3. BULGULAR VE YORUM

3.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum

105 Ses eğitimi sürecinde tabloda belirtilen eser türlerine ne oranda yer verilmesini tavsiye ediyorsunuz? sorusuna 1. ve 2. uzman ses eğitimi sürecinde ayrıca THM eserlerine büyük ölçüde yer verilmesini tavsiye etmiştir.

106 sağlayabilme davranışında olumlu sonuçlar verdiği ve öğrencinin gelişimini sağladığı söylenebilir.

3.2.1.2. “Artikülasyon” Ögesine İlişkin Bulgular ve Yorumu

Tablo 3.31. Artikülasyon Öğesi Öntest-Sontest Wilcoxon İşaret Testi Analiz Tablosu

Puan Sıralar N Sıra Ort. Sıra Top. z p

Artikülasyon Sağlayabilme Öntest- Artikülasyon Sağlayabilme Sontest

Negatif Sıralar 0 ,00 ,00

-4.820 .000 Pozitif Sıralar 29 15,00 435,00

Eşit 7

Toplam 36

Tablo 3.31. Artikülasyon Öğesi Öntest-Sontest Wilcoxon İşaret Testi Analiz Tablodan da anlaşılacağı üzere, grubu oluşturan öğrencilerin artikülasyonusağlayabilme ölçütünden aldıkları öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını test etmek için yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi sonucunda sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak (z=-4.820, p=0.000<0.05) düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Söz konusu farklılık sontest lehine gerçekleşmiştir. Yani, grup uygulanan “Polat Ses Egzersizleri” sonunda grubun artikülasyonu sağlayabilme ölçütünde sontest uygulaması sonrası anlamlı bir fark olduğu sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda uygulanan “Polat Ses Egzersizleri”nin öğrencilerin artikülasyon sağlayabilme davranışında olumlu sonuçlar verdiği ve öğrencinin gelişimini sağladığı söylenebilir.

3.2.1.3. “Odaklama” Tekniğine İlişkin Bulgular ve Yorumu

Tablo 3.32. Odaklama Öğesi Öntest-Sontest Wilcoxon İşaret Testi Analiz Tablosu

Puan Sıralar N Sıra Ort. Sıra Top. z p

Odaklama Sağlayabilme Öntest- Odaklama Sağlayabilme Sontest

Negatif Sıralar 2 11,50 23,00

-4.450 .000 Pozitif Sıralar 27 15,26 412,00

Eşit 7

Toplam 36

Tablo 3.32. Odaklama Öğesi Öntest-Sontest Wilcoxon İşaret Testi Analiz Tablodan da anlaşılacağı üzere, grubu oluşturan öğrencilerin odaklamayı sağlayabilme ölçütünden aldıkları öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını test etmek için yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş

107 Mertebeler Testi sonucunda sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak (z=-4.450, p=0.000<0.05) düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Söz konusu farklılık sontest lehine gerçekleşmiştir. Yani, grup uygulanan “Polat Ses Egzersizleri” sonunda grubun odaklamayısağlayabilme ölçütünde sontest uygulaması sonrası anlamlı bir fark olduğu sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda uygulanan “Polat Ses Egzersizleri”nin öğrencilerin odaklamayısağlayabilme davranışında olumlu sonuçlar verdiği ve öğrencinin gelişimini sağladığı söylenebilir.

3.2.1.4. “Entonasyon” Tekniğine İlişkin Bulgular ve Yorumu

Tablo 3.33. Entonasyon Öğesi Öntest-Sontest Wilcoxon İşaret Testi Analiz Tablosu

Puan Sıralar N Sıra Ort. Sıra Top. z p

Entonasyon Sağlayabilme Öntest- Entonasyon Sağlayabilme Sontest

Negatif Sıralar 1 7,00 7,00

-4.723 .000 Pozitif Sıralar 29 15,79 458,00

Eşit 6

Toplam 36

Tablo 3.33. Entonasyon Öğesi Öntest-Sontest Wilcoxon İşaret Testi Analiz Tablodan da anlaşılacağı üzere, grubu oluşturan öğrencilerin entonasyonusağlayabilme ölçütünden aldıkları öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını test etmek için yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi sonucunda sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak (z=-4.723, p=0.000<0.05) düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Söz konusu farklılık sontest lehine gerçekleşmiştir. Yani, grup uygulanan “Polat Ses Egzersizleri” sonunda grubun entonasyonusağlayabilme ölçütünde sontest uygulaması sonrası anlamlı bir fark olduğu sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda uygulanan “Polat Ses Egzersizleri”nin öğrencilerin entonasyonu sağlayabilme davranışında olumlu sonuçlar verdiği ve öğrencinin gelişimini sağladığı söylenebilir.

