Özel taramalar hakkında

Belgede Norton. AntiVirus. Ürün Kılavuzu (sayfa 119-124)

Bilgisayarınızın belirli bir kesimini düzenli olarak tarıyorsanız özel bir tarama oluşturabilirsiniz. Bu özel tarama, bu kesimi, her seferinde belirtmek zorunda kalmadan, sık sık tarayabilmenizi sağlar. Belirli tarihlere ve saatlerde ya da belirli aralıklarda otomatik olarak çalışması için özel tarama da yapabilirsniz. Tercihlerinize göre bir tarama planlayabilirsiniz. Zamanlanmış tarama, bilgisayarınızı kullandığınız sırada başlarsa, işinizi durdurmak yerine taramayı arka planda çalıştırabilirsiniz.

Gerek kalmadığında taramayı silebilirsiniz. Örneğin, başkalarıyla sıkça dosya alıp vermeniz gereken bir projede çalışıyorsanız. Bu durumda, üzerinde çalıştığınız dosyaları kopyalayıp kullanmadan önce tarayabileceğiniz bir klasör oluşturmak isteyebilirsiniz. Proje

tamamlandığında, ilgili klasördeki özel taramayı silebilirsiniz.

Özel tarama oluşturma

Taramalar bölmesinde listelenen varsayılan taramaları çalıştırmak yerine, belirli gereksinimleri karşılayan kendi taramalarınızı oluşturabilirsiniz. Örneğin, içerisinde tüm indirdiğiniz dosyaları sakladığınız bir klasörü denetleyen bir tarama oluşturabilirsiniz.

Taramalar penceresinde özel bir tarama oluşturabilirsiniz.

Özel taramalar oluşturduğunuzda, ayrıca belirli tarihlerde ve saatlerde ya da belirli aralıklarda otomatik olarak çalışması için de bir program düzenleyebilirsiniz.

Özel bir tarama oluşturmak için

1 Norton AntiVirus ana penceresinde, Şimdi Tara 'yı tıklatın.

2 Bilgisayar Taraması bölmesinde Özel Tarama 'yı tıklatın.

3 Taramalar penceresinde, Tarama Oluştur 'u tıklatın.

4 Yeni Tarama penceresinde Tarama Adı kutusuna tarama adını girin.

Zaten kullanılan bir tarama adı belirtemezsiniz.

5 Öğeleri Tara sekmesinde taramak istediğiniz öğeleri ekleyin. Bkz:"Tarama öğelerinin seçilmesi"sayfa 120.

6 Tarama Programı sekmesinde taramayı yapmak istediğiniz sıklığı ve zamanı belirleyin. Bkz:"Tarama zamanlama"sayfa 125.

7 Tarama Seçenekleri sekmesinde gerekli olan tarama seçeneklerini yapılandırın. Bkz:"Tarama

seçeneklerinin yapılandırılması"sayfa 121.

8 Kaydet 'i tıklatın.

Tarama öğelerinin seçilmesi

Özel bir tarama yapılandırdığınızda, taramaya dahil etmek istediğiniz öğeleri seçmeniz gereklidir. Bireysel dosyaları, klasörleri veya sürücüleri ekleyebilirsiniz.

Taramaya dahil etmek için birden fazla sürücüyü, klasörü ve dosyayı ekleyebilirsiniz. Öğeleri taramanın dışında da bırakabilirsiniz.

w

Bir sürücü seçtiğinizde, dosyalar ve klasörler de dahil olmak üzere sürücüdeki tüm öğeler otomatik olarak taramaya dahil edilir. Bir klasör seçtiğinizde, klasördeki tüm dosyalar taramaya eklenir.

Tarama öğelerini seçmek için

1 Norton AntiVirus ana penceresinde Şimdi Tara 'yı tıklatın.

2 Bilgisayar Taraması bölmesinde Özel Tarama 'yı tıklatın.

120 Dosyalarınızı ve verilerinizi koruma Norton AntiVirus taramaları hakkında

3 Taramalar penceresinde, aşağıdakilerden birini yapın:

1 Yeni bir tarama için öğeleri eklemek üzere Tarama Oluştur 'u tıklatın.

Adı Tara kutusunda tarama yapmak için bir ad belirtebilirsiniz.

1 Mevcut bir tarama için öğeleri Taramayı Düzenle sütununa eklemek amacıyla değiştirmek istediğiniz tarama için düzenle simgesini tıklatın.

4 Açılan pencerede, Öğeleri Tara sekmesinde aşağıdakileri yapın:

1 Sürücüleri eklemek için Sürücüleri Tara iletişim kutusunda Sürücüleri Ekle 'yi tıklatın, taranacak sürücüleri eçin ve Ekle 'yi tıklatın.

1 Klasörleri eklemek için, Klasörleri Tara iletişim kutusunda Klasörleri Ekle 'yi tıklatın, taranacak klasörleri sein ve Ekle 'yi tıklatın.

1 Dosyaları eklemek için Taranacak Dosyalar iletişim kutusunda Dosyaları Ekle 'yi tıklatın, taranacak dosyaları seçin ve ardından Ekle 'yi tıkaltın.

