ESET Smart Security Premium içindeki araçlar

Belgede ESET SMART SECURITY PREMIUM 10 (sayfa 105-113)

4.2.3.4.1.1 Şifrelenmiş ağ trafiği

E- posta - Bu, kullanıcı adınız olarak işlev gören e-posta adresidir ve Password Manager için benzersiz tanıtıcınız olur

3. Şifrelemek istediğiniz bağlı çıkarılabilir sürücüyü seçip Devam'ı tıklatın

4.6.12 ESET Smart Security Premium içindeki araçlar

Ana pencerede Diğer araçlar menüsü, program yönetimini basitleştirmeye yardımcı olan ve ileri düzey kullanıcılar için ek seçenekler sunan modüller içerir.

Bu menüde şu araçlar bulunur:

Günlük dosyaları Koruma istatistikleri Etkinlik izleme

Çalışan işlemler (ESET Smart Security Premium ürününde ESET LiveGrid® etkinse) Ağ bağlantıları (Kişisel güvenlik duvarı ESET Smart Security Premium ürününde etkinse) ESET SysInspector

ESET SysRescue Live - Sizi ESET SysRescue Live sayfasına yönlendirir, burada Microsoft Windows işletim sistemleri için ESET SysRescue Live resmini veya Live CD/USB Oluşturucu'yu indirebilirsiniz.

Zamanlayıcı

Örneği analiz için gönder - Şüpheli bir dosyayı analiz için ESET Araştırma Laboratuvarı'na göndermenize olanak sağlar. Bu seçeneğin tıklatılmasının ardından görüntülenen iletişim penceresi bu bölümde açıklanmaktadır.

Karantina NOT

ESET SysRescue, ESET güvenlik ürünlerinin daha eski sürümlerinde Windows 8 için kullanılabilir durumda

olmayabilir. Bu durumda ürününüzü yükseltmenizi veya başka bir Microsoft Windows sürümünde ESET SysRescue diski oluşturmanızı öneririz.

4.6.12.1 Günlük dosyaları

Günlük dosyaları, gerçekleşen önemli program olayları hakkında bilgi içerir ve algılanan tehditlere genel bir bakış sağlar. Günlüğe kaydetme işlemi, sistem çözümlemesi, tehdit algılama ve sorun giderme işlemlerinin önemli bir parçasıdır. Günlüğe kaydetme işlemi herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan arka planda etkin biçimde

gerçekleşir. Bilgiler, geçerli günlük ayrıntı ayarlarına göre kaydedilir. Doğrudan ESET Smart Security Premium içinden metin iletileri ile günlükleri görüntülemek ve günlükleri arşivlemek mümkündür.

Günlük dosyalarına, ana program menüsünden Araçlar > Diğer araçlar > Günlük dosyaları tıklatılarak erişilebilir.

Günlük açılır menüsünden istediğiniz günlük türünü seçin. Şu günlükler görüntülenebilir:

· Algılanan tehditler - Tehdit günlüğü, ESET Smart Security Premium tarafından algılanan sızıntılar hakkında ayrıntılı bilgiler sunar. Bilgilerin içinde algılama zamanı, sızıntının adı, konumu, gerçekleştirilen eylem ve sızıntı algılandığında oturum açmış olan kullanıcının adı yer alır. Bir günlük girişinin ayrıntılarını ayrı bir pencerede görüntülemek için girişi çift tıklatın.

· Olaylar - ESET Smart Security Premium tarafından gerçekleştirilen tüm önemli eylemler olay günlüğüne kaydedilir. Olay günlüğünde olaylarla ilgili bilgiler ve programda oluşan hatalar bulunur. Sistem

yöneticilerinin ve kullanıcıların sorunları çözmesi için tasarlanmıştır. Burada bulunan bilgiler genellikle programda oluşan bir soruna çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.

· Bilgisayar taraması - Tüm tamamlanan el ile gerçekleştirilmiş veya planlanmış taramaların sonuçları bu pencerede görüntülenir. Her satır tek bir bilgisayar denetimine karşılık gelir. İlgili taramanın ayrıntılarını görmek için herhangi bir girişi çift tıklatın.

