İnteraktif İşlevi Kullanma (sadece RICOH PJ WX4141NI)

Belgede Kullanım Talimatları. Projektörü Kullanma Hazırlıkları. Bir Görüntüyü Yansıtma (sayfa 83-103)

Bu bölümde interaktif işlevin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

İnteraktif İşlevi Kullanma Hazırlıkları

• İnteraktif işlevi kullanmak için, projektörü bilgisayara bağlarken RGB kablosunu veya HDMI kablosunu kullanmanız gerekir. Bağlantı için başka tür bir kablo kullanılmışsa, interaktif işlevi kullanamazsınız.

• Windows'un genişletilmiş masaüstünde bir ekran gösterildiği zaman interaktif işlev kullanılamaz.

İnteraktif işlev projektöre bağlanmış olan bilgisayarı doğrudan projeksiyon ekranında çalıştırmanıza olanak verir. Ayrıca, ekte mevcut olan "RICOH PJ Interactive Software" yazılımını kullanarak yansıtılan ekrana yazabilir ve çizebilirsiniz.

İnteraktif işlevi kullanmak için aşağıdaki ayarların yapılması gereklidir.

CZE126

Adım Ayar İçeriği Referans

1 İnteraktif Mod'u [Açık] olarak belirleyin. S.82 "İnteraktif Mod'u Etkinleştirme"

2 Bilgisayarın USB adaptörünü projektöre kaydedin.

S.83 "Bilgisayarın USB Adaptörünü Kaydetme"

3 Projektörün elektronik kalemi tanımasını etkinleştirin.

S.86 "Projektörün Elektronik Kalemi Tanımasını Etkinleştirme"

Adım Ayar İçeriği Referans 4 RICOH PJ Interactive Software'i bilgisayara

kurun.

S.88 "RICOH PJ Interactive Software Yazılımını Kurma"

• Bilgisayarı yansıtılmış görüntüsünden çalıştırmak amacıyla sadece 1'den 3'e kadar olan Adımları uygulamanız gerekir.

• Ekran üzerinde yazmak ve çizmek için 1'den 4'e kadar olan Adımları uygulamanız gerekir.

İnteraktif Mod'u Etkinleştirme

İnteraktif Mod'da projektör elektronik kalemi ve bilgisayarın USB adaptörünü tanıyabilir.

İnteraktif Mod'u etkinleştirdiğinizde kablosuz LAN iletişimini devredışı bırakmanızı öneririz. Kablosuz LAN iletişimini devredışı bırakmak için, [Ağ Ayarları] altında [Ağ Arayüzü]'nde [Kablolu LAN]'ı veya [Dvrdş.Bırak]'ı seçin. Ayrıntılar için, bkz. S.123 "Ağ Ayarları Menüsü".

1. Ekranı yansıtmak için projektörü açın.

Projektörü açma hakkında ayrıntılar için, bkz. S.35 "Projektörü Açma".

2. [Menu] düğmesine basın.

3. [Varsayılan Ayarlar 1]'i seçip [ ] düğmesine basın.

CZE040

4. [İnteraktif]'i seçip [Enter] düğmesine basın.

5. [İnteraktif Mod]'u seçip [Enter] düğmesine basın.

6. İnteraktif İşlevi Kullanma (sadece RICOH PJ WX4141NI)

6. [Açık]'ı seçip [Enter] düğmesine basın.

CZE041

7. Menü ekranını kapatmak için [Menu] düğmesine iki kere basın.

Bilgisayarın USB adaptörünü kaydetmek amacıyla devam etmek için, bkz. S.83 "Bilgisayarın USB Adaptörünü Kaydetme".

Bilgisayarın USB Adaptörünü Kaydetme

• Bilgisayar USB adaptörünü çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Bir çocuk kazara bir bilgisayar USB adaptörü yutarsa, derhal bir doktora danışın.

Bilgisayarın USB adaptörünü İnteraktif Mod'da kullanmak için, adaptör projektöre kaydedilmiş olmalıdır. Bilgisayarın USB adaptörü projektöre bir kez kaydedildikten sonra, tekrar kaydetmeye gerek yoktur. Bilgisayarın USB adaptörünü projektöre bağlanmış olan herhangi bir bilgisayar ile

kullanabilirsiniz.

Bilgisayarın USB adaptörünü kullanmak için aşağıdaki işletim ortamı gereklidir.