Listeden bir öğeyi çıkarmanız gerekirse, öğeyi seçin ve Kaldır 'ı tıklatın.

5 İleri 'yi tıklatın.

6 Tarama Programı sekmesinde, gereken tarama programını seçin ve ardından Bir Sonraki düğmesine tıklatın.

7 Tarama Seçenekleri sekmesinde Kaydet 'i tıklatın.

Tarama seçeneklerinin yapılandırılması

Norton AntiVirus oluşturduğunuz her tarama için tarama seçeneklerini yapılandırmanızı sağlar. Tarama seçenekleri varsayılan olarak Ayarlar penceresindeki mevcut Bilgisayar Taraması 'nı yansıtır. Yaptığınız değişiklikler sadece mevcut tarama için geçerlidir.

Ayarlar penceresinde Bilgisayar Taraması ayarlarında yaptığınız herhangi bir değişiklik mevcut tarama için seçenek ayarlarını etkilemez.

Oluşturduğunuz özel taramalara ek olarak varsayılan taramalar için tarama seçeneklerini yapılandırabilirsiniz.

Tam Sistem Taraması, Hızlı Tarama, Sürücü Taraması, Klasör Taraması ve Dosya Taraması için tarama seçeneklerini yapılandırabilirsiniz.

Tarama seçeneklerini yapılandırmak için

1 Norton AntiVirus ana penceresinde Şimdi Tara 'yı tıklatın.

2 Bilgisayar Taraması bölmesinde Özel Tarama 'yı tıklatın.

3 Taramalar penceresinde, Taramayı Düzenle sütununda, programlamak istediğiniz taramanın yanındaki düzenle simgesini tıklatın.

4 Taramayı Düzenle penceresinde Tarama Seçenekleri sekmesinde gereken tarama seçeneklerini yapılandırın.

5 Kaydet 'i tıklatın.

Özel taramayı düzenleme

Oluşturduğunuz özel taramayı düzenleyebilirsiniz.

Taramak için ek dosya veya klasör ekleyebilir ya da istemediğiniz dosyaları ve klasörleri kaldırabilirsiniz.

Taramanın adını da değiştirebilirsiniz.

Taramalar penceresinde bir özel taramayı düzenleyebilirsiniz.

Özel taramayı düzenlemek için

1 Norton AntiVirus ana penceresinde, Şimdi Tara 'yı tıklatın.

2 Bilgisayar Taraması bölmesinde Özel Tarama 'yı tıklatın.

3 Taramalar penceresinde, Taramayı Düzenle sütununda değiştirmek istediğiniz özel tarama yanındaki düzenle simgesine tıklatın.

4 Taramayı Düzenle penceresinde, Öğeleri Tara sekmesinde taramak istediğiniz öğeleri seçin. Bkz:

"Tarama öğelerinin seçilmesi"sayfa 120.

122 Dosyalarınızı ve verilerinizi koruma Norton AntiVirus taramaları hakkında

5 Tarama Programı sekmesinde taramayı yapmak istediğiniz sıklığı ve zamanı belirleyin. Bkz:"Tarama zamanlama"sayfa 125.

6 Tarama Seçenekleri sekmesinde gerekli olan tarama seçeneklerini yapılandırın. Bkz:"Tarama

seçeneklerinin yapılandırılması"sayfa 121.

7 Kaydet 'i tıklatın.

Özel taramayı çalıştırma

Özel taramayı çalıştırdığınızda taramak istediklerinizi yeniden tanımlamanıza gerek yoktur.

Taramalar penceresinden özel bir tarama çalıştırabilirsiniz.

Özel bir taramayı çalıştırmak için

1 Norton AntiVirus ana penceresinde Şimdi Tara 'yı tıklatın.

2 Bilgisayar Taraması bölmesinde Özel Tarama 'yı tıklatın.

3 Taramalar penceresinde çalıştırmak istediğiniz özel taramanın yanındaki Çalıştır 'ı tıklatın.

Özel bir taramayı askıya almak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Özel taramayı geçici olarak askıya alır.

Taramaya devam etmek için Sürdür'ü tıklatın.

Duraklat

Özel taramayı sonlandırır.

Onaylamak için Evet seçeneğini tıklatın.

Durdur

4 Sonuçlar Özeti penceresinde aşağıdakilerden birini yapın:

1 Dikkat edilmesi gereken herhangi bir öğe yoksa, Son 'u tıklatın.

1 Eğer herhangi bir öğeye dikkat etmeniz gerekiyorsa, Tehlikeler Algılandı penceresinde tehlikeleri görüntüleyin.

Özel taramayı silme

Gerek duymuyorsanız, oluşturduğunuz özel taramaları silebilirsiniz.

Özel taramayı silmek için

1 Norton AntiVirus ana penceresinde Şimdi Tara 'yı tıklatın.

2 Bilgisayar Taraması bölmesinde Özel Tarama 'yı tıklatın.

3 Taramalar penceresinde Sil sütununda, silmek istediğiniz özel taramanın yanındaki sil simgesini tıklatın.

4 Taramayı silmek istediğinizi onaylamak için Evet düğmesini tıklatın.

Belgede Norton. AntiVirus. Ürün Kılavuzu (sayfa 119-124)