· HIPS - Kayıt için işaretlenmiş belirli HIPS kurallarının kayıtlarını içerir. Protokol, işlemi tetikleyen uygulamayı,

saldırı için kullanılan iletişim protokolü gösterilir. Güvenlik duvarı günlüğünün analizi, sisteminize yetkisiz erişimi engellemek için zaman içinde gerçekleştirilen sızıntı girişimlerini algılamanıza yardımcı olur.

· Filtrelenen web siteleri - Web erişimi koruması veya Ebeveyn kontrolü tarafından engellenmiş web sitelerinin listesini görüntülemek isterseniz bu liste faydalıdır. Her günlük saat, URL adresi, kullanıcı ve belirli bir web sitesi ile bağlantı kuran uygulamayı içerir.

· Antispam koruması - İstenmeyen posta olarak işaretlenen e-posta iletileriyle ilgili kayıtları içerir.

· Ebeveyn kontrolü - Ebeveyn kontrolü tarafından engellenen veya izin verilen web sayfalarını gösterir. Eşleşme türü ve Eşleşme değerleri sütunları filtreleme kurallarının nasıl uygulandığını gösterir.

· Aygıt denetimi - Bilgisayara bağlanan çıkarılabilir medya veya aygıtların kayıtlarını içerir. Yalnızca ilgili Aygıt denetimi kurallarına sahip aygıtlar günlük dosyasına kaydedilir. Kural, bağlı bir aygıtla eşleşmiyorsa, bağlı aygıta yönelik bir günlük girdisi oluşturulmaz. Ayrıca aygıt türü, seri numarası, satıcı adı ve medya boyutu (varsa) gibi ayrıntılara da bakabilirsiniz.

· Web kamerası koruması - Web kamerası koruması tarafından engellenen uygulamalarla ilgili kayıtları içerir.

Herhangi bir günlüğün içeriklerini seçin ve panoya kopyalamak için Ctrl + C kısayoluna basın. Birden çok giriş seçmek için Ctrl ve Shift tuşlarını basılı tutun.

Filtreleme öğesini tıklatarak filtreleme ölçütlerini tanımlayabileceğiniz Günlük filtreleme penceresini açabilirsiniz.

İçerik menüsünü açmak için belirli bir kaydı sağ tıklatın. İçerik menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:

· Göster - Yeni bir pencerede, seçilen günlük hakkında daha ayrıntılı bilgileri görüntüler.

· Aynı kayıtları filtrele - Bu filtreyi etkinleştirdikten sonra yalnızca aynı türdeki kayıtları (tanılama, uyarılar, ...) görürsünüz.

· Filtrele.../Bul... - Bu seçeneği tıklattıktan sonra Günlükte ara penceresi belirli günlük girişleri için filtreleme ölçütleri tanımlayabilmenize olanak tanır.

· Filtreyi etkinleştir - Filtre ayarlarını etkinleştirir.

· Filtreyi devre dışı bırak - Tüm filtre ayarlarını temizler (yukarıda açıklandığı şekilde).

· Kopyala/Tümünü kopyala - Penceredeki tüm kayıtlar hakkındaki bilgileri kopyalar.

· Sil/Tümünü sil - Seçili kaydı (kayıtları) veya görüntülenen tüm kayıtları siler. Bu eylem için yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

· Ver... - XML biçiminde kayıtlar hakkında bilgileri verir.

· Tümünü ver... - XML biçimindeki tüm kayıtlar hakkında bilgiler verir.

· Günlüğü kaydır - Günlük dosyaları penceresinde eski günlükleri otomatik kaydırmak ve etkin günlükleri görüntülemek için bu seçeneği etkin bırakın.

4.6.12.1.1 Günlük dosyaları

ESET Smart Security Premium Günlük yapılandırmasına, ana program penceresinden erişilebilir. Ayarlar > Gelişmiş ayarlara gir...'i tıklatın > Araçlar > Günlük dosyaları. Günlük bölümü günlüklerin nasıl yönetileceğini belirlemek için kullanılır. Program sabit disk alanından tasarruf etmek için eski günlükleri otomatik olarak siler. Günlük dosyaları için aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

En az günlük ayrıntı düzeyi - Günlüğe kaydedilecek olayların en düşük ayrıntı düzeyini belirtir.

