4. ESET Smart Security ile çalışma

4.4 Programı güncelleme

Sistemin düzenli olarak güncellenmesi, ESET Smart Security tarafından sağlanan en yüksek güvenlik düzeyine ulaşmak için temel gerekliliktir. Güncelleme modülü programın her zaman güncel kalmasını sağlar. Bu, iki şekilde yapılır: virüs imza veritabanını güncelleyerek ve tüm sistem bileşenlerini güncelleyerek.

Geçerli güncelleme durumuyla ilgili, virüs imza veritabanının geçerli sürümünü ve güncelleme gerekip gerekmediğini de içeren güncel bilgiler, Güncelle tıklatılarak bulunabilir. Buna ek olarak, ESET'in güncelleme sunucularına erişmek için kullanıcı adı ve parola gibi temel güncelleme ayarları seçeneklerinin yanı sıra güncelleme işlemini hemen etkinleştirme seçeneği de – Virüs imza veritabanını güncelle – vardır.

Bilgi penceresi, son başarılı güncellemenin tarih ve saati ve virüs imza veritabanının numarası gibi ayrıntıları da içerir. Bu sayısal gösterge, verilen güncelleme içine eklenmiş olan tüm imzaları listeleyen ESET'in web sitesi için etkin bir bağlantıdır.

Yeni lisansınızın ESET'e kayıtlı olduğunu sağlayan kayıt formunu açmak için Kaydol bağlantısını kullanın ve ardından kimlik doğrulama verileriniz e-posta adresinize gönderilsin.

NOT: Kullanıcı adı ve Parola, ESET Smart Security'nin satın alınmasından sonra ESET tarafından sağlanır.

4.4.1 Güncelleme ayarları

Güncelleme ayarları bölümü, güncelleme sunucuları ve bu sunucuların kimlik doğrulama verileri gibi güncelleme kaynağı bilgilerini belirtir.

Varsayılan olarak, Güncelleme sunucusu: alanı Otomatik seç olarak ayarlanır. Bu değer, güncelleme dosyalarının en az ağ trafiği yükü oluşturacak şekilde ESET sunucusundan otomatik olarak yüklenmesini sağlar. Güncelleme ayarları seçenekleri, Gelişmiş Ayarlar (F5) ağacında Güncelle altından kullanılabilir.

Şu an için varolan güncelleme sunucuları listesine, Güncelleme sunucusu: altındaki açılır menü aracılığıyla erişilebilir. Yeni bir güncelleme sunucusu eklemek için, Seçili profil için ayarları güncelle bölümünde Düzenle…'yi tıklatın ve ardından Ekle düğmesini tıklatın.

Güncelleme sunucuları için kimlik doğrulaması, ürün lisansı satın alındıktan sonra ESET tarafından oluşturulup kullanıcıya gönderilmiş olan Kullanıcı adı ve Parola ile verilir.

4.4.1.1 Güncelleme profilleri

Çeşitli güncelleme yapılandırmaları için, belirli bir güncelleme görevinde kullanılabilecek kullanıcı tanımlı güncelleme profilleri oluşturulabilir. Internet bağlantı özellikleri düzenli olarak değiştiği için, çeşitli güncelleme profilleri oluşturmak özellikle mobil kullanıcılar için yararlıdır. Mobil kullanıcılar güncelleme görevini değiştirerek, Profilim içinde belirtilen yapılandırmayı kullanarak programı güncellemek mümkün olmadığında güncellemenin alternatif bir profil kullanılarak yapılacağını belirtebilirler.

Seçili profil açılan menüsü, geçerli durumda seçili olan profili görüntüler. Varsayılan olarak, bu giriş Profilim seçeneğine ayarlanır.

Yeni profil oluşturmak için Profiller... düğmesini tıklatın ve ardından Ekle... düğmesini tıklatıp kendi Profil adınızı girin. Yeni profil oluştururken, Ayarları profilden kopyala: açılan menüsünden bir profil seçerek ayarları varolan bir profilden kopyalayabilirsiniz.

