• Sonuç bulunamadı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ DERSİ DERS PLANI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ DERSİ DERS PLANI"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ankara Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri

Çalışma Planı (Çalışma Takvimi)

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ DERSİ DERS PLANI 12.02-16.02.2018 1. hafta Ders Tanıtımı-ilgili konular

19.02-23.02.2018 2. hafta Eğitim kavramı, Öğretmenin Otoritesi-Eğitimin işlevleri 26.02-02.03.2018 3. hafta Eğitim hukuk ilişkisi ve Eğitimin Yasal Dayanakları 05.03.-09.03.2018 4. hafta

Türk Eğitim Sisteminin Temel İlkeleri ve Yasal Dayanakları

12.03.-16.03.2018 5. hafta Milli Eğitim Bakanlığı Örgütlenmesi

19.03.-23.03.2018 6. hafta

Türk Eğitim Sisteminde Örgün ve Yaygın Eğitim Kademeleri (Amaçları ve Sorunları) (Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim, Yükseköğretim, Özel Öğretim, Yaygın eğitim-yaşam boyu öğrenme)

26.03.2017 7. hafta VİZE HAFTASI

02.04.-06.04.2018 8. hafta Yönetim Kavramı ve Kuramları-Eğitimde Uygulanmaları 09.04.-16.04.2018 9. hafta Yönetim süreçleri

23.04.-27.04.2018 10. hafta

Eğitim ve Öğretimin Denetimi –Eğitim Müfettişlerinin Hak ve Sorumlulukları

30.04.-04.05.2018 11. hafta Okul Yönetimi-Okul Müdürünün Hak ve Sorumlulukları 07.05.-11.05.2018 12. hafta Öğretmenlerin Hak ve Sorumlulukları

14.05.-18.05.2018 13. hafta

Eğitim Sisteminde Öğrenci İşleri-Öğrencilerin Hak ve Sorumlulukları

21.05-25.05.2018 14. hafta Okul Aile Çevre İlişkileri 28.05.2018 15. hafta YILSONU SINAVLARI YARARLANILABİLECEK KAYNAKLAR

1. Yasemin Karaman Kepenekci ve Pelin Taşkın (2017). Eğitim Hukuku. Ankara:Siyasal Kitabevi.

2. İbrahim Ethem Başaran ve Şakir Çınkır (2014 ) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara:

Ekinoks Yayınları

3. Hasan Basri Memduhoğlu ve Kürşat Yılmaz (Editörler) (2014).Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. PegemA Yayınevi.

4. Uğur Akın (Editör) (2015) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. PegemA Yayınevi.

5. Ray Billington (2011) Felsefeyi Yaşamak.2. Baskı. Ayrıntı Yayınevi.

6. Eğitim Mevzuatı (TC Anayasası, 1739, 222, 3797, 2547, 657, 5580 sayılı kanunlar; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi )

DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI: Yrd. Doç. Dr. Pelin TAŞKIN

TELEFON: 0312 363 33 50/ 3017

EMAIL: pelintaskin@gmail.com

(2)

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu Protokol, Sözleşme’yi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzalarına açıktır. Protokol, onaylama, kabul veya uygun bulmaya sunulacaktır. Avrupa Konseyi üyesi

Nitekim bu hususlar, Çocuk Hakları Evrensel Sözleşmesi hükümlerinde zikredilen çocuğun gelişim hakkı, oyun hakkı, katılım hakkı ve çocuk haklarında

Tezin konusunu, Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi’ nin 6. maddesinde yerini bulan adil yargılanma hakkı, adil yargılanma hakkını düzenleyen tarihi belgeler ve bu hakkın

Esasen cümle de Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nde yer alan ifadeye benzerlik taşımaktadır ve Komite, sözü edilen bu sözleşme ile ilgili Komite ile şu hususta

Akit Taraflar, sosyal ve tıbbi yardım hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağla- mak amacıyla, yeterli olanağı bulunmayan ve kendi çabasıyla veya başka kaynaklar-

1958 yılından bu yana Kanunu­ esasi Kıraathanesi’ni işleten 71 yaşındaki Hayri Emül, «Abdülha mit döneminde burası ittihatçıla rın sık sık toplandıkları

Ancak insan onuru, yani insanın akıl ve vicdan sahibi bir varlık olarak değerli olduğu bir kere kabul edildikten sonra, insanın yaşam hakkının, özgürlüğünün, düşünce

Çocukluğun başlaması, sona ermesi, çocuğun ehliyetleri, soybağı, velayeti ve vesayeti gibi çocuk hukuku konularının anlaşılması.. Velayet hakkının kullanılmasından