İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan programlara öğrencilerin

Belgede İlköğretim Çağı İhtiyaç Analizi Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Server Genç Hanımlar İlköğretim Birimi Kasım 2021 Zoom Meeting (sayfa 19-23)

2. İLKÖĞRETİM ÇAĞI İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞTAYI

3.4. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan programlara öğrencilerin

önerileriniz nelerdir?

18

İhtiyaç Analizi

Çalıştayı Raporu

3.SONUÇ BİLDİRGESİ

S5. Sürekli aynı şeylerin tekrarlanması

Ç5. Her sene bir önceki sene işlenen konuları tekrar işlemek, yapılan etkinlikleri tekrar yapmak yerine öğrencilerin gelirken heyecanlanacağı programlar

planlanmalı. Bunun için de sürekli araştırma yapılıp gündem takip edilmeli.

Aynı ve bilinen konular olsa bile videolarla ve oyunlarla öğrencilere daha etkili anlatım sağlanabilmeli. Etkinlikler günümüze uyarlanıp öğrencilerin ilgisini çekebilecek düzeye getirilerek uygulanmalı.

S8. Ebeveyn ve liderlerin kolay olanı ve bilineni tercih etmesi

Ç8. Liderlerin kolay ve bilineni tercih etme sebeplerinden biri yeterlilik ve pedagojik formasyon konusundaki eksiklikleridir. Bu sebeple liderlere yeni

metotlar üzerine verilebilecek seminer ve atölyeler hem motivasyonlarını artırır hem de yeni yöntemler geliştirmelerine katkı sağlar. Konusu ile ilgili dünyadaki çalışmaları araştırmaya teşvik edilebilir. Lider eğitim programları düzenlenerek liderlerin değişim ve gelişimine katkı sağlanabilir. Ebeveynlerin de çocuklarını önceliğe almaları için ebeveynlere özel, yıl içinde birkaç çalışma yapılabilir.

S6. Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri etkinlik ve oyunlara ulaşamaması

Ç6. Öğrencilerin kendi yeteneklerini sergileyebileceği bir ortam oluşturulabilir.

S9. Liderlerin kendini sevdirememiş olması

Ç9. Liderler tüm sevgi ve ilgisiyle öğrenciye yaklaşırsa öğrenci buna kayıtsız kalmayacaktır. Çünkü bu sevgi ve ilgi alışık olduğu, yaşadığı sanal dünyada yoktur. Bu sebeple öğrenci güvenerek bu sevgiye yaslanacaktır. Bunun için gerçekten gönüllü, Allah rızası bilinci ile hizmet eden liderlerle çalışılmalı.

“Sevmek bir eğitim işidir.” sözünden yola çıkarak liderlere sevgi dili eğitimleri verilebilir. Eğer çocuk ve lider arasında bir sevgi bağı oluşmadıysa uygun bir şekilde çocuğun grubu değiştirilebilir.

S7. Farklı ortama girmekten çekiniyor olmaları

Ç7. Öğrencilerin çekincelerini aşabilmesi için dönemin ilk programı veliler eşliğinde yapılabilir. Bu program çocukların birbirlerini tanımalarını ve birbirleriyle kaynaşmalarını sağlayacak etkinliklerle zenginleştirilebilir.

Öğrenciler programa davet edilirken “İstediğin arkadaşını al, gel!” çağrısı yapılarak eğlenceli oyunlarla kaynaşma sağlanabilir. Programları öğrencilerin kendilerini ortama yabancı hissetmelerine müsaade etmeyecek düzeyde neşeli, konuşkan, üretken, ortamı canlandırıp coşturan liderler yönetebilir. Grupça oyunlar oynayıp diğer gruplarla yarıştırılarak öğrencide gruba aidiyet

oluşturulabilir. Dış alan faaliyetlerine ağırlık vererek öğrencilerin birlikte daha çok vakit geçirip birbirlerini tanımalarına olanak sağlanabilir.

19

İhtiyaç Analizi

Çalıştayı Raporu

3.SONUÇ BİLDİRGESİ

S10. Lider ve öğrenci arasında duygusal bir bağ oluşmaması

Ç10. Çocuklar kendilerine gerçekten samimi bir niyetle yaklaşan kişileri iyi bilir ve hissederler. Bu noktada herkes lider olarak çocukların başına getirilmemeli.

Gerçekten özverili, çocukları seven, onlarla zaman geçirmek isteyen, onlara bir şeyler katma ve öğretme derdinde olan liderlere görev verilmelidir. Etkili iletişim becerisine sahip liderlerle yola devam edilmesi de faydalı olabilir.

