Dersin Amacı Çağdaş Hakas edebiyatının oluşum ve gelişim aşamalarının kavranması

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ankara Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri

Ders izlence Formu

Dersin Kodu ve İsmi TL3040Çağdaş Hakas Edebiyatı

Dersin Sorumlusu Dr Elvıra Sultrekova

Dersin Düzeyi Lisans

Dersin Kredisi 3 AKTS

Dersin Türü Seçmeli

Dersin İçeriği

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başından itibaren çağdaş Hakas edebiyatının oluşum ve gelişim aşamaları anlatılır. Hakas edebiyatında şiir, roman, öykü ve tiyatro türünde eserler veren yazar ve şairlerin edebî kişilikleri hakkında bilgi verilerek eserlerinden örnekler okutulur.

Dersin Amacı Çağdaş Hakas edebiyatının oluşum ve gelişim aşamalarının kavranması.

Dersin Süresi 2 saat

Eğitim Dili Türkçe

Ön Koşul Yok

Önerilen Kaynaklar

Ekrem Arıkoğlu (Haz.) (2003) Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, C. 25. , Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Kazımoğlu, Samir, (1997).Türk Toplulukları Edebiyatı II, Ankara.

Killi G. (2004) İlk Hakas Yazarlarından A. Kobyakov ve “Vaftiz” Hikayesi. Bilig , Kış 2004, S.28, Ankara, 117-136.

KİLLİ Gülsüm (2008) Hakasya’dan Öyküler: Çağdaş Hakas Yazarı İlya Prokopyeviç Topoyev’in Sanatı ve Seçme Öyküler, Ankara: Grafiker Yayınevi.

Literatura Sovetskoy Hakasii, Abakan, 1962.

Poeziya Hakasii, Moskova, 1955.

Troyakov, P. A., (1963). Oçerki Razvitiya Hakasskoy Literaturı, Abakan.

Dersin Kredisi (AKTS) Laboratuvar

Diğer-1

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :