygulamaları kapatın.

2. CD-ROM'u bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.

Başlangıç ekranı açılır.

3. Bir dil ve model adı belirleyip [Select]'e tıklayın.

4. [Projector Management Utility]'e tıklayın.

5. Uygulamayı ekrandaki talimatları izleyerek kurun.

6. Kurulum tamamlandıktan sonra kurulum uygulamasından çıkın.

Masaüstünde bir kısayol simgesi oluşur.

• Projector Management Utility uygulamasını kaldırmak için [Denetim Masası]'ndan "RICOH Projector Management Utility"yi silin.

Projector Management Utility'yi Kullanmak için Gereken Ayarları

Projektörü Projector Management Utility ile kontrol etmek için şu ayarları yapın:

• Projektörü ağa [Ağ Ayarları] ile bağlayın.

• [Ağ Ayarları]'ndaki [Projektör Adı]

• [Ağ Uygulama Ayarları]'ndaki [PJLink] öğeleri

Ayrıntılar için bkz. S.111 "Ağ Ayarları Menüsü" ve S.120 "Ağ Uygulama Ayarları Menüsü".

• [PJLink Parolası] fabrika ayarlarında belirlenmiş olmaz. En kısa zamanda bir parola belirlenmesi önerilir. Parolayı unutursanız yeni bir parola belirleyin. Yeni parola geçerlidir.

Projector Management Utility'yi Başlatma

Projektör önceden kaydedilmiş olmalıdır. Ayrıntılar için bkz. Projector Management Utility Yardım.

Projector Management Utility, başlatıldığında yapılandırma dosyasından projektör kayıt bilgilerini alır.

• Projector Management Utility'yi kullanmak için, yönetici izinlerini kullanarak giriş yapın.

1. Masaüstündeki "Projector Management Utility" simgesine çift tıklayın.

Uygulamanın tespit ettiği projektör bilgileri görüntülenir.

Aşağıdaki bilgiler alınabilir:

• Projektör durumu (gücü açma ve kapatma, giriş sinyali, AV sessize almayı açma ve kapatma, lamba durumu, hata durumu)

• Projektör bilgileri (projektör adı, üretici, IP adresi)

Projector Management Utility'den kontrol edilebilen işlevler gücü açma ve kapatma, giriş sinyalini değiştirme ve sessize almadır.

• [Beklemede Ağ Ayarları] ayarına bağlı olarak projektör bekleme modunda olsa da yanıt vermez.

[Power] düğmesine basın veya [Beklemede Ağ Ayarları] ayarını [Kablolu LAN] veya [Kbl./

Kblsz.LAN] olarak değiştirin (yalnızca RICOH PJ X3351N/WX3351N/WX4241N), böylece

Projektörü Projector Management Utility ile Yönetme

• Bir iletişim hatası projektörün algılanmasını önlerse ekranda "?" işareti çıkar. Bağlantının yanlış parola veya başka bir nedenle kurulamaması durumunda ekranda "x" simgesi çıkar.

• Projektör tarafından desteklenmediği takdirde, sessiz işlevi uygulanmaz. Projektör, sessiz "Video &

Ses" modunu destekler. Sessiz "Video" ve sessiz "Ses" desteklenmemektedir.

• Projektör tarafından desteklenmeyen giriş sinyali seçildiği takdirde, giriş sinyali değiştirilemez.

Aşağıdaki tabloda projektörün desteklediği giriş sinyali ve Projector Management Utility'de görüntülenen ilgili giriş adı açıklanmaktadır:

Projektör giriş sinyali PJLink giriş adı

Bilgisayar 1 RGB1

Y/Pb/Pr RGB2

Bilgisayar 2 RGB3

HDMI DIGITAL1

Video VIDEO1

Ağ PC'si NETWORK1

Sunucu NETWORK2

Miracast (yalnızca RICOH PJ X3351N/

WX3351N/WX4241N) NETWORK3

USB Bellek STORAGE1

Web Image Monitor'ü Kullanarak Projektörü Yönetme

Web Image Monitor'ü kullanarak, projektör durumunu kontrol edebilir ve ayarları değiştirebilirsiniz.

Bu işlevin kullanılabilmesi için şu ayarlar yapılmalıdır:

• Projektörü ağa [Ağ Ayarları] ile bağlayın.

• [Ağ Uygulama Ayarları] altında [Web Image Monitor]'de [Etkinleştir]'i seçin.

Bu ayarı etkinleştirmek için, değiştirdikten sonra Web Image Monitor yeniden başlatılmalıdır.

Ayrıntılar için bkz. S.111 "Ağ Ayarları Menüsü" ve S.120 "Ağ Uygulama Ayarları Menüsü".

