• Sonuç bulunamadı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve

OKUL YÖNETİMİ

(2)

Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 1980 yılına kadar Özel Eğitim Hizmetleri adı

altında İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüş, 1998’de Daire Başkanlığına

dönüştürülmüş; 1992’de ise Genel Müdürlük olmuştur.

4359 Sayılı kanunla Bilgisayar Eğitimi ve

Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerinde de

değişiklikler yapılmış, Eğitim Teknolojileri

Genel Müdürlüğü adını almıştır.

(3)

Milli Eğitim Akademisi 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı

Teşkilat ve Görevleri hakkında

kanunun 55’inci maddesi bağlı

kuruluş olarak yer almaktadır.

(4)
(5)

Merkez Örgütünün bugünkü yapısı, görevden çok biçimi

başlangıç olarak almıştır. Bunun sonucunda, önce görevlerin tekrarı ve karışması; sonra aynı görevleri yapan birimlerin çoğalması gibi iki önemli sorun ortaya çıkmıştır.

Örgüt modeli kadar, örgütteki insan öğesi de

geliştirilmelidir. Zaten eğitimimizdeki birçok model değişmeleri, insan öğesinin gelişimi ile

desteklenmediğinden, başarısız kalmıştır. .

Bakanlığın bilimsel kurulu diye nitelendirilen Talim ve

Terbiye Kurulunun, gerek nitelikleri gerekse görevleri

(6)
(7)
(8)

Okullar sosyal örgütlerdir.

Katılımcılar arasında birbirine

bağımlılık, iş birliği ve bağlılık

olmaksızın okullar sadece beton,

tahta ve kağıttır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Kolçaklı ahşap Öğrenci sandalyesi (2 adet) Öğrenci etkinlik masası ( 1 Modüler Masa- 2..

Fatih Projesi Kapsamında Bilgisayar Laboratuvarı Altyapısı Kurulumu İşi / İl Milli Eğitim Müdürlükleri Bünyesinde Bulunan Okullarda 320 Adet Bilgisayar

İlçe milli eğitim müdürlüğü, MTSK müdürlükleri tarafından Özel MTSK Modülünden fotoğraflı olarak alınacak olan sınav giriş belgesi ile ilçe millî eğitim

Hazırlayanlar Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran

*Açık bir şubenin kapalı hale getirilmesi için içinde aktif öğrenci bulunmaması gerekmektedir. Önemli Not: Bazı Raporlar müdür yardımcısı ve sınıf öğretmeni

Okulumuz Esenyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesimiz Sultaniye Mahallesinde Mevlana İmam Hatip Ortaokulu 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 680 Kız Öğrenci ile

Maddenin (a) ve (b) bendinde açıklanan ve mesleki yeterlilik sınavına katılmaya hak kazanan adaylarla, mesleki yeterlilik sınavını kazanan ve Bakanlığımız web sitesinde isimleri

bilgileri broşür veya metin haline getirip sınıf veya okul panosuna asabilecekleri söylenir ve etkinlikle ilgili düşüncelerini sınıfla paylaşmaları istenir..