3.2.1.5. “Nüans” Tekniğine İlişkin Bulgular ve Yorumu

Tablo 3.34. Nüans Öğesi Öntest-Sontest Wilcoxon İşaret Testi Analiz Tablosu

Puan Sıralar N Sıra Ort. Sıra Top. z p

Nüans Sağlayabilme Öntest- Nüans Sağlayabilme Sontest

Negatif Sıralar 1 7,50 7,50

-4.378 .000 Pozitif Sıralar 25 13,74 343,50

Eşit 10

Toplam 36

108 Tablo 3.34. Nüans Öğesi Öntest-Sontest Wilcoxon İşaret Testi Analiz Tablodan da anlaşılacağı üzere, grubu oluşturan öğrencilerin nüansı sağlayabilme ölçütünden aldıkları öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını test etmek için yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi sonucunda sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak (z=-4.378, p=0.000<0.05) düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Söz konusu farklılık sontest lehine gerçekleşmiştir. Yani, grup uygulanan “Polat Ses Egzersizleri” sonunda grubun nüansı sağlayabilme ölçütünde sontest uygulaması sonrası anlamlı bir fark olduğu sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda uygulanan “Polat Ses Egzersizleri”nin öğrencilerin nüansı sağlayabilme davranışında olumlu sonuçlar verdiği ve öğrencinin gelişimini sağladığı söylenebilir.

3.2.1.6. “Legato” Tekniğine İlişkin Bulgular ve Yorumu

Tablo 3.35. Legato Öğesi Öntest-Sontest Wilcoxon İşaret Testi Analiz Tablosu

Puan Sıralar N Sıra Ort. Sıra Top. z p

Legato Sağlayabilme Öntest- Legato Sağlayabilme Sontest

Negatif Sıralar 0 ,00 ,00

-4.880 .000 Pozitif Sıralar 30 15,50 465,00

Eşit 6

Toplam 36

Tablo 3.35. Legato Öğesi Öntest-Sontest Wilcoxon İşaret Testi Analiz Tablodan da anlaşılacağı üzere, grubu oluşturan öğrencilerin legatoyu sağlayabilme ölçütünden aldıkları öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını test etmek için yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi sonucunda sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak (z=-4.880, p=0.000<0.05) düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Söz konusu farklılık sontest lehine gerçekleşmiştir. Yani, grup uygulanan “Polat Ses Egzersizleri” sonunda grubun legatoyu sağlayabilme ölçütünde sontest uygulaması sonrası anlamlı bir fark olduğu sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda uygulanan “Polat Ses Egzersizleri”nin öğrencilerin legatoyu sağlayabilme davranışında olumlu sonuçlar verdiği ve öğrencinin gelişimini sağladığı söylenebilir.

109 3.2.1.7. “Staccato” Tekniğine İlişkin Bulgular ve Yorumu

Tablo 3.36. Staccato Öğesi Öntest-Sontest Wilcoxon İşaret Testi Analiz Tablosu

Puan Sıralar N Sıra Ort. Sıra Top. z p

Staccato Sağlayabilme Öntest- Staccato Sağlayabilme Sontest

Negatif Sıralar 1 11,00 11,00

-4.693 .000 Pozitif Sıralar 28 15,14 424,00

Eşit 7

Toplam 36

Tablo 3.36. Staccato Öğesi Öntest-Sontest Wilcoxon İşaret Testi Analiz Tablodan da anlaşılacağı üzere, grubu oluşturan öğrencilerin staccatoyu sağlayabilme ölçütünden aldıkları öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını test etmek için yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi sonucunda sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak (z=-4.693, p=0.000<0.05) düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Söz konusu farklılık sontest lehine gerçekleşmiştir. Yani, grup uygulanan “Polat Ses Egzersizleri” sonunda grubun staccatoyu sağlayabilme ölçütünde sontest uygulaması sonrası anlamlı bir fark olduğu sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda uygulanan “Polat Ses Egzersizleri”nin öğrencilerin staccatoyusağlayabilme davranışında olumlu sonuçlar verdiği ve öğrencinin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir.

In document Siyasi partilere güvenin sağlanmasında pazarlamanın etkisinin bir model kapsamında incelenmesi: Malatya ili örneği (Page 127-131)