Öğe Teknik Özellikler

İşletim Sistemi • Windows XP

• Windows 7

• Windows 8

İnteraktif İşlevi Kullanma Hazırlıkları

Öğe Teknik Özellikler

USB portu • USB Tip A

USB hub'ı kullanmayın.

1. Bilgisayarın USB adaptörü elinizin altında olsun.

CWD002

2. Projektörü açın.

Projektörü açma hakkında ayrıntılar için, bkz. S.35 "Projektörü Açma".

3. RGB kablosunu veya HDMI kablosunu kullanarak bilgisayarı projektöre bağlayın.

Bilgisayarın projektöre bağlanmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. S.30 "RGB çıkış portuna bağlama"

ve S.30 "HDMI portuna bağlama".

4. Bilgisayar ekranını projektör ekranında yansıtın.

Bilgisayar ekranını yansıtma ile ilgili ayrıntılar için bkz. S.36 "Görüntü Yansıtma".

5. [Menu] düğmesine basın.

6. [Varsayılan Ayarlar 1]'i seçip [ ] düğmesine basın.

CZE040

7. [İnteraktif]'i seçip [Enter] düğmesine basın.

6. İnteraktif İşlevi Kullanma (sadece RICOH PJ WX4141NI)

8. [İnteraktif Mod]'un [Açık] olup olmadığını kontrol edin.

Ayarlama prosedürü için, bkz. S.82 "İnteraktif Mod'u Etkinleştirme".

9. [PC Adaptr.Kaydı]'nı seçip [Enter] düğmesine basın.

CZE042

10. Bilgisayarın USB adaptörünü bilgisayara takın.

Takılma sonrasında bilgisayarın USB adaptörü her 0,5 saniyede iki kere titreşir.

CWD013

• Kayıt başarılı ise

"Kaydetme tamamlandı." mesajı ekranda belirir. Bilgisayarın USB adaptörü her iki saniyede bir titreşir. Mesajı kapatmak için Enter] düğmesine basın.

• Kayıt başarısız ise

Projektör ile bilgisayar arasında herhangi bir engel varsa kaydetme girişimi başarısız olacaktır.

Kayıt 2 dakikadan kısa bir sürede tamamlanmalıdır. 2 dakika geçmesine rağmen tamamlanmazsa, USB adaptörünü bilgisayardan çıkarıp tekrar takın.

İnteraktif İşlevi Kullanma Hazırlıkları

11. Menü ekranını kapatmak için [Menu] düğmesine iki kere basın.

• Bilgisayarın USB adaptörlerini aynı anda birden çok projektöre kaydetmeyin. Bilgisayarın USB adaptörü doğru kaydedilmemiş olabilir.

Projektörün Elektronik Kalemi Tanımasını Etkinleştirme

Projektör elektronik kalemi tanıdıktan sonra bilgisayarı doğrudan ekrandaki görüntüden çalıştırabilirsiniz.

1. Projektörü açın.

Projektörü açma hakkında ayrıntılar için, bkz. S.35 "Projektörü Açma".

2. RGB kablosunu veya HDMI kablosunu kullanarak bilgisayarı projektöre bağlayın.

Bilgisayarın projektöre bağlanmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. S.30 "RGB çıkış portuna bağlama"

ve S.30 "HDMI portuna bağlama".

3. Bilgisayar ekranını projektör ekranında yansıtın.

Bilgisayar ekranını yansıtma ile ilgili ayrıntılar için bkz. S.36 "Görüntü Yansıtma".

4. Bilgisayarın USB adaptörünü bilgisayara takın.

CWD013

Bilgisayarın kayıtlı USB adaptörü bilgisayara takıldığında adaptör her 0.5 saniyede bir titreşir.

Daha sonra, bilgisayarın USB adaptörü projektöre bağlandığında, adaptör her iki saniyede bir titreşir. Adaptör her 0.5 saniyede iki kere titreştiği takdirde, adaptörü projektöre kaydetmeniz gerekir.

Kaydetmek için, bkz. S.83 "Bilgisayarın USB Adaptörünü Kaydetme".

6. İnteraktif İşlevi Kullanma (sadece RICOH PJ WX4141NI)

5. Elektronik kalemin güç düğmesini "Açık" duruma getirin.

CWD011

Bunun üzerine elektronik kalem üzerindeki iletişim göstergesi titreşir.