Profil ayarları içerisinde, programın bağlanıp güncellemeleri yükleyeceği güncelleme sunucusunu belirtebilirsiniz; kullanılabilir sunucular listesinden herhangi bir sunucu kullanılabilir veya yeni bir sunucu eklenebilir. Şu an için varolan güncelleme sunucuları listesine, Güncelleme sunucusu: açılan menüsünden erişilebilir. Yeni bir güncelleme sunucusu eklemek için Seçili profil için ayarları güncelle bölümünde Düzenle… 'yi tıklatın ve ardından Ekle düğmesini tıklatın.

4.4.1.2 Gelişmiş güncelleme ayarları

Gelişmiş güncelleme ayarları'nı görüntülemek için Ayarlar...

düğmesini tıklatın. Gelişmiş güncelleme ayarları seçenekleri, Güncelleme Modu, HTTP Proxy, Yerel Ağ ve Yansı (Mirror) yapılandırmasını içerir.

4.4.1.2.1 Güncelleme modu

Güncelleme modu sekmesi program bileşeni güncellemesiyle ilgili seçenekler içerir.

Program bileşeni güncellemesi bölümünde üç seçenek vardır:

Program bileşenlerini hiçbir zaman güncelleme

Her zaman program bileşenlerini güncelle

Program bileşenlerini karşıdan yüklemeden önce sor

Program bileşenlerini hiçbir zaman güncelleme seçeneğini belirlemek, ESET tarafından yeni bir program bileşeni güncellemesi yayımlandıktan sonra, bu güncellemenin yüklenmemesini ve verilen iş istasyonunda hiçbir program bileşeni güncellemesinin gerçekleştirilmemesini sağlar. Program bileşenlerini her zaman güncelle seçeneği, ESET güncelleme sunucularında yeni bir güncelleme kullanıma sunulduğunda, program bileşeni güncellemelerinin yapılacağı ve bu program bileşenlerinin karşıdan yüklenen sürüme yükseltileceği anlamına gelir.

Güncellemeler kullanıma sunulduğunda, programın program bileşeni güncellemelerini yüklemek için kullanıcının onayını istemesini sağlamak amacıyla üçüncü seçenek olan Program bileşenlerini karşıdan yüklemeden önce sor'u seçin. Bu durumda, kullanılabilir program bileşeni güncellemeleri hakkında bilgiler içeren bir iletişim penceresi, onaylama veya reddetme seçeneğiyle birlikte görüntülenir.

Onaylanırsa, güncellemeler karşıdan yüklenir ve yeni program bileşenleri yüklenir.

Program bileşenleri güncellemesinin varsayılan seçeneği Program bileşenlerini karşıdan yüklemeden önce sor'dur.

Bir program bileşeni güncellemesi yüklendikten sonra, tüm modüllerin tam işlevleriyle çalışması için sistemi yeniden başlatmak gereklidir.

Program bileşeni yükseltmesinden sonra bilgisayarı yeniden başlat bölümü, aşağıdaki üç seçenekten birini seçmenize olanak tanır:

Bilgisayarı hiçbir zaman yeniden başlatma

Gerekirse, bilgisayarı yeniden başlatmayı öner

Gerekliyse, uyarmadan bilgisayarı yeniden başlat

Varsayılan yeniden başlatma seçeneği Gerekliyse, bilgisayarı yeniden başlatmayı öner'dir. Güncelleme modu sekmesi içerisinde, program bileşen güncellemeleri için en uygun seçeneklerin seçimi, ayarların uygulanacağı yer orası olduğu için her bir iş istasyonunun kendisine bağlıdır. İş istasyonları ile sunucular arasında farklar olduğunu lütfen unutmayın; örneğin, program güncellemesinden sonra sunucuyu otomatik olarak yeniden başlatmak önemli zararlara neden olabilir.

