KURUMSAL YÖNETİM YÖNETİM KURULU

Belgede TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 2016 FAALİYET RAPORU (sayfa 41-45)

Ahmet BUÇUKOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Kayseri, 1955. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat/Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 1982 yılında T.C. Ziraat Bankası Teftiş Kurulu

Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Ahmet BUÇUKOĞLU, daha sonra tamamı T.C. Ziraat Bankası bünyesinde olmak üzere 1986-1989 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş, 1989-1995 yılları arasında Zirai Kredi Daire Başkanlığı’nda Müdür Yardımcısı, 1995-1998 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığı’nda Müdür, 1998-2003 yılları arasında İstanbul Aksaray, Osmanbey ve Beyazıt şubelerinde Müdür, 1998-2003-2006 yılları arasında İstanbul 1. Bölge Başkanlığı ile Kocaeli Bölge Başkanlığı’nda Bölge Baş Müdürü, 2006-2007 yılları arasında İstanbul 3. Bölge Başkanlığı’nda Şube Müdürü, 2007-2012 yılları arasında İstanbul Zeytinburnu Şubesi’nde Müdür, 2007-2012-2014 yılları arasında İstanbul 2. Bölge Yöneticiliği’nde Bölge Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 27 Haziran 2014 tarihinden itibaren Türkiye Kalkınma Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Ayrıca, ADFIAP (Asya Pasifik Ülkeleri Kalkınma

Bankaları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi ve ADFIMI (İslam Kalkınma Bankası Üye Ülkeleri Ulusal Kalkınma Finans Kuruluşları Ortaklığı) Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Mustafa Cüneyd DÜZYOL Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İzmir, 1964. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1988 yılında mezun olmuş, İngiltere East Anglia Üniversitesi’nde Kalkınma Ekonomisi alanında diploma çalışması ve ABD Illinois Üniversitesi’nde Ekonomi Politikası alanında yüksek lisans yapmıştır. 1988 yılında Türk Standartları Enstitüsü’nde İnşaat

Mühendisi olarak göreve başlayan DÜZYOL, 1989-2009 yılları arasında DPT İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla Planlama Uzman Yardımcılığı, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında DPT Müsteşar Yardımcılığı, 2011-2014 yılları arası T.C. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar

Yardımcılığı ve 2012 Mayıs-2014 Mayıs yılları arasında T.C. Ziraat Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 2 Aralık 2014-22 Eylül 2015 tarihleri arasında T.C. Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, 22 Eylül 2015 - 24 Kasım 2015 tarihleri arasında T.C. Kalkınma Bakanı

görevlerinde bulunan DÜZYOL, 24 Kasım 2015 tarihinden itibaren T.C. Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmaktadır. Banka’da 29 Nisan 2014 - 22 Eylül 2015 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulunan Mustafa Cüneyd DÜZYOL, Banka’nın Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 30 Kasım 2015 tarihinde tekrar atanmış olup, 24 Aralık 2015 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürütmektedir.

Selim YEŞİLBAŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,

Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Üyesi

Alaca-Çorum, 1970. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1993 yılında mezun olmuştur. 1998-2000 yılları arasında ABD University of Illinois at Urbana Champaign’de Ekonomi Politikası (MSPE) alanında lisansüstü eğitimini

tamamlamıştır. 1994 yılında Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nde Hazine Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1995-2004 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü’nde Hazine Uzman Yardımcısı, Hazine Uzmanı ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan YEŞİLBAŞ, 2004-2008 yılları arasında Dünya Bankası’nda İcra Direktörü Danışmanı, 2008-2011 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Sermaye Piyasaları Dairesi Başkanı ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürü ile 2010 Nisan-2014 Ağustos ayları arasında Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2016 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

2016 Ekim ayından itibaren T.C. Başbakanlık Müşavirliği görevini sürdürmektedir. Banka’da ise, 29 Nisan 2014 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Dr. Zeki ÇİFTÇİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkan Vekili