İletişim göstergesi titreşmediği takdirde, şarj edilebilir pilin elektronik kaleme takılı olup olmadığını kontrol edin. Pil takılı ise, pili şarj edin. Elektronik kalem hakkında ayrıntılar için, bkz. S.90

"Elektronik Kalemi Kullanma".

6. Kalemin ucunu yansıtılan ekrana doğrultun.

CZE028

• Kayıt başarılı ise

Yansıtılan bilgisayar ekranının imleci elektronik kalemin hareketleri doğrultusunda hareket eder. Ayrıca, elektronik kalem üzerindeki iletişim göstergesinin ışığı yanar veya yeşil renkte hızlı hızlı titreşir ve USB adaptörünün ışığı yanar.

• Kayıt başarısız ise

• Elektronik kalemi nasıl tuttuğunuzu kontrol edin. Eğer kalemin alt veya üst ucunu tutuyorsanız, projektör elektronik kalemi gerektiği gibi tanıyamaz. Elektronik kalemi doğru şekilde tutmak için, bkz. S.91 "Elektronik Kalemin Kullanımı".

• Kalemin ucunun bir gölgeye doğrultulmamış olduğundan emin olun. Kalemin ucu bir gölgeye doğrultulmuşsa veya ekrana doğrultulmamışsa, projektör elektronik kalemi gerektiği gibi tanıyamaz. Elektronik kalemi doğru şekilde çalıştırmak için, bkz. S.91

"Elektronik Kalemin Kullanımı".

İnteraktif İşlevi Kullanma Hazırlıkları

• Kalemin doğrultusu düzeltildikten sonra veya hatta elektronik kalemi doğru şekilde tuttuğunuzda bile elektronik kalem gerektiği gibi tanınmadığı takdirde, S.97 "İnteraktif İşlevi Kulanamadığınızda"'e bakarak Adım 1'deki prosedürü kontrol edin.

RICOH PJ Interactive Software Yazılımını Kurma

RICOH PJ Interactive Software yazılımı projeksiyon ekranında yazmanıza ve çizmenize olanak sağlar.

RICOH PJ Interactive Software yazılımını kullanacaksanız, bilgisayara kurun. RICOH PJ Interactive Software yazılımının kullanımı hakkındaki ayrıntılar için, bkz. Operating Instructions (Interactive Function).

RICOH PJ Interactive Software yazılımını kullanmak için aşağıdaki işletim ortamı gereklidir.

Öğe Teknik Özellikler

CPU • Intel® CoreTM2 Duo 2 GHz veya daha üstü önerilir (Minimum: Intel Core Solo U1300)

Hafıza • Windows XP: 2 GB veya daha fazlası önerilir (Minimum: 512 MB)

• Windows 7 / 8 (32 bit): 3 GB veya daha fazlası önerilir (Minimum: 1 GB)

• Windows 7 / 8 (64 bit): 4 GB veya daha fazlası önerilir (Minimum: 2 GB) HDD • 9 GB veya daha fazla boş alan önerilir (Minimum: 2 GB)

İşletim Sistemi • Windows XP Home / Professional SP3 veya daha üstü (32 bit)

• Windows 7 Home Premium / Professional / Ultimate / Enterprise SP1 veya daha üstü (32 bit / 64 bit)

• Windows 8 / Pro / Enterprise (32 bit / 64 bit)

• RICOH PJ Interactive Software'i bilgisayara kurmak için, yönetici izinlerine sahip bir kullanıcı olarak giriş yapın.

1. CD-ROM'u bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.

2. Bir dil ve model adı belirleyip [Select]'e tıklayın.

3. [PJ Interactive Software]'e tıklayın.

4. Kurulum için dili seçip [OK]'e tıklayın.

5. .NET Framework 4 bilgisayarınızda kurulu değilse, [Kur] düğmesine tıklayın.

.NET Framework 4 zaten kuruluysa, [Kur] mesajı ekranda belirmez. Bir sonraki adıma geçin.

6. [Sonraki] seçeneğine tıklayın.

6. İnteraktif İşlevi Kullanma (sadece RICOH PJ WX4141NI)

7. "Bu lisans sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum"u seçip [İleri] düğmesine tıklayın.

8. Kurulum klasörünü seçip [İleri] düğmesine tıklayın.

9. [Kur] öğesine tıklayın.

10. [Bitir] öğesine tıklayın.

• Kurulum sürecinde [Kullanıcı Hesabı Denetimi] iletişim kutusu açılırsa, [Evet] veya [Devam]

düğmesine tıklayın.