4.4.1.2.2 Proxy sunucu

Verilen bir güncelleme profilinin proxy sunucu ayarları seçeneklerine erişmek için: Gelişmiş Ayarlar ağacında (F5) Güncelle'yi tıklatın ve sonra Gelişmiş güncelleme ayarları'nın sağında bulunan Ayarlar...

düğmesini tıklatın. HTTP Proxy sekmesini tıklatın ve aşağıdaki üç seçenekten birini belirleyin:

Genel proxy sunucu ayarlarını kullan

Proxy sunucu kullanma

Proxy sunucuyla bağlan

• (bağlantı özellikleriyle tanımlanan

bağlantı)

Genel proxy sunucu ayarlarını kullan seçeneğinin uygulanması, Gelişmiş Ayarlar ağacının Diğer > Proxy sunucu dalı içinde zaten belirtilmiş olan tüm proxy sunucu yapılandırma seçeneklerini kullanır.

ESET Smart Security'i güncellemek için bir proxy sunucunun kullanılmayacağını açık olarak tanımlamak için Proxy sunucu kullanma seçeneğini seçin.

ESET Smart Security'i güncellemek için bir proxy sunucu kullanılacaksa ve bu sunucu genel ayarlarda (Diğer > Proxy sunucu) belirtilen proxy sunucudan farklıysa, Proxy sunucuyla bağlan seçeneği belirlenmelidir. Böyle bir durumda, ayarlar burada belirtilmelidir:

Proxy sunucu adresi, iletişim Bağlantı noktası, gerekirse proxy sunucu için Kullanıcı adı ve Parola.

Proxy sunucu ayarlarının genel olarak ayarlanmadığı, ancak ESET Smart Security'nin güncellemeler için bir proxy sunucuya bağlanacağı durumda da bu seçeneğin belirlenmesi gerekir.

Proxy sunucu için varsayılan ayar Genel proxy sunucu ayarlarını kullan'dır.

4.4.1.2.3 Yerel Ağ'a Bağlanma

NT-tabanlı işletim sistemi çalıştıran yerel bir sunucudan güncelleme yaparken, varsayılan olarak her ağ bağlantısı için kimlik doğrulaması gerekir. Çoğu durumda, yerel sistem hesabının Yansı (Mirror) klasörüne (güncelleme dosyalarının kopyalarını içeren Yansı (Mirror) klasörü) erişmek için yeterli izni yoktur. Böyle bir durumda, güncelleme ayarları bölümünde kullanıcı adını ve parolayı girin veya programın varolan hangi hesap altında güncelleme sunucusuna (Yansı) gireceğini belirtin.

Böyle bir hesap yapılandırmak için Yerel Ağ sekmesini tıklatın. Yerel Ağ'a bağlanma yöntemi bölümü, Sistem hesabı (varsayılan), Geçerli kullanıcı ve Belirtilen kullanıcı seçeneklerini sunar.

Sistem hesabını kimlik doğrulamasında kullanmak için Sistem hesabı seçeneğini seçin. Normalde, ana güncelleme ayarları bölümünde sağlanmış kimlik doğrulama verileri yoksa, hiçbir kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilmez.

Programın oturum açmış olan kullanıcı hesabını kullanarak kendisini yetkilendirmesini sağlamak için Geçerli kullanıcı'yı seçin. Bu çözümün sakıncası, oturum açmış kullanıcı olmadığında programın güncelleme sunucusuna bağlanamamasıdır.

Programın kimlik doğrulaması için belirli bir kullanıcı hesabını kullanmasını istiyorsanız, Belirtilen kullanıcı'yı seçin.

Yerel ağ bağlantısı için varsayılan seçenek Sistem hesabı'dır.

Uyarı:

Geçerli kullanıcı veya Belirtilen kullanıcı seçeneği etkinleştirildiğinde, programın kimliği istenen kullanıcıya

değiştirilirken hata oluşabilir. Yerel ağ kimlik doğrulama verilerinin ana güncelleme ayarları bölümüne eklenmesi bu nedenle önerilmektedir.

Bu güncelleme ayarları bölümünde, kimlik doğrulama verileri şöyle girilmelidir: etki_alanı_adı\kullanıcı (bu bir çalışma grubuysa, çalışma_

grubu_adı\ad girin) ve kullanıcının parolası. Yerel sunucunun HTTP sürümünden güncellerken, kimlik doğrulaması gerekmez.

