• Sonuç bulunamadı

İletişimin Temel Kavramları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İletişimin Temel Kavramları"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İletişimin Temel

Kavramları

(2)

Aktarım modeli, iletişimi iletilerin aktarılması olarak

kavrar. Kültürel modelde ise aktarıma değil, anlamların üretimi ve değişimine odaklanılır.

Kültürel modelde metin, aktarım modellerinden farklı olarak, oldukça önemlidir. Aktarım modelleri, esasen, metne süreçteki diğer aşamalardan daha fazla önem atfetmez. Aslında birçoğu hemen hemen hiçbir

yorumda bulunmadan metni atlayıp geçer. İki

yaklaşım arasındaki en büyük farklılıklardan birisi budur.

Kültürel model

(3)

 Bir diğer farklılık ise, alıcının konumuyla ilgilidir. Kültürel modelde, alıcının ya da

okuyucunun birçok aktarım modelinin pek çok versiyonunun iddia ettiğinden çok daha etkin bir rol oynadığı kabul edilir.

Kültürel model

(4)

 Tam da bu nedenle, aktarım modelinden farklı olarak yanlış anlamalar iletişimin başarısızlığının kanıtı olarak

değerlendirilmez. Tersine «yanlış

anlamaların», gönderici ve alıcının kültürel farklılıklarından kaynaklandığı düşünülür.

Kültürel model

(5)

 Göstergebilimin gelişiminde iki önemli isim vardır:

 Charles Sanders Pierce

 Ferdinand de Saussure

 Yaklaşım, hem Saussure’un verdiği isimle semiyoloji, hem de Pierce’ın verdiği isimle semiyotik adı altında gelişmiştir. Türkçe

literatürde imbilim, göstergebilim, semiyoloji, semiyotik ya da işaret bilim şeklinde

çevrilmiştir.

Göstergebilim

(6)

 Göstergebilimin üç temel çalışma alanı vardır:

1. Göstergenin kendisi

2. İçinde göstergelerin düzenlendiği kodlar ya da sistemler

3. Kodlar ve göstergelerin içinde işlediği kültür

Göstergebilim

(7)

 Tüm anlam modelleri, büyük ölçüde

birbirine benzeyen bir yapıyı paylaşır. Hepsi temel olarak üç unsurla ilgilenmektedir:

1) Gösterge

2) Göstergenin gönderme yaptığı şey 3) Göstergenin kullanıcıları

Göstergebilim

(8)

 Bir gösterge, kendisinden başka bir şeye gönderme yapan, duyularımızla

kavrayabileceğimiz fiziksel bir şeydir.

Gösterge, genel olarak, kendi dışında bir şeyi temsil eden ve dolayısıyla bu temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her çeşit biçim, nesne, olgu, vb. olarak

tanımlanır. Bu açıdan, sözcükler, simgeler, işaretler, vb. gösterge olarak kabul edilir.

Gösterge nedir?

(9)

 İnsanların bir topluluk yaşamı içinde

birbirleriyle anlaşmak amacıyla yarattıkları ve kullandıkları doğal diller, çeşitli jestler

(el-kol-baş hareketleri), sağır-dilsiz alfabesi, trafik işaretleri, bazı meslek gruplarında

kullanılan flamalar, reklam afişleri, moda, mimarlık düzenlemeleri, edebiyat, resim, müzik, vb. çeşitli birimlerden oluşan birer dizgedir.

Gösterge nedir?

(10)

 Değişik gereçlerin kullanılmasıyla (ses, yazı, görüntü, hareket, vb.) gerçekleşme

aşamasına gelen bu dizgeler belli kurallarla işleyen birer anlamlı bütündür. Bu anlamlı bütünlerin birimleri de genelde gösterge diye adlandırılır.

Gösterge nedir?

(11)

John Fiske (2014). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev. S. İrvan. Ankara: Pharmakon Yayınları.

Mehmet Rifat (2014). Göstergebilimin ABC’si. İstanbul: Say Yayınları.

Yararlanılan kaynaklar

Referanslar

Benzer Belgeler

Kontrol tarafında üç vakada şiddetli ağrı yakınması,beş vakada orta şiddette, onbeş vakada hafif ağrı vardı.Dördüncü saatte steroid uygulanan taraf ile kontrol

sınıf Uzunluk Ölçme Konu Anlatımı ABONE OL... SINIF UZUNLUK ÖLÇME

Kablosuz yasal düzenleme bildirimlerini görmek için, Yasal Düzenleme, Güvenlik ve Çevre Bildirimleri 'nin ülkenizle veya bölgenizle ilgili bölümüne bakın.. (3) Dahili

Bilgisayar virüsleri hakkında daha fazla bilgi için, Başlangıç ekranında destek yazın ve daha sonra HP Support Assistant uygulamasını seçin1. Güvenlik duvarı

Bilgisayar virüsleri hakkında daha fazla bilgi için, Başlangıç ekranında y yazın, sonra da uygulamalar listesinden Yardım ve Destek'i seçin2. Güvenlik duvarı

Reaksiyon 1’de görüldüğü üzere katyonik viniliden komplekslerinin viniliden ligandının β karbonuna bağlı hidrojen, baz ile koparılarak σ-asetilen komplekslerini

Radyo kavramını, Radyonun icadını ve gelişimini, Türkiye’de radyonun doğuşu ve gelişimini, Radyonun çalışma prensibini, Radyo yayın sistemlerini, Radyo stüdyosunu,

Selçuk Üniversitesinin Konya şehrine sağladığı sosyal-kültürel katkıya ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4,1’de incelendiğinde “Selçuk