• RICOH PJ Interactive Software yazılımını kaldırmak için, [Denetim Masası]'ndan "RICOH PJ Interactive Software" yazılımını silin.

İnteraktif İşlevi Kullanma Hazırlıkları

Elektronik Kalemi Kullanma

Bu bölümde elektronik kalemin parçalarının isimleri tanıtılmakta ve kalemin nasıl şarj edileceği açıklanmaktadır.

İnteraktif işlevin kurulumunu bitirdikten sonra, bilgisayarın USB adaptörünü bilgisayara takın. Bilgisayar elektronik kalemi tanıdıktan sonra, elektronik kalemi yansıtılan ekran üzerinde işlem yapmak için kullanabilirsiniz. Elektronik kalem hakkındaki ayrıntılar için, bkz. S.86 "Projektörün Elektronik Kalemi Tanımasını Etkinleştirme".

Elektronik kalem, projektör ve bilgisayarın USB adaptörü arasındaki iletişim kablosuz olarak yürütülür.

Elektronik kalem, projektör ve bilgisayar arasındaki alanı bloke etmeyin. Buna ek olarak, elektronik kalemin yakınında kablosuz cihazlar kullanmayın. Aksi takdirde, elektronik kalemin konumu gerektiği gibi tanınmayacaktır.

Elektronik Kalemin Parçaları ve Parçaların İşlevleri

CWD008

1 2 3 4 5 6

7 8

1. Kalem ucu düğmesi

Yansıtılan ekranda yazıp çizmek ve işlem seçmek için kullanılır. Bu düğme bilgisayar faresinin sol düğmesi ile işlevsel olarak eşdeğerdir.

2. Sol düğme

Bilgisayar faresinin sol düğmesine benzer.

3. Sağ düğme

Bilgisayar faresinin sağ düğmesine benzer.

4. Nokta ayarı düğmesi

Kalem değişik bir şekilde tutulduğunda kalem ucunun nokta pozisyonunu ayarlamak için kullanılır. Noktanın standart pozisyonu kalemin ortasıdır ve bu düğmeye her basıldığında yer değiştirir. Noktanın yer değiştirme sırası şöyledir: yukarıya, aşağıya ve ortaya.

5. Pil göstergesi

Elektronik kalemin pil seviyesini gösterir.

Pil göstergesi şarj etme sırasında yanmaya devam eder ve şarj etme tamamlandığında söner.

6. İletişim göstergesi

Elektronik kalemin iletişim durumunu gösterir.

6. İnteraktif İşlevi Kullanma (sadece RICOH PJ WX4141NI)

Bu gösterge projektör elektronik kalemi tanıyana dek kırmızı renkte titreşir.

Projektör elektronik kalemi tanıyınca bu gösterge yeşil yanar veya hızlı hızlı titreşir.

7. USB bağlantısı

Elektronik kalemin şarj kablosunu bağlamak için kullanılır. Bkz. S.95 "Elektronik Kalemi Şarj Etme".

8. Güç düğmesi

Elektronik kalemin gücünü açık ve kapalı arasında değiştirir.

Elektronik Kalemin Kullanımı

İnteraktif Mod'da kalemin ucu projektör tarafından yansıtılan ekrana doğrultulduğunda, elektronik kalem tanınır ve yansıtılan bilgisayar ekranındaki imleç elektronik kalem ile çalıştırılabilir. Bkz. S.86

"Projektörün Elektronik Kalemi Tanımasını Etkinleştirme".

Yansıtılan bilgisayar ekranını kalemin ucunu dokundurarak çalıştırabilirsiniz; bir simge veya menü seçebilir, veya yazıp çizebilirsiniz. Ayrıca, aynı farenin çift tıklaması gibi kalemin ucunu ekranın aynı noktasında iki kere dokundurabilirsiniz.

• Elektronik kalemi çalıştırırken kalemin ucunun gölgeli bir alana doğrultulmamış olmasına dikkat edin.

CWD014

Projektör masa üstüne veya yere monte edildiğinde

Elektronik kalemi aşağıda gösterilen şekilde tutun. Elektronik kalemin ucu veya altı tutulduğu takdirde, elektronik kalemin pozisyonu gerektiği gibi tanınmayacaktır.

Elektronik Kalemi Kullanma

CZD017

Elektronik kalemin nokta pozisyonunu kalemin ortası yerine kalem ucu düğmesi ile hizalamak amacıyla nokta pozisyonunu yukarıya çevirmek için nokta ayarı düğmesini kullanın.