Web Image Monitor için aşağıdaki web tarayıcıları önerilmektedir:

• Windows:

Internet Explorer 8,0 veya üstü

• Mac OS

Safari 7,0 veya üstü

• Önerilmeyen bir tarayıcı kullandığınız takdirde, görüntü ve çalışma sorunları oluşabilir.

• Web Image Monitor'ü kullanmak için tarayıcınızda JavaScript ve çerezler etkinleştirilmelidir.

• Internet Explorer kullandığınız takdirde,Web Image Monitor'ü kullanmak için yerel XMLHTTP desteği etkinleştirilmelidir.

• Projektörün URL'sini yer imi olarak kaydederseniz Web Image Monitor'e daha çabuk erişebilirsiniz.

• [Beklemede Ağ Ayarları] ayarına bağlı olarak projektör bekleme modunda olsa da yanıt vermez.

Power düğmesine basın veya [Beklemede Ağ Ayarları] ayarını [Kablolu LAN] veya [Kbl./

Kblsz.LAN] olarak değiştirin (yalnızca RICOH PJ X3351N/WX3351N/WX4241N), böylece projektör kablolu LAN veya kablosuz LAN yoluyla bekleme modundan açılabilir.

Web Image Monitor'ü Görüntüleme

1. Web tarayıcınızı başlatın.

2. Web tarayıcınızın URL çubuğuna "http://(projektörün IP adresi)/"ni girin.

Web Image Monitor'ün Baş Sayfası görüntülenir.

Web Image Monitor'ü Kullanarak Projektörü Yönetme

4 5

DHY113

2

1 3

1. Dil

Web Image Monitor için ekran dilini seçin.

Kullanılabilen diller şunlardır:

İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Flamanca, Japonca, Basitleştirilmiş Çince.

2. Crestron

Crestron WebUI'yi ekranda gösterir. Crestron WebUI ile ilgili ayrıntılar için bkz. S.156 "Projektörü Crestron RoomView ile Kontrol Etme ve Gözlemleme".

[Ağ Uygulama Ayarları]'nda [Crestron RoomView], [Etkinleştir] olarak belirlendiğinde bu öğe ekranda görünür.

3. Login/Logout

Edit mode'a (Düzenleme moduna) girmek için, [Login]'e tıklayıp yönetici parolasını girin. Edit mode'dan çıkmak için [Logout]'a tıklayın.

[Ağ Uygulama Ayarları]'nda [Yönetici Kimlik Doğrulama] [Açık] olarak belirlendiğinde bu öğe ekranda görünür.

4. Durum alanı

Projektör adı, IP adresi, lamba süresi ve firmware sürümünü kontrol edebilirsiniz.

5. Ayarlar

Ayarlar ekranını gösterir. Ayarlar ekranında USB Settings menüsü, Network Settings menüsü ve Network Application Settings menüsündeki öğeleri kontrol edebilir ve belirleyebilirsiniz. Her ayar ile ilgili ayrıntılar için, bkz. S.109 "USB Ayarları Menüsü", S.111 "Ağ Ayarları Menüsü" veya S.120 "Ağ Uygulama Ayarları Menüsü".

Browse Mode ve Edit ModeHakkında

[Ağ Uygulama Ayarları]'nda [Yönetici Kimlik Doğrulama] [Açık] olarak belirlendiğinde, Web Image Monitor ile kullanılan iki mod vardır: browse mode ve edit mode.

Browse Mode

Bu mod kullanıcı girişi gerektirmez.

Browse mode içinde projektör durumu ve ayarlarını kontrol edebilir, ancak projektör ayarlarını değiştiremezsiniz.

Edit Mode

Edit mode'a giriş yapmak için yönetici parolası gereklidir.

Edit mode içinde projektör durumu ve ayarlarını kontrol edebilir ve ayrıca projektör ayarlarını değiştirebilirsiniz.

• [Ağ Uygulama Ayarları]'nda [Yönetici Kimlik Doğrulama] [Kapalı] olarak belirlendiğinde, Web Image Monitor'ü edit mode içinde parola girmeden kullanabilirsiniz.

Edit Mode'da Oturum Açın

1. Üst Sayfada, [Login] öğesine tıklayın.

2. Yönetici parolasını girip ardından [Login]'e (Oturum Aç) tıklayın.

[Ağ Uygulama Ayarları] altında [Yönetici Parolası]'nda belirlenen parolayı girin.

• Web tarayıcınızın yapılandırılmasına bağlı olarak, parola kaydedilebilir. Parolayı kaydetmek istemediğiniz takdirde, bu bilginin kaydedilmeyeceği şekilde web tarayıcınızın ayarlarını yapılandırın.

