Projektörü Ağ Üzerinden Kullanma

Belgede Kullanım Talimatları. Projektörü Kullanma Hazırlıkları. Bir Görüntüyü Yansıtma (sayfa 65-83)

Bu bölümde projektörün ağ üzerinden kullanılmasıyla ilgili ayarlar açıklanmaktadır. Bu bölümde aynı zamanda QuickProjection uygulamasının kullanıldığı işlemler açıklanmaktadır.

Ağa Bağlanmadan Önce

Ethernet Kablosunu Bağlama

• Güç kablosunu ve bağlantı kablosunu birinin takılarak düşmesine neden olacak şekilde yerleştirmeyin. Makine düşerek yaralanmaya neden olabilir.

Projektör; 10BASE-T, 100BASE-TX ve 1000BASE-T Ethernet arayüzleriyle uyumludur.

Ağ bağlantısı durumu

Ethernet arayüzleri üzerindeki LED lambaların yanma şekillerinden ağ bağlantısının durumunu kontrol edebilirsiniz. Projektör ağa bağlı olmadığında LED lambaları yanmaz.

CLB072

1 2 3

1. 1000BASE-T aktif olduğunda (turuncu ve yeşil LED'ler yanar) 2. 100BASE-TX aktif olduğunda (turuncu LED yanar)

3. 10BASE-T aktif olduğunda (yeşil LED yanar)

1. Ethernet kablosunu LAN portuna takın.

CZE122

2. Ethernet kablosunun diğer ucunu hub gibi bir ağ cihazına bağlayın.

• Muhafazalı bir Ethernet kablosu kullanın.

Kablosuz LAN Kullanımıyla ilgili Önlemler

• Diğer cihazların neden olduğu bir elektromanyetik parazit olması durumunda kablosuz LAN'ı kullanmayın. Aksi halde diğer cihazların elektromanyetik parazitten dolayı arıza yapması nedeniyle bir kaza meydana gelebilir.

Kablosuz modda bilgi alışverişi için Ethernet kablosu yerine radyo dalgaları kullanılır. Kablosuz LAN radyo dalgaları sabit bir alan içindeki duvar gibi engellerden geçtiği için aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir:

Kişisel Bilgiler Sızdırılabilir

• Kimlik, parola, kredi kartı numaraları ve e-postaların içeriği üçüncü bir tarafça çalınabilir.

Ağa İzinsiz Erişim

• Veri ve sistemler bir virüs nedeniyle bozulabilir veya kötü amaçlarla kullanılabilir.

• Sahtekarlar bilgilere izinsiz olarak erişebilir.

• Gizli bilgilere izinsiz olarak erişilebilir.

Bu sorunların ortaya çıkma olasılığını en düşük seviyeye indirmek için, projektör ve kablosuz LAN erişim noktaları gibi kablosuz LAN cihazı işlevlerinin kontrol edilmesi ve güvenlik ayarlarının yapılması önerilir.

5. Projektörü Ağ Üzerinden Kullanma

Projektörü Ağa Bağlama

Projektörü ağa bağlamak için IP adresi gibi ağ ayarlarını yapmanız gereklidir. Gereken ayarlar, ağ ortamına ve projektörü nasıl kullandığınıza bağlı olarak değişir.

Gereken ayarları Ağ Ayarı Sihirbazı'nı kullanarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Ağ Ayarı Sihirbazı'nı açmakla ilgili ayrıntılar için bkz. S.66 "Ağ Ayarı Sihirbazı'nı Açma".

Kablolu LAN'a bağlanmak için

Projektöre bir Ethernet kablosu bağlayın ve daha sonra da ağ ayarlarını [Ağ Ayarı Sihirbazı]'ndaki Kablolu LAN'da yapılandırın. Kablolu LAN ağ ayarlarının nasıl yapılandırılacağı konusundaki ayrıntılar için bkz. S.66 "Kablolu LAN Ayarlarını Yapılandırma".

Altyapı modunda kablosuz LAN'a bağlanmak için

Altyapı modunda, projektör hem kablosuz hem de kablolu LAN cihazlarının, kablosuz LAN erişim terminali üzerinden bağlı olduğu ağlarla iletişim kurabilir. Tüm iletişim ağ üzerinden kurulduğu için daha fazla güvenlik önlemi alınmalıdır. Kablosuz LAN'ın daha önce yapılandırıldığı ortamlarda altyapı modunu kullanın.

