Karantina'daki öğeleri yönetme

Belgede Norton Security with Backup (sayfa 109-118)

Güvenlik Geçmişi Karantinası bilgisayarınızda, öğelerle ilgili hangi önlemi alacağınıza karar verirken onları izole eden güvenilir bir yer sağlar. Karantinaya alınan öğeler bilgisayarınızın diğer öğelerinden tecrit edilir; böylece bu öğeler bilgisayarınıza yayılamaz veya yeniden bulaşamaz. Bazı durumlarda, virüslü olduğunu düşündüğünüz halde, Norton ürünü taramaları sonucunda risk olarak tanımlanmayan bir öğeyle karşılaşabilirsiniz. Bu tür öğeleri Karantinaya manüel olarak yerleştirebilirsiniz.

Karantinaya alınmış öğeleri yanlışlıkla açıp virüsü yayamazsınız, ancak karantinaya alınmış öğeleri, Symantec'e gönderip göndermeme konusunda değerlendirebilirsiniz.

Güvenlik Geçmişi Karantinası'nda aşağıdaki öğe grupları bulunur:

Genellikle düşük riskli olan ve başka bir programın düzgün çalışması için gerekli olan casus yazılımlar veya reklam yazılımları gibi öğeleri içerir.

Gerekirse bu öğeleri geri yükleyebilirsiniz.

Güvenlik riskleri

Virüsleri ve diğer yüksek riskli öğeleri içerir.

Güvenlik tehditleri

Bir öğe karantinaya alındıktan sonra birkaç seçeneğiniz olur. Karantinaya alınan öğeler üzerinde

gerçekleştirilecek tüm eylemler Güvenlik Geçmişi Karantinası'nda gerçekleştirilmelidir.

Karantinaya alınan bir öğe üzerinde bir eylem gerçekleştirmek için

1 Norton Security with Backup ana penceresinde, Güvenlik 'e çift tıklayın ve ardından Geçmiş 'e tıklayın.

2 Ayrıntılar bölmesinde Ayrıntılar 'a tıklayın.

Öğe için eylem seçmeden önce öğe hakkında daha fazla ayrıntı görüntülemek için Daha Fazla Bilgi bağlantısını kullanabilirsiniz. Bağlantı, riskle ilgili daha fazla bilgi içeren Dosya Sicili penceresini açar.

3 Tehdit Tespit Edildi penceresinde, gerçekleştirmek istediğiniz eylemi seçin. Seçeneklerden bazıları şunlardır:

Karantinaya alınan güvenlik riskini bilgisayarınızdaki orijinal konumuna döndürür.

Geri Yükle

Bu seçenek yalnızca manüel olarak karantinaya alınmış öğeler için kullanılabilir.

Seçilen Karantina öğesini onarmadan orijinal Bu dosyayı geri yükle ve

dışla

konumuna döndürür ve öğeyi, gelecekteki taramalarda tespit edilmenin dışına tutar

Bu seçenek, virüs içeren ve içermeyen tehlikeleri saptamak için kullanılmaktadır.

Seçilen öğeyi Güvenlik Geçmişi logundan kaldırır Geçmişten kaldır

Seçilen öğeyi güvenlik riski değerlendirmesi için Symantec'e gönderir Symantec'e Gönder

Bazen, siz bir öğenin virüslü olduğunda şüpheleniyor olsanız bile, Norton ürününüz o öğeyi güvenlik tehdidi olarak

tanımlamayabilir. Bu tür durumlarda, öğeyi incelenmek üzere Symantec'e göndermek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Bu pencereye, bazı riskler için Dosya Sicili penceresindeki Seçenekler bağlantısını kullanarak da gidebilirsiniz.

4 Ekrandaki talimatları izleyin.

Karantina'ya öğe ekleme

Güvenlik Geçmişi Karantinası bilgisayarınızda güvenilir bir yer sağlar ve burada hangi işlemi yapacağınıza karar verirken öğeleri ayrı bir yerde tutabilirsiniz.

Güvenlik Geçmişi penceresindeki Karantina görünümü karantinaya alınan öğelerin listesini görüntüler.

Karantinaya alınan tüm öğelerin adını ve risk durumunu görebilirsiniz.