S11. Programı yürüten liderin enerji ve motivasyonunun düşük olması Ç11. Liderlerin sık sık bir araya gelmesini sağlayan muhabbet çayı gibi buluşmalar düzenlenebilir.

S13. Sınav süreciyle birlikte araya zaman girmesiyle öğrencilerle olan irtibatın kopması ve öğrencilerin ilgilerinin azalması

Ç13. Okul derslerine destek olacak şekilde eğitim kampları düzenlenebilir.

S12. Ailelerin katılım konusunda motivasyonunun düşük olması

Ç12. Yapılan ve yapılacak olan her çalışma görsellerle veliye bildirilmeli. Yapılan çalışmaların kalitesi konusunda da veliler bilgilendirilmeli. Bunun için bir çalışma grubu oluşturulabilir veya iletişim ağı kurulabilir. Ailelerin motivasyonunu

artırmak için ayda bir defa olmak üzere aileleri de kapsayan programlar düzenlenebilir.

20

İhtiyaç Analizi Çalıştayı Raporu

4.SONUÇ

İçinde bulunduğumuz çağda teknolojinin büyük bir hızla gelişimi, insan topluluklarının gereksinimlerini, hayata bakış açılarını ve olaylar karşısındaki tutumlarını, yaşam planlarını ve karşılarına çıkan problemleri ele alış biçimlerini derinden etkilemektedir. Çağımızda artık sadece bilgiyi öğrenciye aktarmanın yeterli olmadığı; bireylere yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik, liderlik gibi

becerilerin kazandırılması gerektiği görülmektedir. Ancak bu becerilerin kazandırılmasıyla toplumlar ihtiyaç duydukları insan kaynağına

erişebileceklerdir.

Öğrencilerin eğitim, sosyal hayat, iş hayatı ve vatandaşlık alanlarında yetkin birer birey olmalarını sağlamak için gereksinim duydukları bilgiyi, becerileri, uzmanlığı ve destek sistemlerini tanımlamak amacıyla eğitimciler, eğitim

uzmanları ve iş dünyası temsilcilerinden gelen geri bildirim dikkate alınarak P21, 21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi ortaya koymuştur.

Bu çerçeveye göre 21. yüzyılda temel konular matematik, dünya dilleri, dil sanatları, ekonomi, İngilizce, bilim, okuma, tarih, sanat, coğrafya, devlet ve vatandaşlık şeklinde ifade edilmiştir (P21, 2021). Temel konuların 21. yüzyıl becerileriyle bütünleştirilmesi tavsiye edilmiştir. P21, 21. yüzyıl becerilerini 3 temel başlıkta bir araya getirmiştir.

“Öğrenme ve Yenilik Becerileri” detaylandırıldığında yaratıcı düşünme, iletişim ve iş birliği, problem çözme ve kritik-analitik düşünme becerilerini;

“Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri” detaylandırıldığında bilgi okuryazarlığını, medya okuryazarlığını ve bilgi-iletişim teknolojileri okuryazarlığını;

“Yaşam ve Kariyer Becerileri” detaylandırıldığında esneklik ve uyum, sosyal beceriler, üretkenlik ile hesap verebilirlik, kendini yönetme ve liderlik becerilerini dahil etmek mümkündür.

Çalışmalarınızda her alanda yeterli verimi ve katılımı, sürdürülebilirliği

sağlayabilmek için öğrencilere hem 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmak hem de onların manevi, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek son derece önemlidir.

İhtiyaca yönelik çalışmalar yapmak hem öğrencileri motive eder hem de geri dönüşlerini hızlıca alabildiğinizi gördüğünüzde sizleri motive eder.

Her yıl düzenli olarak değişen ve gelişen ihtiyaçları tespit edip buna uygun yıllık plan çıkarmanız işlerinizi kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda anlatımda farklı metotlar kullanmanız, teknolojiyi aktif kullanmanız, kişiye özgü, öğrencilerin mizaçlarına yönelik yaklaşımlar öğrencilere ulaşımınızı kolaylaştıracaktır.

Unutmayınız ki anlatımda en kıymetli metot sevgi temelli yaklaşımdır. Öğrenci sizi, arkadaşlarını, bulunduğu ortamı ve bahsedeceğiniz konuyu bile sevmelidir.

Sevgi sonunda öğrencilerin tüm kapıları sizlere açılacaktır.

21

Belgede İlköğretim Çağı İhtiyaç Analizi Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Server Genç Hanımlar İlköğretim Birimi Kasım 2021 Zoom Meeting (sayfa 19-23)