• Sonuç bulunamadı

03 01 02 51 10 Çevre Kontrol Şb.Md. Gelirleri 5.000.000,00 03 01 02 51 13 Yerinde Yapılan Kontrol Ücreti 150.000,00 03 01 02 51 14 İşyeri açma izin harcı- GSM (ÇKŞM) 1.500.000,00 03 01 02 51 15 İşyeri açma izin harcı-Akaryakıt ( ÇKŞM) 2.500.000,00 03 01 02 51 16 Deneme İzni Ücreti Çev.Kor.Şb.Md.) 2.500.000,00 03 01 02 51 17 Yer Seçimi Ve Tesis Kurma İzni Ücreti ( Ç.K.Ş.M.) 3.750.000,00 03 01 02 51 18 Kestel Yenimahalle Döküm Sahası 800.000,00 03 01 02 53 Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler 10.000,00 03 01 02 53 01 Kütüphane Hizmetlerine İlişkin Gelirler 10.000,00 03 01 02 54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 9.020.000,00 03 01 02 54 03 Fotoğraf, Dia, Fotokopi, ve Ozalit Çekim Hizmetleri Gelirleri 20.000,00 03 01 02 54 06 Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis kulanım bedeli 7.000.000,00 03 01 02 54 09 Yer Seçimi Belgesi Ücreti 2.000.000,00 03 01 02 55 Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler 355.000,00 03 01 02 55 01 Anıtlar ve Müze Hizmetleri Gelirleri 30.000,00 03 01 02 55 02 T.K.M. Ve Sanat Galerileri Hizmet Gelirleri 180.000,00 03 01 02 55 04 Tiyatro Faaliyetleri Gelirleri 75.000,00

03 01 02 55 07 Sinema Geliri 70.000,00

03 01 02 56 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler 23.051.000,00 03 01 02 56 02 Mezarlıklar Hizmetleri Gelirleri 23.000.000,00 03 01 02 56 03 Veteriner Hizmetleri Gelirleri 6.000,00

03 01 02 56 04 İlkyardım Eğitimi Ücreti 45.000,00

03 01 02 57 Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler 2.000.000,00 03 01 02 57 01 Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler 2.000.000,00 03 01 02 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 91.351.000,00 03 01 02 59 04 Toplu Taşıt Araçları Çalışma İzni Gelirleri ("M" Tahdit Plakalı) 1.000,00 03 01 02 59 09 Teleferik ve Telesiyej Gelirleri 400.000,00 03 01 02 59 15 BURULAŞ ULAŞIM ALTYAPI HASILATI 700.000,00 03 01 02 59 18 TAHDİTLİ PLAKA SATIŞ GELİRİ 90.000.000,00 03 01 02 59 20 Ukome Şm.Md.Hizmet Geliri 250.000,00 03 01 02 60 Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler 4.490.000,00 03 01 02 60 02 Hayvanat Bahçesi Gelirleri 4.000.000,00 03 01 02 60 03 Hayvanat Bahçesi Salon Tahsis Geliri 300.000,00 03 01 02 60 04 Hayvanat Bahçesi Canlı Hayvan Satış Geliri 60.000,00 03 01 02 60 06 KIRSAL HİZMETLER DAİ.BŞK.HİZMET GELİRLERİ 130.000,00

03 01 02 99 Diğer hizmet gelirleri 722.000,00

03 01 02 99 02 Posta Hizmetlerinden Alınan Gelirler 15.000,00 03 01 02 99 03 Etüt ve Proje Gelirleri (Zemin Etütleri ve Raporlama) 200.000,00 03 01 02 99 05 HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET GELİRLERİ 7.000,00 03 01 02 99 06 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet geliri 200.000,00 03 01 02 99 07 Teknik Rapor ve İmar Uygunluk Belgesi Ücreti 50.000,00 03 01 02 99 08 Yer Seç.ve İmar Uy.Bel.Ücreti ( İmar Görüşü Ücreti 250.000,00

03 04 Kurumlar Hasılatı 50.852.000,00

03 04 05 Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı 50.852.000,00 03 04 05 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 50.000.000,00 03 04 05 51 01 KATI ATIK METAN GAZINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİK GELİRLERİNDEN ALINAN KURUMLAR

