• Sonuç bulunamadı

/ SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY OF OTOMAN EMPIRE II / SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY OF OTOMAN EMPIRE II

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "/ SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY OF OTOMAN EMPIRE II / SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY OF OTOMAN EMPIRE II"

Copied!
14
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

2021 - 2022 / 702004372009 - SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY OF OTOMAN EMPIRE II / SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY OF OTOMAN EMPIRE II

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY OF OTOMAN EMPIRE II / SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY OF OTOMAN EMPIRE II Ders Kodu / Course Code 702004372009

Ders Türü / Course Type

Ders Seviyesi / Course Level First Cycle / First Cycle

Ders Akts Kredi / ECTS 3.00

Haftalık Ders Saati (Kuramsal) / Course Hours For Week (Theoretical)

2.00

Haftalık Uygulama Saati / Course

Hours For Week (Objected) 0.00 Haftalık Laboratuar Saati / Course

Hours For Week (Laboratory) 0.00 Dersin Verildiği Yıl / Year 4

Öğretim Sistemi / Teaching System Face to Face / Face to Face Eğitim Dili / Education Language Turkish / Turkish

Ön Koşulu Olan Ders(ler) /

Precondition Courses Yok None

Amacı / Purpose Bu dersin amacı; Tanzimatın ilanıyla önemli bir değişim ve dönüşüm politikasını

uygulamaya koyan Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik yapısının uğradığı değişim ve bu değişimin sosyal hayata etkisini kavrayabilme ve günümüz toplumunun temel

özelliklerinin şekillenişini yorumlayabilme

Aims of this course are Reforms of the posting policy to implement a major change and transformation of the Ottoman Empire and to understand the impact of changes in social life and shaping the way today's society to interpret the basic features

İçeriği / Content Tanzimat Fermanının ilanından sonra Osmanlı ekonomik sisteminin işleyişinde ortaya çıkan değişim, değişimin niteliği ve yönü, değişimin toplumsal hayata etkileri, yenilenen toplum düzeni, gündelik yaşamda ilkler

After the announcement of the Ottoman Tanzimat changes that occurred in the functioning of economic systems, the nature and direction of change, the effects of changes in social life, a renewed social order, the first of daily life

Önerilen Diğer Hususlar / Recommended Other Considerations

Yok None

Staj Durumu / Internship Status Yok None

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

1.Halil İnalcık, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi I 2.Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Makaleler 3.Tanzimat’ın 100. yılı Makaleler

4.Tanzimat’ın 150. Yılı Makaleler

5.A Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması 6.Halil İnalcık Devlet-i Aliyye

Halil İnalcık, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi I Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Makaleler Tanzimat’ın 100. yılı Makaleler

Tanzimat’ın 150. Yılı Makaleler

A Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması Halil İnalcık Devlet-i Aliyye

Öğretim Üyesi (Üyeleri) / Faculty

Member (Members) DOÇ. DR. OLCAY P. YAPUCU

(2)

2 / 14

(3)

ÖĞRENME ÇIKTILARI / LEARNING OUTCOMES

1 Modern Türkiye’nin değişim sürecinin farkına varma Aware of modern Turkey s transformation process

2 Klasik dönem Osmanlı toplum ve ekonomisindeki değişimi kavrama Classical period of Ottoman social and economic changes in the clutch

3 Ekonomik alanda değişen dünyaya uyum sürecinin toplumsal hayata etkisini kavrama In the process of adaptation to changing world economic arena to understand the impact of social life 4 Modern dünyanın oluşumuna Osmanlı İmparatorluğu’nun katkılarını belirtebilme To the formation of the modern world to specify the contributions of the Ottoman Empire

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ / DETAILED COURSE OUTLINE

(4)

4 / 14

(5)

Hafta / Week

1

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

19. yüzyılda ulaşım ağı okuma, tartışma, değerlendirme,

bireysel hazırlık,

XIX. century, transportation nets Reading, Discussing, self study

2

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Kervan yolları okuma, tartışma, değerlendirme,

bireysel hazırlık,

Caravan ways Reading, Discussing, self study

3

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Demiryolunun gelişimi okuma, tartışma, değerlendirme,

bireysel hazırlık,

Development of railways Reading, Discussing, self study

4

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Rumeli’de demiryolu okuma, tartışma, değerlendirme,

bireysel hazırlık,

Railways of Ottoman Balkans Reading, Discussing, self study

5

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

İzmir-Aydın Demiryolu ve diğerleri okuma, tartışma, değerlendirme, bireysel hazırlık,

Railways of Izmir-Aydın and Others Reading, Discussing, self study

(6)

6 / 14

(7)

6

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Demiryolunun sosyal ve ekonomik hayata etkisi okuma, tartışma, değerlendirme, bireysel hazırlık,

The effect of railways on social and economical life Reading, Discussing, self study