Güvenlik Geçmişi Karantinası'na manüel olarak öğe ekleyebilirsiniz. Virüslü olduğundan şüphelendiğiniz öğeleri karantinaya almak için Güvenlik Geçmişi penceresinde bulunan Karantina görünümündeki Karantina'ya Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu eylemin zaten karantinada olan dosyalar üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

w

Bilinen bir İyi Dosyayı veya Windows uygulamasını Karantina'ya ekleyemezsiniz.

Karantina'ya öğe eklemek için

1 Norton Security with Backup ana penceresinde, Güvenlik 'e çift tıklayın ve ardından Geçmiş 'e tıklayın.

2 Güvenlik Geçmişi penceresindeki Karantina görünümünde Karantinaya Ekle seçeneğine tıklayın.

3 Manuel Karantina iletişim kutusundaki Açıklama metin kutusuna, eklemek istediğiniz öğe için kısa bir ad yazın.

Bu metin Karantina'da görünür; bu nedenle tanınabilir bir açıklama kullanmalısınız.

4 Gözat seçeneğine tıklayın.

5 Karantinaya Dosya Seç iletişim kutusunda, eklemek istediğiniz öğeyi bulun, öğeyi seçin ve Aç düğmesin'e tıklayın.

6 Ekle 'ye tıklayın.

7 Güvenlik Geçmişi penceresinde, Kapat 'a tıklayın.

Öğeyi Karantina 'dan geri yükleme Bazı programlar, çalışması güvenlik riski olarak sınıflandırılan başka programlara bağımlıdır. Belirli bir güvenlik dosyası kaldırıldığında program çalışmayabilir.

Kaldırılan güvenlik risklerinin tümü, otomatik olarak Güvenlik Geçmişi Karantinası'nda yedeklenir. Böylece, Norton ürününüz size, riskli programın çalışması için gereken bir programa işlevlerini yeniden kazandırmak üzere riski geri yükleme olanağı sunar.

Örneğin, indirdiğiniz bir shareware veya freeware programı, kendi fiyatını düşük tutabilmek için bir reklam yazılımını kullanıyor olabilir. Bu durumda, güvenlik riski oluşturan programın bilgisayarınızda kalmasına izin verebilir veya Casus Yazılım Koruması bu programı kaldırdıysa, programı geri yükleyebilirsiniz.

Karantinaya alınmış bazı öğeler, Norton ürünü tekrar taradığında virüsten arındırılmış olabilir. Bu tür öğeleri geri de yükleyebilirsiniz.

w

Öğeyi orijinal konumundan başka bir dizine geri yüklerseniz, düzgün çalışmayabilir. Bu yüzden programı yeniden yüklemeniz önerilir.

Öğeyi Karantina'dan geri yüklemek için

1 Norton Security with Backup ana penceresinde, Güvenlik 'e çift tıklayın ve ardından Geçmiş 'e tıklayın.

2 Güvenlik Geçmişi penceresinde, Karantina görünümünde, geri yüklemek istediğiniz öğeyi seçin.

3 Ayrıntılar bölmesinde Ayrıntılar 'a tıklayın.

4 Tespit Edilen Tehdit penceresinde, aşağıdakilerden birini yapın:

1 Bu dosyayı geri yükle ve dışla 'ya tıklayın.

Bu seçenek, seçilen karantina öğesini onarmadan orijinal konumuna döndürür ve öğeyi, gelecekteki taramalarda tespit edilmenin dışına tutar.

1 Geri Yükle 'ye tıklayın.

Bu seçenek, seçilen karantina öğesini onarmadan özgün konumuna döndürür. Bu seçenek yalnızca manüel olarak karantinaya alınmış öğeler için kullanılabilir

5 Karantina Geri Yükleme penceresinde, Evet 'e tıklayın.

Virüs dışı tehditlerde, güvenlik riskini dışlamak için bu pencerede mevcut olan seçeneği kullanabilirsiniz.

Norton ürününüz gelecekteki taramalarda dışladığınız güvenlik risklerini tespit etmez.

6 Klasöre Gözat iletişiminde, dosyayı geri yüklemek istediğiniz klasörü veya sürücüyü seçerek dosyayı geri yükleyin ve ardından Tamam öğesine tıklayın.