· Tanılama - Programı ve yukarıdaki tüm kayıtları hassas bir şekilde ayarlamak için gereken bilgileri günlüğe kaydeder.

· Bilgilendirici - Başarılı güncelleme iletilerinin yanı sıra yukarıdaki tüm kayıtları da içeren bilgilendirici iletileri kaydeder.

· Uyarılar - Kritik hataları ve uyarı iletilerini kaydeder.

· Hatalar - "Dosya karşıdan yükleme hatası" gibi hatalar ve kritik hatalar kaydedilir.

· Kritik - Yalnızca kritik hatalar (Antivirus korumasını,Kişisel güvenlik duvarını başlatma hatasıvb.) günlüğe kaydedilir.

(Günden) eski kayıtları otomatik olarak sil alanında belirtilen günden daha eski günlük girişleri otomatik olarak

Günlük dosyalarını otomatik olarak en iyi duruma getir - Bu seçenek işaretlendiğinde, yüzde Kullanılmayan kayıt sayısı şu değeri aşarsa (%) alanında belirtilen değerden fazlaysa, günlük dosyaları otomatik olarak birleştirilir.

Günlüklerin birleştirilmesi işlemini başlatmak için Optimize et seçeneğine tıklatın. Bu işlem sırasında tüm boş günlük girdileri kaldırılır, böylece performans ve günlük işleme hızı artar. Bu iyileşme özellikle çok sayıda girdi içeren

günlüklerde belirgin olarak gözlenir.

Metin protokolünü etkinleştir öğesi, günlükleri Günlük dosyaları'ndan farklı dosya biçimlerinde depolamayı sağlar:

· Hedef dizin - Günlük dosyalarının depolanacağı dizin (yalnızca Text/CSV için geçerlidir). Her günlük bölümünün önceden tanımlı dosya adına sahip kendi dosyası vardır (örneğin, günlükleri depolamak için düz metin dosya biçimi kullanıyorsanız günlük dosyalarının Algılanan tehditler bölümü için virlog.txt kullanılır).

· Tür - Metin dosya biçimini seçerseniz günlükler bir metin dosyasına depolanır ve veriler ayrı ayrı sekmeler haline getirilir. Aynısı, virgülle ayrılan CSV dosya biçimi için de uygulanır. Olay seçeneğini belirlerseniz günlükler, dosya yerine Windows Olay günlüğüne depolanır (Denetim masasındaki Olay Görüntüleyici kullanılarak

görüntülenebilir).

Tüm günlük dosyalarını sil; Tür açılır menüsünde seçili olan depolanmış günlüklerin tamamını siler. Günlüklerin başarılı bir şekilde silinmesinin ardından bir bildirim gösterilir.

NOT

Sorunları daha hızlı çözmeye yardımcı olmak adına ESET bilgisayarınızdan günlükler sağlamanızı isteyebilir. ESET Log Collector, istenen bilgileri toplamanızı kolaylaştırır. ESET Log Collector hakkında daha fazla bilgi için lütfen ESET Bilgi Bankası makalemize bakın.

4.6.12.2 Çalışan işlemler

Çalışan işlemler, bilgisayarınızda çalışan programları veya işlemleri görüntüler ve ESET'i hemen ve sürekli olarak yeni sızıntılarla ilgili bilgilendirir. ESET Smart Security Premium, kullanıcıları ThreatSense teknolojisiyle korumak için çalışan işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi sağlar.

İşlemler - Geçerli olarak bilgisayarınızda çalışan programın veya işlemin görüntü adı. Ayrıca, bilgisayarınızda

çalışmakta olan tüm işlemleri görmek için Windows Görev Yöneticisini de kullanabilirsiniz. Görev Yöneticisi'ni açmak için görev çubuğunda boş bir alanı sağ tıklatıp ardından Görev Yöneticisi'ni tıklatın veya klavyenizde Ctrl+Shift+Esc tuşlarına basın.

Risk seviyesi - Çoğu durumda, ESET Smart Security Premium ve ThreatSense teknolojisi, her nesnenin özelliklerini inceleyen ve ardından nesnenin kötü amaçlı etkinlik olasılığını ölçen bir sezgisel tarama kuralı dizisini kullanarak nesnelere (dosyalar, işlemler, kayıt defteri anahtarları, vb.) risk seviyeleri atar. Bu sezgisel taramalar esas alınarak nesnelere 1 - İyi (yeşil) ile 9 - Riskli (kırmızı) arasında bir risk düzeyi atanır.