Ağ ayarlarını [Ağ Ayarı Sihirbazı]'ndaki Kablosuz LAN (Altyapı)'da yapılandırın. Ayar yöntemi ağ ortamına göre değişir.

• Ayarları Kolay Kablosuz LAN Kurulumuyla Yapılandırma

Erişim noktası kolay kablosuz LAN kurulumu işleviyle uyumluysa ağ ayarlarını rahatlıkla yapılandırabilirsiniz. Bu işlev erişim noktasında kayıtlı olan kablosuz LAN ayarlarını alır ve bu ayarları projektör için otomatik olarak yapılandırır. Ayarları SSID'yi ve ağ anahtarını manuel olarak girmeden yapılandırabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. S.67 "Ayarları Kolay Kablosuz LAN Kurulumuyla Yapılandırma".

• Ayarları manuel olarak yapılandırma

Ağ ayarlarını, bağlantı kurulacak olan ağı mevcut ağ listesinden seçerek yapılandırabilirsiniz.

Radyo alanı yoğunluk düzenindeki listede 10 ağ görüntülenir.

Listede görüntülenmeyen veya SSID'sini yayınlamayan bir ağa bağlanmak isterseniz SSID'yi manuel olarak girin. Ayrıntılar için, bkz. S.68 "Ayararı manuel olarak yapılandırma".

Ad hoc modunda kablosuz LAN'a bağlanmak için

Ad hoc modunda projektör, bilgisayarla doğrudan iletişim kurar (erişim noktası üzerinden iletişim kurmaz). Başka bir cihaz gerekli olmadığından, bu mod ağ ortamı olmayan yerler için uygundur.

Radyo dalgası mesafesi sınırlı olduğundan görüş alanı iyi olan bir ofis veya toplantı odası kullanın.

[Ağ Ayarı Sihirbazı]'ndaki Kablosuz LAN (Adhoc) altındaki ağ ayarlarını yapılandırın. Ad hoc modunda kablosuz LAN ağ ayarlarının nasıl yapılandırılacağı konusundaki ayrıntılar için bkz.

S.69 "Kablosuz LAN Ayarlarını Ad Hoc Modu için Yapılandırma".

Projektörü Ağa Bağlama

Ağ Ayarı Sihirbazı'nı Açma

Ağ Ayarı Sihirbazı'nı menü ekranından açabilirsiniz.

1. [Menu] düğmesine basın.

2. [Ağ/USB Ayarları]'nı seçip [ ] düğmesine basın.

3. [Ağ Ayarları]'nı seçip [Enter] düğmesine basın.

4. [Kurulum Sihirbazı]'nı seçip [ ] düğmesine basın.

5. [Ağ Ayarı Sihirbazı]'nı seçip [Enter] düğmesine basın.

Ağ Ayarı Sihirbazı belirir.

Kablolu LAN Ayarlarını Yapılandırma

Ayarları yapılandırmadan önce Ethernet kablosunu projektöre takın.

Ağ ayarlarını yapılandırma konusunda gereken bilgiler için ağ yöneticinize danışın.

1. Ağ Ayarı Sihirbazı'nda [Kablolu LAN]'ı seçip [Enter] düğmesine basın.

2. [DHCP'yi Devrdş.Brk. (Manuel Ayrl.)]'ı veya [DHCP'yi Etkinleştir (Oto. Ayarlar)]'ı seçip [Enter] düğmesine basın.

[DHCP'yi Etkinleştir (Oto. Ayarlar)] öğesini seçerseniz 6. adıma geçin.

3. Projektörün IP adresini belirleyin.

4. Alt ağ maskesini belirleyin.

5. Projektörü Ağ Üzerinden Kullanma

5. Varsayılan ağ geçidini belirleyin.

6. Onaylama ekranında [OK]'i seçtikten sonra [Enter] düğmesine basın.

Bilgisayar ekranını yansıtmak için, bkz. S.71 "QuickProjection'ı Kullanarak Bilgisayar Ekranını Yansıtma".

Altyapı Modunda Kablosuz LAN Ayarlarını Yapılandırma

Ayarları Kolay Kablosuz LAN Kurulumuyla Yapılandırma

Projektör aşağıdaki kolay kablosuz LAN kurulumu yöntemini destekler. Ağ ortamındaki kolay kablosuz LAN kurulum yöntemi ve ağ ayarlarının yapılandırılmasıyla ilgili gerekli bilgi için ağ yöneticinize danışın.