7 Kapat düğmesin'e tıklayın.

Karantina'dan öğe kaldırma

Norton ürününü güvenlik riskini bilgisayarınızdan kaldıracak şekilde yapılandırabilirsiniz. Güvenlik riskini kaldırmak ve bu riski Güvenlik Geçmişi Karantinası'na yerleştirmek için Geri Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Bazı programların çalışabilmesi için, karantinaya aldığınız güvenlik riski öğesi gerekli olabilir. Bu durumda, bir güvenlik riskinin kaldırılmasıyla işlevselliğini kaybetmiş bir programın yeniden işlevsellik kazanması için gerekli olan güvenlik riskini geri yükleyebilirsiniz.

w

Geri Yükle seçeneği yalnızca manüel olarak karantinaya alınan güvenlik riskleri için kullanılabilir.

Karantina'dan bir öğeyi kaldırmak için

1 Norton Security with Backup ana penceresinde, Güvenlik 'e çift tıklayın ve ardından Geçmiş 'e tıklayın.

2 Güvenlik Geçmişi penceresinde, Karantina görünümünde, kaldırmak istediğiniz öğeyi seçin.

3 Geri Yükle 'ye tıklayın.

4 Karantina Geri Yükleme penceresinde, Evet 'e tıklayın.

5 Kapat düğmesin'e tıklayın.

Symantec'e manüel olarak öğe gönderme Virüs veya başka bir risk tespit edildiğinde, tespit edilen risk analiz edilmesi için otomatik olarak Symantec Security Response web sitesine gönderilir. Risklerin otomatik olarak gönderilmesini sağlayan seçeneği devre dışı bıraktıysanız, bu riskleri Güvenlik Geçmişi Karantinası'ndan manüel olarak da gönderebilirsiniz.

Öğe gönderebilmek için internet bağlantısı gerekir.

Öğeleri otomatik veya manüel olarak Symantec'e göndererek Symantec ürününüzün verimliliğine katkıda bulunmuş olursunuz. Örneğin, taramada tespit edilmediği halde güvenlik riski olabileceğini düşündüğünüz bir öğeyi gönderebilirsiniz. Symantec Security Response dosyayı analiz eder. Bu dosya güvenlik riski olarak tanımlanırsa, gelecekteki tanım güncellemesine eklenir.

Kişisel bilgiler gönderimlere eklenmez.

Bazı durumlarda Symantec Security Response'un belirli tür veya boyutlardaki gönderimleri bloke etmesi gerekir.

Bu öğeler Güvenlik Geçmişi'nde Gönderilmedi olarak görünür.

Symantec'e manüel olarak öğe göndermek için 1 Norton Security with Backup ana penceresinde,

Güvenlik 'e çift tıklayın ve ardından Geçmiş 'e tıklayın.

2 Güvenlik Geçmişi penceresinde, Karantina görünümünde, Symantec'e göndermek istediğiniz öğeyi seçin.

3 Ayrıntılar bölmesinde Ayrıntılar 'a tıklayın.

4 Tehdit Tespit Edildi penceresinde, Symantec'e Gönder 'e tıklayın.

5 Görüntülenen iletişim kutusunda, Tamam 'a tıklayın.

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:

1 Norton Security with Backup taramaları hakkında

1 Bilgisayar Taraması hakkında

1 Norton Power Eraser ile bilgisayarınızın taranması

1 Facebook duvarı'nızı tarama

1 SONAR Koruması 'nı devre dışı bırakma veya etkinleştirme

1 Güvenlik tehditlerini taramadan hariç bırakma

1 İmza İstisnaları 'na Öğe Ekleme

1 Taramalar sırasında dışarda tutulan dosyaların Kimliklerinin temizlenmesi

1 Manuel olarak etkinleştirdiğiniz Etkileşimsiz Mod hakkında

1 Otomatik olarak etkinleştirilen Etkileşimsiz Mod hakkında

1 Sessiz Mod hakkında

1 Önyükleme süresi korumasını yapılandırma

1 Erken Başlatılan Zararlı Program Koruması özelliğini açma veya kapatma

1 Komut isteminden tarama çalıştırma

4

tarama

Norton Security with Backup taramaları

Belgede Norton Security with Backup (sayfa 109-118)