Kural Ekle sihirbazını kullanma

Belgede Norton 360TM. Ürün Kılavuzu (sayfa 183-193)

Kural Ekle sihirbazı, güvenlik duvarı kuralları oluşturmak için gerekli adımlarda size yol gösterir.

Kural Ekle sihirbazını kullanmak için

1 Trafik kuralı veya Program kuralı oluşturarak Kural Ekle sihirbazını açın.

2 Kural Ekle sihirbazının ilk panelinde bu kural için istediğiniz eylemi seçin. Seçenekleriniz şunlardır:

Bu iletişim türüne izin ver.

İzin Ver

Örneğin, aşağıdaki ölçütleri içeren bir Trafik kuralı düşünün: 8080 bağlantı noktası üzerinden 192.168.1.1 internet adresinden gelen tüm bağlantılar. İzin Ver 'i seçtiğinizde, Akıllı Güvenlik Duvarı bu Trafik kuralının kriterini karşılayan tüm bağlantılara izin verir.

Bu iletişim türünü engelle.

Engelle

Örneğin, aşağıdaki ölçütleri içeren bir Trafik kuralı düşünün: 8080 bağlantı noktası üzerinden 192.168.1.1 internet adresinden gelen tüm bağlantılar. Bloke Et 'i seçtiğinizde, Akıllı Güvenlik Duvarı bu Trafik kuralının kriterini karşılayan tüm bağlantıları bloke eder.

İzle

Bu tür bir iletişim oluştuğunda, olay logundaki Güvenlik Duvarı – Etkinlikler kategorisini günceller. Bu seçenek, söz konusu güvenlik duvarı kuralının kullanılma sıklığını izlemenizi sağlar. Norton ürününüz izleme kuralı ölçütleriyle eşleşen trafiğin bilgisayarınızdan her geçişinizi size bildirir.

Logları görüntülemek için bu bildirimlerdeki bağlantıları

kullanabilirsiniz. Güvenlik Geçmişipenceresindeki Güvenlik Duvarı – Etkinliklerkategorisi altında olay logunu görüntüleyebilirsiniz.

Norton ürününüz yalnızca bir İzleme kuralıyla ilişkilendirilmiş olan programlara izin vermek veya onları bloke etmek için ayrı eylem kuralları oluşturur.

Programla ilgili ağ olayının log girişinin başarılı olması için İzlemekuralı eylem kuralından daha yüksek önceliğe sahip olmalıdır.

İzleme kuralı yalnızca Güvenlik Geçmişi penceresindeki trafik olaylarını kaydeder. Ağ trafiğini yönetmek için başka bir İzin Verme

veya Bloke Etme kuralı oluşturmanız gerekir.

Kural Eklesihirbazında veya Kuralı Değiştir sihirbazında Güvenlik Geçmişi kayıt dosyası girdisi oluşturseçeneğini etkinleştirerek trafiği izleyebilir ve trafiğe izin verebilir veya trafiği engelleyebilirsiniz.

3 İleri 'ye tıklayın.

4 Kural için bağlantı türü seçin. Seçenekleriniz şunlardır:

Kural, bilgisayarınızdan başka bir bilgisayara giden bağlantılara uygulanır.

Diğer bilgisayarlara bağlantılar

Kural, başka bir bilgisayardan bilgisayarınıza gelen bağlantılara uygulanır.

Diğer bilgisayarlardan bağlantılar

Kural, gelen ve giden bağlantılara uygulanır.

Diğer bilgisayarlarla olan bağlantılar

5 İleri 'ye tıklayın ve ardından kuralın uygulanacağı bilgisayarları seçin. Seçenekleriniz şunlardır:

Kural tüm bilgisayarlara uygulanır.

Herhangi bir bilgisayar

Bu kural yalnızca yerel alt networkteki bilgisayarlara uygulanır.

Yerel alt ağdaki bir bilgisayar

Kuruluşun ağı, etkin İnternet iletişimlerini kolaylaştırmak için alt networklere bölünür. Bir alt network, aynı LAN'daki bilgisayarların tümünü temsil eder.

Kural, sadece belirttiğiniz bilgisayarlara, sitelere veya etki alanlarına uygulanır.

Kuralın uygulandığı bilgisayarların adlarını ve adreslerini

belirtebilirsiniz. Belirtilen bilgisayarların ayrıntıları listede görünür. Ayrıca bilgisayarları listeden çıkarabilirsiniz.

Bu seçeneği tercih ettiğinizde, Ekle seçeneği kullanılabilir hale gelir.