Kurulum Yöntemi

• Basmalı düğmeleri kullanma

Projektör ve erişim noktasının tuşlarına ve düğmelerine basarak birbirleriyle bağlantı kurmasını ve ayarları kaydetmelerini sağlayın.

• Erişim noktasının PIN kodunu projektöre girin

Erişim noktasının oluşturduğu PIN kodunu cihazların birbirlerine bağlanmalarını ve ayarlarını kaydetmelerini sağlamaları için projektöre girin. Erişim noktasının PIN kodu projektörün PIN kodu alanına kaydedilmelidir.

1. Ağ Ayarı Sihirbazı'nda [Kablosuz LAN (Altyapı)]'yı seçip [Enter] düğmesine basın.

2. [Kolay Kablosuz LAN Kurulumunu Uygula]'yı seçip [Enter] düğmesine basın.

3. [PIN ile Bağlan]'ı veya [Bas ile Bağlan]'ı seçip [Enter] düğmesine basın.

4. [PIN ile Bağlan] seçildiğinde projektördeki erişim noktasının oluşturduğu PIN kodunu girip 6. adıma geçin.

Erişim noktasının kolay kablosuz LAN kurulum işlemini önceden yapılandırmanız gerekmektedir.

5. [Bas ile Bağlan] seçildiğinde erişim noktasının basmalı düğmesine basın.

Projektörü Ağa Bağlama

6. [DHCP'yi Devrdş.Brk. (Manuel Ayrl.)]'ı veya [DHCP'yi Etkinleştir (Oto. Ayarlar)]'ı seçip [Enter] düğmesine basın.

[DHCP'yi Etkinleştir (Oto. Ayarlar)] öğesini seçerseniz 10. adıma geçin.

7. Projektörün IP adresini belirleyin.

8. Alt ağ maskesini belirleyin.

9. Varsayılan ağ geçidini belirleyin.

10. Onaylama ekranında [OK]'i seçtikten sonra [Enter] düğmesine basın.

Kablosuz LAN kurulumu tamamlanmıştır.

Bilgisayar ekranını yansıtmak için, bkz. S.71 "QuickProjection'ı Kullanarak Bilgisayar Ekranını Yansıtma".

Ayararı manuel olarak yapılandırma

Ağ ayarlarını yapılandırmak için, SSID ve ağ anahtarı gibi gereken bilgi için ağ yöneticinize danışın.

1. Ağ Ayarı Sihirbazı'nda [Kablosuz LAN (Altyapı)]'yı seçip [Enter] düğmesine basın.

Bağlantı kurulabilen kablosuz LAN ağları listesi çıkar.

2. Bir kablosuz LAN ağını veya [SSID'i Manuel Olarak Gir]'i seçip [Enter] düğmesine basın.

3. 2. adımda [SSID'i Manuel Olarak Gir] seçimini yaparsanız SSID'yi girin.

5. Projektörü Ağ Üzerinden Kullanma

4. Ağ anahtarını girin.

Ağ anahtarı belirlenmemiş olan bir ağa bağlanırken ağ anahtarı giriş ekranı görüntülenmez. Adım 5'e geçin.

5. [DHCP'yi Devrdş.Brk. (Manuel Ayrl.)]'ı veya [DHCP'yi Etkinleştir (Oto. Ayarlar)]'ı seçip [Enter] düğmesine basın.

[DHCP'yi Etkinleştir (Oto. Ayarlar)] öğesini seçerseniz 9. adıma geçin.

6. Projektörün IP adresini belirleyin.

7. Alt ağ maskesini belirleyin.

8. Varsayılan ağ geçidini belirleyin.

9. Onaylama ekranında [OK]'i seçtikten sonra [Enter] düğmesine basın.

Bilgisayar ekranını yansıtmak için, bkz. S.71 "QuickProjection'ı Kullanarak Bilgisayar Ekranını Yansıtma".

Kablosuz LAN Ayarlarını Ad Hoc Modu için Yapılandırma

1. Ağ Ayarı Sihirbazı'nda [Kablosuz LAN (Adhoc)]'u seçip [Enter] düğmesine basın.

Ağ ayarları otomatik olarak yapılandırılır.

