Disk Yazma ve Medya Merkezi TV Kaydı gibi Sessiz Mod seçeneklerini Ayarlar penceresinde

Belgede Norton. AntiVirus. Ürün Kılavuzu (sayfa 157-160)

Sessiz Mod hakkında

IMAPI 2.0 Disk Yazma ve Medya Merkezi TV Kaydı gibi Sessiz Mod seçeneklerini Ayarlar penceresinde

kapatabilir veya açabilirsiniz. Varsayılan olarak Sessiz Mod seçenekleri etkindir. Etkinleştirdiğiniz bir seçenek için bir görevi gerçekleştirirseniz, Norton AntiVirus o görevi tespit eder ve otomatik olarak Etkileşimsiz Mod'u etkinleştirir. Örneğin, IMAPI 2.0 Disk Yazma seçeneğini etkinleştirdiniz ve Media Center uygulamalarından birini kullanarak disk yazmaya başladınız. Bu durumda, Norton AntiVirus disk yazma oturumunu tespit eder ve Sessiz Mod'u etkinleştirir.

TV programı kaydını veya CD ya da DVD yazmayı başlatır başlatmaz, Norton AntiVirus, Sessiz Mod'u etkinleştirir. Sessiz Mod etkinleştirildikten sonra, bu mod yalnızca, TV programı kaydı oturumu veya disk yazma oturumu tamamlandıktan sonra devre dışı bırakılır.

Oturumlar sırasında Ayarlar penceresindeki seçenekleri kullanarak Sessiz Mod'u devre dışı bırakamazsınız.

IMAPI 2.0 Disk Yazma 'yı devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için

1 Norton AntiVirus ana penceresinde Ayarlar 'ı tıklatın.

2 Ayarlar penceresinde, Genel sekmesini tıklatın.

3 Sol pencerede, Sessiz Modu Ayarları 'nı tıklatın.

4 Etkileşimsiz Mod Ayarları'nda, Aşağıdakilerin Tespit Edilmesi Üzerine Sessiz Mod kısmında,

aşağıdakilerden birini yapın:

1 Disk yazdırma oturumu tespitini devre dışı bırakmak için IMAPI 2.0 Disk Yazdır satırında, Açık/Kapalı anahtarını sağdaki Kapalı konumuna getirin.

1 Disk yazdırma oturumu tespitini açmak için, IMAPI 2.0 Disk Yazma satırında, Açma/Kapatma anahtarını sola doğru Açık konumuna getirin.

5 Ayarlar penceresinde Uygula 'yı tıklatın.

6 Tamam 'ı tıklatın.

Media Center TV Kaydı 'nı devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için

1 Norton AntiVirus ana penceresinde Ayarlar 'ı tıklatın.

2 Ayarlar penceresinde, Genel sekmesini tıklatın.

3 Sol pencerede, Sessiz Modu Ayarları 'nı tıklatın.

4 Etkileşimsiz Mod Ayarları'nda, Aşağıdakilerin Tespit Edilmesi Üzerine Sessiz Mod kısmında,

aşağıdakilerden birini yapın:

1 TV programı kaydı oturumu tespitini devre dışı bırakmak için Media Center TV Kaydı satırında, Açık/Kapalı anahtarını sağdaki Kapalı konumuna getirin.

1 TV programı kaydı oturumu tespitini etkinleştirmek için Media Center TV Kaydı satırında, Açık/Kapalı anahtarını soldaki Açık konumuna getirin.

5 Ayarlar penceresinde Uygula 'yı tıklatın.

6 Tamam 'ı tıklatın.

Kullanıcı Tarafından Belirlenmiş Programlar hakkında

Norton AntiVirus, TV programı kaydı oturumunu veya disk yazma oturumunu tespit ettiğinde, Sessiz Mod'u otomatik olarak etkinleştirir. Buna ilaveten, Norton AntiVirus programının hangi programlar için Sessiz Mod'u etkinleştirmesini istiyorsanız, o programları Sessiz Mod Programları listesine manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Norton AntiVirus, bu listeye eklediğiniz bir programın çalışan bir kopyasını tespit ederse, otomatik olarak Sessiz Mod'u açar. Norton AntiVirus, Sessiz Mod açıkken arka plan etkinliklerini askıya alır, ancak uyarıları ve bildirimleri bastırmaz.