4.4.1.2.4 Güncelleme kopyaları -Yansı (Mirror)- oluşturma ESET Smart Security Kurumsal Sürüm, kullanıcının ağda bulunan diğer iş istasyonlarını güncellemek için kullanılabilen güncelleme dosyası kopyaları oluşturmasına olanak tanır. İstemci iş istasyonlarını bir Yansı üzerinden güncellemek, ağ yükü dengesini en iyi duruma getirir ve Internet bağlantısı bant genişliğinden tasarruf eder.

Yerel sunucu Yansısını (Mirror) yapılandırma seçeneklerine (lisans yöneticisinde geçerli bir lisans anahtarı eklendikten sonra ESET Smart Security Kurumsal Sürüm Gelişmiş ayarlar bölümünde bulunur) Gelişmiş güncelleme ayarları: bölümünden erişilebilir (bu bölüme erişmek için F5 tuşuna basın ve Gelişmiş Ayarlar ağacında Güncelle'yi tıklatın. Gelişmiş güncelleme ayarları: seçeneğinin yanındaki Ayarlar... düğmesini tıklatın ve Yansı (Mirror) sekmesini seçin).

Yansı'yı yapılandırmanın ilk adımı Güncelleme yansısı oluştur onay kutusunu seçmektir. Bu seçeneği belirlemek, güncelleme dosyalarına erişme yöntemi ve yansımış dosyaların güncelleme yolu gibi diğer Yansı (Mirror) yapılandırma seçeneklerini etkinleştirir.

Yansı'yı etkinleştirme yöntemleri, sonraki “Yansı'ya (Mirror) erişmenin değişik yolları” başlıklı bölümde ayrıntılı biçimde açıklanmıştır.

Şimdilik, Yansı'ya (Mirror) erişmenin iki temel türü olduğunu belirtelim: güncelleme dosyalarının bulunduğu klasör paylaşılan bir ağ klasörü olarak Yansı (Mirror) biçiminde veya HTTP sunucusu olarak Yansı (Mirror) biçiminde sunulabilir.

Yansı için güncelleme dosyalarını depolamaya ayrılmış klasör Yansıtılmış dosyaların depolanacağı klasör bölümünde

tanımlanmıştır. Yerel bilgisayardaki istenen klasöre veya paylaşılan ağ klasörüne göz atmak için Klasör... öğesini tıklatın. Belirtilen klasör için yetki gerekiyorsa, yetkilendirme verilerinin Kullanıcı adı ve Parola alanlarına girilmesi gerekir. Kullanıcı adı ve Parola Etki Alanı/

Kullanıcı veya Çalışma Grubu/Kullanıcı biçiminde girilmelidir. Lütfen ilgili parolaları sağlamayı unutmayın.

Ayrıntılı Yansı (Mirror) yapılandırması belirtirken, güncelleme kopyalarını yüklemek istediğiniz dil sürümlerini de belirtebilirsiniz. Dil sürümü ayarlarına Dosyalar – Kullanılabilir sürümler: bölümünden erişilebilir.

4.4.1.2.4.1 Yansı'dan (Mirror) güncelleme

Yansı'ya (Mirror) erişmenin iki temel yöntemi vardır – güncelleme dosyalarının bulunduğu klasör paylaşılan bir ağ klasörü olarak Yansı (Mirror) biçiminde veya HTTP sunucusu olarak Yansı biçiminde sunulabilir.

Yansı'ya iç HTTP sunucusu kullanarak erişme

Bu varsayılan yapılandırmadır ve önceden tanımlanan program yapılandırmasında belirtilir. Yansı'ya (Mirror) HTTP sunucusu kullanarak erişmeyi sağlamak için Gelişmiş güncelleme

ayarları'nda Yansı sekmesi) gidin ve Güncelleme yansısı oluştur seçeneğini belirleyin.

Yansı sekmesinin Gelişmiş ayarlar bölümünde, HTTP sunucusunun dinleme yapacağı Sunucu Bağlantı Noktası'nı ve HTTP sunucusu tarafından kullanılan Kimlik doğrulama türünü belirtebilirsiniz.