HASILATI

50.000.000,00

03 04 05 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 852.000,00 03 04 05 59 01 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 850.000,00

03 04 05 59 02 Bilet Bedeli (Ulaşım) 2.000,00

03 05 Kurumlar Karları 20.700.000,00

03 05 05 Mahalli İdareler 20.700.000,00

03 05 05 52 Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 5.500.000,00 03 05 05 52 01 Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 5.500.000,00

03 05 05 54 01 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları 500.000,00 03 05 05 54 02 Zafer Plaza A.Ş Kar payı 7.700.000,00

03 05 05 54 03 TARIM A.Ş. KAR PAYI 7.000.000,00

03 06 Kira Gelirleri 71.189.000,00

03 06 01 Taşınmaz Kiraları 71.179.000,00

03 06 01 01 Lojman Kira Gelirleri 15.500,00

03 06 01 01 01 Lojman Kira Gelirleri 15.500,00

03 06 01 02 Ecrimisil Gelirleri 1.500.000,00

03 06 01 02 01 Ecrimisil Gelirleri 1.500.000,00

03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 69.663.500,00 03 06 01 99 01 İşyeri ve Dükkan Kira Gelirleri 51.163.500,00 03 06 01 99 05 Geçici Tahsis Gelirleri 18.000.000,00

03 06 01 99 13 Yapı Katılım Payı 500.000,00

03 06 02 Taşınır Kiraları 10.000,00

03 06 02 01 Taşınır Kira Gelirleri 10.000,00

03 06 02 01 01 Otobüs Kiralama Gelirleri 10.000,00

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 30.000.000,00

04 04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 29.500.000,00

04 04 01 Cari 29.498.000,00

04 04 01 01 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 28.998.000,00 04 04 01 01 01 Kurumlardan Alınan Yardım ve Bağışlar 28.998.000,00 04 04 01 02 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 500.000,00 04 04 01 02 01 Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 500.000,00

04 04 02 Sermaye 2.000,00

04 04 02 02 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 2.000,00 04 04 02 02 02 Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 2.000,00

04 05 Proje Yardımları 500.000,00

04 05 01 Cari 500.000,00

04 05 01 09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 500.000,00 04 05 01 09 01 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları - BEBKA 500.000,00

05 Diğer Gelirler 2.090.000.000,00

05 01 Faiz Gelirleri 5.745.500,00

05 01 08 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 3.650.000,00 05 01 08 01 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 3.650.000,00 05 01 08 01 01 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 3.650.000,00

05 01 09 Diğer Faizler 2.095.500,00

05 01 09 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 45.000,00 05 01 09 01 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 45.000,00

05 01 09 03 Mevduat Faizleri 2.000.000,00

05 01 09 03 01 Mevduat Faizleri 2.000.000,00

05 01 09 99 Diğer Faizler 50.500,00

05 01 09 99 02 Kişilerden Alacaklar Faizleri 50.000,00

05 01 09 99 03 VEKALET ÜCRETİ FAİZ GELİRİ 500,00

05 02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 2.056.707.000,00 05 02 02 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 2.047.250.000,00 05 02 02 51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 2.036.500.000,00 05 02 02 51 01 İller Bankası Payları 510.000.000,00 05 02 02 51 02 Büyükşehir Belediyeleri Payları 1.526.500.000,00 05 02 02 52 Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar 10.750.000,00 05 02 02 52 01 BUSKİden Alınan Çevre Temizlik Vergisi Payları 8.000.000,00 05 02 02 52 02 İlçe Belediyelerden Alınan Çevre Temizlik Vergisi Payları 2.750.000,00 05 02 04 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 2.375.000,00 05 02 04 53 Yol Harcamalarına Katılma Payı 2.375.000,00