Ekle'ye tıkladığınızda, Norton ürününüz, içerisinde ayrı bilgisayarları, bir bilgisayar dizisini belirtebileceğiniz veya bir alt ağda veya ağda bulunan tüm bilgisayarları belirtebileceğiniz Ağ iletişim kutusunu görüntüler.

Bilgisayar eklemek veya kaldırmak için Ekle seçeneğini veya Kaldır seçeneğini

kullanabilirsiniz.

Yalnızca aşağıda listelenen bilgisayarlar ve siteler

6 İleri 'ye tıklayın ve ardından bu kurala yönelik protokolleri seçin. Seçenekleriniz şunlardır:

Kural, TCP (İletim Kontrol Protokolü) iletişimleri için geçerlidir.

TCP

Kural, UDP (Kullanıcı Datagram Protokolü) iletişimleri için geçerlidir.

UDP

Kural, TCP ve UDP iletişimleri için geçerlidir.

TCP ve UDP

Kural, ICMP (İnternet Denetim İletisi Protokolü) iletişimleri için geçerlidir.

ICMP

Bu seçenek yalnızca, Trafik kuralı eklediğinizde, Trafik kuralında değişiklik yaptığınızda veya ICMP trafiğini işleyen Program kuralında değişiklik yaptığınızda kullanılabilir.

Kural, ICMP (İnternet Protokolü sürüm 6 için İnternet Denetim İletisi Protokolü) iletişimleri için geçerlidir.

Bu seçenek yalnızca, Trafik kuralı eklediğinizde, Trafik kuralında değişiklik yaptığınızda veya ICMPv6 trafiğini işleyen Program kuralında değişiklik yaptığınızda kullanılabilir.

ICMPv6

Kural desteklenen tüm protokollere uygulanır.

Bu seçeneği belirlediğinizde, kurala uygulanan iletişim türlerini ve bağlantı noktalarını belirtemezsiniz.

Tümü

7 Bu kurala yönelik bağlantı noktalarını seçin.

Seçenekleriniz şunlardır:

Kural, herhangi bir bağlantı noktasını kullanan iletişimler için geçerlidir.

Tüm iletişim türleri (tüm bağlantı noktaları, yerel ve uzak)

Kural, belirttiğiniz bağlantı noktalarına uygulanır. Listedeki bağlantı noktaları arasından seçim yaparak veya belirli bağlantı noktaları veya bağlantı noktası aralıkları ekleyerek bağlantı noktalarını belirtebilirsiniz.

Bu kural sadece aşağıdaki tüm portlar ile uyuşması durumunda geçerlidir

w ICMP veya ICMPv6 protokolünü seçerseniz komutları belirtebilirsiniz.

Bunu yapmak için, bilinen komutlar listesinden bir komut seçin veya belirli komutlar veya komut aralıkları ekleyin.

Bu seçeneği tercih ettiğinizde Ekle seçeneği kullanılabilir hale gelir.

Bir bağlantı noktası veya komut belirtmek veya kaldırmak için Ekle seçeneğini veya Kaldır seçeneğini

kullanabilirsiniz.

8 İleri 'ye tıklayın.

9 Norton ürünü programının güvenlik duvarı olay logu oluşturmasını isterseniz Güvenlik Geçmişi logu girdisi oluştur seçeneğini işaretleyin.

Bu kurala uyan bir ağ iletişimi olayı olduğunda, Norton ürününüz bir giriş oluşturur. Güvenlik Duvarı – Etkinlikler altındaki Güvenlik Geçmişi

penceresinde olay logunu görüntüleyebilirsiniz.

Eylem penceresinde İzle seçeneğini belirlerseniz, Güvenlik Geçmişi logu girdisi oluştur seçeneği otomatik olarak işaretlenir. Bu ayar varsayılan ayar olduğu için bu seçeneği kapatmak üzere kutunun işaretini kaldıramazsınız.

10NAT IPv6 çapraz trafiği için bu kuralı uygula 'dan bir seçeneği tercih edin. Seçenekleriniz şunlardır:

1 Açık

1 Açık bir şekilde istenmişse,

1 Kapalı

11İleri 'ye tıklayın ve ardından, metin kutusuna bu kuralın adını yazın.

12İleri 'ye tıklayın ve yeni kural ayarlarını gözden geçirin.

13Son 'a tıklayın.

14Kural eklemeyi tamamladığınız zaman Tamam 'a tıklayın.

Belgede Norton 360TM. Ürün Kılavuzu (sayfa 183-193)