Varsayılan olarak, Sunucu bağlantı noktası 2221 değerine ayarlanır. Kimlik doğrulama seçeneği, güncelleme dosyalarına erişmek için kullanılan kimlik doğrulama yöntemini tanımlar.

Kullanılabilir seçenekler şunlardır: YOK, Temel ve NTLM. Temel

kullanıcı adı ve parola kimlik doğrulamasıyla base64 kodlaması kullanmak için Temel'i seçin. NTLM seçeneği güvenli bir kodlama yöntemi kullanan kodlama sağlar. Kimlik doğrulama için, güncelleme dosyalarını paylaşan iş istasyonunda oluşturulan kullanıcı kullanılır.

Varsayılan ayar, kimlik doğrulama gerekmeden güncelleme dosyalarına erişim izni veren YOK'tur.

Uyarı:

HTTP sunucusu aracılığıyla güncelleme dosyalarına erişime izin vermek istiyorsanız, Yansı (Mirror) klasörünün, bu klasörü oluşturan ESET Smart Security örneğiyle aynı bilgisayarda bulunması gerekir.

Yansı'nın (Mirror) yapılandırması tamamlandıktan sonra, iş

istasyonlarına gidin ve http://sunucunuzun_IP_adresi:2221 biçiminde yeni bir güncelleme sunucusu ekleyin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

ESET Smart Security Gelişmiş Ayarlar

• 'ı açın ve Güncelle dalını

tıklatın.

Güncelleme sunucusu

• açılan menüsünün sağında bulunan

Düzenle... öğesini tıklatın ve aşağıdaki biçimi kullanarak yeni bir sunucu ekleyin: http://sunucunuzun_IP_adresi:2221

Yeni eklenen bu sunucuyu güncelleme sunucuları listesinden seçin.

Yansı'ya (Mirror) sistem paylaşımlarını kullanarak erişme Önce, yerel veya ağ aygıtında paylaşılan bir klasör oluşturulması gerekir. Yansı (Mirror) için klasör oluştururken, klasöre dosya kaydedecek olan kullanıcı için “yazma” erişiminin ve Yansı (Mirror) klasöründen ESET Smart Security yazılımını güncelleyecek tüm kullanıcılar için de “okuma” erişiminin sağlanması gereklidir.

Daha sonra, Gelişmiş güncelleme ayarları bölümünde (Yansı (Mirror) sekmesi) Güncelleme dosyalarını iç HTTP sunucusuyla sağla seçeneğini devre dışı bırakarak Yansı (Mirror) erişimini yapılandırın. Bu seçenek, varsayılan olarak program yükleme paketinde etkinleştirilir.

Paylaşılan klasör ağdaki başka bir bilgisayarda bulunuyorsa, diğer bilgisayara erişmek için kimlik doğrulama verileri belirtmeniz gerekir.

Kimlik doğrulama verileri belirtmek için ESET Smart Security Gelişmiş Ayarlar'ı (F5) açın ve Güncelle dalını tıklatın. Ayarlar... düğmesini ve sonra Yerel ağ sekmesini tıklatın. Bu ayar, güncelleme için “Yerel ağa bağlanma” bölümünde açıklanan ayarla aynıdır.

Yansı (Mirror) yapılandırması tamamlandıktan sonra iş istasyonlarına geçin ve güncelleme sunucusu olarak \\UNC\YOL yolunu belirleyin.

Bu işlem aşağıdaki adımlar kullanılarak tamamlanabilir:

ESET Smart Security Gelişmiş Ayarlar'ı (F5) açın ve

• Güncelle'yi

tıklatın

Güncelleme sunucusu'nun yanındaki

• Düzenle... öğesini tıklatın ve

\\UNC\YOL biçimini kullanarak yeni bir sunucu ekleyin.

Yeni eklenen bu sunucuyu güncelleme sunucuları listesinden seçin.

• NOT:

Düzgün çalışması için Yansı (Mirror) klasörü yolunun UNC yolu olarak belirtilmesi gerekir. Güncellemeler eşlenen sürücülerden çalışmayabilir.