05 02 04 53 02 imar kanunu 23. madde(3194 sayılı yasa- Katılma Payı) 2.200.000,00 05 02 04 53 04 YAPI DENETİM BÜYÜKŞEHİR PAYI 100.000,00 05 02 08 Mahalli İdarelere Ait Paylar 7.082.000,00 05 02 08 54 Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri Payları 3.582.000,00 05 02 08 54 01 Nilüfer Belediyesi İmar Kanununa göre Alınan Otopark Payı 100.000,00 05 02 08 54 02 Osmangazi Belediyesi İmar Kanununa göre Alınan Otopark Payı 1.000.000,00 05 02 08 54 04 Gürsu Belediyesi İmar Kanununa göre Alınan Otopark Payı 750.000,00 05 02 08 54 05 Kestel Belediyesi İmar Kanununa göre Alınan Otopark Payı 200.000,00 05 02 08 54 06 Mudanya Belediyesi İmar Kanununa göre Alınan Otopark Payı 175.000,00 05 02 08 54 07 Gemlik Belediyesi İmar Kanununa göre Alınan Otopark Payı 7.000,00 05 02 08 54 08 İnegöl Belediyesi İmar Kanununa göre Alınan Otopark Payı 1.050.000,00 05 02 08 54 09 Yenişehir Belediyesi İmar Kanununa göre Alınan Otopark Payı 150.000,00 05 02 08 54 10 İznik Belediyesi İmar Kanununa göre Alınan Otopark Payı 150.000,00 05 02 08 99 Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar 3.500.000,00 05 02 08 99 01 Hazine Arazileri Satışından Alınan Paylar 3.500.000,00

05 03 Para Cezaları 18.751.000,00

05 03 02 Diğer İdari Para Cezaları 18.750.000,00

05 03 02 99 Diğer İdari Para Cezaları 18.750.000,00

05 03 02 99 01 Para Cezaları 1.500.000,00

05 03 02 99 02 Taşınmaz Mallar Hasar Karşılıkları 200.000,00 05 03 02 99 03 Taşınır Mallar Hasar Karşılıkları 10.000,00

05 03 02 99 04 İmar Cezaları 3.000,00

05 03 02 99 05 Usulsüzlük Cezaları 1.000,00

05 03 02 99 06 Kusur Cezaları 4.000,00

05 03 02 99 08 Müteahhitlerden ve Firmalardan Alınan Gecikme Cezaları 3.000.000,00 05 03 02 99 09 Alt Yapı Geçiş Ücretleri 5.000.000,00

05 03 02 99 10 Hasar Bedeli(Aykome 22.c) 1.000,00

05 03 02 99 14 Çevre Suçları İdari Para Cezaları 5.000.000,00 05 03 02 99 15 Kazı Ruhsatı İşlem Bedeli (Aykome) 2.200.000,00 05 03 02 99 19 Aykome Altyapı Tahrip Bedeli 1.817.000,00 05 03 02 99 20 DİĞER CEZALAR(İMAR KANUN. KAY.42. md) 2.000,00 05 03 02 99 21 İdari Para Cezaları ( AYKOME ) 1.000,00 05 03 02 99 22 Aykome Ruhsat Bedeli Süre Uzatımı (1) 1.000,00 05 03 02 99 23 Aykome Ruhsat Bedeli Süre Uzatımı (2) 10.000,00

05 03 09 Diğer Para Cezaları 1.000,00

05 03 09 02 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları 1.000,00 05 03 09 02 01 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları 1.000,00

05 09 Diğer Çeşitli Gelirler 8.796.500,00

05 09 01 Diğer Çeşitli Gelirler 8.796.500,00

05 09 01 01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 350.000,00 05 09 01 01 01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 350.000,00 05 09 01 03 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 30.000,00 05 09 01 03 01 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 30.000,00

05 09 01 06 Kişilerden Alacaklar 2.750.000,00

05 09 01 06 01 Kişilerden Alacaklar 2.750.000,00

05 09 01 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 5.666.500,00 05 09 01 99 01 Diğer Gelirler (kayıp eşya satış v.b.) 11.500,00 05 09 01 99 02 Memur Yemek Katkı Payı 1.100.000,00

05 09 01 99 03 Geri Alınacak Paralar 3.500.000,00

05 09 01 99 04 Kamulaştırma Bedeli İade 600.000,00 05 09 01 99 05 Harç Bedeli (mahkeme) iadesi 5.000,00 05 09 01 99 07 Çay Ocaklarının İşletilmesinden Elde Edilen Gelirler 450.000,00