7

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Haberleşme ağı okuma, tartışma, değerlendirme,

bireysel hazırlık,

Communication networks Reading, Discussing, self study

8

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Vize

Midterm exam

9

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

19. yüzyılda güvenlik sorunu okuma, tartışma, değerlendirme,

bireysel hazırlık,

XIX. century,; Security Problems Reading, Discussing, self study

10

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Rumeli’de Eşkıyalık hareketleri okuma, tartışma, değerlendirme,

bireysel hazırlık,

Rebellition actions at Ottoman Balkans Reading, Discussing, self study

11

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Batı Anadolu’da eşkıyalık hareketleri okuma, tartışma, değerlendirme, bireysel hazırlık,

Rebellition actions at West Anatolia Reading, Discussing, self study

(8)

8 / 14

(9)

12

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Sosyal hayatta değişim okuma, tartışma, değerlendirme,

bireysel hazırlık,

Variations in social life Reading, Discussing, self study

13

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Toplumsal farklılaşma okuma, tartışma, değerlendirme,

bireysel hazırlık,

Social Differentiation Reading, Discussing, self study

14

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Burjuvazi, seçkin, elit kavramları okuma, tartışma, değerlendirme, bireysel hazırlık,

Various social concepts Reading, Discussing, self study

15

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Gündelik yaşamın değişim okuma, tartışma, değerlendirme,

bireysel hazırlık,

Differentiation of Daily life Reading, Discussing, self study

16

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Final Final exam

(10)

10 / 14

(11)

DEĞERLENDİRME / EVALUATION

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri / Term (or Year) Learning Activities Sayı /

Number

Katkı Yüzdesi / Percentage of Contribution (%)

100 2

Ara Sınav / Midterm Examination

Toplam / Total: 2 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 40

Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri / End Of Term (or Year) Learning Activities Sayı /

Number

Katkı Yüzdesi / Percentage of Contribution (%)

100 1

Final Sınavı / Final Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 60

Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkı Yüzdesi(%) Toplamı / Total Percentage of Contribution (%) to Success Grade: 100

Değerlendirme Tipi / Evaluation Type:

İŞ YÜKÜ / WORKLOADS

Derse Katılım / Attending Lectures 8 2.00 16.00

Soru-Yanıt / Question-Answer 5 10.00 50.00

Bireysel Çalışma / Self Study 3 3.00 9.00

Okuma / Reading 4 4.00 16.00

Sayı / Number

Süresi (Saat) / Duration

(Hours)

Toplam İş Yükü (Saat) / Total

Work Load (Hour) Etkinlikler / Workloads

Toplam / Total: 20 19.00 91.00

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 30.00 (Saat/AKTS) = 91.00/30.00 = 3.03 ~ / Course ECTS Credit = Total Workload (Hour) / 30.00 (Hour / ECTS) = 91.00 / 30.00 = 3.03 ~

(12)

12 / 14

(13)

PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTISI / PROGRAM LEARNING OUTCOMES

Öğrenme Çıktıları / Learning Outcomes Program Çıktıları / Program Outcomes

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.Modern Türkiye’nin değişim sürecinin farkına varma / Aware of

modern Turkey s transformation process 4 5

2.Klasik dönem Osmanlı toplum ve ekonomisindeki değişimi kavrama / Classical period of Ottoman social and economic

changes in the clutch 3 4 4

3.Ekonomik alanda değişen dünyaya uyum sürecinin toplumsal hayata etkisini kavrama / In the process of adaptation to changing

world economic arena to understand the impact of social life 4 5 4

4.Modern dünyanın oluşumuna Osmanlı İmparatorluğu’nun katkılarını belirtebilme / To the formation of the modern world to

specify the contributions of the Ottoman Empire 4

Katkı Düzeyi / Contribution Level : 1-Çok Düşük / Very low, 2-Düşük / Low, 3-Orta / Moderate, 4-Yüksek / High, 5-Çok Yüksek / Very high

(14)

Program Çıktıları / Program Outcomes

1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2

14 / 14

Referanslar

Benzer Belgeler

is going to be held with the collaboration of Prime Ministry Higher Institution of Ataturk Culture, Language and History – Ataturk Research Center and Dokuz Eylul

Tezkirecilerin yer verdikleri bu tarih manzumelerinin varlığı, Kandî ve Kandî gibi tarih düşürme konusunda usta olan ve eserleri hakkında yeterli bilgi

Yaşam doyum, bireylerin mutluluğunu, subjektif iyi oluşlarını, ruh sağlıklarını ve pozitif işlevselliklerini etkiler (Diener, 2009,.. Baykal: Covid-19 bağlamında

In 1838 French mathematician Antoine Augustin Cournot (1801- 1877) published Researches on the Mathematical Principles of the Theory of Wealth, which introduced

This dissertation is on the orphans and destitute children of the late Ottoman Empire and their role in various aspects of social, economic, and political history.. The attempt

The decree of 1838 concerning the prevention of abortion seems to have formed a consisted state policy, which continued until the collapse of the Ottoman Empire.. This assumption

SED assistance, a tool developed by the state to combat child poverty, is a form of economic support for children who are unable to access education, health

In the foreground there is not income redistribution through the budget and free social services as in the Swedish model, but creating the favorable economic