NOT

İyi (yeşil) olarak işaretlenmiş olan bilinen uygulamalar kesinlikle temizdir (beyaz listeye alınmıştır) ve performansı artırmak için tarama dışında bırakılırlar.

PID - İşlem tanıtma numarası işlemin önceliğini ayarlama gibi çeşitli işlevlerde parametre olarak kullanılabilir.

Kullanıcı sayısı - Belirli bir uygulamayı kullanan kullanıcıların sayısı. Bu bilgiler ThreatSense teknolojisiyle toplanır.

Keşif zamanı - Uygulamanın ThreatSense teknolojisi tarafından tespit edilmesinden o ana kadar geçen süre.

NOT

Bilinmiyor (turuncu) olarak işaretlenen bir uygulama kötü amaçlı yazılım olmayabilir. Bu genellikle daha yeni bir uygulamadır. Dosyadan emin değilseniz ESET Araştırma Laboratuvarına dosyayı analiz için gönderebilirsiniz.

Dosyanın kötü amaçlı bir uygulama veya web sitesi olduğu belirlenirse, bu dosyanın algılanması gelecek güncellemeye eklenir.

Uygulama adı - Bir programın veya işlemin adı.

Yeni bir pencerede aç - Çalışan işlem bilgileri yeni bir pencerede açılır.

Bir uygulamayla ilgili şu bilgileri görüntülemek için söz konusu uygulamayı tıklatın:

· Yol - Bilgisayarınızdaki bir uygulamanın konumu.

· Boyut - B (bayt) cinsinde dosya boyutu.

· Açıklama - İşletim sistemindeki açıklamaya dayalı dosya özellikleri.

· Şirket - Satıcının veya uygulama işleminin adı.

· Sürüm - Uygulama yayımcısından gelen bilgiler.

· Ürün - Uygulama adı ve/veya ticari ad.

· Oluşturulma/Değiştirilme tarihi - Oluşturulduğu (değiştirildiği) tarih ve saat.

NOT

Çalışan programlar/işlemler olarak işlev görmeyen dosyaların bilinirliğini de kontrol edebilirsiniz. Bunun için, dosyaları sağ tıklatıp Gelişmiş seçenekler > Dosya bilinirliğini denetle'yi tıklatın.

4.6.12.3 Koruma istatistikleri

ESET Smart Security Premium ürününün koruma modülleriyle ilgili istatistik veri grafiğini görüntülemek için, Araçlar

> Koruma istatistikleri seçeneklerini tıklatın. Karşılık gelen grafiği ve göstergeyi görüntülemek için, İstatistikler açılır menüsünden istediğiniz koruma modülünü seçin. Göstergede bir öğenin üzerine fareyi getirirseniz, yalnızca o öğenin verileri grafikte görüntülenir.

Aşağıdaki üç istatistik grafikleri kullanılabilir:

· Antivirüs ve Antispyware koruması - Etkilenen ve temizlenen nesne sayısını görüntüler.

· Dosya sistemi koruması - Yalnızca okunan veya dosya sistemine yazılan nesneleri görüntüler.

· E-posta istemci koruması - Yalnızca e-posta istemcileri tarafından gönderilen veya alınan nesneleri görüntüler.

· Web erişimi ve Kimlik avı koruması - Yalnızca web tarayıcıları tarafından karşıdan yüklenen nesneleri görüntüler.

· E-posta istemcisi antispam koruması - Son başlatmadan itibaren antispam istatistiklerinin geçmişini görüntüler.

İstatistik grafiğinin altında, toplam taranan nesne sayısını, en son taranan nesneyi ve istatistik zaman damgasını görebilirsiniz. Tüm istatistik bilgilerini temizlemek için Sıfırla'yı tıklatın.