2. Onaylama ekranında [OK]'i seçtikten sonra [Enter] düğmesine basın.

Bilgisayar ekranını yansıtmak için, bkz. S.71 "QuickProjection'ı Kullanarak Bilgisayar Ekranını Yansıtma".

Projektörü Ağa Bağlama

Bilgisayar Ekranını Ağ üzerinden Yansıtma

Projektör Windows'un Ağ Projektörü işlevini desteklememektedir. Bilgisayar ekranını ağ üzerinden yansıtmak için projektörle birlikte verilen QuickProjection uygulamasını kullanın.

Bu bölümde örnek olarak Windows'da QuickProjection uygulamasının kullanımı anlatılmaktadır. Temel işlem akışı Mac OS kullanımı ile aynıdır.

QuickProjection Uygulamasını Kullanma

Quick Projection uygulaması ürünle birlikte verilen CD-ROM'da bulunmaktadır.

Quick Projection uygulamasının çalışma ortamı aşağıda açıklanmıştır.

• Desteklenen işletim sistemi

• Windows XP Professional, Home Edition, SP3 veya üzeri (32 bit sürümü)

• Windows Vista Ultimate, Business, Home Premium, Home Basic, SP2 veya üzeri (32 bit ve 64 bit sürümleri)

• Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise (32 bit ve 64 bit sürümleri)

• Windows 8, Pro, Enterprise (32 bit ve 64 bit sürümleri)

• Mac OS X 10.6-10.8

1. CD-ROM'u bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.

Başlangıç ekranı açılır.

2. Bir dil ve model adı belirleyip [Select]'e tıklayın.

3. [QuickProjection] öğesine tıklayın.

4. Uygulamayı kaydedeceğiniz hedefi seçin.

"QuickProjection. exe" dosyası bilgisayara kopyalanır.

5. Masaüstünde bir kısayol simgesi oluşturmak için [Tamam]'a tıklayın.

6. Ekranı kapatın.

QuickProjection uygulamasını başlatmak için masaüstündeki kısayol simgesine veya "QuickProjection.

exe" dosyasına çift tıklayın.

• Fiili akış kullanılan işletim sistemine göre değişebilir. QuickProjection uygulamasını kullanmak için ekrandaki talimatları takip edin.

• QuickProjection'un en son sürümünü web sitemizden indirebilirsiniz. [Ağ PC'si] girişi için bekleme ekranında çıkan URL'ye gidin.

5. Projektörü Ağ Üzerinden Kullanma

• Ürünle birlikte verilen CD-ROM'daki "QuickProjection" klasörü içinde bulunan "QuickProjection.

exe" dosyasını bilgisayara veya USB bellek aygıtına sürükleyip bırakarak da QuickProjection uygulamasını kullanabilirsiniz.

• QuickProjection uygulamasını silmek için "%appdata%\RICOH" altındaki "QuickProjection. exe"

dosyasını ve "QuickProjection" klasörünü silin. QuickProjection uygulamasını silmeyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. QuickProjection Yardım.

• Mac OS için iki QuickProjection sürümü mevcuttur, biri sesi desteklerken diğeri desteklemez.

QuickProjection'ı Kullanarak Bilgisayar Ekranını Yansıtma

• Görüntüleri ad hoc kablosuz iletişimi kullanarak yansıtmak için bilgisayara yönetici izinleriyle giriş yapın.

• QuickProjection uygulaması başlatıldığında bilgisayar ayarlarına göre parola giriş ekranı görüntülenir. Yönetici parolasını girin.

Bilgisayar ekranını QuickProjection uygulamasını kullanarak yansıtmadan önce projektörü bir ağa bağlayın. Projektörün ağa bağlanmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. S.65 "Projektörü Ağa Bağlama".

Projektörü açmak veya odaklanmayı ayarlamak gibi temel işlemler için, bkz. S.35 "Bir Görüntüyü Yansıtma".

1. Projektörü açın.

2. Giriş sinyalini [Ağ PC'si] olarak değiştirmek için [Input] düğmesine basın.

[Ağ PC'si] bekleme ekranı görünür.

