• Sonuç bulunamadı

2010 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimari ve Dekoratif Sanatlar bölümünden mezun olmuştur

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2010 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimari ve Dekoratif Sanatlar bölümünden mezun olmuştur"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

1980 yılında Samsun’da doğdu. İlk okulu, ortaokulu ve lise eğitimini Samsun’da tamamladı.

Samsun Tülay Başaran Anadolu Lisesi’den 1998 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini 2002 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında tamamladıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’nda kadrolu olarak öğretmenliğe başladı.Sırasıyla Eskişehir, Erzurum, Samsun illerinde çalıştı.Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Habitat için Gençlik Derneği, Ulusal Ajans bünyesinde gençlik ve eğitimle ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitimlerde eğitmen ve katılımcı olarak yer aldı. 2008 yılından beri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın ‘‘Okuyorum Oynuyorum’’ adlı projesinin bölgesel eğitimenliğini yürütmektedir.

2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu üstün yetenekli ve zekâlı çocuklara eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezlerine öğretmen seçimi sınavını başarıyla geçerek ‘‘Samsun Rotary Kulubu Bilim ve Sanat Merkezi’ne atandı. Şu an aynı kurumda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

2009 yılında Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi’nde ‘Sosyal Bilgiler Derslerinde Çocuk Edebiyatı Ürünlerinden Yararlanma( Mustafa Ruhi Şirin Örneği)’ adlı tezi ile İlköğertim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalından yüksek lisans derecesini almıştır. 2010 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimari ve Dekoratif Sanatlar bölümünden mezun olmuştur. 2011 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden ‘‘Bafra Ovası’nda yer altı suyundan yararlanma ve doğal çevre ilişkisi’’ adlı tezi ile coğrafya bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalından yüksek lisans derecesi almıştır. Halen Plato Meslek Yüksek Okulu Medya ve İletişim bölümünde burslu olarak okumakta olan Mertol, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Coğrafya Bölümü Beşeri Coğrafya Anabilim Dalında da doktora öğrencisdir. 2013 yılında aldığı TÜBİTAK desteği ile New York St.John’s University’de doktora tezi için araştırma çalışmaları yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Dil öğrenmeyi ve farklı ülkeleri gezmeyi seven Mertol iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca, temel düzeyde, Rusça bilmektedir.

Referanslar

Benzer Belgeler

2005 yılında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler bölümünü fakülte üçüncülüğü ile mezun oldu ve aynı yıl

Daha sonra 2003 yılında İspanya’nın Katalonya Eyaleti Otonom Hükümeti tarafından yabancı öğrenciler lisansüstü bursuna layık görülerek, Barselona’da,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi (Samsun)’nin yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) türleri ve konukçu bitkileri 1.. Aphid species (Hemiptera: Aphididae) of Ondokuz

Lisans ve lisansüstü derslerin uygulaması Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Hastanesi ve Samsun Kadın Doğum ve Çocuk

gelecekte sahip olabilecekleri eşyalar için düşünmeye çok fazla zaman harcarlar; yeni eşyalar edinmek için de yoğun biçimde çaba sarf ederler ve bu çaba, OKB’de gözlenen

PAB’a teknolojik bilginin eklenmesi ile ortaya çıkan “teknolojik pedagojik alan bilgisi” teknolojik bilgi, pedagojik bilgi ve konu alan bilgisinin etkileşim içerisinde

Antikodon tRNA'nın diğer bir kolunda yer alır (Şekil 5.5). Belli bir antikodon taşıyan bir tRNA sadece belli bir amino asiti taşır. Bir amino asitin hangi tRNA’ya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi / Ondokuz Mayıs University Journal of Humanities Cilt / Volume: 1, Sayı / Issue: 1, Haziran / June 2020 - Samsun...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi / Ondokuz Mayıs University Journal of Humanities Cilt / Volume: 1, Sayı / Issue: 2, Aralık / December 2020 - Samsun...

b) Anlamsız (nonsense) mutasyonlar: DNA üzerinde bir baz çifti değişimi sonucu mRNA'da normalde bir amino asiti kodlayan bir kodonun yerine bir sonlanma ko- donunun (UAG, UAA,

Malzeme bilgisi, kalem iĢleri, geleneksel Türk motiflerinin çizim-boyama teknikleri ve yüzeye uygulama tekniklerinin incelenmesi, alçı döküm –kalıp – yontu ve

 Nörotisizm seviyesi yüksek olan kişilerin kaygı bozukluğu geliştirme riski daha yüksektir.... Gelecek hakkında sürekli

Burada

Siflutrinin Neden Olduğu Nörotoksisitede Mitokondriyal Sitokrom C ve Katekolaminlerin Rolünün AraĢtırılması: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Fonu

Ġkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Samsun. Gıda Kontrol Semineri: Askeri Veteriner Okulu ve

Nevin Karakuş, Nurten Kara, Şengül Tural, İdris Koçak, Mehmet Elbistan.: Dengeli Translokasyonlu Olguların Değerlendirilmesi.. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Streptekokkozis, çeşitli balık türlerinde rengin koyulaşması, bilateral veya ünilateral ekzoftalmus, korneal koyulaşması, bilateral veya ünilateral ekzoftalmus, korneal

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Mayıs, Haziran, Temmuz 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN:

Bir başka çalışma örneğinde de hemşirelik öğrencilerinin ekip çalışması tutum ölçeği puan ortalamasının benzer şekilde yüksek (111.65±13.78) olduğu ve

Araştırma sonucunda bölgede bulunan birkaç modern mantar tesisi dışındaki mantar işletmelerinin iptidai koşullara sahip, küçük ka- pasiteli ve belirli dönemlerde üretim

• Klinik olarak bakteriyel direnç ise; bir antibiyotiğin sağaltım dozlarında plazmada oluşturmuş olduğu etkili ilaç yoğunluğu (EİY) düzeyinde duyarlı olduğu

• Filtreler, filtrasyon hızlarına göre yavaş filtreler ve hızlı filtreler; akım şartlarına göre cazibeli ve basınçlı filtreler; filtre malzemesine göre tek ortamlı ve

Bun- lardan kanyonun girişindeki Bulduk deresi konisi ile çıkışındaki Sakızlık deresi konisi nispeten geniş alanlıdır ve üzerleri tarım alanı olarak değerlendirilir