4.6.12.4 Etkinlik izleme

Geçerli Dosya sistemi etkinliği öğesini grafik biçiminde görmek için Araçlar > Diğer araçlar > Etkinliği izle öğesini tıklatın. Grafiğin en alt kısmında, Dosya sistemi etkinliğini seçili zaman aralığına gerçek zamanlı olarak kaydeden bir zaman çizelgesi yer alır. Zaman aralığını değiştirmek için Yenileme hızı açılır menüsünden seçim yapın.

Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

Dosya sistemi etkinlik grafiği öğesinin dikey ekseni, okunan verileri (mavi) ve yazılan verileri (kırmızı) temsil eder.

Her iki değer de KB (kilobayt)/MB/GB cinsinden verilir. Grafiğin aşağısındaki göstergede okunan verilerin veya yazılan verilerin üzerine fareyi getirirseniz, grafik yalnızca o etkinlik türünün verilerini görüntüler.

Ayrıca Etkinlik açılır menüsünden Ağ etkinliği'ni de seçebilirsiniz. Dosya sistemi etkinliği ve Ağ etkinliği için grafik görüntüsü ve seçenekleri aynıdır; tek fark, Ağ etkinliğinin alınan verileri (kırmızı) ve gönderilen verileri (mavi) görüntülemesidir.

4.6.12.5 Ağ bağlantıları

Ağ bağlantıları bölümünde, etkin ve bekleyen bağlantıların listesini görebilirsiniz. Bu, giden bağlantı oluşturan tüm uygulamaları denetlemenize yardımcı olur.

Birinci satır, uygulamanın adını ve veri aktarım hızını görüntüler. Uygulama tarafından yapılan bağlantıların listesini (ve daha fazla ayrıntılı bilgi) görmek için, + öğesini tıklatın.

Sütunlar

Uygulama/Yerel IP - Uygulamanın adı, yerel IP adresleri ve iletişim bağlantı noktaları.

Uzak IP - Belirli bir uzak bilgisayarın IP adresi ve bağlantı noktası numarası.

Protokol - Kullanılan aktarım protokolü.

Karşıya Yükleme Hızı/Karşıdan Yükleme Hızı - Giden ve gelen verilerin geçerli hızı.

Gönderildi/Alındı - Bağlantıda alınıp verilen veri miktarı.

Ayrıntıları göster - Seçili bağlantıyla ilgili ayrıntılı bilgi görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Şunları içeren ek seçenekleri görüntülemek için bağlantıyı sağ tıklatın:

Ana bilgisayar adlarını çözümle - Mümkünse tüm ağ adresleri, IP adresi biçiminde değil DNS biçiminde görüntülenir.

Dinleyen bağlantıları göster - Bu seçeneği yalnızca herhangi bir iletişimin kurulmadığı, ancak sistemin bir bağlantı noktası açtığı ve bağlantı kurmayı beklediği türden bağlantıları görüntülemek için belirleyin.

Bilgisayardaki bağlantıları göster - Bu seçeneği yalnızca uzak tarafın yerel sistem olduğu ve localhost olarak adlandırılan bağlantıları görüntülemek için belirleyin.

Yenileme hızı - Etkin bağlantıları yenileme sıklığını seçin.

Şimdi yenile - Ağ bağlantıları penceresini yeniden yükler.

Aşağıdaki seçenekler, yalnızca bir uygulama veya işlem (etkin bağlantı değil) tıklatıldıktan sonra kullanılabilir:

İşlem için iletişimi geçici olarak reddet - Belirtilen uygulama için geçerli bağlantıları reddeder. Yeni bir bağlantı kurulduğunda, güvenlik duvarı önceden tanımlı bir kural kullanır. Ayarların açıklaması Kuralların yapılandırılması ve kullanılması bölümünde bulunabilir.

İşlem için iletişime geçici olarak izin ver - Belirtilen uygulama için geçerli bağlantılara izin verir. Yeni bir bağlantı kurulduğunda, güvenlik duvarı önceden tanımlı bir kural kullanır. Ayarların açıklaması Kuralların yapılandırılması ve kullanılması bölümünde bulunabilir.

4.6.12.6 ESET SysInspector

ESET SysInspector bilgisayarınızın tamamını inceleyen, sürücüler ve uygulamalar, ağ bağlantıları veya önemli kayıt defteri girişleri gibi sistem bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgiler toplayan ve her bileşenin risk düzeyini

değerlendiren bir uygulamadır. Bu bilgiler, yazılım veya donanım uyumsuzluğundan ya da kötü amaçlı yazılımın etkilemesinden kaynaklanabilecek şüpheli sistem davranışının nedenini belirlemenize yardımcı olabilir.