Web Image Monitor'ü Kullanarak Projektörü Yönetme

Projektörü Crestron RoomView ile Kontrol Etme ve Gözlemleme

Projektör Crestron RoomView'i destekler. Crestron RoomView, Crestron Electronics tarafından bir ağ üzerindeki birden çok cihazı kontrol etmek ve gözlemlemek amacıyla geliştirilen bir sistemdir. Ayrıntılı bilgi için Crestron Electronics'in web sitesine bakınız.

Crestron RoomView ile yapabilecekleriniz

• Projektörü web tarayıcısı kullanarak kontrol etme ve gözlemleme

Projektörü Crestron WebUI ile bilgisayarınızdan kontrol edip gözlemleyebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. S.156 "Crestron WebUI'yi Görüntüleme" ve S.157 "Crestron WebUI'yi Kullanma".

• Projektörü Crestron yazılımıyla kontrol etme ve gözlemleme

Crestron Electronics tarafından temin edilen Crestron RoomView Express/Crestron RoomView Server Edition yazılımıyla projektörü kontrol edebilir, yardım masasıyla iletişim kurabilir ve acil durum mesajları gönderebilirsiniz. Ayrıntılar için Crestron Electronics'in web sitesine bakınız.

Bu işlevin kullanılabilmesi için şu ayarlar yapılmalıdır:

• Projektörü ağa [Ağ Ayarları] ile bağlayın.

• [Ağ Uygulama Ayarları] altındaki [Crestron RoomView]'da [Etkinleştir]'i seçin.

• [Crestron RoomView]'daki diğer ayarları da gereken şekilde yapın Ayrıntılar için bkz. S.111 "Ağ Ayarları Menüsü" ve S.120.

• [Beklemede Ağ Ayarları] ayarına bağlı olarak projektör bekleme modunda olsa da yanıt vermez.

Power düğmesine basın veya [Beklemede Ağ Ayarları] ayarını [Kablolu LAN] veya [Kbl./

Kblsz.LAN] olarak değiştirin (yalnızca RICOH PJ X3351N/WX3351N/WX4241N), böylece projektör kablolu LAN veya kablosuz LAN yoluyla bekleme modundan açılabilir.

Crestron WebUI'yi Görüntüleme

• Crestron WebUI'nin kullanılabilmesi için, bilgisayarınızda Adobe Flash® Player kurulu olmalıdır.

1. Web tarayıcınızı başlatın.

2. Web tarayıcınızın URL çubuğuna "http://(projektörün IP adresi)/"ni girin.

Web Image Monitor'ün üst ekranı görünür.

3. Web Image Monitor'de sağ üstte [Crestron]'a tıklayın.

Crestron WebUI üst ekranı görünür.

• [Ağ Uygulama Ayarları] altındaki [Crestron WebUI Kullanıcı Kim.Doğr.] etkinleştirilğinde Crestron WebUI'ya erişim için bir parola gerekli olur.

Crestron WebUI'yi Kullanma

Üst ekran

Bu ekran Crestron WebUI'ye eriştiğinizde veya araçlar ya da bilgi ekranındaki [Exit]'e bastığınızda çıkar. Giriş sinyaline geçebilir, görüntüyü ve hoparlör sesini ayarlayabilir ve projektörü bu

ekrandan kapatabilirsiniz.

Projektörü Crestron RoomView ile Kontrol Etme ve Gözlemleme

Araçlar ekranı

[Tools] sekmesine tıklayarak araçlar ekranını açabilirsiniz. Bu ekranda projektörün ağ ayarlarını ve Crestron RoomView ayarlarını belirleyebilirsiniz.

Bilgi ekranı

Bilgileri [Info] sekmesine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Firmware sürümü ve lamba durumu gibi projektör bilgilerini bu ekranda kontrol edebilirsiniz.

Yardım masası penceresi

[Help] sekmesine tıklayarak yardım masası penceresini görüntüleyebilirsiniz. Bu pencerede Crestron RoomView Express kullanan yöneticilere mesaj gönderebilir veya onlardan mesaj alabilirsiniz.

• [Ağ Uygulama Ayarları] altındaki [Crestron WebUI Yönetici Kim.Doğr.] etkinleştirildiğinde araçlar ekranına erişmek için parola gerekli olur.

Projektörü Crestron RoomView ile Kontrol Etme ve Gözlemleme

Sarf Malzemeleri

• Lamba ünitesi

RICOH PJ Replacement Lamp Type17

• Sarf malzemeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için satış veya servis temsilcinize danışın.

Belgede Kullanım Talimatları. Projektörü Kullanma Hazırlıkları. Bir Görüntüyü Yansıtma (sayfa 143-163)