3. Projeksiyon ekranındaki 4 haneli numarayı (tanımlama kodu) kontrol edin.

CZE101

4. Bilgisayardaki "QuickProjection" simgesine çift tıklayın.

Bilgisayar Ekranını Ağ üzerinden Yansıtma

5. Kimlik kodunu QuickProjection iletişim kutusuna girin.

Kimlik kodu yerine projektör adı veya IP adresi de girilebilir.

6. [Projection]'a tıklayın.

Bilgisayar ekranı yansıtılır.

Bilgisayar ekranı yansıtılırken küçük bir QuickProjection bilgisayar ekranının sağ alt köşesinde gösterilir.

Projeksiyonu duraklatmak için öğesine tıklayın.

Projeksiyondan çıkmak için önce [ ] öğesine tıklayıp sonra da [OK]'e tıklayın.

• QuickProjection uygulamasının kullanım yöntemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. QuickProjection Yardım.

• Bilgisayar ekranının ve projektörün çözünürlüğü uyumlu olduğunda görüntü kalitesi daha iyi olur.

Bilgisayar ekranının çözünürlüğünü 1280 × 800'e ayarlamanızı öneririz.

5. Projektörü Ağ Üzerinden Kullanma

Sunucu İşlevini Kullanma

Projektör buralarda depolanmış dosyaları bir ağ vasıtasıyla yansıtmak için projeksiyon sunucusuna ve DLNA uyumlu cihazlara erişim sağlayabilir. Projektör sunucu işlevini kullanarak fotoğraf yansıtabilir.

DLNA sertifikasyon modu devredışı bırakıldığı takdirde, projektör DLNA uyumlu cihazlarda kayıtlı videoları da yansıtabilir. Projeksiyon sunucusu ve DLNA uyumlu cihazlar için desteklenen dosya türleri aşağıda gösterilmiştir:

Fotoğraflar (Projeksiyon sunucusu/DLNA uyumlu cihazlar)

Öğe Gereksinim

Dosya uzantıları jpg, jpeg, JPG, JPEG

Dosya boyutu 10 MB'den küçük

Piksel sayısı 2 × 2 ila 5120 × 5120 piksel

Dosya formatı Temel format

Videolar (DLNA uyumlu cihazlar)

Öğe Gereksinim

Dosya uzantıları mpg, mpeg, MPG, MPEG, m2ts, m2t, M2TS, M2T, m2p, M2P

Piksel sayısı 320 × 240 ila 1280 × 720 piksel

Video sıkıştırma formatı MPEG2

Ses sıkıştırma formatı MPEG1/2-Audio Layer2, Linear PCM

Kapsayıcı formatı MPEG2-PS, MPEG2-TS

Kare hızı 30 fps'den az

Bit hızı 15 Mbps'den az (önerilen)

Sunucudaki bir dosyayı yansıtmak için projektör ve sunucu için gereken ayarları yapılandırmalısınız.

Projeksiyon sunucusu işlevini kullanma ayarları hakkındaki ayrıntılar için, bkz. S.74 "Projeksiyon Sunucusu İşlevini Kullanma". DLNA sunucusu işlevini kullanma ayarları hakkındaki ayrıntılar için, bkz.

S.76 "DLNA Sunucusu İşlevini Kullanma".

• Desteklenen video dosyası türleri projektörün kendisinin teknik özelliklerine uygundur. DLNA 1.5 ana esaslarına uygun değildir.

• Listede görüntülenebilen maksimum dosya sayısı klasör başına 512'dir.

Sunucu İşlevini Kullanma

• Dosya ve klasör adları için kullanılabilen karakterler, [Varsayılan Ayarlar 2]'deki [Language / Dil]'de belirtilen dildeki tek baytlık harfler ve sayılardır. Belirtilen dil dışındaki dillerin karakterleri kullanıldığında dosya adı veya klasör adı doğru şekilde görüntülenmez.

• Dosya adı ve yolundaki toplam karakter sayısı 255'ten fazlaysa listede dosya görünmez.

• Hiyerarşik olarak altı veya daha fazla seviyede saklanan bir klasördeki verilere erişilemez.

Projeksiyon Sunucusu İşlevini Kullanma

Projektör, sunucuda kayıtlı olan JPEG dosyalarını yansıtmak için ağ sunucusuna erişir.

Kullanılacak olan dosyaların saklandığı depolama cihazını veya bilgisayarı yanınızda taşımanız gerekmez. Bu nedenle de bilgilerin korunması önemlidir.