CWD030

Projektör duvara veya tavana monte edildiğinde

Projektör duvara veya tavana monte edildiğinde, ekranda beliren gölgeyi yok etmek için kalemi baş aşağı tutun.

CWD024

Elektronik kalemi baş aşağı tutarken nokta pozisyonunu kalem ucu düğmesi ile hizalamak amacıyla nokta pozisyonunu aşağıya çevirmek için nokta ayarı düğmesini kullanın.

6. İnteraktif İşlevi Kullanma (sadece RICOH PJ WX4141NI)

CWD032

Elektronik kalemi uzaktan kullanma

Ekranı uzaktan da çalıştırabilirsiniz. Ekrandan uzakta durduğunuzda elektronik kalemin üzerindeki fare düğmesini kullanın.

CZE127

• Elektronik kalem yalnızca projektör İnteraktif Mod'da olduğunda kullanılabilir. Projektörün nasıl yapılandırılacağı hakkında ayrıntılar için bkz. S.82 "İnteraktif Mod'u Etkinleştirme".

Elektronik Kalemi Kullanma

Elektronik Kaleme Şarj Edilebilir Pil Takma

• Güvenli çalıştırma için, pillerle ilgili aşağıdaki uyarıları izleyin. Pillerin yanlış kullanılması; pillerde akma veya pillerin patlaması nedeniyle yangına veya yaralanmaya neden olabilir.

• Belirtilenler dışında pil kullanılmamalıdır.

• Farklı türlerdeki piller ile yeni ve eski pilleri karışık şekilde kullanmayın.

• Pilleri kutup işaretlerine dikkat ederek doğru şekilde yerleştirin ( / ).

• Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.

• Pilleri ateşe atarak ısınmasına neden olmayın veya suya atmayın.

• Pillerin artı ve eksi kutuplarını telle birbirine bağlamayın.

• Tavsiye edilen kullanım süresi geçmiş veya tükenmiş pilleri çıkartın.

• Pilleri uzun süre kullanılmayacakları durumlarda çıkarın.

• Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Çocuklar pilleri yutarak boğulabilir.

Böyle bir durumda hemen bir doktora danışın.

1. Elektronik kalemi kontrol edin ve gücün kapalı olduğundan emin olun.

CWD029

2. A noktasından aşağı itin ve pil kapağını kaydırarak çıkartın.

A

CWD025

6. İnteraktif İşlevi Kullanma (sadece RICOH PJ WX4141NI)

3. Bir pil takın.

Plin doğru yönde takılı olup olmadığını kontrol edin.

CWD026

4. Pil kapağını tekrar yerine takın.

CWD027

• Pil aktığında ne yapılmalı konusundaki ayrıntılar için, bkz. S.149 "Kullanımla İlgili Önlemler".

Elektronik Kalemi Şarj Etme

Elektronik kalem şarj kablosunu bilgisayarda bir USB portuna takıp elektronik kalemi bağlayın.

Elektronik Kalemi Kullanma

CWD009

Pil göstergesi şarj etme sırasında yanmaya devam eder ve şarj etme tamamlandığında söner.

6. İnteraktif İşlevi Kullanma (sadece RICOH PJ WX4141NI)

İnteraktif İşlevi Kulanamadığınızda

İnteraktif işlevi kullanamadığınızda, sorunu gidermek için aşağıdaki adımları verilen sıra ile takip edin.

Adım Kontrol edilecek öğe Çözümleri

1 Güç aldığından emin olmak için projektörü kontrol edin.

Projektöre güç gelmiyorsa, güç kablosunun bağlantısını kontrol edip gücü açın. Düzgün bir şekilde kabloyu bağlayıp gücü açmak için, bkz. S.35 "Projektörü Açma".

2 Projektörün İnteraktif Mod'da olup olmadığını kontrol edin.

Interaktif Mod [Kapalı] ise, [Açık]'a çevirin. Projektörün İnteraktif Mod'da olup olmadığını kontrol etme ve modu belirleme konusundaki ayrıntılar için, bkz. S.82 "İnteraktif Mod'u Etkinleştirme".

3 Bilgisayarın USB adaptörünün bilgisayara bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Bilgisayarın USB bağlantısı bağlı değilse, bilgisayardaki USB portlarından birine bağlayın.