Çelikgürü-Çanakkale, 1961. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1985 yılında mezun olmuş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde yüksek lisans yapmış, Gazi Üniversitesi Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bölümü’nde doktora yapmıştır. 1985 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak iş hayatına başlayan ÇİFTÇİ; 1987-2007 yılları arasında Türkiye Kalkınma Bankası’nda Uzman

Yardımcısı/Uzman/Kıdemli Uzman ve Müdür, 2007-2012 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilgi İşlem Müdürlük görevi ile Bilgi İşlem Başkan Vekilliği görevini

yapmıştır. 2003 yılından itibaren K.K.T.C. Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012 yılından itibaren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nda Genel Müdür Yardımcısı ve

11 Ekim 2013 tarihinden itibaren de aynı kurumda Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir. Dr. Zeki ÇİFTÇİ, Banka’da, 15 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Mehmet AYDIN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,

Denetim Komitesi Başkanı ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi

Sapanlı, 1967.AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü olarak görev yapan AYDIN, 14 Ocak 2010 tarihinde Kamu İhale Kurumu’na Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.16 Temmuz 2010-2011 yılları arasında Kurum Müşavirliği ve 2011-2016 yılları arasında Kurum Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan AYDIN, Türkiye Kalkınma Bankası’nda 2008-2009 yılları arasında Denetim Kurulu Üyeliği ve 2009-2012 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Muhtelif zamanlarda Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., Sümer Holding A.Ş. ve Türkiye Şeker Fabrikaları

A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan AYDIN, 2016 tarihinden itibaren Kamu İhale Kurumu’nda Kurum Müşavirliği ve Banka’da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

Hakan ERTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara, 1977. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2000 yılında mezun olmuştur. 2006-2008 yılları arasında ABD Illinois Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. 2000 yılında T.C. Merkez Bankası’nda iş hayatına başlayan ERTÜRK, 2000-2004 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı’nda Stajyer - Hazine Kontrolörü, 2004-2007 yılları arasında Hazine Kontrolörü, 2007–2012 yılları arasında İç Denetçi olarak görev yapmıştır. 21 Kasım 2011 -10 Kasım 2016 tarihleri arasında Hazine Müsteşarlığı Finansal Araçlar ve Piyasalar Geliştirme Daire Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 10 Kasım 2016 tarihinden itibaren ise Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel

Müdürlüğü’nde Genel Müdür Vekili görevini ve Banka’da 24 Ocak 2017 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nun Oluşumu, Çalışma Şekli ve 2016 Yılı Toplantı ve Karar Sayıları Hakkında Bilgiler

Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilen beş üye ve Genel Müdür olmak üzere toplam altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilme hakkına sahiptir. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. 4456 sayılı Banka Kuruluş Kanunu ve Ana Sözleşme’de Yönetim Kurulu’nun en az ayda iki kez, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacağı belirtilmiştir. Yılda en az 24 toplantı yapılmaktadır. Yönetim Kurulu, istediği kadar ara karar alma yetkisine sahiptir. Ara kararların oy birliğiyle çıkma zorunluluğu vardır. Toplantı yapılabilmesi için salt çoğunluğun katılımı gerekmektedir.

Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu 2016 yılında 25 adet toplantı yapmış, 10 adedi ara karar olmak üzere toplam 260 adet karar almıştır.

Notlar

• Prof. Dr. Ahmet KESİK, 15 Mayıs 2012-22 Nisan 2016 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

• 1 Mayıs 2007-15 Ağustos 2016 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olan Hakan TOKAÇ 15 Ağustos 2016 tarihinde görevinden istifaen ayrılmıştır.

• Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un tasvibine sunulmak üzere Hakan ERTÜRK, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereğince atanmıştır.

• Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği sayılı çerçevesinde Denetim Komitesi Üyeleri, Dr. Zeki ÇİFTÇİ, Selim YEŞİLBAŞ ve Mehmet AYDIN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmektedir.

İÇ SİSTEMLER KAPSAMINDAKİ BİRİMLER

Belgede TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 2016 FAALİYET RAPORU (sayfa 41-45)