Çalışmakta olan bir programı da Sessiz Mod Programları listesine ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, çalışmakta olan bir programı eklediğinizde, Norton AntiVirus, o anda programın çalıştığını tespit edip Sessiz Mod'u etkinleştirmez. Norton AntiVirus, o programı bir sonraki çalıştırışınızda Sessiz Mod'u etkinleştirir.

158 Dosyalarınızı ve verilerinizi koruma Norton AntiVirus taramaları hakkında

Çalışmakta olan bir programı da Sessiz Mod Programları listesinden kaldırabilirsiniz. Diğer yandan, Sessiz Mod etkinse, yalnızca, bu listedeki programların tümünün çalışması tamamlandıktan sonra kapatır. Çalışmakta olan bir programı bu listeden kaldırarak Sessiz Mod'u devre dışı bırakamazsınız.

Sessiz Mod Programları listesine eklediğiniz veya bu listeden kaldırdığınız programların ayrıntılarını Güvenlik Geçmişi penceresinde görebilirsiniz.

Kullanıcı Tarafından Belirlenmiş Programlar 'a program ekleme

Norton AntiVirus programının hangi programlar için Sessiz Mod'u etkinleştirmesini istiyorsanız, o programları Sessiz Mod Programları listesine manuel olarak ekleyebilirsiniz. Bu listeye eklediğiniz bir programı çalıştırdığınızda, Norton AntiVirus o programı tespit eder ve Sessiz Mod'u etkinleştirir.

Çalışmakta olan bir programı da Sessiz Mod Programları listesine ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, çalışmakta olan bir programı eklediğinizde, Norton AntiVirus, o anda programın çalıştığını tespit edip Sessiz Mod'u etkinleştirmez. Norton AntiVirus, o programı bir sonraki çalıştırışınızda Sessiz Mod'u etkinleştirir.

Sessiz Mod Programları listesine yalnızca .exe dosya uzantılı programlar eklenebilir.

Program eklemek için

1 Norton AntiVirus ana penceresinde Ayarlar 'ı tıklatın.

2 Ayarlar penceresinde, Genel sekmesini tıklatın.

3 Sol pencerede, Sessiz Modu Ayarları 'nı tıklatın.

4 Etkileşimsiz Mod Ayarları'nda, Aşağıdakilerin Tespit Edilmesi Üzerine Sessiz Mod kısmında, Kullanıcı Tanımlı Programlar satırında Yapılandır 'ı tıklatın.

5 Sessiz Mod Programları penceresinde, Ekle 'yi tıklatın.

6 Program Ekle iletişim kutusunda, Sessiz Modu Programları listesine eklemek istediğiniz dosyanın konumuna gidin.

7 Dosyayı seçip Aç 'ı tıklatın.

8 Uygula 'yı tıklatın.

9 Sessiz Mod Programları penceresinde, Tamam 'ı tıklatın.

Kullanıcı Tarafından Belirlenmiş Programlar 'dan program kaldırma

Bir programı Sessiz Mod Programları listesinden kaldırabilirsiniz. Programı kaldırdıktan sonra, Norton AntiVirus bir dahaki sefere o programın çalıştığını tespit ettiğinde Etkilişimsiz Modu'nu etkinleştirmez.

Çalışmakta olan bir programı da Sessiz Mod Programları listesinden kaldırabilirsiniz. Diğer yandan, Sessiz Mod etkinse, yalnızca, bu listedeki programların tümünün çalışması tamamlandıktan sonra kapatır.

Çalışmakta olan bir programı bu listeden kaldırarak Sessiz Mod'u devre dışı bırakamazsınız.

Bir programı kaldırmak için

1 Norton AntiVirus ana penceresinde Ayarlar 'ı tıklatın.

2 Ayarlar penceresinde, Genel sekmesini tıklatın.

3 Sol pencerede, Sessiz Modu Ayarları 'nı tıklatın.

4 Sessiz Modu Algılaması kısmında Kullanıcı Tanımlı Programlar satırında Yapılandır 'ı tıklatın.

5 Sessiz Mod Programları penceresinde, silmek istediğiniz programı seçin ve Kaldır 'ı tıklatın.

6 Onay iletişim kutusunda Evet 'i tıklatın.

7 Sessiz Mod Programları penceresinde, Uygula 'yı tıklatıp Tamam 'ı tıklatın.

Belgede Norton. AntiVirus. Ürün Kılavuzu (sayfa 157-160)