Sunucudaki klasörlere erişimi kontrol etmek için bir erişim numarası kullanılabilir.

Ağ sunucusunu yapılandırma

IIS'nin (İnternet Bilgi Servisleri) kurulu olduğu bir ağ sunucusu, projeksiyon sunucusu olarak kullanılabilir.

Projeksiyon sunucusu işlevinin işletim ortamı aşağıda açıklanmıştır:

• Windows Server 2003 R2 Standard (32-bit versiyon) SP2 ve IIS 6

URL yeniden yazma modülünde IIS 6 yoktur. Üçüncü tarafa ait olan bir URL yeniden yazma modülünü kullanın.

• Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit versiyon) SP1 ve IIS 7

• Windows Server 2012 Standard ve IIS8

Microsoft Download Center'dan indirilebilen URL Yeniden Yazma Modülünü kurun. Ağ sunucusunda ASP (Active Server Pages) Yürütme Ortamı yoksa ASP modülünü kurun.

Projeksiyon sunucusu olarak kullanılan ağ sunucusunda aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır:

Sanal rehber oluşturma

Projektörün ağ sunucusunda eriştiği bir dizin (sanal dizin) oluşturun.

Sanal dizinin diğer adını ve dizin yolunu sihirbazın talimatlarını uygulayarak kaydedin. İşlemlerle ilgili ayrıntılar için Microsoft'un web sitesine bakabilirsiniz.

• Diğer ad

Projektör sanal dizine eriştiğinde diğer bir ad kullanılması gereklidir.

Ayarlar [Ağ Uygulama Ayarları] altındaki [Projeksiyon Sunucusu Ayarları]'nda

yapılandırılmalıdır. Ayrıntılar için, bkz. S.75 "Projektörü projeksiyon sunucusuna bağlama".

• Dizin yolu

Projektörün yansıttığı dosyaların kaydedildiği bir dizin yolu vardır.

5. Projektörü Ağ Üzerinden Kullanma

Ağ sunucusunda JPEG Conversion Tool uygulamasıyla dönüştürülmüş olan dosyaları kaydetmek için dizin yolunu kaydedin. Ayrıntılar için, bkz. JPEG Conversion Tool Yardım.

Projeksiyon sunucusuna erişimi bir erişim sayısı ile kısıtlarsanız, dosya adı erişim sayısı olarak belirlediğiniz sayı olan bir klasör oluşturun. Bundan sonra yansıtılacak olan dosyaları klasöre kaydedin. Klasörde kayıtlı olan dosyaları yansıtmak için projeksiyon sunucusuna erişirken erişim sayısını kullanın.

Projeksiyon sunucusunun klasör yönetim dosyasını kaydetme

Projeksiyon sunucusunun klasör yönetim dosyası ürünle birlikte verilen CD-ROM'daki "Projection Server" klasörüne kaydedilir. Klasör yönetim dosyasını ağ sunucusu üzerindeki sanal dizine kopyalayın.

URL yeniden yazma kuralını kaydetme

URL yeniden yazma modülünü kullanarak "orijinal karakterleri" "yeniden yazılan karakterler"

olarak yeniden yazmak için bir kural belirleyin:

• Orijinal karakterler: ^sanal dizinin diğer adı/(.*)

• Yeniden yazılan karakterler: /sanal dizinin diğer adı/klasör yönetim dosyasının adı IIS 7'yi kullanırsanız ve diğer ad da "ABC" ise ve klasör yönetim dosyasının adı "xyz.asp" ise karakterler şöyle olur:

• Orijinal karakterler: ^ABC/(.*)

• Yeniden yazılan karakterler: /ABC/xyz.asp

Projektörü projeksiyon sunucusuna bağlama

Projeksiyon sunucusunun ayarlarını daha önceden [Ağ Uygulama Ayarları] altındaki [Projeksiyon Sunucusu Ayarları]'nda yapılandırın.

• Sunucu URL'si

Projeksiyon sunucusunun URL'sini ve sanal dizinin diğer adını aşağıdaki formatta girin:

Projeksiyon sunucusu URL'si/diğer ad/{n}

Projeksiyon sunucusunun URL'si "http://anabilgisayaradı" ise ve diğer ad da "doküman" ise

"http://anabilgisayaradı/doküman" yazın.

IP adresi, projeksiyon sunucusu URL'si olarak kullanılabilir.

