• Sonuç bulunamadı

Hava Kirliliği Solunum Yolu Mikroplarımızı Etkiliyor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hava Kirliliği Solunum Yolu Mikroplarımızı Etkiliyor"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Hava Kirliliği

Solunum

Yolu

Mikroplarımızı

Etkiliyor

İlay Çelik Sezer

Vücudumuzun pek çok bölgesini mikroorganizmalarla paylaşıyoruz. Vücudumuzdaki bu doğal mikroorganizma

nüfusu mikroflora olarak adlandırılıyor. Son yıllarda mikroflora sağlığının vücut sağlığımız için ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaya başlandı.

Yeni bir araştırma bu defa solunum yolumuzdaki mikroorganizmalarla hava kirliliğinin olumsuz etkileri arasında bir bağlantı kurdu. Hava kirliliğinin kalp hastalığı ve felç gibi sağlık sorunları yaşama riskini artırdığı pek çok araştırma tarafından gösterilmiş. Ancak bu bağlantının neye dayandığı tam olarak bilinmiyor. İtalya’daki Milan Üniversitesi’nden Jacopo Mariani ve ekibi bunun olası nedenlerinden birini araştırmak amacıyla Milano ve yakınında yaşayan 40 kişinin burun içinden örnek alarak hava kirliliğinin

solunum yolundaki bakteri türlerini etkileyip etkilemediğini

anlamaya çalıştı. Araştırmacılar solunum yollarındaki bakterileri belirlemek amacıyla DNA dizi analizlerinden yararlandı. Daha sonra bakteri kompozisyonunu kişilerin yaşadıkları yerlerin yakınındaki izleme istasyonlarında ölçülen hava kirliliği düzeyleriyle karşılaştırıldı.

Sonuçta örneklerin alınmasından

üç gün öncesine ait ölçümlerle havadaki parçacık düzeyinin

daha yüksek yani havanın daha kirli olduğu belirlenen yerlerdeki bireylerin burunlarından alınan örneklerdeki bakteri çeşitliliği daha düşük çıktı. Buna karşılık hava

kirliliğinin düşük olduğu yerlerdeki bireylerin burunlarından alınan örneklerdeki bakteri çeşitliliği daha yüksekti.

Bunun hava kirliliği ile sağlıklı insanlardaki solunum yolu mikropları arasında bağlantı kuran ilk araştırma olduğunu söyleyen Mariani, bu konunun daha fazla ilgi görmesi gerektiğini düşünüyor.

9

Referanslar

Benzer Belgeler

Kent üzerinde oluşan kirli hava tabakası güneş ışınlarının kente ulaşmasını engeller, solunumu güçleştirir ve insan sağlığı açısından tehlikeli

Özellikle baca gazları ve egzoslardan çıkan duman yarattığı görsel kirlilik ve koku nedeniyle kolaylıkla fark edilirken genel etkileri ve canlılar üzerindeki etkileri

Hava Kirliliğine Neden Olan Maddeler Son yıllarda, özellikle gelişmiş ülkelerde artan oranlarda petrol ve doğal gaz kullanımı sonucu atmosferik hidrokarbonlar, nitrojen

Türkiye’de yapılan çalışmalarda, İstanbul gibi kentlerde, artan hava kirliliği düzeyleri ile allerjik hava yolu hastalıkla- rının prevalansı arasında bir ilişki

Özet: Konutlarda ve endüstri dışı diğer kapalı yapılarda iç ortam havasında; insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen karbon monoksit, karbon dioksit, kükürt

» Clean Technology Systems: Dışarıya verilen havanın temizlenmesi için tesisler ve enerji verimliliği tekniği. » Woodworking Machinery and Systems: Ahşap işleme endüstrisi

mümkün olduğunca öne doğru eğilmesini söyleyin ki, tıkanmaya neden olan yabancı cisim bu şekilde soluk yolundan aşağı gitmek yerine ağza doğru.

1980'lerde başkentin hava kirliliği açısından en sıkıntılı yılları olduğunu dile getiren Şahin, bugün de hava kirliliğinin hala bir sorun olduğunu,