4.4.1.2.4.2 Yansı (Mirror) güncelleme sorunlarını giderme Yansı (Mirror) klasörüne erişme yöntemine bağlı olarak, çeşitli türde sorunlar oluşabilir. Çoğu durumda, Yansı (Mirror) sunucusundan güncelleme yaparken oluşan sorunlara aşağı belirtilenlerden biri veya birden fazlası neden olur: Yansı (Mirror) klasörü seçeneklerinin hatalı belirtimi, Yansı (Mirror) klasörüne hatalı kimlik doğrulama verisi girilmesi, güncelleme dosyalarını Yansı'dan (Mirror) yüklemeyi deneyen yerel iş istasyonları üzerinde hatalı yapılandırma veya bu nedenlerin bir bileşimi. Aşağıda Yansı (Mirror) üzerinden güncelleme sırasında sık karşılaşılan sorunlara genel bir bakış sunulmuştur:

ESET Smart Security Yansı (Mirror) sunucusuna bağlanmada

bir hata bildiriyor – yerel iş istasyonlarının güncellemeleri karşıdan yüklediği güncelleme sunucusunun hatalı belirtilmesi (Yansı (Mirror) klasörünün ağ yolu) neden olabilir. Klasörü doğrulamak için Windows Başlat menüsü'nü açın, Çalıştır'ı tıklatın, klasör adını girin ve Tamam'ı tıklatın. Klasörün içeriğinin görüntülemesi gerekir.

ESET Smart Security kullanıcı adı ve parola istiyor

• – güncelleme

bölümünde kimlik doğrulama verilerinin (Kullanıcı adı ve Parola) hatalı girilmesi neden olabilir. Kullanıcı adı ve Parola, programın kendisini güncelleyeceği güncelleme sunucusuna erişim izni vermede kullanılır. Kimlik doğrulama verilerinin doğru olduğundan ve doğru biçimde girildiğinden emin olun. Örneğin, Etki Alanı/

Kullanıcı adı veya Çalışma grubu/Kullanıcı adı ve bunlara karşılık gelen Parolalar. Yansı (Mirror) sunucusunun “Herkes” tarafından erişilebilir olmasının, her kullanıcıya erişim izni verildiği anlamına gelmediğine dikkat edin. “Herkes” yetkisiz herhangi bir kullanıcı anlamına gelmez, sadece klasöre tüm etki alanı kullanıcılarının erişebileceği anlamına gelir. Sonuç olarak, klasöre “Herkes”

erişebiliyorsa, bir etki alanı kullanıcısı adı ve parolasının yine de güncelleme ayarları bölümüne girilmesi gerekir.

ESET Smart Security, Yansı (Mirror) sunucusuna bağlanma

hatası bildiriyor – Yansı'nın (Mirror) HTTP sürümüne erişmek için tanımlanan bağlantı noktasındaki iletişim engellenmiştir.

4.4.2 Güncelleme görevleri nasıl oluşturulur

Güncellemeler, ana menüden Güncelle seçeneği tıklatıldıktan sonra görüntülenen bilgi penceresindeki Virüs imza veritabanını güncelle seçeneği belirlenerek elle başlatılabilir.

Güncellemeler zamanlanmış görevler olarak da çalıştırılabilir:

Zamanlanmış bir görev yapılandırılmak için Araçlar > Zamanlayıcı öğesini tıklatın. Varsayılan olarak, ESET Smart Security'de aşağıdaki görevler etkindir:

Düzenli otomatik güncelleme

Çevirmeli bağlantıdan sonra otomatik güncelleme

Kullanıcı oturum açtıktan sonra otomatik güncelleme

Yukarıda söz edilen güncelleme görevlerinin her biri gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde değiştirilebilir. Varsayılan güncelleme görevlerine ek olarak, kullanıcı tanımlı yapılandırmayla yeni güncelleme görevleri oluşturabilirsiniz. Güncelleme görevleri oluşturma ve yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için “Zamanlayıcı” bölümüne bakın.

Belgede Kullanım Kılavuzu. Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 (sayfa 25-29)