[Erişim Sınırlandırma Türü]'nde [Erişim Sayısı]'nı seçerseniz Sunucu URL'sinin sonuna "/{n}"

ekleyin.

Gerekirse [Projeksiyon Sunucusu Ayarları]'nda diğer ayarları belirleyin.

• Projeksiyon sunucusu işlevini kullanmak için ağ ayarlarını önceden belirlemeniz gerekir. Ayrıntılar için, bkz. S.65 "Projektörü Ağa Bağlama".

Sunucu İşlevini Kullanma

• Ayarların nasıl değiştirileceği hakkında ayrıntılar için bkz. S.103 "Ayarları değiştirme". Ayar öğeleriyle ilgili ayrıntılar için bkz. S.131 "Ağ Uygulama Ayarları Menüsü".

DLNA Sunucusu İşlevini Kullanma

Projektör DLNA ile uyumludur. DLNA bir ağ üstünde içerik paylaşma kuralıdır. Böylece, projektör dosya sunucuları, tablet bilgisayarlar veya akıllı telefonlar gibi DLNA uyumlu cihazlara erişim sağlayabilir ve bunlarda kayıtlı JPEG dosyalarını yansıtabilir.

Projektörden DLNA uyumlu cihazlara erişim sağlamak için, projektör ve DLNA uyumlu cihazlar bir ağa bağlanmış olmalıdır. Projektörün ağa bağlanmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. S.65 "Projektörü Ağa Bağlama".

DLNA uyumlu bir cihazda kayıtlı dosyaları yansıtmak için, cihaz üzerindeki dosya paylaşım ayarlarını yapılandırmanız gerekir. DLNA uyumlu cihazların kullanımı hakkındaki ayrıntılar için DLNA uyumlu cihazlar ile beraber verilen kılavuzlara bakınız.

• Projektör, fotoğraflar için DLNA 1.5 ana esasları uyarınca sertifikalıdır. [Ağ Uygulama

Ayarları]'nda [DLNA Certification Mode] [Etkinleştir] şeklinde belirlendiği takdirde, projektör DLNA sertifikalı bir cihaz gibi çalışır ve video oynatımı kısıtlanır. Bu ayar [Dvrdş.Bırak] şeklinde belirlendiği takdirde, projektör MPEG dosyalarını da yansıtabilir.

• Bu işlev için kullanılan cihaza bağlı olarak, cihaza bir DLNA uygulaması yüklenmesi gerekebilir.

Sunucuda Depolanmış Dosyaları Yansıtma

Projektörü açmak veya odaklanmayı ayarlamak gibi temel işlemler için, bkz. S.35 "Bir Görüntüyü Yansıtma".

Dosyaları yansıtma 1. Projektörü açın.

2. Giriş sinyalini [Sunucu] olarak değiştirmek için [Input] düğmesine basın.

Projeksiyon sunucuları ve DLNA sunucularının listesi ekranda gösterilir.

3. Yansıtılacak dosyaların bulunduğu sunucuyu seçin.

Kök dizindeki dosya listesi görünür.

5. Projektörü Ağ Üzerinden Kullanma

[Ağ Uygulama Ayarları]'ında [Erişim Sınırlandırma Türü] [Erişim Sayısı] şeklinde belirtildiği takdirde, projeksiyon sunucusu seçildikten sonra erişim sayısı giriş ekranı gösterilir. Erişim sayınız için sunucu yöneticinize danışın.

[Ağ Uygulama Ayarları]'nda [DLNA Certification Mode] [Etkinleştir] şeklinde belirtildiği takdirde, bazı video dosyaları dosya listesinde gözükmez. Ayrıntılar için, bkz. S.131 "Ağ Uygulama Ayarları Menüsü".

4. Dosyayı seçin, [Slayt Gstrs.] seçeneğini veya klasörü seçin ve daha sonra [Enter]

düğmesine basın.

• Dosya seçildiğinde

JPEG dosyası seçerseniz, bu dosyanın görüntüsü yansıtılır. MPEG dosyasını seçtiğinizde video oynatılır.

• [Slayt Gstrs.] seçildiğinde

Slayt gösterisi dosyaların bulunduğu klasörden başlar.

• Klasör seçildiğinde

Klasör içindeki dosya listesi görüntülenir. Yansıtmak istediğiniz dosya ekranda görüntülenene kadar bu adımı tekrarlayın.