4 Bilgisayara takılı bilgisayarın USB adaptörünün projektöre kayıtlı olup olmadığını kontrol edin.

Kayıtlı iken, bilgisayarın USB adaptörü her 0,5 saniyede bir titreşir. Bunun üzerine, projektör bilgisayarın USB

adaptörünü tanıdığında, adaptör her iki saniyede bir titreşir.

Adaptör her 0,5 saniyede iki kere titreşiyorsa, projektörün kaydedilmesi gerekir. Gerektiği gibi kaydetmek için, bkz.

S.83 "Bilgisayarın USB Adaptörünü Kaydetme".

5 Bilgisayarın projektöre RGB kabloları veya HDMI kablosu ile bağlı olup olmadığını kontrol edin.

RGB kabloları veya HDMI kablosu haricinde başka bir kablo kullanılır ise interaktif işlev çalıştırılamaz.

Bunları düzgün bir şekilde bağlamak için, bkz. S.30 "RGB çıkış portuna bağlama" veya S.30 "HDMI portuna bağlama".

6 Bilgisayar ekranının projektör ekranında yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol edin.

Bilgisayar ekranı yansıtılmadığı takdirde elektronik kalem tanınmaz. Ekranı gerektiği gibi yansıtmak için, bkz. S.36

"Görüntü Yansıtma".

7 Elektronik kalemin güç düğmesinin "Açık" olup olmadığını kontrol edin.

Elektronik kalemin güç düğmesi "Kapalı" ise, "Açık" yapın.

Elektronik kalemin güç düğmesinin konumu hakkındaki ayrıntılar için, bkz. S.90 "Elektronik Kalemin Parçaları ve Parçaların İşlevleri".

İnteraktif İşlevi Kulanamadığınızda

Adım Kontrol edilecek öğe Çözümleri 8 Elektronik kalemin pilinin

şarjını kontrol edin.

Elektronik kalemin güç düğmesi açık iken, elektronik kalemin üzerindeki iletişim göstergesi titreşir. Gösterge titreşmediği takdirde, şarj edilebilir pilin elektronik kaleme takılı olup olmadığını kontrol edin. Şarj edilebilir pil takılı ise, pili şarj edin. Ayrıntılar için, bkz. S.94 "Elektronik Kaleme Şarj Edilebilir Pil Takma" ve S.95 "Elektronik Kalemi Şarj Etme".

9 Elektronik kalemin ucunu yansıtılan ekrana doğrultun ve elektronik kalemin projektör tarafından tanınıp tanınmadığını kontrol edin.

Elektronik kalem gerektiği gibi tanınıyorsa, projeksiyon ekranındaki imleç elektronik kalemin hareketleri

doğrultusunda hareket eder. Projektörün elektronik kalemi tanıması konusundaki ayrıntılar için, bkz. S.86 "Projektörün Elektronik Kalemi Tanımasını Etkinleştirme".

• Projektörü başlatmak veya bilgisayar ekranlarını yansıtmak gibi projektörün kendisi hakkında bir sorun yaşadığınız takdirde, bkz. S.141 "Sorun Giderme".

• Sorunları gideremediğiniz takdirde, servis temsilcinizle irtibat kurun.

6. İnteraktif İşlevi Kullanma (sadece RICOH PJ WX4141NI)

Yansıtılan Ekran İstendiği Gibi Çalıştırılamazsa

Bu bölümde yansıtılan ekran istendiği gibi çalıştırılamazsa yapılacaklar açıklanmaktadır.

Sorun Çözümleri

Kalemin ucunun doğrultulduğu konum ekranda gösterilenle bağdaşmıyor.

• Yansıtılan ekranın bilgisayar tarafından ölçeklendirilmemesi için bilgisayarın grafik sürücüsünü kullanarak görüntü ayarlarını değiştirin.

(Örnek: Görüntü > Genel Ayarlar >

Ölçeklendirme > Görüntü Ölçeklendirmeyi Koru)

• Bilgisayarın çıkış ayarlarını sadece projektör ekranını gösterecek şekilde değiştirin.

Ayarlar hakkındaki ayrıntılar için, bilgisayarın kılavuzuna bakın.

Yansıtılan Ekran İstendiği Gibi Çalıştırılamazsa

6. İnteraktif İşlevi Kullanma (sadece RICOH PJ WX4141NI)

Belgede Kullanım Talimatları. Projektörü Kullanma Hazırlıkları. Bir Görüntüyü Yansıtma (sayfa 83-103)