06 Sermaye Gelirleri 360.000.000,00

06 01 03 Diğer Bina Satış Gelirleri 15.000.000,00 06 01 03 01 Diğer Bina Satış Gelirleri 15.000.000,00 06 01 03 01 01 Diğer Bina Satış Gelirleri 15.000.000,00

06 01 05 Arsa Satışı 283.350.000,00

06 01 05 01 Arsa Satışı 283.350.000,00

06 01 05 01 01 Arsa Satışı 283.350.000,00

06 01 09 Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri 500.000,00 06 01 09 99 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri 500.000,00 06 01 09 99 01 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri 500.000,00

06 02 Taşınır Satış Gelirleri 61.150.000,00

06 02 02 Taşıt Satış Gelirleri 60.000.000,00

06 02 02 01 Taşıt Satış Gelirleri 60.000.000,00

06 02 02 01 01 Taşıt Satış Gelirleri 60.000.000,00 06 02 09 Diğer Taşınır Satış Gelirleri 1.150.000,00 06 02 09 99 Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri 1.150.000,00 06 02 09 99 01 Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri 1.150.000,00

09 Red ve İadeler (-) -1.000.000,00

09 01 Vergi Gelirleri -33.500,00

09 01 03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri -18.000,00 09 01 03 09 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri -18.000,00 09 01 03 09 53 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri (İlan ve Reklam Vergisi) -18.000,00

09 01 06 Harçlar -15.500,00

09 01 06 09 Diğer Harçlar -15.500,00

09 01 06 09 58 Diğer Harçlar (Tellallık Harcı) -1.000,00

09 01 06 09 59 Toptancı Hali Resmi -8.000,00

09 01 06 09 99 Diğer Harçlar. -6.500,00

09 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri -772.100,00

09 03 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri -372.100,00

09 03 01 02 Hizmet Gelirleri -372.100,00

09 03 01 02 02 Toplu taşıt araçları (uygunluk) muayene den.ve kont.(Red ve İade) -5.000,00 09 03 01 02 10 Havuz ve Spor Okulları Geliri -20.000,00 09 03 01 02 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler -10.000,00 09 03 01 02 54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler -300,00 09 03 01 02 55 Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler -6.500,00 09 03 01 02 56 Hizmet Gelirleri (Mezarllıklar Hasılatı) -130.000,00 09 03 01 02 57 Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler (Red ve İade) -300,00 09 03 01 02 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler -200.000,00

09 03 06 Kira Gelirleri -400.000,00

09 03 06 01 Taşınmaz Kiraları -400.000,00

09 03 06 01 99 Taşınmaz Kiraları (Devir Temlik Gelirleri) -400.000,00

09 05 Diğer Gelirler -191.900,00

09 05 01 Faiz Gelirleri -3.900,00

09 05 01 08 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri -1.900,00 09 05 01 08 01 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri -1.900,00

09 05 01 09 Diğer Faizler -2.000,00

09 05 01 09 01 Diğer Faizler -2.000,00

09 05 02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar -115.000,00 09 05 02 02 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar -80.000,00 09 05 02 04 Kamu Harcamalarına Katılma Payları -10.000,00 09 05 02 04 53 Kamu Harcamalarına Katılma Payları (Yol Harcamalarına Katılma Payı) -10.000,00 09 05 02 08 Mahalli İdarelere Ait Paylar -25.000,00 09 05 02 08 54 Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri Paylarından Red ve İadeler -25.000,00

09 05 03 Para Cezaları -60.000,00

09 05 03 02 99 Diğer İdari Para Cezaları -60.000,00

09 05 09 Diğer Çeşitli Gelirler -13.000,00

09 05 09 01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar -13.000,00

09 05 09 01 06 Kişilerden Alacaklar -10.000,00

09 05 09 01 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirlerden Red ve İadeler -3.000,00

09 06 Sermaye Gelirleri -2.500,00

09 06 02 Taşınır Satış Gelirleri -2.500,00

09 06 02 09 Diğer Taşınır Satış Gelirleri -2.500,00 09 06 02 09 99 Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri (Red ve İade) -2.500,00

2.950.000.000,00

Benzer Belgeler