• Görüntüler dosya adının sayısal veya alfabetik sırasına göre görüntülenir.

• Fotoğraflar için slayt gösterisi değiştirme aralığını [Ağ Uygulama Ayarları] altında [Sunucu]'da [Gösterme Aralığı (san.)] seçeneğinden belirleyebilirsiniz.

• Video dosyası, slayt gösterisi için seçilmiş bir klasörden seçildiğinde videonun tamamı yürütülür.

Video bittiğinde bir sonraki dosya görüntülenir.

Yansıtılan görüntüyü kontrol etme Fotoğrafı kontrol etme

• [Enter] düğmesi: Yansıtılan görüntüden slayt gösterisini başlatır. Devam eden slayt gösterisini durdurur.

• [ ] düğmesi: Bir sonraki görüntüyü görüntüler.

• [ ] düğmesi: Bir önceki görüntüyü görüntüler.

• [ ] düğmesi: Görüntüyü 90° sağa döndürür.

• [ ] düğmesi: Görüntüyü 90° sola döndürür.

• [Menu] düğmesi: Dosya listesi ekranına geri döner.

Videoyu kontrol etme

• [Enter] düğmesi: Videoyu duraklatır veya yeniden başlatır.

Sunucu İşlevini Kullanma

• [ ] düğmesi: Videoyu hızlı olarak ileri alır. Video duraklatıldığında bir sonraki görüntü görüntülenir.

• [ ] düğmesi: Videoyu geri sarar. Video duraklatıldığında bir önceki görüntü görüntülenir.

• [ ] düğmesi: Ses düzeyini yükseltir.

• [ ] düğmesi: Ses düzeyini düşürür.

• [Menu] düğmesi: Dosya listesi ekranına geri döner.

• Geriye alma ve hızlı ileri alma hızının düğmeye her basıldığında artan 3 seviyesi vardır. Hızı orijinal haline geri getirmek için [Enter] düğmesine basın.

• Slayt gösterisi sırasında ses düzeyi ayarı dışında bir işlem yapıldığında slayt gösterisi durur.

5. Projektörü Ağ Üzerinden Kullanma

DLNA Uyumlu Cihazlar Kullanarak Görüntü Yansıtma

Projektör, DLNA uyumlu cihazlardan iletilen fotoğrafları ve videoları yansıtabilir.

• Bu işlev için desteklenen dosya türleri hakkında ayrıntılar için, bkz. S.73 "Sunucu İşlevini Kullanma".

Hazırlığı

DLNA uyumlu cihazlardan iletilen dosyaları yansıtmak için, şu ayarları belirleyin:

• Projektörü ağa [Ağ Ayarları] ile bağlayın.

• [Ağ Uygulama Ayarları] altında [Uzaktan Projeksiyon Kumandası]'nda [Etkinleştir]'i seçin.

Ayrıntılar için, bkz. S.123 "Ağ Ayarları Menüsü" ve S.131 "Ağ Uygulama Ayarları Menüsü".

DLNA uyumlu cihazlar bir ağa da bağlı olmalıdır. DLNA uyumlu cihazların kullanımı hakkındaki ayrıntılar için DLNA uyumlu cihazlar ile beraber verilen kılavuzlara bakınız.

• Bu işlev için kullanılan cihaza bağlı olarak, cihaza bir DLNA uygulaması yüklenmesi gerekebilir.

DLNA Uyumlu Cihazlardan Görüntü Yansıtma

Projektörü açmak veya odaklanmayı ayarlamak gibi temel işlemler için, bkz. S.35 "Bir Görüntüyü Yansıtma".

Aşağıda izah edilen DLNA uyumlu cihaz prosedürü temel akışın bir özetidir. Detaylı prosedür cihaz ve uygulamaya bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ayrıntılar için, cihaz ve uygulamayla birlikte verilen kılavuzlara bakın.

1. Projektörü açın.

2. Giriş sinyalini [Ağ PC'si] olarak değiştirmek için [Input] düğmesine basın.

[Ağ PC'si] bekleme ekranı görünür.

DLNA Uyumlu Cihazlar Kullanarak Görüntü Yansıtma

Belgede Kullanım Talimatları. Projektörü Kullanma Hazırlıkları. Bir Görüntüyü Yansıtma (sayfa 65-83)