SysInspector penceresinde oluşturulan günlüklerle ilgili olarak şu bilgiler görüntülenir:

· Saat - Günlük oluşturma zamanı.

· Yorum - Kısa bir yorum.

· Kullanıcı - Günlüğü oluşturan kullanıcının adı.

· Durum - Günlük oluşturma durumu.

Kullanılabilir eylemler şunlardır:

· Göster - Oluşturulan günlüğü açar. Ayrıca belirli bir günlük dosyasını sağ tıklatıp içerik menüsünden Göster'i seçebilirsiniz.

· Karşılaştır - Var olan iki günlüğü karşılaştırır.

· Oluştur... - Yeni bir günlük oluşturur. Günlüğe erişmeye çalışmadan önce lütfen ESET SysInspector işleminin tamamlanmasını bekleyin (günlük durumu Oluşturuldu olarak gösterilir).

· Sil - Seçili günlükleri listeden kaldırır.

Bir veya daha fazla günlük dosyası seçildiğinde içerik menüsünde aşağıdaki öğeler yer alır:

· Göster - Seçili günlüğü ESET SysInspector içinde açar (bir günlüğü çift tıklatmakla aynı işlevdir).

· Karşılaştır - Var olan iki günlüğü karşılaştırır.

· Oluştur... - Yeni bir günlük oluşturur. Günlüğe erişmeye çalışmadan önce lütfen ESET SysInspector işleminin tamamlanmasını bekleyin (günlük durumu Oluşturuldu olarak gösterilir).

· Sil - Seçili günlükleri listeden kaldırır.

· Tümünü sil - Tüm günlükleri siler.

· Ver... - Günlüğü bir .xml dosyası veya sıkıştırılmış .xml olarak verir.

4.6.12.7 Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, zamanlanan görevleri önceden tanımlanmış yapılandırma ve özelliklerle başlatır ve yönetir.

Zamanlayıcıya Araçlar > Zamanlayıcı öğeleri tıklatılarak ESET Smart Security Premium ana program penceresinden erişilebilir. Zamanlayıcı, tüm zamanlanan görevlerin ve önceden tanımlı tarih, saat ve kullanılan tarama profili gibi yapılandırma özelliklerinin listesini içerir.

Zamanlayıcı aşağıdaki görevleri zamanlamak için kullanılır: virüs imza veritabanı güncellemesi, tarama görevi, sistem başlangıcında dosya denetimi ve günlük bakımı. Görevleri, ana Zamanlayıcı penceresinden doğrudan ekleyebilir veya silebilirsiniz (alttaki Ekle... veya Sil seçeneğini tıklatın). Aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmek için Zamanlayıcı

penceresinde herhangi bir yere sağ tıklatın: ayrıntılı bilgi görüntüleme, görevi hemen gerçekleştirme, yeni bir görev ekleme ve var olan görevi kaldırma. Görevleri etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ilgili girişlerin başındaki onay kutularını kullanın.

Varsayılan olarak, Zamanlayıcı'da aşağıdaki zamanlanan görevler görüntülenir:

· Günlük bakımı

· Düzenli otomatik güncelleme

· Çevirmeli bağlantıdan sonra otomatik güncelleme

· Kullanıcı oturum açtıktan sonra otomatik güncelleme

· En son ürün sürümü için düzenli denetleme (bkz. Güncelleme modu)

· Başlangıçta otomatik dosya denetimi (kullanıcı oturum açtıktan sonra)

· Başlangıçta otomatik dosya denetimi (virüs imza veri tabanının başarılı güncellemesinden sonra)

Var olan bir zamanlanan görevin (varsayılan veya kullanıcı tanımlı) yapılandırmasını düzenlemek için, görevi sağ tıklatın ve Düzenle... seçeneğini tıklatın veya değiştirmek istediğiniz görevi seçin ve Düzenle... seçeneğini tıklatın.

Yeni görev ekleme

Belgede ESET SMART SECURITY PREMIUM 10 (sayfa 105-113)